PLNÁ MOC
pro zajištění ekologické likvidace vozidla
Zmocnitel:
(majitel vozidla uvedený ve velkém technickém průkaze)
Jméno společnosti:…………………………………………………………………………………..
Se sídlem:……………………………...…………………………………………………………….
IČO :…………………………………………….DIČ :….………………………………..………..
Zastoupená jednatelem:……………………………………………………………………………..
Bydliště:………………………………………………………………………………………….....
Číslo občanského průkazu: …………………………………………………………………………
Zmocněnec:
(osoba jednající za majitele vozidla uvedeného ve velkém technickém průkaze)
Jméno a příjmení: ….……………………………………………………………………………….
Bydliště:………………..……………………………………………………………………………
Číslo občanského průkazu: …………………………………………………………………………
Zmocnitel dává plnou moc zmocněnci pro zajištění ekologické likvidace vozidla ve společnosti
ALFA SCRAP, s.r.o., Štúrova 1701/55, 142 00 Praha 4 Krč. Tel.: 566 520 418,
vozidlo bude převzato na provozovně společnosti ALFA ŠROT, Dolní Rožínka 145 nebo ALFA
ŠROT, Osová
Výrobce a značka vozidla: ………………………………………………………………………
SPZ: ……………………………………………………………………………………………..
Číslo karoserie (VIN) : ………………………………………………………………………….
Číslo velkého technického průkazu :.……………………………………………………………
V ……………………….. Dne …………………
Zmocnitel:
Zmocněnec:
Download

pdf 122 KB - Kovošrot Alfa Šrot