max. možný počet umístěných reklamních ploch o rozměru 3 m x 0,8 m: 3
U Kasáren 6, 261 01nabídek
Příbram IV
tabulka vítězných
tel.: 318 624 191, fax: 318 625 259
Technické služby města Příbrami p.o.
e-mail: [email protected], www.ts-pb.cz
plocha
1/A
1/B
1/C
2/A
2/B
2/C
2/D
2/E
zábradlí u autobusové zastávky
Situace
"příbram" výsledky hledání • Mapy.cz
2/H
2/I
3/A
3/B
3/C
4/A
4/B
4/C
4/D
5/A
5/B
6/A
6/B
6/C
6/D
6/E
6/F
Pozemková parcela číslo: 1021/1 v katastrálním území Příbram
vlastník parcely: město Příbram
A možný od 1.B3. 2015
C
Pronájem
max. možný počet umístěných reklamních ploch o rozměru 3 m x 0,8 m: 3
Technické služby města Příbrami p.o.
U Kasáren 6, 261 01 Příbram IV
tel.: 318 624 191, fax: 318 625 259
e-mail: [email protected], www.ts-pb.cz
"příbram" výsledky hledání • Mapy.cz
0
000
0
7/C
7/D
7/E
8/C
8/D
9/A
9/B
50
50
50
50
50
50
Citymedia
1080
Citymedia
1080
Citymedia
1440
Citymedia
1440
Citymedia
1440
Citymedia
1440
Citymedia
1440
Citymedia
2160
Citymedia
2160
Citymedia
2160
Citymedia
2160
Citymedia
1080
Bavanet.cz
5050
Bavanet.cz
5050
Graphicwork
3102
Citymedia
1843
Citymedia
1440
Citymedia
1440
Graphicwork
2736
Graphicwork
2736
Graphicwork
2502
Graphicwork
2502
Graphicwork
2502
Graphicwork
2502
Graphicwork
3002
Graphicwork
2502
Graphicwork
2659
75
75
75
75
75
75
m
m
75
m
50
13/08/14 11:01
http://www.mapy.cz/zakladni?x=14.0152858&y=49.6898350&z=16&q=př%C3%ADbram
Page 1 of 1
Prostor č. 2 – ulice seifertova u polikliniky ravak
Prostor
č. 3seifertova
– ulice uupolikliniky
nemocnice
zábradlí v ulici
ravak, od zastávky autobusu nahoru
Pozemková
parcela číslo:
a 715/227
v katastrálním území březové Hory
zábradlí
na křižovatce
ulic715/226
U nemocnice
a Hradební
vlastník parcely:
město
Pozemková
parcela
číslo:Příbram
705/30 v katastrálním
území Příbram
Situace
Mapa
Katastrální mapa
Pronájem
možný
od
1.
3.
2015
vlastník parcely: město Příbram
max. možný
početodumístěných
Pronájem
možný
1. 3. 2015 reklamních ploch 3 m x 0,5 m: 9
A
B
max. možný
počet umístěných
reklamních ploch 3 m x 0,8 m: 3 C
000
25
25
25
25
0
©
© Seznam.cz,
Seznam.cz, a.s.
a.s.
©
Seznam.cz,
a.s.
50
50
50
75
75
75
m
m
75
m
50
© Seznam.cz, a.s.
Technické služby města Příbrami p.o.
Technické
města
Příbrami
U
Kasáren služby
6, 261 01
Příbram
IV p.o.
U Kasáren
6,191,
261 fax:
01 Příbram
tel.:
318 625 IV
259 u polikliniky ravak
Prostor č.
2318
–624
ulice
seifertova
tel.:
318
624
191,
fax:
318
625
259
e-mail: [email protected], www.ts-pb.cz
e-mail:
[email protected],
www.ts-pb.cz
zábradlí
v ulici
seifertova
u polikliniky
ravak, od zastávky autobusu
nahoru Katastrální mapa
"příbram" výsledky hledání • Mapy.cz
13/08/14 11:01
Situace
Mapa
http://www.mapy.cz/zakladni?x=14.0152858&y=49.6898350&z=16&q=př%C3%ADbram
Page 1 of 1
Pozemková parcela číslo: 715/226 a 715/227 v katastrálním území březové Hory
Mapa
Katastrální mapa
vlastník parcely: město Příbram
A
B od 1. 3.C2015
D
E
F
G
H
I
Pronájem
možný
Prostor č. 5 – ulice žežická
max. možný
reklamních ploch
3 m x 0,5 m: 9
C
Prostor
č.počet
3A – umístěných
ulice u Bnemocnice
zábradlí na křižovatce ulic Žežická a Politických vězňů
zábradlí
na křižovatce
ulic690/1
U nemocnice
a Hradební
Pozemková
parcela číslo:
v katastrálním
území březové Hory
Pozemková
parcela
číslo:Příbram
705/30 v katastrálním území Příbram
vlastník
parcely:
město
vlastník
parcely:
město
Příbram
Pronájem možný od 1. 5. 2015
Pronájem
možný
1. 3. 2015 reklamních ploch 5 m x 0,4 m: 2
max. možný
početodumístěných
max. možný počet umístěných reklamních ploch 3 m x 0,8 m: 3
Situace
screenshoter 1 542×858 pixels
0
000
0
25
25
25
25
25
50
50
50
50
50
0
25
©
©
Seznam.cz,
a.s.
a.s.
©
Seznam.cz,
©
© Seznam.cz,
Seznam.cz,
Seznam.cz, a.s.
a.s.
a.s.
a.s.
50
13/08/14 13:02
75
75
75
75
m
m
m
m
75
m
Prostor č. 4 – ulice Čs. armády
Technické služby města Příbrami p.o.
U Kasáren 6, 261 01 Příbram IV
tel.: 318 624 191, fax: 318 625 259
e-mail: [email protected], www.ts-pb.cz
Katastrální mapa
© Seznam.cz, a.s.
oplocení v ulici Čs. armády (u výměníkové stanice u alberta)
Pozemková
parcela číslo: 2381/1 v katastrálním
území Příbram
Situace
Mapa
vlastník parcely:
město
Příbram
Technické
služby
města Příbrami p.o.
Pronájem možný
od
1.
3.
2015
U Kasáren 6, 261 01 Příbram IV
B umístěných
C
D
E
F
G
max. Amožnýtel.:
počet
reklamních
318 624
191, fax: 318
625 259 ploch 4 m x 0,8 m: 4
http://www.mapy.cz/zakladni?x=14.0095092&y=49.6906133&z=16&q=př%C3%ADbram
screenshoter 1 542×858 pixels
e-mail: [email protected], www.ts-pb.cz
Situace
Situace
Mapa
Mapa
A
B
Prostor č. 5A – ulice žežická
B
Page 1 of 1
H
mapaulic Žežická a Politických vězňů
zábradlí Katastrální
na křižovatce
Katastrální
mapa
Pozemková parcela číslo: 690/1 v katastrálním území březové Hory
vlastník parcely: město Příbram
Pronájem možný od 1. 5. 2015
max. možný počet umístěných reklamních ploch 5 m x 0,4 m: 2
C
screenshoter 1 542×858 pixels
Situace00000
25
25
25
25
50
50
50
50
13/08/14 13:02
Mapa
75
75
75
75
m
m
m
m
75
50
Technické
služby města Příbrami p.o.
m
Prostor
6 – ulice
kPříbram
doluIVanna
© Seznam.cz,č.
a.s.Kasáren
U
6, 261 01
Prostor č.
4 – ulice
armády B
AČs.
tel.: 318 624 191, fax:
318 625 259
0
25
©
©
Seznam.cz,
a.s.
a.s.
©
Seznam.cz,
©
© Seznam.cz,
Seznam.cz,
Seznam.cz, a.s.
a.s.
a.s.
a.s.
I
13/08/14 12:02
Prostor č. 5 – ulice žežická
screenshoter 1 542×858 pixels
zábradlí na křižovatce ulic Žežická a Politických vězňů
Pozemková parcela číslo: 690/1 v katastrálním území březové Hory
vlastník parcely: město Příbram
Pronájem možný od 1. 5. 2015
max. možný počet umístěných reklamních ploch 5 m x 0,4 m: 2
Katastrální mapa
http://www.mapy.cz/screenshoter?width=1542&height=858&p=1&…3%26z%3D16%26q%3Dp%25C5%2599%25C3%25ADbram%252C%2520husova
Page 1 of 1
C
zábradlí na křižovatce ulic K dolu anna a Husova
[email protected],
www.ts-pb.cz stanice u alberta)
oplocení
v e-mail:
ulici
Čs.
armády
Pozemková
parcela
číslo:
712(uv výměníkové
katastrálním území březové Hory
Pozemková
parcela
číslo:Příbram
2381/1 v katastrálním území Příbram
vlastník
parcely:
město
vlastník
parcely:
město
Příbram
Pronájem možný od 1. 5. 2015
Pronájem
možný
1. 3. 2015 reklamních ploch 4 m x 0,8 m: 6
max. možný
početodumístěných
max. možný
reklamních
Prostor
č.počet
7 – umístěných
ulice karla
kryla ploch 4 m x 0,8 m: 4
http://www.mapy.cz/zakladni?x=14.0095092&y=49.6906133&z=16&q=př%C3%ADbram
screenshoter 1 542×858 pixels
D
Page 1 of 1
Situace
Mapa
13/08/14 12:54
screenshoter 1 542×858 pixels
A
screenshoter 1 542×858 pixels
B
13/08/14 13:12
http://www.mapy.cz/screenshoter?width=1542&height=858&p=1&…%26y%3D49.6854299%26z%3D16%26q%3Dp%25C5%2599%25C3%25ADbram
Page 1 of 1
tel.: 318 624 191, fax: 318 625 259
e-mail: [email protected], www.ts-pb.cz
Prostor č. 6 – ulice k dolu anna
http://www.mapy.cz/screenshoter?width=1542&height=858&p=1&…3%26z%3D16%26q%3Dp%25C5%2599%25C3%25ADbram%252C%2520husova
mapaulic K dolu anna a Husova
zábradlí Katastrální
na křižovatce
Katastrální
mapa
Prostor č. 7 – ulice karla kryla
Pozemková parcela číslo: 712 v katastrálním území březové Hory
A
B
D parcely:
E město Příbram
F
zábradlí na křižovatce ulic Karla Kryla a Žežická
(u Hotelu
asie)C vlastník
Prostor č. 6 – ulice Ak dolu annaB
Pronájem
od 1. 5. 2015
C
DmožnýHory
Pozemková parcela číslo: 515/184, 515/117, 515/216 v katastrálním
území březové
max.
možný
počet
umístěných
reklamních ploch 4 m x 0,8 m: 6
zábradlí
na
křižovatce
ulic
K
dolu
anna
a
Husova
vlastník parcely: město Příbram
Pozemková
parcela
Pronájem možný
odčíslo:
1. 3. 712
2015v katastrálním území březové Hory
Situace
Mapa
Katastrální
mapa
vlastník
parcely:
město
Příbramreklamních ploch 3 m x 0,8 m: 7
max. možný
počet
umístěných
Pronájem možný od 1. 5. 2015
max. možný početAumístěných Breklamních ploch
4 m x 0,8
C
D m: 6
E
F
G
Situace
Situace
Mapa
Mapa
http://www.mapy.cz/screenshoter?width=1542&height=858&p=1&…3%26z%3D16%26q%3Dp%25C5%2599%25C3%25ADbram%252C%2520husova
screenshoter 1 542×858 pixels
screenshoter 1 542×858 pixels
Page 1 of 1
Graphicwork
2659
Citymedia
1440
Citymedia
1440
Citymedia
1440
Citymedia
1440
Citymedia
1440
Graphicwork
E
F
3002
Page 1 of 1
13/08/14 12:54
13/08/14 13:12
screenshoter 1 542×858 pixels
13/08/14 12:54
http://www.mapy.cz/screenshoter?width=1542&height=858&p=1&…1%26z%3D16%26q%3Dp%25C5%2599%25C3%25ADbram%252C%2520husova
Page 1 of 1
http://www.mapy.cz/screenshoter?width=1542&height=858&p=1&…%26y%3D49.6854299%26z%3D16%26q%3Dp%25C5%2599%25C3%25ADbram
Page 1 of 1
Situace
Prostor č. 8 – ulice březnická
Situace
13/08/14 13:02
Katastrální mapa
13/08/14 12:02
zábradlí na křižovatce ulic Karla Kryla a Žežická (u Hotelu asie)
Pozemková parcela číslo: 515/184, 515/117,
Situace
Mapa 515/216 v katastrálním území březové
KatastrálníHory
mapa
vlastník parcely: město Příbram
Pronájem možný od 1. 3. 2015
Technické
služby města Příbrami
p.o.
A
B
max. možnýU počet
reklamních
ploch 3 m x 0,8 m: 7
Kasárenumístěných
6, 261 01 Příbram
IV
7/G
8/B
1080
Katastrální mapa
© Seznam.cz, a.s.
7/F
8/A
25
25
25
25
25
25
25
0
©
© Seznam.cz,
Seznam.cz, a.s.
a.s.
©
Seznam.cz,
a.s.
7/A
7/B
13/08/14 09:33
Mapa
Mapa
http://www.mapy.cz/screenshoter?width=1542&height=858&p=1&…1%26z%3D16%26q%3Dp%25C5%2599%25C3%25ADbram%252C%2520husova
zábradlí na křižovatce ulic březnická a třída osvobození (u Q-klubu)
Pozemková parcela číslo: 2463 v katastrálním
Situace
Mapa území Příbram
A
B
C
D
E
vlastník parcely:
město
Příbram
Technické služby města Příbrami p.o.
Pronájem možný
od
1.
3.
2015
U Kasáren 6, 261 01 Příbram IV
A
B
C
max. možnýtel.:
počet
umístěných
reklamních
318 624
191, fax: 318
625 259 ploch 4 m x 0,8 m: 4
screenshoter 1 542×858 pixels
Page 1 of 1
Mapa
Technické služby města Příbrami p.o.
U Kasáren
6, 261 01 Příbram IV
Katastrální
mapa
A
tel.: 318 624 191, fax: 318 625 259
e-mail: [email protected],
www.ts-pb.cz
Katastrální
mapa
F
G
13/08/14 13:15
D
E
F
Prostor č. 9 – ulice rovná
e-mail: [email protected], www.ts-pb.cz
Katastrální mapa
B
zábradlí na křižovatce ulic rovná a drkolnovská
Pozemková parcela číslo: 4368/3 v katastrálním území Příbram
vlastník parcely: město Příbram
Prostor č. 9 – ulice rovná
Pronájem možný od 1. 3. 2015
Prostornač.křižovatce
8 – ulice
březnická
max. možný počet umístěných reklamních ploch 3 m x 0,4 m: 2
zábradlí
ulic rovná
a drkolnovská
Pozemková
parcela číslo:
v katastrálním
území Příbram
zábradlí na křižovatce
ulic4368/3
březnická
a třída osvobození
(u Q-klubu)
vlastník
parcely:
město
Pozemková
parcela
číslo:Příbram
2463 v katastrálním území Příbram
Pronájem
možný město
od 1. 3.
2015
vlastník parcely:
Příbram
max.
možný
početodumístěných
Pronájem
možný
1. 3. 2015 reklamních ploch 3 m x 0,4 m: 2
Situace
Mapaploch 4 m x 0,8 m: 4
Katastrální mapa
max. možný počet umístěných reklamních
C
D
Graphicwork
3002
Graphicwork
3002
Citymedia
1440
Dirtecho Media
1920
Citymedia
240
http://www.mapy.cz/screenshoter?width=1542&height=858&p=1&…1%26z%3D16%26q%3Dp%25C5%2599%25C3%25ADbram%252C%2520husova
screenshoter
1 542×858 pixels
13/08/14 Page
13:571 of 1
http://www.mapy.cz/screenshoter?width=1542&height=858&p=1&…1%26z%3D16%26q%3Dp%25C5%2599%25C3%25ADbram%252C%2520husova
Page 1 of 1
http://www.mapy.cz/screenshoter?width=1542&height=858&p=1&…1%26z%3D16%26q%3Dp%25C5%2599%25C3%25ADbram%252C%2520husova
screenshoter
1 542×858 pixels
13/08/14 Page
13:571 of 1
screenshoter 1 542×858 pixels
13/08/14 13:15
A
B
C
D
Kč/m2/rok
Citymedia
Prostor č. 1 – ulice kpt. olesinského
2/F
2/G
vysoutěžila firma:
Download

plocha vysoutěžila firma: Kč/m2/rok 1/A Citymedia 1080 1/B