Volně přístupné elektronické informační zdroje
(Zdroj MZK, Školení 29. března 2012, Martina Machátová)
01. Booleovské operátory:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Vyhled%C3%A1vac%C3%AD_oper%C3%A1tory
02. Národní knihovna ČR v Praze: www.nkp.cz
Databáze národních autorit NK ČR – AUT
Soubor standardizovaných údajů v bibliografických záznamech.
Příklady:
a) Věcné autority: medúz?
b) Věcné autority: počítač? výu?
03. Souborný katalog ČR (CASLIN):
http://aleph.nkp.cz/F/?func=file&file_name=find-b&local_base=skc
Obsahuje asi 4 mil. záznamů o českých a zahraničních dokumentech ve fondech
českých knihoven. Zachycuje monografie, časopisy a noviny, sborníky
z konferencí a další druhy dokumentů. Další informace: www.caslin.cz.
Příklady:
a) Vyhledávání ze všech slov: pre?ident? Obam?
b) Rejstříky: USA Today
c) Vyhledávání CCL: wrd=motiv? and wrd=(učení or vzděl?)
(wrd=motiv?) and (wrd=učení or wrd=vzděl?)
d) Vyhledávání CCL:
(fixn? or fixed or variab? or sunk) and (cost or costs or náklady or nákladům or
nákladech)
04. Česká národní bibliografie
Obsahuje záznamy dokumentů vydaných na území České republiky (knihy,
periodika, grafické, zvukové, kartografické a elektronické dokumenty)
Příklad: minaret?
05. ANL – Články v českých novinách, časopisech a sbornících
Obsahuje bibliografické záznamy vybraných článků a statí z novin, časopisů a
sborníků vydávaných na území ČR od r. 1990/1991.
Příklad: vyhledávání CCL: wkw=učení and wkw=mládež?
wkw=(učení and mládež?)
(wkw=učení) and (wkw=mládež?)
06. Katalog MZK: www.mzk.cz
Příklady:
a) Tematické vyhledávání: předmětová skupina 2 (biologické vědy), skupina
konspektu 504 (znečištění a poškození životního prostředí, jazyk dokumentu
angličtina.
b) Slova z obsahů: kaizen
c) Rejstřík - předmětová hesla do r. 2001: elektrárny jaderné
d) Rejstřík – předmětová hesla od r. 2001: jaderné elektrárny
e) Vyhledávání pomocí CCL: wrd=myšlení and wrd=(tvůrčí? or tvořiv? or kreativ?)
f) Vyhledávání pomocí CCL:
wrd=ekonometr? and wrd=(armád? or vojen? or vojsk? or obran?)
07. Nová verze katalogu MZK: http://vufind.mzk.cz/:
Příklad: výkonnost* podnik*
* náhrada za 0 – neomezené množství znaků
? náhrada za právě 1 znak
08. Jednotná informační brána: www.jib.cz
Portál pro vyhledávání informačních zdrojů přístupných v českých knihovnách
v jedné rešeršní masce. Další informace: http://info.jib.cz.
Příklady:
a) jednoduché vyhledávání: likvid? nebezpeč? lát?
b) volně přístupné časopisy – název: Chemické listy
09. Google Scholar: http://scholar.google.cz
Aplikace pro vyhledávání odborné literatury ke studiu a pro vědeckou práci (články,
statě, publikace, disertace, abstrakty, prezentace). Výsledkem vyhledávání jsou
bibliografické záznamy literatury, někdy i plné texty.
Příklady:
a) "vzdělávání dospělých"
b) Rozšířené vyhledávání: fráze "firemní kultura", 2001 – 2011
10. http://scholar.google.com
c) outsourcing military
d) Pokročilé vyhledávání : ethics leadership skills, všechna slova z názvu.
11. Google Knihy: http://books.google.cz/
Informace o knihách. Vyhledávání v plných textech knih. U některých knih jsou volně
přístupné plné texty určitých kapitol, některé publikace jsou k dispozici v plném textu.
Příklad: "spalování biomasy"
12. Google Books: http://books.google.com/
Příklad:: "cutting tools"
13. Ingenta Connect: http://www.ingentaconnect.com/
Příklad: advanced search, search: learning disabilities
14. EZB - Elektronická knihovna časopisů:
Volně přístupné časopisy: http://rzblx1.uni-regensburg.de/ezeit/dfaj
Příklady – vstup z počítačů MZK:
a) Architecture Australia
b) Vehicle system dynamics
15. DOAJ – Directory of Open Access Journals: http://www.doaj.org/
Přístup do plných textů více než 5 000 recenzovaných časopisů. Možnost hledání
článků z více nez 2 000 titulů.
Příklady:
a) Find journals: Chemické listy
b) Find articles: employee (key words) AND motivation (key words)
16. WorldCat: http://www.worldcat.org
1,4 miliardy bibliografických záznamů (knihy, CD, video, …) z více než 10 000
knihoven z celého světa.
Příklad: advanced search – keyword: attention control, year 2009 to 2012,
format: book
17. The European Library:
http://search.theeuropeanlibrary.org/portal/en/index.html
Další informace: http://www.theeuropeanlibrary.org
Portál umožňuje souběžné prohledávání informačních zdrojů v 48 národních
knihovnách v Evropě v jedné rešeršní masce. Bezplatně jsou zde přístupné některé
digitální dokumenty.
Příklad: personal management (catalogs from national libraries)
18. KVK-Karlsruher Virtueller Katalog:
http://www.ubka.uni-karlsruhe.de/kvk.html
Portál umožňující souběžné prohledávání několika souborných katalogů a katalogů
národních knihoven. Znak pro rozšíření: ?
Příklad: author - Klaus, Vaclav
19. Portál Infogram: http://www.infogram.cz
20. Portál Citace: http://www.citace.com
Download

Kde hledat odborné informace