SÈrie FS59
MATERI¡L
POVRCH
OCEL
ZINKOCHROM¡T
- UZAVÿEN¡ MATICE
- PLOCH¡ HLAVA
- R›HOVAN› DÿÕK
Vöechny rozmÏry v mm.
:
:
:
:
6.0
5.9
9.0
1.0
15.5
M4
∅
d1 ∅
d2 ∅
k
: 7.0
: 6.9
: 10.0
: 1.0
18.0
M5
∅
d1 ∅
d2 ∅
k
0.3- 3.0
0.3- 3.0
ObjednacÌ
ËÌslo
∅
d1 ∅
d2 ∅
k
: 9.0
: 8.9
: 12.0
: 1.5
20.5
0.5- 3.0
FS59-6030
M6
: 11.0
: 10.9
: 15.0
: 1.5
25.0
0.5- 3.0
FS59-8030
M8
∅
d1 ∅
d2 ∅
k
FS59-4030
FS59-5030
MATERI¡L
SÈrie FS58
L
ObjednacÌ
ËÌslo
POVRCH
OCEL
ZINKOCHROM¡T
- UZAVÿEN¡ MATICE
- PLOCH¡ HLAVA
- HLADK› DÿÕK
L
L
ObjednacÌ
ËÌslo
Vöechny rozmÏry v mm.
M4
∅
d1 ∅
d2 ∅
k
: 6.0
: 6.0
: 10.0
: 0.75
14.75
16.25
0.5- 3.0
3.0- 4.5
M5
∅
d1 ∅
d2 ∅
k
: 7.0
: 7.0
: 11.0
: 1.0
18.0
20.5
0.5- 3.0
3.0- 5.5
FS58-4030
FS58-4045
FS58-5030
FS58-5055
ZmÏny parametr˘ v d˘sledku tech. v˝voje a ˙prav sortimentu vyhrazeny.
Tech. informace na tel. 548 422 251 nebo [email protected]
ObjednacÌ
ËÌslo
M6
∅
d1 ∅
d2 ∅
k
: 9.0
: 9.0
: 13.0
: 1.5
21.5
24.5
0.5- 3.0
3.0- 5.5
FS58-6030
FS58-6055
M8
∅
d1 ∅
d2 ∅
k
: 11.0
: 11.0
: 16.0
: 1.5
22.5
25.5
0.5- 3.0
3.0- 5.5
FS58-8030
FS58-8055
13
N›TOVACÕ MATICE - OCELOV… UZAVÿEN…
L
MATERI¡L
SÈrie 9499
POVRCH
OCEL
ZINKOCHROM¡T
- UZAVÿEN¡ MATICE
- PLOCH¡ HLAVA
- äESTIHRANN› DÿÕK
SW
SW
1
L
Vöechny rozmÏry v mm.
N›TOVACÕ MATICE - OCELOV… UZAVÿEN…
:
:
:
:
6.0
6.1
9.0
1.0
14.5
M4
SW
SW 1
d2 ∅
k
: 7.0
: 7.1
: 10.0
: 1.0
19.0
M5
SW
SW 1
d2 ∅
k
M6
SW
SW 1
d2 ∅
k
: 9.0
: 9.1
: 13.0
: 1.5
21.5
23.5
0.5- 2.0
0.5 -3.0
0.5 -3.0
3.0- 5.5
SÈrie 949T
-
L
ObjednacÌ
ËÌslo
9499-4020
ObjednacÌ
ËÌslo
M8
SW
SW 1
d2 ∅
k
: 11.0
: 11.1
: 16.0
: 1.5
24.5
27.0
0.5 -3.0
3.0- 5.5
9499-8030
9499-8055
M10
SW
SW 1
d2 ∅
k
: 13.0
: 13.1
: 19.0
: 2.0
31.0
33.5
0.8- 3.5
3.5- 6.0
9499-1035
9499-1060
9499-5030
9499-6030
9499-6055
MATERI¡L
POVRCH
OCEL
ZINKOCHROM¡T
UZAVÿEN¡ MATICE
PLOCH¡ HLAVA
äESTIHRANN› DÿÕK
TÃSNÃNÕ POD HLAVOU
SW
SW
1
L
Vöechny rozmÏry v mm.
SW
SW 1
d2 ∅
k
: 7.0
: 7.0
: 12.5
: 1.5
19.0
M5
: 9.0
: 9.0
: 15.0
: 1.5
21.5
M6
SW
SW 1
d2 ∅
k
14
L
ObjednacÌ
ËÌslo
0.5- 3.0
949T-5030
M8
0.5- 3.0
SW
SW 1
d2 ∅
k
: 11.0
: 11.0
: 20.0
: 2.0
26.7
ObjednacÌ
ËÌslo
0.5- 3.0
949T-8030
949T-6030
ZmÏny parametr˘ v d˘sledku tech. v˝voje a ˙prav sortimentu vyhrazeny.
Tech. informace na tel. 548 422 251 nebo [email protected]
SÈrie FS39
MATERI¡L
POVRCH
OCEL
ZINKOCHROM¡T
- UZAVÿEN¡ MATICE
- MAL¡ HLAVA (nenÌ nutno zahlubovat otvor)
- HLADK› DÿÕK
Vöechny rozmÏry v mm.
:
:
:
:
6.0
6.0
6.5
0.5
15.0
M4
∅
d1 ∅
d2 ∅
k
:
:
:
:
7.0
7.0
7.5
0.5
18.0
M5
∅
d1 ∅
d2 ∅
k
L
ObjednacÌ
ËÌslo
0.5- 3.0
0.5- 3.0
:
:
:
:
9.0
9.0
9.5
0.5
21.5
0.5- 3.0
FS39-6030
M6
∅
d1 ∅
d2 ∅
k
: 11.0
: 11.0
: 11.5
: 0.5
22.5
1.0- 3.2
FS39-8030
M8
∅
d1 ∅
d2 ∅
k
FS39-4030
FS39-5030
MATERI¡L
SÈrie 39122
OCEL
ObjednacÌ
ËÌslo
POVRCH
ZINKOCHROM¡T
- UZAVÿEN¡ MATICE
- MAL¡ HLAVA (nenÌ nutno zahlubovat otvor)
- äESTIHRANN› DÿÕK
SW
SW
1
L
Vöechny rozmÏry v mm.
6.0
6.0
6.6
0.6
15.5
M4
SW :
SW 1 :
d2 ∅ :
:
k
7.0
7.0
7.7
0.7
20.0
M5
SW :
SW 1 :
d2 ∅ :
:
k
L
ObjednacÌ
ËÌslo
0.5- 2.0
0.5- 3.0
9.0
9.0
9.8
0.7
22.0
0.5- 3.0
39122-6030
M6
SW :
SW 1 :
d2 ∅ :
:
k
25.0
0.5- 3.0
39122-8030
M8
SW : 11.0
SW 1 : 11.0
d2 ∅ : 11.8
: 0.7
k
39122-4020
39122-5030
ZmÏny parametr˘ v d˘sledku tech. v˝voje a ˙prav sortimentu vyhrazeny.
Tech. informace na tel. 548 422 251 nebo [email protected]
ObjednacÌ
ËÌslo
15
N›TOVACÕ MATICE - OCELOV… UZAVÿEN…
L
SÈrie 9621
MATERI¡L
POVRCH
OCEL
ZINKOCHROM¡T
- UZAVÿEN¡ MATICE
- ZAPUäTÃN¡ HLAVA
- R›HOVANN› DÿÕK
L
Vöechny rozmÏry v mm.
N›TOVACÕ MATICE - OCELOV… UZAVÿEN…
∅
d1 ∅
d2 ∅
k
:
:
:
:
6.0
5.9
9.0
1.7
17.5
M4
: 7.0
: 6.9
: 10.0
: 1.5
20.5
M5
∅
d1 ∅
d2 ∅
k
SÈrie 9620
L
ObjednacÌ
ËÌslo
2.0- 3.5
2.0- 4.0
ObjednacÌ
ËÌslo
∅
d1 ∅
d2 ∅
k
: 9.0
: 8.9
: 12.0
: 1.5
23.5
2.0- 4.5
M6
: 11.0
: 10.9
: 14.0
: 1.5
28.0
2.0- 4.5
M8
∅
d1 ∅
d2 ∅
k
9621-4035
9621-5040
MATERI¡L
POVRCH
OCEL
ZINKOCHROM¡T
9621-6045
9621-8045
- UZAVÿEN¡ MATICE
- ZAPUäTÃN¡ HLAVA
- HLADK› DÿÕK
L
Vöechny rozmÏry v mm.
M4
∅
d1 ∅
d2 ∅
k
:
:
:
:
6.1
6.0
9.0
1.5
15.5
17.5
1.7- 3.5
3.5- 5.0
9620-4035
9620-4050
M5
∅
d1 ∅
d2 ∅
k
: 7.1
: 7.0
: 10.0
: 1.5
18.0
20.5
1.7- 4.0
4.0- 6.5
9620-5040
9620-5065
16
L
ObjednacÌ
ËÌslo
ObjednacÌ
ËÌslo
M6
∅
d1 ∅
d2 ∅
k
: 9.1
: 9.0
: 12.0
: 1.5
22.0
24.0
1.7- 4.5
4.5- 6.5
9620-6045
9620-6065
M8
∅
d1 ∅
d2 ∅
k
: 11.1
: 11.0
: 14.0
: 1.5
25.0
28.0
1.7- 4.5
4.5- 6.5
9620-8045
9620-8065
ZmÏny parametr˘ v d˘sledku tech. v˝voje a ˙prav sortimentu vyhrazeny.
Tech. informace na tel. 548 422 251 nebo [email protected]
Download

Ocelové uzavřené