Camping
2015
Kategorizované kempy ČR
Certified camping sites
of the Czech Republic
ČESKÁ REPUBLIKA
KEMPOVÁNÍ
V ČESKU
Czech Republic
Tschechische Republik
Tsjechische Republiek
GB
PL
D
CZ
SK
F
A
CH
H
I
E
Vydavatel / Published by / Herausgeber / Uitgegeven door:
Asociace kempů České republiky, nám. Míru 288, 538 03 Heřmanův Městec,
tel.: +420 469 625 147, www.camp-cr.cz
in cooperation with CzechTourism – The official tourist presentation of the Czech Republic,
Vinohradská 46, 120 41 Praha 2, www.czechtourism.com
Foto: Ladislav Renner, Isifa, archiv CzechTourism, Campsites archives, Štěpán Vrzala, Richard Klíčník,
Milan Drahoňovský, Pavel Frič, Štefan Špic, Libor Sváček, © Sdružení České dědictví UNESCO,
m-ARK Marketing a reklama, s.r.o.
Design and production: Formata v.o.s., www.formata.cz
Map: SHOCart, spol. s r.o.
Year: 2014
2 Camping 2015
Česko je ideální zemí pro strávení nezapome­
nutelné dovolené, během které se nebudete
nikdy nudit. Najdete zde více než dva tisíce
hradů a zámků a dvanáct památek UNESCO,
šestatřicet lázeňských míst, desítky golfových
hřišť a nádherné hory.
Aby se váš pobyt vydařil, je volba správného
kempu rozhodujícím krokem. Každý z nás má
přitom zcela jiné nároky. Rádi bychom vám
výběr co nejvíce usnadnili, proto jsme pro
vás připravili tento katalog kategorizovaných
kempů.
Katalog obsahuje 75 kempů ve všech
14 krajích ČR.
Web českých kempů najdete na www.camp.cz.
Využít můžete také aplikaci Camping pro chyt­
ré telefony. Stáhněte si ji z www.camp.cz nebo
prostřednictvím tohoto QR kódu.
CAMPING
IN THE CZECH REPUBLIC
The Czech Republic is the perfect country
for unforgettable holidays during which you
won’t be bored for an instant. It’s home to
over 2,000 castles and chateaus, 12 UNESCO
monuments, 36 spas, dozens of golf courses
and glorious mountains.
Choosing the right campsite is the key step in
making sure your stay is as great as possible.
At the same time, we all have totally different
requirements. We’d like to help make your
choice as easy as possible, which is why
we’ve prepared this catalogue of certified
campsites for you.
The catalogue features 75 campsites in all
14 regions of the Czech Republic.
You’ll find online information about Czech camp­
sites at www.camp.cz. You can also use the Cam­
ping app for smartphones. You can download it
at www.camp.cz or via this QR code.
iPhone
Android
CAMPINGURLAUB
IN TSCHECHIEN
Ein Urlaub in Tschechien verspricht jede Menge
Spaß und alles andere als Langeweile. Das Land
hat über zwei Tausend Burgen und Schlösser,
zwölf UNESCO-Denkmäler, 36 Kurorte, zahlre­
iche herrliche Golfplätze und wunderschöne
Gebirge zu bieten.
Um den Urlaub so angenehm wie nur möglich
zu gestalten, ist natürlich die Wahl des geeigne­
ten Camping-Platzes besonders wichtig. Hier
hat jeder Urlauber seine persönlichen Vorzüge
und Prioritäten. Um Ihnen dabei zu helfen, die
richtige Wahl zu treffen, haben wir einen Kata­
log der zertifizierten Campingplätze erstellt.
Im Katalog sind 75 Campingplätze der 14 tsche­
chischen Landkreise aufgeführt.
Eine Auflistung der tschechischen Camping­Plätze
finden Sie auch im Internet: www.camp.cz.
Und für Smartphones gibt es ein spezielles
App zur Campingplatz-Suche, welches Sie hier
www.camp.cz oder mithilfe dieses QR-Codes
herunterladen können.
KAMPEREN
IN TSJECHIË
Tsjechië is het ideale land voor een onverge­
telijke vakantie waarin u zich nooit hoeft te
vervelen. U vindt hier meer dan tweeduizend
kastelen en burchten, twaalf monumenten die
op de Werelderfgoedlijst van UNESCO staan,
zesendertig kuuroorden, tientallen golfbanen
en prachtige bergen.
Voor een comfortabel en gezellig verblijf is de
keuze van de juiste camping een belangrijke
stap. We weten dat iedereen verschillende
eisen stelt. Om voor u de keuze zo gemakkelijk
mogelijk te maken, hebben we deze catalogus
van gecertificeerde campings samengesteld.
In de catalogus vindt u 75 campings uit alle
14 regio’s van Tsjechië.
De Tsjechische campings kunt u bekijken op de
webpagina www.camp.cz. U kunt ook gebruik
maken van de applicatie Camping voor smart­
phones. De applicatie is te downloaden op
www.camp.cz of met deze QR code.
Windows Phone
www.czechtourism.com / www.camp-cr.cz 1
KATEGORIE (HVĚZDIČKY)
JEDNOTLIVÝCH KEMPŮ
V roce 2013 platí v Česku nová kategorizace
kempů. Kempy mohou získat 1–5 hvězd. Hod­
notí se nejen druh a počet zařízení v kempu,
ale i jejich kvalita. Nároky na jednotlivé skupiny
jsou nyní vysoké, srovnatelné s hodnoceními
v zahraničí.
Vlastní hvězdičky jsou výsledkem hodnocení
ve dvou samostatných kategoriích (v rozsahu
1–10 bodů).
• V první části hodnocení se posuzuje vlastní
areál, kempové místo a pevné ubytování
(chaty, mobilní domy ...) a zejména kvalita sa­
nitárních zařízení, na která je kladen největší
důraz.
• V druhé části se hodnotí doplňkové služby
jako např. možnost koupání, sportu a animač­
ní programy.
Kromě bodového hodnocení jsou pro každou
kategorii stanoveny služby a vybavení, které
kemp v dané kategorii musí bezpodmínečně
splňovat.
Plné znění pravidel pro novou kategorizaci kem­
pů naleznete na www.camp-cr.cz.
CATEGORIES OF INDIVIDUAL
CAMPSITES (STAR SYSTEM)
In 2013 a new categorisation of campsites is in
effect in the Czech Republic under which cam­
psites can attain between one and five stars.
Assessment is according to a campsite’s type
and number of facilities, as well as their quality.
The requirements placed on individual groups
are now high, and comparable with ratings in
other countries.
The number of stars awarded is the result of
appraisal in two independent categories (ran­
ging from 1–10).
• In the first part, the grounds, camp spaces
and fixed accommodation (chalets, mobile
homes), and in particular the quality of sani­
tary facilities, on which a strong emphasis is
placed, are rated.
• In the second part, supplementary services,
such as opportunities for swimming, sport
and activity programmes are judged.
Alongside the points rating, there are set
services and facilities that campsites in a given
category must fulfil unconditionally.
Full versions of the rules for the new categorisa­
tion of campsites can be found at
www.camp-cr.cz.
Praha
2 Camping 2015
DIE STERNE-KENNZEICHNUNG
DER CAMPINGPLÄTZE
Ab 2013 wird in Tschechien für Campingplätze
eine neue Bewertungsgrundlage eingeführt,
das heißt, die einzelnen Campingplätze werden,
wie Hotels, mit 1–5 Sternen ausgezeichnet. Dies
geschieht auf Grundlage einer Bewertung, bei
der nicht nur die Art und Anzahl der Ausstattung,
sondern auch deren Qualität evaluiert wird. Die
Ansprüche sind sehr hoch und entsprechen
internationalen Standards.
Bewertet werden zwei Kategorien und pro Kate­
gorie werden 1–10 Punkte vergeben.
• Im ersten Teil wird die Anlage allgemein
bewertet: ihre Lage, der Platz, die Stellplätze
und die fest installierten Unterkünfte (z.B.
Bungalows, Wohnwagen, etc.), sowie die
Qualität der Sanitäranlagen, die eine ganz
besonders wichtige Rolle spielt.
• Im zweiten Teil werden die angebotenen
Services, wie z.B. Bade- und Sportmöglich­
keiten, Animationsprogramme, etc. bewertet.
Außerdem ist festgelegt, dass alle CampingPlätze pro Kategorie eine gewisse Basisausstattung an Dienstleistungen und Services
anbieten müssen.
Die Regeln für die neue Kategorisierung und
Bewertung der Campingplätze finden Sie hier:
www.camp-cr.cz.
CAMPING CATEGORIEËN
(STERREN)
Vanaf 2013 wordt de nieuwe camping catego­
risatie geldig in Tsjechië. De campings kunnen
beschikken over 1–5 sterren. Bij de beoorde­
ling van een camping wordt er niet alleen naar
het type en het aantal voorzieningen gekeken,
maar ook naar de kwaliteit ervan.
De ontvangen sterren zijn het resultaat van de
beoordeling in twee verschillende categorieën
(vanaf 1 tot 10 punten).
• In het eerste deel van de beoordeling wordt
de kampeerplek en de infrastructuur, de lig­
ging van de camping, de vaste accommoda­
tie (vakantiehuisjes, stacaravans…) en vooral
de kwaliteit van de sanitaire voorzieningen,
hieraan wordt de meeste aandacht besteed,
beoordeeld.
• In het tweede deel kijkt men naar de
aanvullende voorzieningen zoals zwem­
bad, sportmogelijkheden en animatiepro­
gramma’s.
Behalve het puntensysteem van beoordeling is
voor elke categorie bepaald in welke diensten
en voorzieningen een camping moet voorzien.
De volledige tekst over de regels voor de
nieuwe indeling van de campings vindt u op
www.camp-cr.cz.
Podještědí
Trojský zámek – Praha
www.czechtourism.com / www.camp-cr.cz 3
ČESKÁ REPUBLIKA – KRAJE
LEGENDA K MAPÁM
Czech Republic – Regions / Tschechische Republik – Regionen / Tsjechische Republiek – Regio´s
Legend / Zeichenerklärung / Legenda
(30)
DEUTSCHLAND
(26)
Ústí
nad Labem
Karlovy
Vary
(22)
Plzeň
(18)
POLSKA
Liberec
Jihlava
(68)
Brno
(60)
Zlín
(56)
Mezinárodní letiště, letiště / International airport,
airport / Internationaler Flughafen, Flughafen /
Internationale luchthaven, luchthaven
ÖSTERREICH
19 KLŮČEK
4 Camping 2015
Rozhledna, archeologické naleziště / Look-out tower,
archaeological site / Aussichtsturm, archäologische Fundstelle / Uitkijktoren, archeologische vindplaats
Jeskyně, informační centrum / Cave, information centre
/ Grotte, Infozentrum / Grot, informatie centrum
INDEX
Na Špici
Na venkově
Nový Rybník
Oase Praha
Olšina Lipno
Olšovec
Ontário
Pohoda
Prager
Primátor
Ricco
River Camping Prague
Rozkoš
Safarikemp
Seč pláž
Sedmihorky
Strážnice
Šternberk
Triocamp Praha
U Kukačků
U Lesa
Vidlák
Vranovská pláž
Vyskytná
Vysočina
Šiklův mlýn
Zvůle
Lázně, termální lázně / Spa, thermal baths / Kurort,
Thermalbad / Kuuroord
Zajímavé místo, lyžařské středisko / Place of interest, ski
center / Interessanter Ort, Skiort / Bezienswaardigheid,
wintersport centre/skigebied
Vrchol / Hilltop / Gipfel / Bergtop
SLOVENSKO
7
35
44
36
40
33
24
5
50
20
41
25
1
48
38
8
14
23
19
15
9
22
29
13
26
42
34
Církevní objekt / Church monument / Kirchliches
Denkmal / Bezienswaardige kerk
Národní park / National park / Nationalpark /
Nationaal park
(12)
**
***
***
***
***
***
***
****
****
**
***
***
***
**
****
****
****
***
***
****
***
**
***
***
***
****
****
Hlavní silnice / A road / Hauptstraße / Hoofdweg
Státní hranice / State boundary / Staatsgrenze /
Landsgrens
Ostrava
(52)
(48)
INDEX
Automotoklub Škoda
Baldovec
Bítov – Vranovská přehrada
Bobrovník
Bojkovice
Borová
Brodský
Bucek
Country
Česká brána
Dešná
Dolce Trutnov
Džbán
Free Star Strachotín
Frenštát pod Radhoštěm
Frymburk Lipno
Hájovna Kdyně
Jiskra Harrachov
Kamencové Jezero
Karolina
Karvánky
Klůček
Konopáč
Lipno Modřín
Lodín
Merkur Pasohlávky
Morava Camp
Zřícenina, muzeum / Castle ruin, museum / Burgruine,
Museum
Železnice, tunel / Railway, tunnel / Eisenbahn, Tunnel /
Spoorweg, tunnel
Olomouc
České
Budějovice
Silnice dálkové dopravy s číslem / Dual carriageway /
Mehrspurige Straße / Vierbaansweg
Ostatní silnice / Remaining roads / Restliche
Straßen / Overige wegen
(42)
Pardubice
(6)
Hrad, zámek / Castle, chateau / Burg, Schloss / Burcht,
kasteel
Vedlejší silnice / B road / Nebenstraße / Secundaire
wegen
(34)
Hradec
Králové
Praha
Dálnice, rychlostní silnice s nájezdem a číslem /
Motorway / Autobahn / Snelweg
***
***
***
****
***
***
**
***
**
***
***
**
***
***
***
****
****
**
***
***
***
***
***
**
**
****
***
17
30
16
6
10
45
18
46
4
31
39
3
27
28
32
21
43
37
2
11
49
53
47
54
51
52
12
Kemp – kategorizovaný člen (číslo kempu) /
Campsite – member of the Czech camping
Association (campsite no.) / Campingplatz – Mitglied
der Vereinigung der tschechischen Campingplätze
(Campingplatz Nr.) / Camping – gecategoriseerd lid
(nummer van camping)
Turistické informační centrum A.T.I.C. ČR /
Tourist Information Centre A.T.I.C. ČR /
Touristisches Informationszentrum A.T.I.C. ČR /
Toeristisch informatie centrum A.T.I.C. ČR
Kemp / Campsite / Campingplatz / Camping
Hranice kraje / Region boundary line / Kreisgrenze /
Streekgrens
Kemp – kategorizovaný nečlen (číslo kempu) /
Campsites – categorized non-members (campsite
no.) / Campingplatz – kategorisiertes Nichtmitglied
74 HRANICE
(Campingplatz Nr.) / Camping – gecategoriseerd niet-lid
(nummer van camping)
730 / 705 Kč
230 V + tax
4
12
+ tax
www.czechtourism.com / www.camp-cr.cz 5
PRAHA
STŘEDOČESKÝ KRAJ
Central Bohemian Region
Region Mittelböhmen
Midden Bohemen
1
Praha
2
Golf – Karlštejn
4
Slapy
3
Křivoklát
5
Český Šternberk
6
Karlštejn
7
Kutná Hora
6 Camping 2015
8
Konopiště
www.czechtourism.com / www.camp-cr.cz 7
Camp DŽBÁN
RIVER CAMPING PRAGUE
29.04.–30.09. 730 / 705 Kč 2014
01.04.–31.10. 690 / 670 Kč
1
Nad Lávkou 5
16000 Praha 6-Vokovice
tel: +420 725 956 457
tel: +420 777 327 595
[email protected]
www.campdzban.eu
N 50° 05‘ 54“ / E 14° 20‘ 05“ / 4.500 m2
400
120
24
20
TRIOCAMP PRAHA
01.01.–31.12.
850 / 760 Kč
2
Ústecká
184 00 Praha 8-Dolní Chabry
tel: +420 283 850 793
tel: +420 284 681 180
[email protected]
www.triocamp.cz
N 50° 09‘ 09“ / E 14° 27‘ 01“ / 10.000 m2
70
70
48
6
41
41
Pension camp PRAGER
01.05.–15.09. 480 / 560 Kč
10
25
10
4
V ladech 3
149 00 Praha 4-Šeberov
tel.: +420 244 912 854
[email protected]
www.pensioncampprague.com
N 50° 00‘ 44“
E 14° 30‘ 43“
4.000 m2
14
Konopiště
9
8 Camping 2015
3
Povltavska 5
17100 Praha
tel.: +420 607 048 800
tel.: +420 720 409 272
[email protected]
www.rivercampingprague.com
N 50° 06‘ 50“ / E 14° 25‘ 35“ / 3.000 m2
Praha
10
www.czechtourism.com / www.camp-cr.cz 9
Camping BUCEK
Autocamp Automotoklub ŠKODA
01.05.–06.09. 630 / 570 Kč
15.04.–30.09. 420 / 300 Kč 2014
5
Třtice 170
271 01 Nové Strašecí
tel.: +420 313 564 212
[email protected]
www.campingbucek.cz
N 50° 10‘ 24“ / E 13° 50‘ 25“ / 45.000 m2
30
100
18
18
15
7
Pod Oborou 1
293 06 Kosmonosy
tel: +420 607 665 045
tel: +420 607 905 592
[email protected]
http://www.amkskoda.cz/index.php/autocamp
N 50° 26‘ 39“ / E 14° 54‘ 55“ / 2.000 m2
18
50
50
64
8
Český ráj
Camping 11
OASE PRAHA
25.04.–15.09. 730 / 780 Kč
6
Libeňská, 252 41 Zlatníky-Hodkovice
Praha-západ
tel.: +420 241 932 044
[email protected]
www.campingoase.cz
N 49° 57‘ 05“ / E 14° 28‘ 30“ / 25.000 m2
10
10 Camping 2015
110
55
55
22
9
www.czechtourism.com / www.camp-cr.cz 11
JIHOČESKÝ KRAJ
South Bohemian Region
Region Südböhmen
Zuid Bohemen
1
Hluboká nad Vltavou
2
Holašovice
3
Červená Lhota
4
5
Tábor
Třeboň
6
Šumava
7
Třeboň
12 Camping 2015
8
České Budějovice
www.czechtourism.com / www.camp-cr.cz 13
Camping Camping
FRYMBURK LIPNO
24.04.–20.09. 764 / 724 Kč
OLŠINA LIPNO
20.04.–15.10. 450 / 470 Kč 2014 10
8
Frymburk 184, 382 79 Frymburk
tel: +420 380 735 284
[email protected]
www.campingfrymburk.cz
N 48° 39‘ 21“ / E 14° 10‘ 12“ / 45.000 m2
30
170
35
35
5
382 23 Černá v Pošumaví
tel: +420 725 815 809
tel: +420 608 029 982
[email protected]
www.campingolsina.cz
N 48° 44‘ 47“ / E 14° 06‘ 58“ / 45.000 m2
100
30
Autocamping
15
6
Kemp
KARVÁNKY
01.05.–30.09.
150
U KUKAČKŮ
254 / 184 Kč 2014
9
Na Švadlačkách 407/II
392 01 Soběslav
tel: +420 739 691 547
tel: +420 603 242 157
[email protected]
www.karvanky.cz
N 49° 13‘ 48“ / E 14° 43‘ 11“ / 30.000 m2
01.04.–15.10.
14 Camping 2015
40
120
415 / 410 Kč 11
Pihlov, 38226 Horní Planá
tel: +420 727 926 923
tel: +420 724 317 529
[email protected]
www.kemp-lipno.cz
N 48° 46‘ 27“ / E 14° 00‘ 50“ / 40.000 m2
250
80
100
1
2
6
2
6
www.czechtourism.com / www.camp-cr.cz 15
Autocamp ZVŮLE
01.06.–30.09.
335 / 340 Kč 2014 12
378 53 Kunžak – Zvůle
tel: +420 384 399 165
tel: +420 728 780 664
[email protected]
www.zvule.cz
N 49° 05‘ 45“ / E 15° 14‘ 16“ / 70.000 m2
150
50
4
72
30
10
Stezka korunami stromů Lipno
11
Jindřichův Hradec
Český Krumlov
Camping 12
LIPNO MODŘÍN
01.05.–30.09. 560 /400 Kč 2014 13
38278 Lipno nad Vltavou
tel: +420 380 736 272
tel: +420 731 410 803
[email protected]
www.campinglipno.cz
N 48° 38‘ 20“
E 14° 12‘ 31“
100.000 m2
200
160
9
Lipno
16 Camping 2015
www.czechtourism.com / www.camp-cr.cz 17
PLZEŇSKÝ KRAJ
Pilsen Region
Region Pilsen (Plzeň)
Provincie Pilsen
1
Rabí
2
Velký rybník Plzeň
4
Manetín
3
Švihov
5
Šumava
6
Plzeň
7
Starý Plzenec
18 Camping 2015
8
Zbiroh
www.czechtourism.com / www.camp-cr.cz 19
Autokemp Kemp
HÁJOVNA KDYNĚ
NOVÝ RYBNÍK
01.05.–30.09. 264 / 214 Kč 2014 14
15.05.–30.09. 320 / 255 Kč 2014 16
Hájovna 234, 34506 Kdyně
tel: +420 379 731 595
tel: +420 379 731 233 (V–IX)
[email protected]
www.camphajovna.cz
N 49° 23‘ 33“ / E 13° 01‘ 37“ / 32.000 m2
Plzeňská 46
335 01 Nepomuk
tel: +420 371 591 336
[email protected]
www.novyrybnik.cz
N 49° 29‘ 09“ / E 13° 32‘ 06“ / 45.000 m2
30
69
94
21
80
80
120
Camping
KAROLINA
25.04.–06.10.
470 / 400 Kč 15
348 15 Brod nad Tichou
tel: +420 777 296 990
[email protected]
www.camp-k.cz
N 49° 50‘ 02“ / E 12° 44‘ 28“ / 30.000 m2
10
70
12
4
22
9
Klatovy
20 Camping 2015
10
Kladruby
www.czechtourism.com / www.camp-cr.cz 21
KARLOVARSKÝ KRAJ
Karlovy Vary Region
Region Karlsbad
Provincie Karlsbad
1
Karlovy Vary
2
Mariánské Lázně
4
Klášter Teplá
3
Golf Mariánské Lázně
5
Jáchymov
6
Loket
7
Bečov n. Teplou
22 Camping 2015
8
Cheb
www.czechtourism.com / www.camp-cr.cz 23
Autocamping NA ŠPICI
01.04.–31.12. 410 / 330 Kč 2014 17
Radošov 87
362 72 Kyselka
tel: +420 353 941 152
[email protected]
www.naspici.net/
N 50° 16‘ 13“ / E 12° 59‘ 40“ / 30.000 m2
30
70
9
3
4
9
Karlovy Vary
10
Františkovy Lázně
Camping ONTÁRIO
01.05.–30.10. 410 / 305 Kč 2014 18
362 72 Kyselka
tel: +420 353 941 152
[email protected]
www.ontariocamp.cz
N 50° 15‘ 46“ / E 13° 00‘ 01“ / 18.000 m2
40
24 Camping 2015
40
24
www.czechtourism.com / www.camp-cr.cz 25
ÚSTECKÝ KRAJ
The Ústí Region
Region Ústí nad Labem
Provincie
Ústí nad Labem
1
Porta Bohemica
2
Říp
3
Žatec
4
Terezín
5
Teplice
26 Camping 2015
6
Střekov
www.czechtourism.com / www.camp-cr.cz 27
Rekreační areál KAMENCOVÉ JEZERO
01.05.–15.09. 480 / 400 Kč 2014 19
Tomáše ze Štítného
430 01 Chomutov
tel: +420 775 579 317
tel: +420 725 528 851
[email protected]
www.royalhotels.cz
N 50° 28‘ 19“ / E 13° 25‘ 19“ / 3.086 m2
250
74
108
178
7
Most
Pravčická brána
Autokempink ČESKÁ BRÁNA
15.04.–30.09.
8
360 / 305 Kč 2014 20
Stará Oleška
405 02 Děčín
tel: +420 412 555 094
[email protected]
www.ceskabrana.cz
N 50° 48‘ 27“ / E 14° 19‘ 11“ / 20.000 m2
100
28 Camping 2015
40
100
www.czechtourism.com / www.camp-cr.cz 29
LIBERECKÝ KRAJ
Liberec Region
Region Liberec
Provincie Liberec
1
Sloup v Čechách
2
3
Kryštofovo údolí
4
Ještěd
Český ráj
5
Český ráj – Trosky
6
Frýdlant
30 Camping 2015
7
Liberec – ZOO
www.czechtourism.com / www.camp-cr.cz 31
Autocamp Camping
SEDMIHORKY
JISKRA HARRACHOV
01.01.–31.12. 420 / 345 Kč 2014 21
01.01.–31.12. 400 / 330 Kč 2014 23
Sedmihorky 72
511 01 Sedmihorky
tel: +420 481 389 162
[email protected]
www.campsedmihorky.cz
N 50° 33‘ 35“ / E 15° 11‘ 20“ / 40.000 m2
300
160
53
9
10
Harrachov 257, 512 46 Harrachov
tel: +420 603 470 113 / tel: +420 481 529 536
[email protected] / www.camp.harrachov.cz
3
8
Liberec
9
Harrachov
Hrubá Skála
Autokemp 10
KLŮČEK
01.05.–30.09. 400 / 330 Kč 2014 22
472 01 Doksy
tel: +420 487 872 138
tel: +420 777 915 903
(od 1.9. do 31.5. – správce kempu)
[email protected]
www.autokemp-klucek.cz/
N 50° 34‘ 28“ / E 14° 39‘ 36“ / 54.000 m2
490
32 Camping 2015
60
145
www.czechtourism.com / www.camp-cr.cz 33
KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ
Hradec Králové Region
Region Hradec Králové
Provincie
Hradec Králové
1
Sněžka
2
3
Krkonoše
4
Adršpach
Častolovice
5
Opočno
6
Hradec Králové
34 Camping 2015
7
Dvůr Králové n. L.
www.czechtourism.com / www.camp-cr.cz 35
Autocamp
Kemp
BRODSKÝ
01.04.–30.11.
LODÍN
380 / 340 Kč 2014 24
01.05.–30.09. 420 / 290 Kč 2014 26
549 41 Červený Kostelec
tel: +420 777 633 193
tel: +420 739 445 762
[email protected]
www.campbrodsky.cz
N 50° 27‘ 54“ / E 16° 06‘ 02“ / 32.000 m2
100
90
90
6
1
503 15 Nechanice
tel: +420 495 445 192
tel: +420 495 445 152
[email protected]
www.nechanicko.cz/camplodin
N 50° 16‘ 11“ / E 15° 36‘ 28“ / 10.120 m2
1
30
Kemping
20
60
Autocamping
DOLCE TRUTNOV
ROZKOŠ
01.01.–31.12. 381 / 400 Kč 25
01.01.–31.12.
Oblanov 37
541 01 Trutnov
tel: +420 774 233 342
tel: +420 499 828 555
[email protected]
www.camp-dolce.cz
N 50° 32‘ 47“ / E 15° 52‘ 29“ / 22.000 m2
950
25
36 Camping 2015
75
5
110
1
8
370 / 330 Kč 2014 27
Třída T. G. Masaryka 836
552 03 Česká Skalice
tel: +420 491 451 112
[email protected]
www.atcrozkos.cz
N 50° 23‘ 56“ / E 16° 03‘ 46“ / 170.000 m2
150
83
25
13
3
www.czechtourism.com / www.camp-cr.cz 37
Hanička – Orlické hory
10
SAFARIKEMP
01.01.–31.12. 700 / 650 Kč 28
Štefánikova 1029
544 01 Dvůr Králové
tel: +420 499 311 215
tel: +420 499 421 839
[email protected]
www.safarikemp.cz
N 50° 25‘ 59“ / E 15° 47‘ 48“ / 12.000 m2
40
40
40
3
60
9
Adršpach
Hradec Králové
8
40 Camping 2015
11
Hrádek u Nechanic
Krkonoše
12
www.czechtourism.com / www.camp-cr.cz 41
PARDUBICKÝ KRAJ
Pardubice Region
Region Pardubice
Provincie Pardubice
1
Litomyšl
2
Králíky
4
Svojanov
3
Pardubice
5
Sečská přehrada
6
Polička
7
Velká pardubická
42 Camping 2015
8
Kunětická hora
www.czechtourism.com / www.camp-cr.cz 43
Autokempink
Autokemp
KONOPÁČ
01.05.–30.09.
PRIMÁTOR
350 /400 Kč 29
01.05.–30.09. 310 /300 Kč 2014 31
Konopáč 37
538 03 Heřmanův Městec
tel: +420 469 695 117
[email protected]
www.zeleznehory-hm.cz
N 49° 56‘ 15“ / E 15° 38‘ 51“ / 48.250 m2
60
40
38
154
125
Strakovská
570 01 Litomyšl
tel: +420 461 612 238
tel: +420 732 148 723
[email protected]
www.camplitomysl.cz
N 49° 52‘ 04“ / E 16° 19‘ 28“ / 20.000 m2
3
40
Camping
SEČ PLÁŽ
27.04.–15.09. 450 /650 Kč 30
Radim 37
538 54 Luže
tel: +420 720 302 683
[email protected]
www.navenkove.com
N 49° 54‘ 28“ / E 16° 01‘ 29“ / 15.000 m2
34
3
6
18
Autokemp
NA VENKOVĚ
15
12
01.04.–31.10.
15
200
44 Camping 2015
408 Kč / 361 Kč 32
Autokemp Seč – Pláž Seč
538 07 Seč
tel: +420 469 676 286
tel: +420 774 372 987
[email protected]
www.autokempsec.cz
/ 40.000 m2
200
10
66
8
14
www.czechtourism.com / www.camp-cr.cz 45
Camping
BOROVÁ
01.05.–30.09. – / 370 Kč 33
Borová u Poličky 339
569 82 Borová u Poličky
tel: +420 461 743 157
tel: +420 603 731 404
[email protected]
www.campborova.cz
N 49° 44‘ 40“ / E 16° 09‘ 19“ / 35.000 m2
9
Lázně Bohdaneč
10
Synagoga Heřmanův Městec
Berlova vápenka v Závratci
11
Buďte na prvním místě!
Be the top priority!
Vaše spokojenost a hezké zážitky jsou pro kempy
certifikované Českým systémem kvality služeb
zaručeně na prvním místě! Aby provozovatelé
těchto zařízení získali právo používat mezinárodně
uznávaný symbol kvality Q, museli prokázat, že se
zaměřují na plnění přání svých zákazníků a neustále
pracují na zvyšování kvality svých služeb. Neváhejte
proto jejich služby vyhledávat a využívat, kdekoliv to
bude možné. Jezděte tam, kde jste na prvním místě.
Seznam certifikovaných poskytovatelů služeb naleznete na
www.csks.cz
46 Camping 2015
www.csks.cz
Your satisfaction and pleasant experience are top
priorities for camps certified under the Czech
Service Quality System. To become eligible for using
the internationally recognized Q symbol for quality,
operators of these facilities have had to prove
their commitment to satisfying the needs of their
customers and dedicate their work to increasing the
quality of their services. So do not hesitate to look for
and use their services wherever they are available.
Go where you are treated as the top priority.
Visit www.csks.cz for the list of certified service providers.
www.czechtourism.com / www.camp-cr.cz 47
OLOMOUCKÝ KRAJ
Olomouc Region
Region Olomouc
Provincie Olomouc
1
Zbrašovské jeskyně
2
Šerák
3
Velké Losiny
4
Bouzov
5
Olomouc
48 Camping 2015
6
Jeseníky
www.czechtourism.com / www.camp-cr.cz 49
Autocamping
MORAVA CAMP
01.01.–31.12.
BOBROVNÍK
290 /320 Kč 34
01.01.–31.12.
Petra Bezruče 795/13
78985 Mohelnice
tel: +420 775 111 721
[email protected]
www.moravacamp.cz
N 49° 46‘ 58“ / E 16° 54‘ 33“ / 53.224 m2
100
100
371 /309 Kč 36
790 61 Lipová Lázně
tel: +420 584 411 145
[email protected]
www.bobrovnik.cz
N 50° 13‘ 29“ / E 17° 10‘ 28“ / 20.000 m2
36
56
4
15
100
Camping
Autocamp
BALDOVEC
ŠTERNBERK
01.01.–31.12. 437 /397 Kč 2014 35
Baldovec 319
798 62 Rozstání
tel: +420 606 744 265
[email protected]
www.baldovec.cz
N 49° 24‘ 47“ / E 16° 48‘ 31“ / 150.000 m2
120
50 Camping 2015
60
72
141
15.05.–15.09. 290 /265 Kč 2014 37
Dolní Žleb 2416/26
785 01 Šternberk
tel: +420 585 011 300
[email protected]
www.campsternberk.cz
N 49° 44‘ 52“ / E 17° 18‘ 20“ / 20.000 m2
35
28
65
64
www.czechtourism.com / www.camp-cr.cz 51
MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
Moravian-Silesian Region
Region Mähren-Schlesien
Moravië-Silezië
1
Beskydy
2
Bruntál
4
Třemešná
3
Slezskoostravský hrad
5
Čeladná
6
Kopřivnice
7
Ostrava
52 Camping 2015
8
Ostrava
www.czechtourism.com / www.camp-cr.cz 53
Hradec n. Moravicí
Autokemp
10
FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM
20.12.–31.10. 400 /350 Kč 2014 38
ulice Dolní 1807
744 01 Frenštát pod Radhoštěm
tel: +420 556 836 624
tel: +420 607 265 107
[email protected]
www.autokemp-frenstat.cz
N 49° 33‘ 06“ / E 18° 12‘ 17“ / 18.000 m2
30
24
24
1
80
9
Landek
11
Kunčice pod Ondřejníkem
Sovinec
Koupaliště – autokemp
RICCO
12
01.05.–15.09. 400 /400 Kč 39
Leoše Janáčka 923
74258 Příbor
tel: +420 777 100 007
[email protected]
www.koupaliste.cz
N 49° 38‘ 13“ / E 18° 09‘ 08“ / 10.000 m2
10
54 Camping 2015
28
20
www.czechtourism.com / www.camp-cr.cz 55
ZLÍNSKÝ KRAJ
Zlín Region
Region Zlín
Provincie Zlín
1
Baťův kanál
2
3
Hostýn
4
Rožnov p. Radhoštěm
Tlumačov
5
Kroměříž
6
Zoo Lešná Zlín
56 Camping 2015
7
Luhačovice
www.czechtourism.com / www.camp-cr.cz 57
Eurocamping
BOJKOVICE
01.05.–30.09. 380 /400 Kč 40
Štefánikova ATC 1008
687 71 Bojkovice
tel: +420 604 236 631
tel: +420 572 641 717
[email protected]
www.eurocamping.cz
N 49° 02‘ 27“ | E 17° 48‘ 01“ | 25.000 m2
10
40
32
61
9
Kroměříž
10
Lešná
Uherské Hradiště
Camp
DEŠNÁ
11
01.01.–31.12. 340 / 350 Kč 41
Dešná, 763 15 Slušovice
tel: +420 777 805 778 / tel: +420 577 986 333
[email protected] / www.resort-desna.cz
Buchlovice
8
58 Camping 2015
www.czechtourism.com / www.camp-cr.cz 59
JIHOMORAVSKÝ KRAJ
South Moravian Region
Region Südmähren
Zuid Moravië
1
Lednice – Valtice
2
Brno
4
Vila Tugendhat
3
Valtice
5
Moravský kras
6
Velké Pavlovice
7
Znojmo
60 Camping 2015
8
Lednice
www.czechtourism.com / www.camp-cr.cz 61
Autokemp
Camp
MERKUR PASOHLÁVKY
BÍTOV-VRANOVSKÁ PŘEHRADA
01.04.–31.10. 440 /390 Kč 42
01.05.–15.09.
Pasohlávky
691 22 Pasohlávky
tel: +420 519 427 714
tel: +420 519 427 751
[email protected] / www.kemp-merkur.cz
N 48° 54‘ 1“ / E 16° 34‘ 10“ / 415.000 m2
1000
350
84
16
100
350
01.05.–31.10. 335 /345 Kč 2014 43
Bzenecká 1533
696 62 Strážnice
tel: +420 518 332 037
[email protected]
www.camp-straznice.cz
N 48° 54‘ 33“ / E 17° 18‘ 42“ / 40.000 m2
150
100
13
225
64
OLŠOVEC
STRÁŽNICE
210
100
ATC
Autokempink
62 Camping 2015
401 /326 Kč 2014 44
Bítov 64
671 07 Uherčice
tel: +420 605 842 965
[email protected]
www.camp-bitov.cz
N 48° 56‘ 25“ / E 15° 43‘ 17“ / 40.988 m2
105
1
96
01.01.–31.12. 370 /250 Kč 2014 45
Havlíčkovo náměstí 71
679 06 Jedovnice
tel: +420 725 896 488
[email protected]
www.olsovec.cz
N 49° 19‘ 58“ / E 16° 45‘ 46“ / 40.000 m2
600
90
80
32
15
www.czechtourism.com / www.camp-cr.cz 63
Autokemp
Autocamp
POHODA
25.04.–9.10.
FREE STAR STRACHOTÍN
01.04.–30.10. 320 /370 Kč 2014 48
410 /390 Kč 46
Koupaliště Únanov
Únanov 384
671 31 Únanov
tel: +420 515 265 649
tel: +420 605 343 731
[email protected]
www.obecunanov.cz
N 48° 53‘ 60“ / E 16° 03‘ 53“ / 2.900 m2
Šakvická 3
693 01 Strachotín
tel: +420 776 230 887
tel: +420 608 830 887
[email protected]
www.freestar.cz
N 48° 54‘ 12“ / E 16° 39‘ 01“ / 6.000 m2
100
22
50
90
Slavkov u Brna / Austerlitz
Camping
VRANOVSKÁ PLÁŽ
01.05.–30.09.
9
484 /444 Kč 47
Vranovská přehrada – pláž 1
671 02 Šumná
tel: +420 724 101 725
tel: +420 515 291 291
[email protected]
www.vranovska-plaz.cz
N 48° 54‘ 50“ / E 15° 48‘ 57“ / 100.000 m2
44
64 Camping 2015
196
124
www.czechtourism.com / www.camp-cr.cz 65
Chatová osada
U LESA
01.05.–30.09.
180–400 Kč 49
Vranovská přehrada – pláž 680
671 02 Šumná
tel: +420 603 238 055
[email protected]
www.chatyvranov.cz
N 48° 54‘ 58“
E 15° 49‘ 00“
7.500 m2
50
5
20
Camping
COUNTRY
01.05.–31.10.
460 /500 Kč 50
Hluboké Mašůvky 257
671 52 Hluboké Mašůvky
tel: +420 515 255 249
[email protected]
www.camp-country.com
Vranov nad Dyjí
10
66 Camping 2015
www.czechtourism.com / www.camp-cr.cz 67
VYSOČINA
Vysocina Region
Region Hochland
Provincie Vysočina
1
Telč
2
Šiklův mlýn
4
Třebíč
3
Pelhřimov
5
Vysočina
6
Jaroměřice n. Rokytnou
7
Žďár n. Sázavou
68 Camping 2015
8
Třebenice
www.czechtourism.com / www.camp-cr.cz 69
Jihlava
Autokempink
10
VYSOČINA
01.01.–31.12. 300 /300 Kč 2014 51
Štoky 94
582 53 Štoky
tel: +420 603 318 965
tel: +420 569 459 129
[email protected]
N 49° 29‘ 51“ / E 15° 35‘ 14“ / 6.000 m2
10
7
77
9
11
Třebíč
Kámen
Telč
WESTERN – ŠIKLŮV MLÝN
29.06.–01.09. 160 /230 Kč 52
Zvole 49
592 56 Zvole nad Pernštejnem
tel: +420 566 567 400
tel: +420 602 750 130
[email protected]
www.dovolena.sikland.cz
N 49° 28‘ 29“ / E 16° 10‘ 3“ / 250.000 m2
Camping
VIDLÁK
12
15.04.–15.10. 580 /710 Kč 2014 53
Opatov 322
675 28 Opatov
tel: +420 736 678 687
[email protected]
www.campingvidlak.cz
N 49° 12‘ 32,5“ / E 15° 39‘ 22,8“ / 20.000 m2
Veřejné tábořiště
VYSKYTNÁ
23.06.–31.08. 230 /200 Kč 54
Vyskytná
394 05 Vyskytná u Pelhřimova
tel: +420 777 216 173
[email protected]
www.taboriste.com
N 49° 25‘ 13“ / E 15° 21‘ 43“ / 7.000 m2
70 Camping 2015
www.czechtourism.com / www.camp-cr.cz
KATEGORIZOVANÍ NEČLENI
VOUCHER -15 %
VOUCHER -10 %
Categorized non-members / Kategorisierte Nichtmitglieder / Gecategoriseerd niet-lid
TRIOCAMP PRAHA
Kemping
Oblanov 37
541 01 Trutnov
tel: +420 774 233 342
tel: +420 499 828 555,
[email protected]
www.camp-dolce.cz
55
AVALANCHE MOUNTAIN
Dolní Moravice 35, 795 01
Tel.: 543 211 070, 777 742 405, 777 742 409
[email protected]
PETRÁŠKŮV DVŮR
Křenov 36, 381 01 Český Krumlov
Tel.: 774 833 168, 602 130 418
[email protected]
Ústecká
184 00 Praha 8-Dolní Chabry
tel: +420 283 850 793
tel: +420 284 681 180
[email protected]
www.triocamp.cz
56 CAMP RELAX
oravec 205, 592 54 Moravec
M
Tel.: 777232044
[email protected]
68 JAF LIPNO
ražská 39, 370 04 (pro objednávky)
P
samotný kemp U Lipna nedaleko Frymburku
Tel.: 602 433 899, [email protected]
Autokemp MERKUR
57 PENZION M A BUNGALOVY
Vranovská přehrada – pláž, 671 02 Štítary
Tel.: 731 466 739
[email protected]
69 REKREANÍ AREÁL POSLŮV MLÝN
Poslův Mlýn 976, 472 01 Doksy
Tel.: 734 596 586, 734 724 101
[email protected]
58 STŘÍBRNÝ RYBNÍK
500 09, Malšova Lhota
Tel.: 495 518 151, 736 480 375
[email protected]
70 REKREAČNÍ AREÁL U KATEŘINY
Libotín 979, 742 66 Štramberk
Tel.: 604 274 669, 603 296 364
[email protected]
59
KLUB YUKON
Fryšava pod Žákovou horou, 592 04 Tři Studně
Tel.: 732 206 961
[email protected]
AUTOKEMP OLEŠNÁ
Nad Přehradou 2290, 738 02 Frýdek Místek
Tel.: 558 434 806, 775 767 750
[email protected]
60 CAMPING PRAHA KLÁNOVICE
Šlechtitelská 1021, 190 14 Praha 9, Klánovice
Tel.: 774 553 743
[email protected]
72 REKREAČNÍ AREÁL PAHRBEK
Pahrbek 735, 763 61 Napajedla
Tel.: 577 943 554, 731 102 690
[email protected]
61
CHVALŠINY
Chvalšiny 321, 382 08 Chvalšiny
Tel.: 380 739 123
[email protected]
OSOBLAHA
Park Osoblaha, Nádražní ul., 739 99 Osoblaha
Tel.: 554 642 031, 731 610 860
[email protected]
62 LIŠČÍ FARMA
Dolní Branná 350, 543 62 Vrchlabí
Tel.: 499 421 473, 603 741 339
[email protected]
74 HRANICE
od Hůrkou 2103, 753 01 Hranice
P
Tel.: 581 601 633, 604 931 499
[email protected]
63 CAMPING AM SEE VÁCLAV
Všebořská 51, 350 02 Cheb - Podhrad
Tel.: 354 435 653
[email protected]
67
71
73
75 CAMPING 2000
J anův Důl 15, 463 52 Osečná
Tel.: 485 179 621, 733 682 071
[email protected]
64 DRACHOV
92 01 Soběslav
3
Tel.: 241 470 341, 602165705
[email protected]
65 KOSTELEC
Kostelec 12, 373 41 Hluboká nad Vltavou
Tel.: 731 272 303
[email protected]
66 VILLA BOHEMIA
Bližná 16, 382 23 Černá v Pošumaví
Tel.: 380 744 004, 736 609 842
[email protected]
72 Camping 2015
VOUCHER -10 %
Pasohlávky
691 22 Pasohlávky
tel: +420 519 427 714
tel: +420 519 427 751
[email protected]
www.kemp-merkur.cz
VOUCHER -10 %
Camping OASE
nám. Míru 288, 538 03 Heřmanův Městec
www.camp-cr.cz
asociace je držitelem
certifikátu I. stupně
Českého systému kvality služeb
VOUCHER -10 %
Camping FRYMBURK
LIPNO
Frymburk 184
382 79 Frymburk
tel: +420 380 735 284
[email protected]
www.campingfrymburk.cz
PRAHA
Libeňská
252 41 Zlatníky
Praha-západ
tel.: +420 241 932 044
[email protected]
www.campingoase.cz
VOUCHER -10 %
VOUCHER -10 %
Camping VRANOVSKÁ
VOUCHER -10 %
AUTOKEMPINK
Třtice 170
271 01 Nové Strašecí
tel.: +420 313 564 212
[email protected]
www.campingbucek.cz
Konopáč 37
538 03 Heřmanův Městec
tel: +420 469 695 117
tel: +420 469 695 118
[email protected]
www.zeleznehory-hm.cz
VOUCHER -10 %
KONOPÁČ
VOUCHER -10 %
SAFARICAMP
Autocamping
Štefánikova 1029
544 01 Dvůr Králové
tel: +420 499 311 215
tel: +420 499 421 839
[email protected]
www.safarikemp.cz
790 61 Lipová Lázně
tel: +420 584 411 145
tel: +420 499 421 839
[email protected]
www.bobrovnik.cz
RIVER CAMPING PRAGUE
Povltavska 5
17100 Praha
tel.: +420 607 048 800
tel.: +420 720 409 272
[email protected]
www.rivercampingprague.com
PLÁŽ
Vranovská přehrada – pláž 1
671 02 Šumná
tel: +420 724 101 725
tel: +420 515 291 291
[email protected]
www.vranovska-plaz.cz
Camping BUCEK
VOUCHER -10 %
ASOCIACE KEMPŮ ČR
PASOHLÁVKY
DOLCE TRUTNOV
BOBROVNÍK
Sleva se vztahuje na kompletní cenu za ubytování (mimo míst­
ních poplatků pro obec). Slevový kupón je nutné předložit hned
první den při příjezdu/ přihlášení. Slevu již nelze kombinovat s jiný­
Use this voucher for a discount from the price of
mi slevami. the accommodation (excluding the surcharge and the community
charge). The voucher must be presented right when you check-in
Gegen Vorlage die­
the camping. Not valid with other offers. ses Gutscheins erhalten Sie einen Preisnachlass für die Unterkunft
(exkl. Zuschlag und Ortsgebühr). Den Gutschein müssen Sie gleich
beim Einchecken/ bei der Ankuft vorlegen. Ermäßigungen kann
Op het vertoon van de coupon krijgt
man nicht kombinieren. u een korting van het basistarief (excl. Gem. heffingen, extra‘s). Bij
inschrijving/aanmelding bij een camping moet u wel de coupon
direct voor leggen. Combinaties van kortingen zijn niet mogelijk.
www.czechtourism.com / www.camp-cr.cz 73
UŽITEČNÉ INFORMACE
USEFUL INFORMATION
Rozloha: 78 864 km2
Počet obyvatel: 10,3 mil.
Časové pásmo: středoevropský čas (GMT + 1),
od dubna do října – letní čas (GMT + 2)
Státní svátky a dny pracovního klidu:
1. ledna, velikonoční pondělí, 1. května, 8. května,
5. července, 6. července, 28. září, 28. října, 17. listopa­
du, 24. prosince, 25. prosince, 26. prosince
Měna: česká koruna (Kč)
Pro cestování autem je třeba mít platný řidičský průkaz
a osvědčení o technickém stavu vozidla včetně tzv.
zelené karty. Vozidla musí být označena mezinárodní
poznávací značkou.
České dopravní předpisy se výrazně neliší od dopravních předpisů jiných států:
• Jezdí se vpravo.
• Před a při řízení vozidla je zakázáno konzumovat
alkohol nebo návykové látky.
• Bezpečnostní pásy musí být zapnuty po celou dobu
jízdy.
• Všechna vozidla musí mít během jízdy rozsvícená
světla, a to celoročně.
• Motocyklisté a spolujezdci jsou povinni mít helmu.
• Za používání dálnic se platí poplatek. Zpoplatněné
úseky jsou označeny dopravními značkami. Výjimky
na částech dálnic u velkých měst jsou označeny do­
datkovou tabulí „BEZ POPLATKU“. Dálniční známka
se nalepí zevnitř na přední sklo vozidla. Zakoupit ji
lze na poštách, hraničních přechodech a u vybra­
ných čerpacích stanic. Nálepky platí od 1. prosince
minulého roku do 31. ledna následujícího roku.
Kde parkovat:
Pro parkování hledejte především hlídaná parkoviště.
Po zaparkování vůz zamykejte a nenechávejte uvnitř
nic, co by mohlo přitahovat pozornost. V Praze dopo­
ručujeme, vzhledem k dopravním zácpám v centru
města, využít služeb záchytných parkovišť P+R.
Mýtné:
Vozidla nad 3,5 t platí mýtné. Viz www.mytocz.cz.
Poplatek za použití dálnic a rychlostních silnic / Motorway and
speedway usage fee / Die Gebühr für die Benutzung der
Autobahnen und Schnellstraßen / De tol voor het gebruik van
autosnelwegen en autowegen
1
1
10
Měsíční
Dálniční známky /
Roční
Dnů
Month
Days
Motorway stickers /
Annual
Monat
Vignette / Autovignetten
Jahr
maande- Tage voor
dagen
jaarlijkse
lijkse
Vozidla do 3,5 t / Vehicles up
to 3,5 t / Fahrzeuge bis 3,5 t /
Voertuigen tot 3,5 ton
Vozidla nad 3,5 t / Vehicles over
3,5 t / Fahrzeuge über 3,5 t /
Voertuigen van meer dan 3,5 ton
74 Camping 2015
1 500 Kč
440 Kč
310 Kč
Mýtné / Toll / Maut / De tol
PRAKTISCHE INFORMATIONEN
Area: 78,864 km2
Population: 10.3 million
Time zone: Central European Time (GMT + 1), from
April to October – summer time (GMT + 2)
State and public holidays:
January 1st, Easter Monday, May 1st, May 8th, July 5th,
July 6th, September 28th, October 28th, November 17th,
December 24th, December 25th, December 26th
Currency: Czech crown – CZK (Kč)
Car drivers are required to carry a valid driving licence
and a certificate confirming to the technical state of
their vehicle, as well as the so-called „green card“. All
vehicles must carry an international number plate.
Czech traffic regulations are almost identical with
those of other countries:
• vehicles keep to the right,
• consumption of alcohol or addictive substances are
not allowed before and while driving a car,
• seat belts must be fastened during the entire journey,
• all car drivers are obliged to have their lights on
throughout the entire year,
• motorcyclists and their passengers must wear
a helmet.
• A fee is required for the use of motorways and
speedways for vehicles up to 3,5 t. The sections
of highways subject to the fee are marked by road
signs. The exceptions (sections of highways adja­
cent to large cities) are marked by supplementary
tables carrying the inscription “BEZ POPLATKU“
(without the fee). The fee is collected in the form of
so-called highway stickers which must be fastened
on the inner side of the windscreen. Highway
stickers can be purchased at post offices, border
crossings and selected petrol stations.
Parking:
Preference should be given to parking at guarded car
parks. Make sure that the car is locked and do not leave
any valuable objects visible. In Prague, it is advisable to
use the services of designated suburban or fringe area car
parks to avoid traffic jams in the city centre (e.g. P+R).
Toll:
Vehicles over 3,5 t must be equipped with a small
electronic device – the premid unit – which communi­
cates with the tolling system. Road users can obtain and
register the prepaid and postpaid versions of the premid
onboard units at any premid point contact centre. For
more information also in English visit www.mytocz.cz.
Nejvyšší povolená rychlost / Speed limit / Erlaubte
Höchstgeschwindigkeit / De maximumsnelheid
Fläche: 78,864 km2
Einwohner: 10,3 Millionen
Zeitzone: Mitteleuropäische Zeit (GMT + 1), zwischen
April und Oktober – Sommerzeit (GMT + 2)
Staatlich anerkannte Feiertage und sonstige Ruhetage:
1. Januar, Ostermontag, 1. Mai, 8. Mai, 5. Juli,
6. Juli, 28. September, 28. Oktober, 17. November, 24.
Dezember, 25. Dezember, 26. Dezember
Währung: Tschechische Krone – CZK (Kč)
Bei Automobilreisen durch Tschechien ist der Fahrer
verpflichtet, einen gültigen Führerschein sowie den
Kraftfahrzeugbrief einschließlich der sog. Grünen Karte
mit sich zu führen. Der Kraftwagen muss mit einem
internationalen Kennzeichen versehen sein.
Die tschechischen Verkehrsvorschriften unterscheiden
sich nicht wesentlich von denen anderer Staaten:
• man fährt rechts, die maximale erlaubte Geschwin­
digkeit in geschlossenen Ortschaften beträgt
50 km/h (auch nachts),
• vor und während der Fahrt ist für den Fahrer jegli­
cher Alkohol- oder Rauschgiftkonsum untersagt,
• die Sicherheitsgurte müssen während der gesamten
Fahrtdauer angelegt sein,
• Kraftzeuge müssen ganzjährig mit eingeschalteten
Scheinwerfern fahren,
• die Motorradfahrer und die Beifahrer sind verpflich­
tet, einen Schutzhelm zu tragen.
• Für die Benutzung von Autobahnen und
Schnellstraßen wird in Tschechien für Fahrzeuge bis
3,5 t eine Gebühr erhoben. Die gebührenpflichtigen
Abschnitte der Autobahnen sind ausgeschildert.
Eine Ausnahme bilden solche Autobahnabschnitte,
die sich im Umfeld großer Städte befinden und
mit einem Zusatzschild und der Aufschrift „BEZ
POPLATKU“ (d.h. „ohne Gebühr“) gekennzeichnet
sind. Die Autobahngebühr wird in Form des Erwerbs
der sog. Autobahnvignette – entrichtet, die auf die
Innenseite der Frontscheibe aufgeklebt wird. Die
Vignette ist auf Postämtern, Grezübergängen sowie
an ausgewählten Tankstellen erhältlich.
Wo soll man parken:
Es ist empfehlenswert, den Wagen auf einem bewa­
chten Parkplatz abzustellen. In Prag ist es angesichts
der im Stadtzentrum herrschenden beträchtlichen
Verkehrsdichte ratsam, die Großraumparkplätze zu
benutzen (z. B. P+R).
Maut:
Die mautpflichtigen Kraftfahrzeuge – über 3,5 t –
müssen mit einer kleinen elektronischen Anlage
ausgestattet werden – dem Fahrzeuggerät premid
– das die Verbindung mit dem Mautsystem herstellt.
Das Gerät ist auf Kontaktstellen des Mautsysstems zu
bekommen. Weitere Informationen auch auf Deutsch
unter www.mytocz.cz.
NUTTIGE INFORMATIE
Oppervlakte: 78 864 km2
Aantal inwoners: 10,3 mil.
Tijdzone: Midden-Europese tijd (GMT +1), van april tot
oktober – zomertijd (GMT + 2)
Nationale feestdagen:
1 januari, paasmaandag, 1 mei, 8 mei, 5 juli, 6 juli,
28 september, 28 oktober, 17 november,
24 december, 25 december, 26 december
Munteenheid: Tsjechische kroon (česká koruna, Kč)
Voor het autorijden hebt u een geldig rijbewijs, een
bewijs van APK en de zogenaamde groene kaart
nodig. De voertuigen zijn verplicht voorzien van een
internationale kentekenplaat.
De Tsjechische verkeersregels zijn nagenoeg gelijk
aan de verkeersregels van andere landen:
• Men rijdt rechts.
• Voor en tijdens het autorijden is het verboden om
alcohol of verslavende middelen te consumeren.
• Het is verplicht om tijdens de rit de autogordels om
te hebben.
• Het is verplicht om te rijden met de autolichten aan.
Deze plicht geldt het hele jaar door.
• Motorrijders en hun passagiers zijn verplicht een
helm te dragen.
• Voor het gebruik van de meeste snelwegen is een
autovignet verplicht. De wegen waarvoor u tol moet
betalen worden aangegeven op de verkeersborden.
Een uitzondering zijn de snelwegen bij de grote ste­
den, welke worden aangegeven met het bord “BEZ
POPLATKU” (ZONDER TOL). U kunt het autovignet
kopen bij de grensovergangen, postkantoren en bij
bepaalde tankstations. Het vignet plakt u zichtbaar
aan de binnenkant van de voorruit.
Waar kunt u parkeren:
Wij raden u aan om u auto te parkeren op een bewaak­
te parkeerplaats. In Praag raden we, vanwege de files
in het centrum, de parkeerplaatsen P+R aan.
Tol:
Voertuigen van meer dan 3,5 ton dienen uitgerust te
zijn met een kleine elektronische installatie – de emideenheid – die met het tolsysteem communiceert. De
installaties zijn op contactplaatsen verkrijgbaar. Meer
informatie op www.mytocz.cz.
130
130
130
80
80
80
80
80
PŘÍBRAM
90
90
90
80
112 POLICIE
PŘÍBRAM
50
50
50
50
158 POLICIE
PŘÍBRAM
Tísňová volání / Emergency numbers / Notrufe / Noodnummers
155
150
www.czechtourism.com / www.camp-cr.cz 75
VYSVĚTLIVKY
JEDNOTLIVÝCH SYMBOLŮ
počet míst pro stany bez přípojek / number of places
without connections / Anzahl Standplätze ohne Anschlüsse
/ standplaatsen zonder aansluitigen (aantal)
počet míst s přípojkou elektřiny / number of places with
electricity connection / Anzahl Standplätze mit StromAnschluss / standplaatsen met elektrische aansluiting
počet míst s přípojkou vody / number of places with
water connection / Anzahl Standplätze mit Wasseranschluss /
standplaatsen met water aansluiting
Mezinárodní
v˘stava
KARAVANÒ
a obytn˘ch
automobilÛ
počet míst s přípojkou kanalizace / number of places with
drainage connections / Anzahl Standplätze mit AbwasserAnschluss / standplaatsen met afvoerwater aansluiting
chatky bez soc. zařízení (počet lůžek) / bungalows without
sanitary facilites (number of beds) / Betten in Bungalows
ohne Sanitär / bungalows zonder eigen sanitair (bedden)
chatky se soc. zařízením (počet lůžek) / bungalows with
own sanitary facilities (number of beds) / Betten in Bungalows mit Sanitär / bungalows met eigen sanitair (bedden)
SoubûÏnû probíhá:
SPORT Life
Sportovní veletrh pro v‰echny
Dance Life Expo
Trade & Show Dance Event
5 . – 8 . 11. 2 0 1 5
Brno– V˘stavi‰tû
www.caravaning-brno.cz
Kontakt:
Veletrhy Brno, a.s. | V˘stavi‰tû 405/1, 603 00 Brno
Tel.: +420 541 152 585 | Fax: +420 541 153 068
E-mail: [email protected] | www.caravaning-brno.cz
76 Camping 2015
vybavené karavany k pronájmu (počet lůžek) / caravans
to rent (number of beds) / Betten in Caravans zu vermieten
/ huur caravans (bedden)
vybavené stany k pronájmu (počet lůžek) / equiped
tents to rent (number of beds) / Betten in ausgestatteten
Zelten / ingerichte tenten te huur (bedden)
mobilní domy k pronájmu (počet lůžek) / mobile homes
(number of beds) / Betten im Mobilheim / statcaravans
(bedden)
pokoje v budově bez soc. zařízení (lůžek) / rooms
without sanitary facilites (number of beds) / Betten im
Zimmer ohne eigene Sanitäranlage / kamers zonder eigen
sanitair (bedden)
LEGEND FOR INDIVIDUAL
SYMBOLS
WiFi – areál pokryt min. 80 % / WiFi – min 80 % areal
with signal / Wifi auf min. 80 % des Geländes / WiFi
minimaal 80 % plaatsen met signaal
pobyt se psem povolen / dog allowed / Hunde erlaubt /
honden op de camping toegelaten
možnost platby platební kartou / payment by credit card
possible / Zahlung mit Kreditkarte möglich / betalen met
kredietkaarten mogelijk
rezervace stan. (caravan.) míst možná / reservation tent
/ caravan /... places possible / Reservierung Standplätze
möglich / reserveringen van standplaatsen mogelijk
teplá sprcha v ceně / hot water in showers included /
Warmwasser-Duschen inklusive / douches warm water
inklusive
ERLÄUTERUNGEN ZU DEN
EINZELNEN SYMBOLEN
automatická pračka / washing machine / Waschmaschine
/ wasmachine(s)
sušička na prádlo / dryer / Wäschetrockner /
droogtrommel(s)
zastřešená herna pro děti / miniclub for children /
Miniclub für Kinder / miniclub
bezbar. kabina (WC, umyvadlo, srcha) / barrier free
WC, sink, shower / Komplette Sanitär für Rollstuhlfahrer /
compleet sanitairruimte voor gehandicapten
výlevka chemických WC / sink for chemical toilets /
Ausguss für Cassettentoiletten / stortplaats chemisch toilet
přírodní koupaliště (jezero, řeka,...) / natural swimming
(lake, river, ...) / Badegelegenheit – See, Fluss, ... / natuur
zwemplaats (meer, rivier, beek)
babyroom – přebalovací místnost / baby washroom /
Babywaschraum / babywasruimte
možnost vaření pro hosty / option to cooking /
Kochgelegenheit / kookgelegenheid
pokoje v budově se soc. zařízením (lůžek) / rooms with
own sanitary facilites (number of beds) / Betten im Zimmer mit
eigener Sanitäranlage / kamers met eigen sanitair (bedden)
dřezy nádobí – studená voda / washing dishes – cold
water / Geschirrspülbecken – Kaltwasser / vaatwasplaats
koud water
restaurace / restaurant / Restaurant / restaurant
občerstvení / snack / Imbiss / eetgelegenheid
dřezy nádobí – teplá voda / washing dishes – warm
water / Geschirrspülbecken – Warmwasser / vaatwasplaats
warm water
prodej základních potravin / sale of basic food / LebensMittelverkauf / levendsmiddelen verkrijgbaar
mrazák pro hosty / freezer for guests / Tiefkühltruhe
zur Verfügung / vrieskist voor gasten
internet point – počítač k dispozici / internet point /
Internetecke / internet point-computer voor gasten
dřezy praní – studená voda / washing dishes - cold water /
Wäschewaschbecken – Kaltwasser / textielwasplaats koud water
WiFi point – např. v okolí recepce / WiFi point – for
example in reception area / WiFi point – z.B. bei Rezeption /
WiFi point – b.v. bij de receptie
dřezy praní – teplá voda / washing dishes – warm water
/ Wäschewaschbecken – Warmwasser / textielwasplaats
warm water
půjčovna kol / bike rental / Fahrradverleih / verhuur fietsen
bezbariérové WC / barrier-free toilet / WC für Rollstuhlfahrer / WC voor gehandicapten
sanitární zařízení vytápěné / sanitary facilites heated /
Sanitär beheizt / verwamd sanitair
dětská umyvadla, záchody / childrens sanitary facilities /
Kindersanitär / kinder sanitair (wastafels en toileten lager)
půjčovna sportovních potřeb / sport equipments rental /
Sportartikelverleih / verhuur Sportuitrusting (ballen, batjes, ...)
dětské hřiště / playground / Kinderspielplatz / speeltuin
servisní místo pro obytná auta / service place – motorhomes / Servicestation für Wohnmobile / service plaats
voor campers
rodinné sprchy / family showers / Familienduschen /
familie douches
trampolíny / trampolines / Trampolinen / trampolinen
možnost žehlení / posibility of ironing / Bügelnmöglichkeit / strijkgelegenheid
teplá sprcha za poplatek / hot water in showers for a fee /
Warmwasser-Duschen extra Gebühr / douches warm water
– extra betalen
mycí kabina – umyvadlo / washing cabins /
Einzelwaschkabinen / wascabines
SYMBOOLVERKLARING
venkovní bazén / outdoor pool / Freibad / buiten
zwembad
venkovní bazén vyhřívaný / outdoor pool – heated /
Freibad beheizt / buiten zwembad verwarmt
vnitřní bazén vyhřívaný / indoor swimming pool /
Hallenbad / binnenzwembad (verwarmd)
brouzdaliště / paddling pool / Kinderplanschbecken /
kleuterbad
vodní atrakce (tobogán,...) / water attractions (slide, ...)
/ Wasserattraktionen (Rutsche, ...) / water attractie
(glijbaan, ...)
vířivka / whirlpool / Whirlpool / whirlpool
sauna / sauna / Sauna / sauna
masáže / massage / Massagen / massages
víceúčelové hřiště / multipurpose playground /
Multifunktionssportplatz / multifunctioneel sportveld
volejbal / volleyball / Volleyball / volleybal
stolní tenis / table tennis / Tischtennis / tafel tennis
minigolf / minigolf / Minigolf / minigolf
ohniště možno u stanu / fireplace directly at tent possible
/ Feuerstätte an Standplatz möglich / open vuur bij tent /
caravan toegestaan
centrální ohniště / central fireplace / Zentralfeuerstätte /
cantraal campvuur plaats
bezmotorové vodní sporty / non-motorized water sports /
Bootssport ohne Motor / watersporten zonder motor
motorové vodní sporty / motor water sports / Motorbootssport / motorwatersporten
půjčovna lodiček / boats rental / Bootsverleih / verhuur boten
tenis (max. 5 km) / tennis (max. 5 km) / Tennis (max. 5 km)
/ tennisbaan (max. 5 km)
squash (max. 5 km) / squash (max. 5 km) / Squash
(max. 5 km) / squash (max. 5 km)
bowling (max. 5 km) / bowling (max. 5 km) / Bowling
(max. 5 km) / bowling (max. 5 km)
rybolov (max. 5 km) / fishing (max. 5 km) / Angeln
(max. 5 km) / vissen (max. 5 km)
golf (max. 5 km) / golf (max. 5 km) / Golf (max. 5 km)
/ golf (max. 5 km)
jízda na koni (max. 5 km) / riding (max. 5 km) / Reiten
(max. 5 km) / paardrijden (max. 5 km)
animační programy pro děti / animation program for
children / Animation für Kinder / animatieprogramma voor
kinderen
organizování programů pro dospělé / organized
program / tours for adults / Organisierte Freizeitgestaltung
/ programma / uitstapjes voor volwassene
Držitel certifikátu I. stupně Českého systému kvality
služeb. Více o certifikaci na www.csks.cz / The certificate
holder I. grades Czech system of quality services. More about
certification for www.csks.cz / Der Zertifikatsinhaber I. GradesTschechisches System der Zertifizierung von Dienstleistungen.
Mehr über die Zertifizierung unter www.csks.cz / De certificaathouder I. kwaliteiten Tsjechische systeem van kwalitatief hoogwaardige diensten. Meer over certificering voor www.csks.cz
www.camp.cz
pomocník při výběru kempů
a průvodce volným časem
Attention …
this is not a dream!
It’s a true Bohemian
fairy tale!
Camping sites of Czech Republic
Campingplätze in Tschechien
Campings in Tsjechië
Romantic lanes and nooks, cafés and medieval
taverns, all nestled below one of the greatest
monuments in Central Europe – a singular castle
and chateau. Welcome to the fairy tale! Český Krumlov
is a true Bohemian gem and a UNESCO World
Heritage site. Its sparkle will suit you, too.
www.czechtourism.com
Český Krumlov
Camping & volný čas
Leisure
Freizeit
Vrije Tijd
Download

Stáhněte si katalog v PDF