Františkolázeňské
listy
Časopis společnosti Lázně Františkovy Lázně a. s.
R ocník XVIII. • Srpen 2010 • Zdarm a
8
Český diplomat
z Německa v lázních
Františkolázeňské prameny
Pomník pro lékaře
Ludwiga Fürsta
Historie lázeňského místa – 3. díl
Bolševník velkolepý
Bolesti zad...
Z Vašich dopisů a mailů
Dieta – zapékané makarony...
Horoskopy, křížovka
Kultura, volný čas:
Zákaznické a informační centrum:
koncerty, výstavy, představení,
výlety, vycházky...
Galerie Brömse.
Městské muzeum, knihovna...
Foto: Marie Čadková
strana 2
Františkolázeňské listy č. 8, 2010
František PON
Kočky a lidé
František PON., celým jménem František
Poněšický, je pseudonym, pod kterým společně malují obrazy a píší knihy manželé
Jitka Baliharová a Oldřich Přibík. Sám
František se jako pseudonym narodil počátkem devadesátých let v malé jihočeské
vesničce Poněšice nedaleko Hluboké nad
Vltavou a jeho obrazy pak střídavě vznikaly
v Poněšicích a v Praze, to podle toho, kde
se právě nacházeli oba autoři.
Poštovní ulice 10, Františkovy Lázně, telefon: 354 202 277, 354 202 060, www.galerie-broemse.cz
Výstavní síň GB, výstavní prostory Švýcarský dvůr (přízemí, 1. a 2. patro):
Otevřeno: út - so 9.30 – 12.00, 13.00 – 17.00 hod.
František Pon - obrazy, grafika, ilustrace - do 2.10. 2010
Přírodní léčivé zdroje - fotografie - do 29. 12. 2010
ALENA A MICHAEL BÍLKOVI -obrazy, sochy - do 18. 9. 2010
Jaroslav Šesták - fotografie - do 31. 8. 2010
Malá galerie Tři lilie
atrium lázeňského hotelu Tři lilie - do 31.10. 2010
Otevřeno: denně 10.00-18.00 hodin
fotosoutěž 2009
vladimír izák: fotografie
Stálé výstavy:
Spojovací chodba mezi Aquaforem a Císařskými lázněmi:
Františkovy Lázně dříve a dnes
Dům Beseda – roh Národní a Ruské ulice:
keramický model města Františkovy lázně
Poštovní ul. 10, Františkovy Lázně
V Ý T VA R N Á D Í L N A
Vás zve k návštěvě
Vyzkoušíte si u nás zajímavé, známé i neznámé výtvarné techniky.
Vyrobíte si dárky pro sebe i své blízké. Posedíte v kolektivu stejně nadšených lidí.
!!!!! PROSÍME O NAHLÁŠENÍ ÚČASTI !!!!!
Bližší informace na pultu galerie nebo na telefonu: 774 340 473
každý lichý týden vždy ve středu od 15.00 do 17.00 hod.
st. 4. 8. Háčkovaný šperk (brož, náušnice, náhrdelník…) • st. 18. 8. Háčkovaná čepička (pro pokročilé)
st. 1. 9. Drátovaný keramický hrnek • st. 15. 9. Výroba šperků (náramek, náušnice...)
Františkolázeňské listy č. 8, 2010 Milé dámy, vážení pánové,
letní tropická vedra jsou pro nás, Středoevropany, nesmírně únavná. Dokonce i milovníci
tepla se už v letošním létě schovávají ve stínu
a v chládku. Všichni oceňujeme příjemné františkolázeňské parky se vzrostlými stromy, osvěžující vnitřní
i venkovní bazény Aquafora a také vodoléčebné
procedury jsou vítanější než jindy. Posledních několik let posloucháme teorie a prognózy o počasí,
ve kterých nám stále vědci tvrdí, že se Země bude
oteplovat. Mrazivé zimy se spoustou sněhu, chladná
jara a podzimy teorii nepodporují. Letošní léto
ale vědcům dává za pravdu. Jenže nevím, v jakém
časovém rozsahu vědci plánují. Myslím, že padesát
nebo sto let je pro ně krátký časový úsek. Pro nás,
obyčejné lidi, je krátký časový úsek tak do příštího
týdne, nanejvýš do letošních Vánoc či maximálně
do příštího roku...
Zdravotníci nás stále upozorňují, že máme
dodržovat pitný režim. Máme vypít několik litrů
tekutiny, i když nemáme žízeň. Prý když se dostaví
pocit žízně, tak už je téměř hodina dvanáctá a náš
organismus bije na poplach. Ale není tekutina jako
tekutina a voda jako voda. Třeba vody františkolázeňských pramenů v sobě obsahují minerální
a jiné látky, a proto nejsou průzračné, ale trochu
zakalené a také mají své aroma. Léčivé vody a další
přírodní zdroje, jako je např. sirnoželezitá slatina,
mají schopnost nenásilnou přírodní a přirozenou
formou zásobovat náš organismus látkami, které
potřebuje a které jsou v těchto peloidech rozpuštěné. To je také důvod, proč je dobré pití pramenů
dodržovat podle lékařského doporučení. Řečeno
jednoduše – vodu z františkolázeňských pramenů
do pitného režimu nezahrnujte. A zajímají-li Vás
podrobnosti, doporučuji návštěvu jedné z výstav
Galerie Brömse v Poštovní ulici. Tam také získáte materiály, se kterými se můžete vydat třeba
na Tour de Café a v klidu si je prostudovat v některé
z kavárniček...
Léto vrcholí a Vy se určitě věnujete nejen pitnému
režimu, procházkám, koncertům, výletům, návštěvám historických míst, výstav, setkávání s přáteli, ale
hlavně nabíráte v lázních síly a zdraví do dalších dní
a měsíců. Přeji Vám, abyste si od nás odvezli zásoby
vylepšené fyzické i psychické kondice, hodně dobré
nálady a pohody, které Vám vydrží spolehlivě do
Vaší další návštěvy. Těšíme se na Vás a přejeme Vám
samé krásné a pohodové dny a hodně zdraví!
Vaše redakce
Františkolázeňské listy č. 8, srpen 2010, ročník 18. Vydávají Lázně
Františkovy Lázně a.s., Jiráskova 3, 351 01 Františkovy Lázně. IČO:
46887121, reg.č. MK ČR E 11478. Foto a články: EDa, autoři a archiv.
Adresa: Redakce Františkolázeňských listů, Mg.A. Eva Douchová,
Lázně Františkovy Lázně a.s., Jiráskova 3, 351 01 Františkovy Lázně.
E-mail: [email protected] www.frantiskovylazne.cz
(Křížovka: Pes, který neštěká, volá na ovce vlky – bulharské přísloví.
Socha – Izabelina promenáda.)
strana 3
ČESKÝ DIPLOMAT
Z NĚMECKA V LÁZNÍCH
pan Ing. Jan ZLICKÝ
první velvyslanecký tajemník a zastupující obchodní rada
Českého velvyslanectví v Berlíně
Pane inženýre, vím, že jste mládí prožil ve
Františkových Lázních. Jak se chlapec z malého
města stane diplomatem?
Nemohu dát obecný návod, mohu jen
vycházet ze své zkušenosti. Vyrůstal jsem
v krásných Františkových Lázních, jejichž prostředí mě inspirovalo. Hodně jsem sportoval,
dělal jsem atletiku, házenou a basketbal.
Jak ve sportu, tak i v životě jsem chtěl vyniknout. Zvolil jsem gymnázium, abych mohl
odsunout rozhodnutí o mé budoucí profesi
a nemusel se rozhodovat v patnácti letech.
Pak jsem vystudoval Obchodní fakultu Vysoké školy ekonomické v Praze a působil jsem
tam jako odborný asistent. Spoluzakládal
jsem katedru ekonomiky služeb a cestovního
ruchu. Poté jsem pracoval na Federálním
ministerstvu zahraničního obchodu – a to už
k diplomacii má blízko. Moji diplomatickou
kariéru jsem zahájil v roce 1992 v Kolíně nad
Rýnem jako zástupce obchodního rady. Od
roku 1993 jsem působil jako velvyslanecký
rada na českém velvyslanectví v Bonu. Po
dalších čtyřech letech jsem pracoval v managementu Hypo-Bank Praha, pak v soukromé
firmě a v r. 2006 jsem se vrátil do diplomatických služeb a začal pracovat v Berlíně.
Jaký je hlavní úkol Českého velvyslanectví
v Německu?
Prosazovat české zájmy. V tom jsou,
samozřejmě, zahrnuty i zájmy hospodářské.
Jak velvyslanectví působí na rozvoj česko-německých hospodářských vztahů?
Podporuje české firmy při exportu do Německa, spolupracuje s českými agenturami
v zahraničí, napomáhá získávat zahraniční
investory, provádí analytickou ekonomickou
činnost, navazuje kontakty s hospodářskými
institucemi v Německu, dává informace české
hospodářské sféře, doprovází delegace vládních činitelů atd.
Změnily se nějak vztahy mezi našimi státy za
poslední roky?
Vztahy mezi oběma zeměmi se v posledních letech měnily k lepšímu a v současné
době má Česká republika se Spolkovou
republikou Německo tak dobré vztahy, jako
nikdy předtím.
Jak a s kým spolupracujete v oblasti cestovního
ruchu a konkrétně v lázeňství?
Spolupracujeme se zastoupením Czech
Tourismu v Berlíně a ve Frankfurtu. Umožňujeme na velvyslanectví bezplatně prezentaci
českým firmám a také prezentaci lázním.
Konkrétně Lázně Františkovy Lázně a.s.
měly v roce 2008 skvělou prezentaci s velmi
dobrým ohlasem.
Tady, na hranici se Spolkovou republikou
Německo, považujeme německou klientelu téměř
za „domácí“. Je tomu stejně i jinde?
Podle mé zkušenosti lázně, které působí
ve vnitrozemí nebo na Moravě, mají větší
problémy získat německou klientelu. Jednak
je to už větší vzdáleností a případně to může
být i jazykovou bariérou.
Proč německá klientela vyhledává české
lázně?
Myslím si, že hraje velkou roli tradice,
zřejmě i relativně příznivé ceny a v neposlední
řadě i přístup německých zdravotních pojišťoven, které hradí německé klientele část
léčebných nákladů.
pokračování na další straně
akciová společnost LÁZNĚ FRANTIŠKOVY LÁZNĚ
Obchodní oddělení, Jiráskova 3, 351 01 Františkovy Lázně, tel. 354 201 104-15, fax 354 201 122
[email protected], www.frantiskovylazne.cz
IMPERIAL **** 354 20 66 00 • TŘI LILIE **** 354 20 89 00
PAWLIK **** - Isis *** 354 20 60 00 • SAVOY **** 354 20 30 00 - Metropol ***
BELVEDERE *** 354 20 80 00 - Royal ***, Lužnice ** • GOETHE *** 354 20 40 00 - Máj **, Otava **
DR. ADLER *** 354 20 20 00 - Radbuza ***, Tři růže **
AQUAFORUM - Fitforum 354 20 65 00 -354 20 65 75
Luisiny lázně, Císařské lázně, Slatinné lázně
strana 4
Františkolázeňské listy č. 8, 2010
Jezdí také česká klientela do německých lázní?
Nemám přesná čísla, ale dá se říci, že jsou to spíše
výjimky. Souvisí to zřejmě i s cenou. V lázeňství je obsaženo hodně lidské práce a náklady na pracovní sílu
jsou v Německu jedny z nejvyšších na světě.
Co Vás vedlo k tomu, abyste si vybral na Vaši rodinnou dovolenou a lázeňský pobyt Františkovy Lázně a hotel Imperial?
Lázeňský pobyt ve Františkových Lázní je pro mne
vlastně splnění dětského přání. Abych Vám to objasnil;
narodil a vyrůstal jsem zde, hrál jsem si v parcích, na
konci každého školního roku jsem se fotil s třídou na
venkovních schodech Imperiálu. Hotel Imperial mě
okouzloval a přál jsem si, abych v něm mohl někdy
trávit příjemné lázeňské dny. Později, už jako 14-ti a 15ti letý jsem dělal dokonce prázdninovou brigádu jako
slatinář v nynějších Císařských a v Luisiných lázních.
A tak jsem si chtěl ty procedury také ozkoušet…
Jak hodnotíte změny a současný stav lázní?
Léta už ve Františkových Lázních nežiji, ale čas od
času sem jezdím za svou sestrou, takže dovedu posoudit, jak se to tady mění. Těší mě, že vidím změny
k lepšímu, protože jsem lokální patriot. Moje žena si
změn všímá ještě více jako nezaujatý pozorovatel a je
nadšená, jak lázně vzkvétají.
Plánujete další spolupráci s našimi lázněmi?
Ano. I během mé dovolené jsem jednal s několika
představiteli a.s. Lázně Františkovy Lázně a dohodli
jsme další prezentaci v Německu s podporou českého
velvyslanectví.
Na co jsme zapomněli?
Jak už jsem se zmínil, v cestovním ruchu a v lázeňství
zejména se jedná o práci s lidmi. O to je to náročnější.
Hosté si odnášejí dojmy nejen z krásného prostředí
Františkových Lázní, ale také z toho, jak se k nim místní
lidé chovají. A protože mám osobní zkušenost z hotelu Imperial, tak bych rád pochválil práci veškerého
personálu, který je nejen odborně fundovaný, ale má
velice pěkný přístup k hostům. A protože rád jím, chtěl
bych vyzdvihnout kuchyni hotelu a obsluhu. Jmenovitě
paní Bálkovou, která, spolu s ostatními kuchaři a kuchařkami, připravuje báječná jídla. Řada restaurací ve
Františkových Lázních by se od nich mohla učit.
Vaše slovo závěrem?
Chtěl bych popřát Františkovým Lázním, aby se
dále úspěšně rozvíjely, aby lázně měly dostatek hostů
a jejich pracovníkům přeji hodně zdraví a úspěchů při
jejich činnosti.
Děkuji Vám za rozhovor. Redakce
FRANTIŠKOLÁZEŇSKÉ P R A M E N Y
Ve správě Lázně Františkovy Lázně a.s. Pitnou léčbu konzultujte s lázeňským lékařem!
Otevírací doby pavilonů: Glauberova dvorana: denně 7 – 12 a 13 – 18 hod.
Prameny: Glauber III, Glauber IV, Nový Kostelní
Minerální voda z pramenů Glauber III a Nový Kostelní je k dispozici ve venkovním výtoku v pravé zadní části objektu Glauberovy dvorany.
KOLONÁDA SOLNÝ A LUČNÍ PRAMEN: denně 7 - 18 hod.
FRANTIŠKŮV PRAMEN
Určen k pitné kúře.
Denně 8 – 12 a 13 – 18 hod.
LUISIN PRAMEN
Určen k balneaci a pitné kúře.
SOLNÝ PRAMEN
Určen k pitné kúře.
LUČNÍ PRAMEN
Určen k pitné kúře.
ŽELEZNATÝ PRAMEN
Určen k pitné kúře.
PRAMEN PALLIARDI
Určen k balneaci.
PRAMEN NATÁLIE
Určen k pitné kúře.
PRAMEN GLAUBER I
Určen k pitné kúře.
PRAMEN GLAUBER II
Určen k pitné kúře.
NOVÝ PRAMEN
Určen k pitné kúře a balneaci.
Denně 7.30 – 18 hod.
PRAMEN GLAUBER III
Určen k pitné kúře a balneaci.
PRAMEN CARTELLIERI
Určen k balneaci.
PRAMEN GLAUBER IV
Určen k pitné kúře.
PRAMEN MARIAN – D 14
Určen k balneaci.
PRAMEN ADLER
Určen k balneaci.
SLUNEČNÍ PRAMEN – H 12
Určen k pitné kúře.
PRAMEN STANISLAV
Určen k pitné kúře a balneaci.
CÍSAŘSKÝ PRAMEN
Určen k pitné kúře a balneaci.
NOVÝ KOSTELNÍ PRAMEN
Určen k pitné kúře a balneaci.
Františkolázeňské listy č. 8, 2010 strana 5
Pomník pro lékaře Ludwiga Fürsta
Ph.Dr. Jaromír BOHÁČ
Dne 12. srpna roku 1871 umírá nečekaně
na plicní embolii mladý, sedmatřicetiletý
lázeňský lékař Ludwig Fürst. Během svého
krátkého, šestiletého působení ve Františkových Lázních se stal respektovaným odborníkem. Smutečního obřadu při převozu
rakve zemřelého do Prahy, kde byl 16. srpna
pohřben, se zúčastnila většina františkolázeňských lékařů. Ti se také již koncem
srpna sešli a rozhodli uspořádat sbírku na
postavení pomníku k uctění památky svého
kolegy. Do čela prozatímní komise byl zvolen zdravotní rada dr. Boschan a spolu se
starostou MUDr. Loimannem se také stali
prvními dárci v obdivuhodné výši 100 zlatých
pro zahájenou sbírku. Díky jejich popularitě
a konexím narůstala suma vybraných peněz
neuvěřitelným tempem.
Ale hned po benefičním divadelním představení, jehož výtěžek byl určen na stavbu
MUDr. Ludwig Fürst, lázeňský lékař v letech
pomníku, se ozvaly první kritické hlasy maMUDr. Friedrich Boschan, lázeňský lékař
1863-1871
lověrných a nezúčastněných lakomců. Tito,
v letech 1845-1879
ve skutečnosti neschopní a závistiví jedinci se, jako vždy v anonymitě
zachovat vzpomínku na Ludwiga Fürsta postavením sirotčince.
utajené spodiny, oháněli argumentací prý přehlížené většiny obyDo konce roku 1871 narostla během pouhých čtyř měsíců sbírka
čejných lidí, která dobře ví, že pro stavbu veřejného pomníku není
na částku sedmi tisíc zlatých a komise mohla zakoupit pozemek,
dostatek zásluh zamřelého, natož morálního oprávnění. A jak tomu
zadat vypracování plánů na výstavbu nadačního domu sirotčince
u takových populistů bývá, přešli do útoku, že jde jen o reklamu
a zhotovení modelu busty. Dne 12. srpna 1872, v den výročí úmrtí
iniciátorům sbírky a vlastní prospěch. Aby komise předešla takovým
dr. Fürsta, byl v tehdejší Karlsstrasse (dnes Americká ulice) proveden
malicherným výtkám, rozhodla na
slavnostní výkop pro stavbu nadačsvém zasedání 8. září 1871, že ze
ního domu podle plánů vídeňského
sbírky vznikne Františkolázeňská
architekta Grubera. Do konce roku
nadace pro sirotky všech konfesí
1872 bylo především díky darům
a bude postaven sirotčinec. Dále
Boschanových vídeňských příznivců
bylo rozhodnuto, že na domě bude
na kontě nadace již 14 000 zlatých
umístěna pamětní deska a portrét
a stavitel Wiedermann mohl do
či busta Ludwiga Fürsta.
května 1873 dokončit stavbu novéPotutelné útoky anonymních
ho domu. Celkové náklady nadačpopichovatelů přesto pokračovaního domu včetně pozemku a busty
ly. Ty ovšem narazily na rozhodné
dosáhly částky 28 000 zlatých. Rozslovo dr. Boschana ve veřejném
díl pak doplatil jakoby samozřejmě
prohlášení v listopadu 1871, ve
ze svého dr. Boschan.
kterém sděluje, že není zvyklý ustuDům Františkolázeňské nadace
povat před jakýmikoliv překážkami.
pro sirotky všech konfesí, příznačně
Jeho autorita a všeobecný respekt
nazvaný Aesculap, se svou monuk jeho osobě tak překonaly i tyto
mentální architekturou skutečně
malichernosti. Tajný rada MUDr.
stal novou ozdobou lázní. A k tomu
Friedrich Boschan totiž patřil
nesporně přispěl i zpočátku odmík nejvýznamnějším a nejznámějším
taný pomník pro Ludwiga Fürsta.
lázeňským lékařům. Jeho pověstný
V nice nad hlavním vchodem byla
černý oblek, ve kterém ordinoval,
na metrovém podstavci umístěna
by neunesl všechny řády a vyznaFürstova busta od vídeňského somenání, kterými byl během svého
chaře Pilze a stala se na dlouhou
působení ve Františkových Lázních
dobu nejen ikonou tohoto domu,
v letech 1845-1879 odměňován
ale i symbolem vítězství občanské
za své léčebné výsledky. Boschan
ctihodnosti a svobodomyslné velibyl ovšem i člověkem skromným
kosti nad provinční malosti.
a žádné řády nenosil. Jeho volně
To vše vzalo za své na podzim
šitý, rozevlátý talár měl jen neúspěšroku 1938 po obsazení pohraničí
ně zakrývat stále se zvětšující objem
a nástupu nacistické totality. Busta
jeho tělesné schránky. Boschanova
i pamětní deska s nápisem: „Věnomohutná postava, pohybující se
váno památce dr. Ludwiga Fürsta“,
Dům Aesculap v roce 2010
v okolí Františkova pramene či v Kokterá byla umístěna v chodbě
lonádě Solného a Lučního pramene a obklopená houfem pacientů,
domu, byly, jako neárijské památky, odstraněny. Sdělení z 25. října
1939, ve kterém město oznamuje služebně pro čtyřletý plán, že dává
byla dlouhá léta skutečným symbolem lázní. Dr. Boschan byl totiž
k dispozici pro zbrojní rezervy umělecky bezcennou bronzovou bustu
posledním lázeňským lékařem, který, dle starých zvyklostí, ordinoval
dr. Fursta o váze 148 kg a 42 kg těžkou pamětní desku z domu Aesdenně přímo u pramenů. Jeho výrazným osobnostním rysem bylo
culap, je více než smutnou závěrečnou zprávou z této kapitoly dějin
i silně vyvinuté sociální cítění a osobní nasazení pro věci veřejně
Františkových Lázní.
prospěšné. A tomu odpovídala i jeho aktivita při dokončení záměru
strana 6
Františkolázeňské listy č. 8, 2010
Historie lázeňského místa
Františkovy Lázně
Dle Dr. E. Sedláčkové volně zpracoval Ing. Marian Mackovič
•••• D í l 3. ••••
Dr. Adler, který šel za svým cílem i přesto, že mu to vyneslo nepřízeň
obyvatel Chebu, přednesl celou věc osobně císaři Leopoldu II. Jemu si
také postěžoval na pasivitu chebského magistrátu při nedávné vzpouře
žen a požádal císaře o ochranu pramene. Císař nařídil přísné vyšetření.
Tím se dostal chebský magistrát do úzkých. Aby magistrát odvrátil od
sebe podezření, že svou nečinností vlastně s povstáním fanatických žen
sympatizoval, prohlásil k překvapení vyšetřující komise, že se zavazuje postavit na náklad města velký lázeňský dům v blízkosti pramene. Purkmistr
a několik radních bylo ochotno postavit z vlastních prostředků několik
domů pro hosty. Zemská vláda návrh přijala a celý spor byl urovnán.
Bylo přikročeno k vypracování plánů pro zamýšlené stavby a úpravu
jejich okolí. Chebské povstání neskončilo sesazením magistrátu. Také
žádná z žen povstání nebyla potrestána. Je opravdu podivuhodné, že
o místu, kde později tolik žen hledalo a našlo uzdravení, rozhodly svým
činem ženy, které tím, aniž by to zřejmě bylo jejich cílem, daly popud
k založení a výstavbě lázní.
V bližším i vzdálenějším okolí pramene začalo být živo. Zakládaly se
a upravovaly parky, odvodňovaly se louky, zakládaly nové cesty, stavěly
domy. Jejich stavebníkům byly poskytovány četné úlevy. Nad pramenem
byl postaven pavilon. Založení lázní bylo, podle navržených plánů, schváleno 27.dubna 1793 císařem Františkem. Dr. Adler byl jmenován prvním
lázeňským lékařem a jemu byla svěřena péče o prameny. Jeho neúnavnou
prací vznikalo nové lázeňské místo, zvané Kolonií města Chebu. Dr. Adler
se však dlouho z rozkvětu netěšil. Zemřel v roce 1810. Z vylíčení začátků
Františkových Lázní je patrně, že jejich vznik nebyl obestřen nějakou poetickou legendou, ale byl poznamenán spíše tvrdým bojem, který musel
podstoupit Dr. Adler se svou koncepcí.
V roce 1795 dostalo se Chebské kolonii
nového jména, a to „Osada císaře Františka“ („Kaiser Franzensdorf“), v roce 1803
pak byly lázně definitivně pojmenovány na
Kaiser Franzensbad - Františkovy Lázně.
Pramen, který se stal známým zmíněným
povstáním, byl nazván Františkův. Pro nové
lázně nastalo období velikého rozmachu.
Nejvíce pečovali o jejich rozvoj Dr. Adler,
chebský purkmistr Limbech von Lilieneau
a Dr. Ambrož Reuss, člen guberniální komise. Tento lékař ve své monografii Kaiser
Franzensbad uvedl v roce 1794 poprvé
pokus o kvantitativní rozbor Františkova
pramene a předal jej vědeckému světu,
lékařské i široké laické veřejnosti.
Příliv hostů se každoročně zvětšoval,
zvláště z Rakouska, Německa, Polska
a Ruska takovou měrou, že nebylo možné
ani všechny ubytovat. Tento příliv hostů
měl v zápětí vážný důsledek: nedostatek
minerální vody. Dr. Adler pátral po dalších
zdrojích minerální vody a doufal především
získat vodu z nedalekého pramene plynového. Pramen se však jevil nevhodným, a tak
se Dr. Adler obrátil západním směrem. Zde
byl odkryt pramen minerální vody o velké
vydatnosti, který byl později nazván pramenem Luisiným. Vydatnost byla taková, že byl
určen k přípravě koupelí. Z té doby jsou také zprávy o prvním používání
plynových koupelí nad „hřmotícím pramenem“. V roce 1801 byla nad
ním postavena malá dřevěná stavbička, v níž se u země shromažďoval
plyn. To byly první plynové lázně. Avšak již v roce 1815 byl tyto lázně pro
nějaké výtky zavřeny a teprve v roce 1819 byly obnoveny v nově postavené
budově přímo nad plynovým pramenem. Od té doby zůstaly plynové
lázně trvalým léčebným prostředkem Františkových Lázní.
Od roku 1797 byly zavedeny seznamy lázeňských hostů. Až do roku
1800 byly psány rukou, teprve pak tištěny. Lázeňští hosté tehdejší doby si
potrpěli na tituly a řády, které
musely být uvedeny v seznamu,
i když někdy zabíraly několik
řádků. Rovněž u žen bývaly
uváděny tituly jejich mužů. Pro
zajímavost lze uvést, že vdané
ženy byly označovány dle toho,
do které třídy náležely. Tak slovem Gemahlin byly označeny
manželky šlechticů, vysokých
vojenských hodnostářů, vysokých úředníků a velkostatkářů.
Slovem Gattin ženy ostatních
a slovem Arbeitersweib ženy
tehdejší nejnižší postavené třídy. Kdo neměl titul, byl uveden
Dr. Adler
v seznamu prostě jen jménem.
Lázeňští hosté zvláště anglické a ruské šlechty mívali s sebou 6 – 8 osob služebnictva.
Tito hosté přijížděli na vlastních vozech. Jako příklad lze uvést
lázeňského hosta Jindřicha Portera, anglického šlechtice, který
přijel do Františkových Lázní s manželkou, 6 dětmi, 2 vychovateli
a 7 služebníky.
Od roku 1803 byl zaveden ve Františkových Lázních vodovod, což
podstatně přispělo k hygieně tvořících se lázní. Potřeba peněz, která
byla značná, byla zčásti krytá novým zdrojem, a to lázeňskou taxou
zavedenou v roce 1808.
Po smrti Dr. Adlera se stal jeho nástupcem Dr. Pöschmann, který řídil lázně
po 8 let. Tento lékař začal první používat
slatinu ve Františkových Lázních k léčbě.
Z počátku, pro nedostatek vhodné lázeňské budovy, jen jako obklady a částečné
koupele. Tím vlastně zahájil novou éru
Františkových Lázní. Za jeho působení byl
objeven Solný pramen (1817) a byly zlepšeny plynové koupele. Solný pramen, odlišný
svým složením od dosavadních pramenů,
obohatil Františkovy Lázně o další přírodní
léčebný prostředek.
Krátce po objevení Solného pramene byl
nalezen pramen Studené zřídlo, podobný
svým složením Františkovu. Popularitě
a znalosti františkolázeňských pramenů
pomohli svými pracemi jak teoretickými,
tak i rozbory Christian Wilhelm Hufeland,
věhlasný pruský klinik a prof. Trommsdorf,
který provedl v roce 1822 první kvalitativní
rozbor slatiny.
Objev velmi vydatného pramene Luisina
byl velkým přínosem pro vzrůstající lázeňské místo. Splnil podmínku pro výstavbu
samostatné lázeňské budovy, v níž by mohly
být podávány koupele. Téměř 30 let byly
podávány koupele v kabinách, které zařídili
soukromníci ve svých domech. Koupelím
takto připraveným bylo však možno mnoho vytknout. Když se radní
města Chebu báli velikého nákladu na tuto lázeňskou budovu, podjal
se tohoto úkolu v roce 1827 soukromník Kryštof Loimann, majitel jednoho z prvních domů ve Františkových Lázních (Tři lilie). Stavba, kterou
uskutečnil, stále nedostačovala vzrůstajícímu počtu minerálních koupelí
a musela být postupně několikrát přestavována a rozšiřována (nynější
Luisiny lázně). Nicméně byla začátkem racionálního podávání koupelí
podle lékařských požadavků.
(Pokračování příště.)
Františkolázeňské listy č. 8, 2010 strana 7
BOLŠEVNÍK VELKOLEPÝ
O výskytu a hubení bolševníku velkolepého (Heracleum mantegazianum) již toho bylo v tisku napsáno poměrně dost. Je obecně známo, že za něj můžeme poděkovat zahradníkovi knížete Metternicha
na zámku v Kynžvartu. V letních měsících vrcholí vegetační období
bolševníku a snahy o jeho hubení. V prvé řadě si musíme uvědomit
nejen jeho velikost (až 4m výšky),
ale zejména jeho zdravotní nebezpečnost. Bolševník ve velkém
množství produkuje rostlinné
šťávy, obsahující furokumariny
(psoraleny), které zcitlivují kůži na
sluneční UV záření (fotodynamický účinek). Mezi rostliny, obsahující furokumariny, patří nejen bolševník, ale i řada dalších rostlin.
Například celer, petržel, karotka,
pastiňák, fenykl, kmín, vojtěška,
fíky, citrusy a řada dalších.
Množství a účinek rostlinné
šťávy z bolševníku je ale mnohem
výraznější než u jiných rostlin. Potřísnění kůže rostlinnými šťávami,
spolu se slunečním zářením a zřejmě i se zapocením či vlhkostí kůže
vyvolává charakteristické projevy.
Ty vznikají do 7–48 hodin po expozici a na potřísněné pokožce se objevují různě tvarované a různě
velké erytémy (začervenání) s mírným otokem, který ale u mnoha
lidí přechází ve velké puchýře. Tyto změny provází většinou palčivá
bolest a velmi špatně se hojí. Hojení trvá více dní až několik týdnů
nebo výjimečně až několik měsíců. I po zhojení pak mohou přetrvávat
podnětlivé hyperpigmentace (zhnědnutí kůže) nebo trvalé jizvy. Při
zasažení větší části povrchu těla bývá postižení spojeno s horečkami nebo s nevolností. Jedinou ochranou je vyvarovat se styku kůže
s rostlinnými šťávami.
Pokud jsme již nedobrovolně pokožku potřísnili rostlinnou šťávou
z bolševníku a preventivně i z jiných rostlin, např. při sečení trávy, je
nutné postižené místo ihned důkladně opláchnout vodou a zahalit
oděvem před sluncem. Při pouhém zčervenání použijeme zklidňující
krém, používaný po opalování, ale při náznacích otoků nebo pálivé
bolesti je nutná návštěva lékaře. Jestli se přesto rozhodneme k likvidaci
bolševníku, rozhodně se vybavíme ochrannými pomůckami – nepropustným oděvem a obuví, rukavicemi a zejména pokrývkou hlavy
a brýlemi nebo nejlépe ochranným štítem obličeje.
Samotná likvidace není jednoduchá. Bolševník je dvouletá
rostlina. Prvním rokem vyroste
přízemní nekvetoucí růžice, druhým rokem vyroste kvetoucí rostlina s mnoha okolíky, ve kterých
postupně, během celého léta,
dozrávají semena. Pokud pokosíme nekvetoucí rostlinu nebo
rostlinu před odkvětem, tak se
nám bolševník rozmnoží vegetativně – výmladky z kořenů. Pokud
bolševník pokosíme po odkvětu,
tak již z prvních dozrálých okolíků
vypadalo tisíce semen, které si zachovávají klíčivost až 7 let. Veškerá
práce se tedy zdá marná. Takže
je na místě dobrá rada: pokud
likvidujeme jednotlivé rostliny, je
vhodně věnovat se jim celé léto
a postupně odstraňovat odkvetlé
okolíky, ve kterých začínají žloutnout semena. Růstové látky přejdou
z kořenů do semen a rostlina tak zanikne sama. Pokud likvidujeme
větší porost, je nejvýhodnější jeho kosení od jara a nenechat bolševník
vyrůst do velkých rozměrů, kdy je již obtížné jeho kosení. Bolševník
nesnáší pravidelné kosení a po několika letech porost natolik vysílíme,
že plocha zaroste jinými rostlinami.
Při chemické likvidaci vzrostlých rostlin je sice zahubíme, ale s nimi
i všechen ostatní travní porost. Na obnaženém místě nám v dalším
roce s velkou pravděpodobností vyroste opět pouze odolný bolševník.
Nebojte se tedy bolševník pracně likvidovat, úspěch se dostaví, ale
s nejvyšší opatrností, neboť zkažené léto při popálení rostlinnými šťávami určitě za zbrklou likvidaci nepůvodního bolševníku velkolepého
nestojí. Karel Brož
Lázně Františkovy Lázně akciová společnost
Vážení a milí hosté,
akciové společnosti Lázně Františkovy Lázně!
Připravili jsme pro Vás:
Svět vody a relaxace
TOUR DE CAFÉ Františkovy Lázně 2010
u lázeňského domu Pawlik, tel. 354 206 500
www.aquaforum.info., www.frantiskovylazne.cz,
www.franzensbad.cz
otevřeno denně 9 - 21 hod.
bazény plavecký, rekreační a pro děti, jeskyně, přelivová váza, vodní
trysky, tobogán, venkovní vyhřívané bazény, dětský bazén, obchod...
Fitnes a Wellness centrum
tel. 354 20 65 75, www.fitforum.cz
otevřeno denně 8 – 21 hod.
akciová společnost Lázně Františkovy Lázně
LÁZEŇSKÝ DŮM DR. ADLER
pondělí, středa, pátek: 13.30 - 14.30 hod. Body ball
úterý a čtvrtek: 13.30 - 14.30 hod.
Body forming, 15.00 - 16.00 hod. Aqua aerobic, Luisiny lázně
neděle: 19.00 – 20.00 hod. Aqua aerobic, Luisiny lázně
Cena za 1 hod. cvičení: 50 Kč
Časově neomezená permanentka: 12 hod. cvičení za 500 Kč
Informace - 354 202 086 (sesterna lázeňského domu Dr. Adler)
cvičitelka Dana Skalová
termín: červen - listopad 2010
Heslo: je důležité zúčastnit se a vyhrát!
PODMÍNKY ÚČASTI:
Karta Café Card:
Obdržíte ji po nástupu do hotelu
akciové společnosti Lázně Františkovy Lázně.
Platnost karty Café Card:
Po dobu Vašeho pobytu v hotelu a. s. Lázně Františkovy Lázně.
Pravidla Tour de Café:
Navštívit kavárnu nebo bar hotelu:
Imperial, Tři lilie, Pawlik, Savoy
a objednat si jednu ze zrnkových kávových specialit:
Espresso, Cappuccino nebo Latte Macchiato a další.
Při placení předložit kartu Café Cart a nechat si ji potvrdit.
Vaše výhra:
Po získání čtyř potvrzení a odevzdání karty Café Cart:
zdarma konvička kávy Tchibo a domácí koláč
v hotelu Belvedere,
a to od 13.30 do 16.30 hod.
Šťastnou Tour de Café !
Milan Průcha, prezident Tour de Café, Lázně Františkovy Lázně a. s.
strana 8
Františkolázeňské listy č. 8, 2010
Františkolázeňské listy č. 8, 2010 strana 9
akciová společnost Lázně Františkovy Lázně
Zákaznické a informační centrum
Národní 3, Františkovy Lázně, Tel.: 354 20 8990 Fax.: 354 20 8991, E-mail: [email protected]
denně 9.00 -18.00 hodin
SRPEN 2010
neděle, 1.8.
Autobusový výlet2
BAD BRAMBACH/BAD ELSTER
13.00 hod. odjezd od Luisiných lázní
Cena: 300,- Kč,
pro hosty a.s. Lázně Františkovy Lázně 270,- Kč
Odpoledne plné hudby
Iveta´s Band
14.00 hod., hotel Belvedere
Výlet NA KONCERT2
WALDSASSEN, KLÁŠTERNÍ BASILIKA
16.00 hod. odjezd od Luisiných lázní
Cena: 350,- Kč,
pro hosty a.s. Lázně Františkovy Lázně 300,- Kč
pondělí, 2. 8.
Taneční hudba - Duo Rytmus
19.00 hod., Sadová kavárna,
vstupné: 25,- Kč
JAZZOVÝ KONCERT
Duo Hartmann - Brunn
19.30 hod., Císařské lázně
1
úterý, 3. 8.
Kino1 - Královna Viktorie
20.00 hod., Císařské lázně
Živá hudba v baru pro flétnu a klavír
20.00 hod., hotel Imperial
středa, 4. 8.
PIANO BAR - klavírní melodie
19.00 hod., hotel Pawlik
Výlet NA KONCERT2 - CHEB,
Kostel sv. Mikuláše - Festival „Varhanní léto“
19.00 hod. odjezd od Luisiných lázní
Cena: 100,- Kč,
pro hosty a.s. Lázně Františkovy Lázně 50,- Kč
Taneční hudba - Magic Duo
19.00 hod., Sadová kavárna,
vstupné: 25,- Kč
KOMORNÍ KONCERT1
S. Luhanová - soprán, J. Navrátilová - cembalo
19.30 hod., Císařské lázně
čtvrtek, 5. 8.
Autobusový výlet2 - TEPLÁ
13.00 hod. odjezd od Luisiných lázní
Cena: 400,- Kč,
pro hosty a.s. Lázně Františkovy Lázně 360,- Kč
OLDIES PARTY - AS Band
19.00 hod., hotel Pawlik
KONCERT DECHOVÉ KAPELY2
Moravští rodáci
19.30 hod., Divadlo B. Němcové,
vstupné: 190, 180, 170 Kč
pátek, 6. 8.
Autobusový výlet2 - MARIÁNSKÉ LÁZNĚ
13.00 hod. odjezd od Luisiných lázní
Cena: 300,- Kč,
pro hosty a.s. Lázně Františkovy Lázně 270,- Kč
Taneční hudba - Duo Rytmus
19.00 hod., Sadová kavárna, vstupné: 25,- Kč
LEDECKÁ DUDÁCKÁ KAPELA1
20.00 hod., hotel Belvedere
sobota, 7. 8.
Autobusový výlet2 - KARLOVY VARY
13.00 hod. odjezd od Luisiných lázní
Cena: 300,- Kč,
pro hosty a.s. Lázně Františkovy Lázně 270,- Kč
Odpoledne plné hudby
Iveta´s Band
15.00 hod., hotel Imperial
FANTOZZI CUP
jízda historických velocipedů
16.00 hod., Přírodní divadlo
OLDIES PARTY - AS Band
19.00 hod., hotel Pawlik
Taneční hudba - Duo Rytmus
19.00 hod., Sadová kavárna, vstupné: 25,- Kč
neděle, 8. 8.
Autobusový výlet2 - SEEBERG/SOOS
13.00 hod. odjezd od Luisiných lázní
Cena: 400,- Kč,
pro hosty a.s. Lázně Františkovy Lázně 360,- Kč
Odpoledne plné hudby
Iveta´s Band
14.00 hod., hotel Belvedere
ODPOLEDNE S HARFOU
Katarína Ševčíková
15.00 hod., hotel Imperial
Autobusový výlet2
MARIÁNSKÉ LÁZNĚ - večerní fontána
19.00 hod. odjezd od Luisiných lázní
Cena: 300,- Kč,
pro hosty a.s. Lázně Františkovy Lázně 270,- Kč
Živá hudba v baru
pro flétnu a kytaru
20.00 hod., hotel Imperial
středa, 11. 8.
Autobusový výlet2 - selb
13.00 hod. odjezd od Luisiných lázní
Cena: 300,- Kč,
pro hosty a.s. Lázně Františkovy Lázně 270,- Kč
FOLKLÓRNÍ SLAVNOST VÍNA1
SLOWACZECH
19.00 hod., hotel Pawlik
Taneční hudba - Magic Duo
19.00 hod., Sadová kavárna, vstupné: 25,- Kč
čtvrtek, 12. 8.
Autobusový výlet2 - waldsassen
13.00 hod. odjezd od Luisiných lázní
Cena: 300,- Kč,
pro hosty a.s. Lázně Františkovy Lázně 270,- Kč
OLDIES PARTY - AS Band
19.00 hod., hotel Pawlik
KONCERT ŽESŤOVÉHO KVINTETU
QT DUBLIN BRASS1
19.30 hod., Císařské lázně
pátek, 13. 8.
TANEČNÍ ZÁBAVA2
Malá lázeňská dechovka
19.00 hod., Aquaforum - venkovní stan,
vstupné: 50,- Kč
Živá hudba v baru
pro akordeon a trubku
19.00 hod., hotel Belvedere
Taneční hudba - Duo Rytmus
19.00 hod., Sadová kavárna, vstupné: 25,- Kč
sobota, 14. 8.
Autobusový výlet2 - slavkovský les
13.00 hod. odjezd od Luisiných lázní
Cena: 400,- Kč,
pro hosty a.s. Lázně Františkovy Lázně 360,- Kč
pondělí, 9. 8.
Taneční hudba - Magic Duo
19.00 hod., Sadová kavárna, vstupné: 25,- Kč
Odpoledne plné hudby - Iveta´s Band
15.00 hod., hotel Imperial
KLAVÍRNÍ RECITÁL - Hana Vlasáková
19.30 hod., Císařské lázně
PIVNÍ SLAVNOSTI
Rocková kapela Plektrum
18.30 hod., Přírodní divadlo
1
úterý, 10. 8.
OPERETNÍ KONCERT2
19.30 hod., Divadlo B. Němcové,
vstupné: 200, 190, 180 Kč
Kino1 - 2Bobule
20.00 hod., Císařské lázně
neděle, 15. 8.
Autobusový výlet2 - bayreuth
9.00 hod. odjezd od Luisiných lázní
Cena: 400,- Kč,
pro hosty a.s. Lázně Františkovy Lázně 360,- Kč
Odpoledne plné hudby
Iveta´s Band
14.00 hod., hotel Belvedere
PIVNÍ SLAVNOSTI
Dechová kapela Parohanka
18.30 hod., Přírodní divadlo
pátek, 20. 8.
Autobusový výlet2
bad brambach/bad elster
13.00 hod. odjezd od Luisiných lázní
Cena: 300,- Kč,
pro hosty a.s. Lázně Františkovy Lázně 270,- Kč
středa, 25. 8.
PIANO BAR - klavírní melodie
19.00 hod., hotel Pawlik
Taneční hudba - Duo Rytmus
19.00 hod., Sadová kavárna, vstupné: 25,- Kč
OPERA - LA TRAVIATA2
19.30 hod., Císařské lázně
Vstupné: 250,- Kč,
pro hosty a.s. Lázně Františkovy Lázně 100,- Kč
GRILPÁRTY s country kapelou Parťáci
19.30 hod., hotel Belvedere
KONCERT DECHOVÉ KAPELY - Božejáci
19.30 hod., Divadlo B. Němcové,
vstupné: 200, 190, 180 Kč
2
pondělí, 16. 8.
Taneční hudba - Magic Duo
19.00 hod., Sadová kavárna, vstupné: 25,- Kč
JAZZOVÝ KONCERT1
Martin Brunner Trio
19.30 hod., hotel Pawlik
úterý, 17. 8.
Kino1 - Můj život v ruinách
20.00 hod., Císařské lázně
Živá hudba v baru
pro zpěv a klavír
20.00 hod., hotel Imperial
středa, 18. 8.
Autobusový výlet2 - MARIÁNSKÉ LÁZNĚ
13.00 hod. odjezd od Luisiných lázní
Cena: 300,- Kč,
pro hosty a.s. Lázně Františkovy Lázně 270,- Kč
Živá hudba v baru
pro akordeon a trubku
19.00 hod., hotel Pawlik
Výlet NA KONCERT2 - CHEB
Kostel sv. Mikuláše- Festival „Varhanní léto“
19.00 hod. odjezd od Luisiných lázní
Cena: 100,- Kč,
pro hosty a.s. Lázně Františkovy Lázně 50,- Kč
Taneční hudba - Magic Duo
19.00 hod., Sadová kavárna, vstupné: 25,- Kč
sobota, 21. 8.
Autobusový výlet2 - chebsko
13.00 hod. odjezd od Luisiných lázní
Cena: 400,- Kč,
pro hosty a.s. Lázně Františkovy Lázně 360,- Kč
Odpoledne plné hudby - Iveta´s Band
15.00 hod., hotel Imperial
Taneční hudba - Magic Duo
19.00 hod., Sadová kavárna, vstupné: 25,- Kč
čtvrtek, 26. 8.
Autobusový výlet2 - selb
13.00 hod. odjezd od Luisiných lázní
Cena: 300,- Kč,
pro hosty a.s. Lázně Františkovy Lázně 270,- Kč
OLDIES PARTY - AS Band
19.00 hod., hotel Pawlik
OLDIES PARTY - AS Band
19.00 hod., hotel Pawlik
PŘEDNÁŠKA - MUDR. RADIM UZEL1
Sexuální a reprodukční zdraví
19.30 hod., Císařské lázně
Autobusový výlet2
MARIÁNSKÉ LÁZNĚ - večerní fontána
19.00 hod. odjezd od Luisiných lázní
Cena: 300,- Kč,
pro hosty a.s. Lázně Františkovy Lázně 270,- Kč
pátek, 27. 8.
Autobusový výlet2 - waldsassen
13.00 hod. odjezd od Luisiných lázní
Cena: 300,- Kč,
pro hosty a.s. Lázně Františkovy Lázně 270,- Kč
Taneční hudba - Duo Rytmus
19.00 hod., Sadová kavárna, vstupné: 25,- Kč
Živá hudba v baru
pro akordeon a trubku
19.00 hod., hotel Belvedere
neděle, 22. 8.
Autobusový výlet2 - karlovy vary
13.00 hod. odjezd od Luisiných lázní
Cena: 300,- Kč,
pro hosty a.s. Lázně Františkovy Lázně 270,- Kč
Odpoledne plné hudby - Iveta´s Band
14.00 hod., hotel Belvedere
ODPOLEDNE S HARFOU
Katarína Ševčíková
15.00,, hotel Imperial
VEČER OPERNÍCH A OPERETNÍCH ÁRIÍ2
19.30 hod., Divadlo B. Němcové,
vstupné: 200, 190, 180 Kč
PÍSŇOVÝ RECITÁL1 - Philipp Riedel
19.30 hod., Císařské lázně
pondělí, 23. 8.
Taneční hudba - Magic Duo
19.00 hod., Sadová kavárna, vstupné: 25,- Kč
čtvrtek, 19. 8.
Autobusový výlet2 - HRADY CHEBSKA
13.00 hod. odjezd od Luisiných lázní
Cena: 400,- Kč,
pro hosty a.s. Lázně Františkovy Lázně 360,- Kč
NOČNÍ PROHLÍDKA MĚSTA
S PRŮVODCEM
20.30 hod., fontána u Sadové kavárny
OLDIES PARTY - AS Band
19.00 hod., hotel Pawlik
OLDIES PARTY - AS Band
19.00 hod., hotel Pawlik
úterý, 24. 8.
Kino1 - Milionář z chatrče
20.00 hod., Císařské lázně
Taneční hudba - Duo Rytmus
19.00 hod., Sadová kavárna, vstupné: 25,- Kč
KONCERT PĚVECKÉHO SBORU1
19.30 hod., Císařské lázně
Živá hudba v baru pro flétnu a klavír
20.00 hod., hotel Imperial
CAKTUS1
Blues - rock´n´roll showband
19.00 hod., venkovní stan Aquafora
Taneční hudba - Duo Rytmus
19.00 hod., Sadová kavárna, vstupné: 25,- Kč
sobota, 28. 8.
Výlet na
VALDŠTEJNSKÉ SLAVNOSTI, CHEB2
13.00 hod. odjezd od Luisiných lázní
Cena: 200,- Kč,
pro hosty a.s. Lázně Františkovy Lázně 180,- Kč
Odpoledne plné hudby
Iveta´s Band
15.00 hod., hotel Imperial
Autobusový výlet2
mariánské lázně - večerní fontána
13.00 hod. odjezd od Luisiných lázní
Cena: 300,- Kč,
pro hosty a.s. Lázně Františkovy Lázně 270,- Kč
OLDIES PARTY - AS Band
19.00 hod., hotel Pawlik
Taneční hudba - DJ Alessandro
19.00 hod., Sadová kavárna
pokračování na další straně
strana 10
Františkolázeňské listy č. 8, 2010
Lázně Františkovy Lázně a.s.
Zákaznické a informační centrum
Národní tř. 3 (hotel Tři lilie), Františkovy Lázně,
tel. 354 208 990, [email protected]
denně 9.00 - 18.00 hod.
Lázně Františkovy Lázně a.s.
Zákaznické a informační centrum
Národní tř. 3 (hotel Tři lilie), Františkovy Lázně
Tel. 354 208 990, [email protected]
denně 9 – 18 hod.
informativní vycházky
po Františkových Lázních
neděle, 29. 8.
Autobusový výlet2 - kamenný dvůr
13.00 hod. odjezd od Luisiných lázní
Cena: 400,- Kč, pro hosty a.s. Lázně Františkovy Lázně 360,- Kč
Pro hosty a.s. Lázně Františkovy Lázně (zdarma).
Každé úterý, sraz: 15.00 hod. před Zákaznickým
a informačním centrem (s nejméně 10ti člennou skupinou).
Výlet na LETECKÝ DEN, CHEB2
13.00 hod. odjezd od Luisiných lázní
Cena: 250,- Kč, pro hosty a.s. Lázně Františkovy Lázně 225,- Kč
VÁŠ NÁZOR JE PRO NÁS DŮLEŽITÝ!
Odpoledne plné hudby - Iveta´s Band
14.00 hod., hotel Belvedere
OPERETNÍ KONCERT2
19.30 hod., Divadlo B. Němcové, vstupné: 200, 190, 180 Kč
pondělí, 30. 8.
Taneční hudba - Magic Duo
19.00 hod., Sadová kavárna, vstupné: 25,- Kč
úterý, 31. 8.
Kino1 - Nine
20.00 hod., Císařské lázně
Živá hudba v baru pro zpěv a klavír
20.00 hod., LD Imperial
Vstupné: 250 Kč. Vstupné pro hosty a.s. Lázně Františkovy Lázně
po předložení lázeňské karty vstupenka ZDARMA.
Přesto prosíme o rezervaci.
Kapacita sálu je omezena. Rezervace a předprodej v Zákaznickém
a informačním centru, Národní 3, po - ne: 9.00 - 18.00 hod.
2
Rezervace a předprodej vstupenek v Zákaznickém
a informačním centru, Národní 3, po-ne : 9.00-18.00 hod.
1
MĚSTSKÁ KNIHOVNA Františkovy Lázně
Dlouhá ul. 181/6 , tel. 354 54 23 58,
www.knihovnafl.org., [email protected]
oddělení pro dospělé: po – pá: 9 – 12 a 13 – 17 hod.
oddělení pro děti: po, st, čt, pá 13 – 16 hod.
* knihy zábavné, naučné, cizojazyčné * časopisy
*české deníky * internet
Poplatky:
dospělí 80,-Kč/rok, děti 40,-Kč/rok, lázeňští hosté 30,- Kč.
Pozvání k přátelskému setkání se zástupkyní
akciové společnosti Lázně Františkovy Lázně
úterý:
DR. ADLER - televizní klubovna - 9 - 11 hod.
BELVEDERE – jídelna - 13 - 15 hod.
TŘI LILIE - lobby bar - 16 - 18 hod.
středa:
IMPERIAL - hotelový bar - 9 - 11 hod.
PAWLIK - jídelna č. 3 - 13 - 15 hod.
čtvrtek:
SAVOY – kavárna – 9 – 11 hod.
GOETHE – jídelna – 13 – 15 hod.
Těším se na Vás, na Vaše otázky a náměty!
Alena Marvánková, Zákaznické a informační centrum,
tel. 354 208 994, interní tel. linka 89 94
PROHLÍDKY LÁZEŇSKÝCH DOMŮ
PAVLIK, IMPERIAL, TŘI LILIE, SAVOY
každé pondělí, sraz: Aquaforum, 14.00 hod.
Info: Zákaznické a informační centrum,
Lázně Františkovy Lázně a.s., Národní tř. 3. Rezervace nutná!
VARHANNÍ KONCERTY
v kostele Povýšení svatého Kříže
20.00 hod., vstupné 330,- Kč
čt 5.8. - Mé věřící srdce
pá 13.8. - Když trumpeta kouzlí a varhany zpívají: Vivaldi, Mozart, Purcell
pá 27.8. - Vám zpíváme, nebesa. Světoznámé duchovní duety
Zveme Vás do
Knihkupectví „Zlatá rybka“
Poštovní ul. 14, Františkovy Lázně
Otevírací doba: denně 10 -18 hod., Tel. 724 458 349
MĚSTSKÉ MUZEUM Františkovy Lázně
Dlouhá 194/4, tel:354 544 307-9, e-mail: [email protected], [email protected], http://web.telecom.cz/muzeum_fl
Otevřeno: úterý - neděle: 10 – 17 hod.
Výstavy:
do 4. 8. Vladimír Suchánek Výběr z litografické tvorby
6. 8. – 30.9. „Podblanická inspirace“ Aleny Kadavé Grendysové „Léčivé obrázky“
Hrad Seeberg
otevřeno: denně 9 – 18 hod.
Výstavy: do 8.8. Stanislava Bílá (Faiglová) – Malířka, výtvarnice
14.8. – 17.10. Miloš Švarc - Malíř – obrazy
Přírodní rezervace Soos
otevřeno: denně 9 - 18,30 hod.
14. 8. 2010 Sokolnický den:
14 – 17 hod. Ukázky sokolnicky cvičených dravých ptáků a sov
(káňata, sokoli, orli, sovice sněžné).
Přednáška v čj a nj od 14 a 15.30 hod.
s předváděním jednotlivých dravců.
Bolesti zad a autoterapie bederní páteře I. - Spinální cviky © Lázně Františkovy Lázně a. s., srpen 2010
strana 1
akciová společnost Lázně Františkovy Lázně
Bolesti zad a autoterapie
bederní páteře I. - Spinální cviky ©
Bc. Šimon Božík, Dana Skalová (lázeňský dům Dr. Adler)
Bolesti zad patří mezi tzv.civilizační choroby a setkalo se s nimi až 80% lidí alespoň jednou v životě. Jsou dokonce častější než bolesti hlavy.
Bolesti zad jsou asi jen čtvrtinově způsobeny skutečným onemocněním páteře, zbytek je následkem špatných životních návyků a hybných
stereotypů při práci a v běžném životě.
Skladba páteře a její funkce
Páteř tvoří jakousi pomyslnou osu zad. Dělí se na krční, hrudní, bederní, křížovou a kostrční. Je dvakrát
esovitě prohnutá, což jí dodává na pružnosti. V horní části na krční páteř nasedá hlava, ve střední části na
hrudní obratle žebra, ve spodní části pánev. Páteř je složena z obratlů, jejichž tělem prochází mícha. Z výběžků
po stranách vychází nervy a cévy. Jednotlivé obratle jsou spojeny meziobratlovými klouby a vazivem. Mezi těly
obratlů jsou pružné meziobratlové destičky (ploténky), které jsou vyplněny gelovitou hmotou a plní funkci
tlumiče nárazů při pohybu (chůzi, běhu, skákání, otřesech...). Aby páteř dobře fungovala a nebolela, musí být
zpevněna dobře vyvinutými zádovými a břišními svaly. Pokud je vše dobře vyvážené, záda jsou vzpřímená, lze
pak hovořit o správném držení těla.
Co je příčinou bolesti zad?
Příčin bolestí zad je hned několik, patří sem:
*Špatné držení těla. Jde v podstatě o špatný životní návyk, na kterém se podílí i výchova v rodině a vliv okolí.
V dětství se dá držení těla snadno korigovat, v dospělosti už je to horší, někdy téměř nemožné.
Osový aparát páteře: zboku,
*Špatný stav vzpřimovačů páteře. Jde o krátké svaly uložené v bezprostřední blízkosti páteře. Tyto svaly přesazepředu, zezadu
hují jeden, maximálně dva obratle a tvoří funkční ochranu páteře, kterou zároveň stabilizují a fixují. Mluvíme o tzv.
hlubokém stabilizačním systému, do kterého se, mimo jiné, přiřazují též svaly břicha. Tyto svaly nedostatečným
a jednostranným pohybem ochabují, dochází k nerovnováze svalové síly mezi břišními a zádovými svaly a následně
pak k špatnému držení těla.
*Sedavé zaměstnání. Při sedavém zaměstnání je páteř namáhána
dlouhodobou statickou zátěží. Dotyčný člověk se hrbí, často má zcela
nevhodnou židli, nevhodně umístěné přístroje, se kterými pracuje (PCmonitor, klávesnici... viz např. pracovnice v bance).
*Těžká práce a zvedání břemen. Bolestí zad trpí často lidé, kteří vzhledem
ke své kondici a stavbě těla musí vykonávat příliš těžkou práci. Tlak v zaměstnání, požadovaná rychlost a výkon vedou k nepřiměřenému rozložení sil,
špatnému rozložení tíhy břemene, špatnému postoji i postupu při zvedání
břemene. Je to krátkozraké, protože, vzhledem k bolesti zad, dochází často
ke snížení výkonnosti pracovníka, až k pracovní neschopnosti.
*Jednostranná zátěž. Práce nemusí být ani tak
špatná pozice
dobrá pozice
namáhavá, ale pokud se stále dokola opakuje
jeden druh pracovní činnosti a jednostranně
se zatěžuje organismus, pak dochází ke vzniku svalových dysbalancí a následně pak k bolestem zad. Nebezpečná
je především práce v rotaci páteře se zatížením, jako je např. házení lopatou. I zde je vhodné dodržovat správné
stereotypy pohybu a do funkce zapojit hlavně stabilizační systém.
*Nedostatečná nebo přílišná pohybová aktivita. Pohyb a aktivita je pro organismus nezbytná. Je důležité najít
však správnou míru. Člověk se sedavým zaměstnáním by měl do svého života zanést každodenní pohyb či vhodný
sport. Na druhé straně některé sporty extrémně zatěžují páteř a určité svalové partie. (golf)
*Prochladnutí. Pokud člověk pobývá delší dobu ve vlhkém, studeném a větrném prostředí, může dojít k bolestem
zad z prochlazení. Je dobré se vždy přiměřeně oblékat a chránit svalstvo zad. Přes všechny módní doplňky je vhodné
za chladného počasí nosit teplé prádlo.
*Stres. Je až podivem, kolik zdravotních problémů přináší dlouhodobý stres. Mimo jiné má vliv na špatné držení
těla. Úzkostný člověk chýlí svá ramena dopředu a kulatí záda (schovává se do ulity). Svaly jsou většinou napjaté
a nedovolují uvolnění špatného postoje. Souvisí to s pocitem se chránit, je to však medvědí služba svému zdraví.
*Obezita. Nadměrné tvoření tukových zásob vede k přetížení páteře i kloubů, k nedostatečnému pohybu
a ochabování svalů. Obézní lidé jsou mnohem více náchylní k různým zdravotním potížím. Opačným syndromem je podvýživa, která s sebou
nese také spoustu rizik. Mentální anorexie, problém mladých dívek dnešní doby, vede také k oslabení svalstva, svalová hmota se vytrácí
a nedostatečná funkce svalového korzetu může být příčinou bolesti zad.
*Degenerativní změny na páteři a úrazy. To jsou závažné příčiny bolestí zad a velmi těžce se léčí, nebývá jich však tolik.
*Sekundární (druhotné) příčiny. Bolestí zad mohou trpět lidé s onemocněním některých vnitřních orgánů, např.ledvin, žaludku, žlučníku,
ale i srdce. Také nestejná délka dolních končetin, zborcená klenba nohy mohou vést k nepříjemným bolestem zad. Známé jsou i bolesti zad
v těhotenství.
Lázně Františkovy Lázně akciová společnost
nabízí svým klientům skupinový léčebný tělocvik se zkušenými fyzioterapeuty:
S M S Y S T É M
tj. stabilizace a mobilizace páteře (tzv. spirální stabilizace páteře)
v lázeňském hotelu Pawlik, tělocvična Isis č. 29, pondělí – pátek 13.30 – 14.00 hod. a 14.00 – 14.30 hod.
Cena za cvičení je 120,- Kč nebo může být zařazena do rozpisu Vašich lázeňských procedur.
Rezervace termínů na sesternách všech lázeňských domů a hotelů a.s. Lázně Františkovy Lázně.
Cvičení je vhodné pro všechny, bez ohledu na věk nebo pohlaví, SM systém je lékařsky ověřený princip cvičení,
pomůže zpevnit svaly, pomáhá při problémech s páteří.
Léčebná terapie SM systém pomáhá při bolestech a poškození páteře, při prevenci a regeneraci páteře.
strana 2
Bolesti zad a autoterapie bederní páteře I. - Spinální cviky © Lázně Františkovy Lázně a. s., srpen 2010
Co dělat při bolestech zad?
Dnes se zaměříme na bolesti bederní páteře. (Návod na relaxaci šíjových svalů viz Františkolázeňské listy březen 2009 „Relaxace šíjového
svalstva“). V akutní fázi záda bolí neustále a dělá problémy jakýkoliv pohyb, je důležité najít tzv. úlevovou pozici, kdy dojde k odeznění nebo
alespoň k částečnému utlumení bolesti. Je důležité, abychom se do úlevové pozice dostávali co nejčastěji. V chronické fázi je jednou z nejpodstatnějších prevence bolesti zad ve formě vhodného cvičení.
Úlevové pozice pro bederní páteř
Spinální cviky
V úvodu je velmi důležité si uvědomit, že každý z nás je jiný a že i potíže s páteří a bolesti zad nejsou u každého z nás stejné. Proto doporučujeme, abyste i Váš problém nejprve konzultovali s lékařem či fyzioterapeutem, který Vás jistě velice rád seznámí s celou problematikou
bolestí zad, provede základní kineziologická vyšetření celého těla a na podkladě zjištěných údajů doporučí vhodné cílené a efektivní cviky
právě jen a jen pro Vás. Toto bez výhrady platí především u spinálních cviků!!!! Jejich vhodnost např. u výhřezu meziobratlové ploténky je
neustále tématem sáhodlouhých diskuzí.
Spinální nebo torzní (rotační) cvičení páteře patří mezi často využívané při bolestech páteře. Cvičíme je v pohodlné poloze v lehu, obratle
a plotýnky jsou odlehčené, netlačí na sebe a správně provedené torzní pohyby způsobují příjemné pocity. Spinální cviky působí na hluboce
uložené krátké svaly a vazy podél páteře, které máme často v důsledku sedavého způsobu života zkrácené. Během cvičení pozitivně léčivě
působíme i na nervové pletence podél páteře, které mají důležitou funkci v činnosti vnitřních orgánů. Jsou to mimořádně pohodlné a nenáročné cviky, zkusme je cvičit i přes sníženou pohyblivost. Výsledek nás určitě příjemně překvapí.
Spinální cviky na zádechZákladní polohy rukou
*při cvičení dýchejme nosem - nádech i výdech, zkusme zavřít oči a koncentrujme se na procítění páteře
*cvičíme pomalu, v každém okamžiku musí být náš pohyb námi vedený a řízený
*polohu rukou při cvičení spinálních cviků si vyberme podle doporučených základních poloh:
ruce upažené - nejpříjemnější poloha, svaly v oblasti ramen a lopatek jsou nejvíc uvolněné,
ruce ve tvaru svícnu - vytváří napětí svalů v oblasti ramenních kloubů, fixuje ramena ve správné poloze
*cvičíme pomalu, výkrut s nádechem – je vhodný při bolesti v páteři, výkrut s výdechem - je vhodný při
zdravé páteři, lépe uvolníme a natáhneme zádové svaly
*výkruty cvičíme vždy jen po hranici bolesti!!! (při pocitu bolesti svaly ztuhnou, neuvolníme se)
*při všech spinálních cvicích vytáčíme pánev na jednu stranu a současně hlavu na druhou stranu; nohy
se volně přetáčí ve směru pohybu pánve, ruce, ramena i lopatky zůstávají na podložce
ruce upažené
ruce ve tvaru svícnu
Spinální cviky
Spinální cvik s nataženýma nohama
Spinální cvik s patou na prstech
Spinální cvik s chodidlem na koleně
Spinální cvik s pokrčenýma nohama rozkročmo
Spinální cvik s pokrčenýma nohama u sebe
Spinální cvik s pokrčenýma zvednutýma nohama
Františkolázeňské listy č. 8, 2010 Z Vašich dopisů a mailů
BELVEDERE
Dobrý den,
zasílám pozdrav dnes už z Prahy po krásných 28 dnech strávených
ve Františkových Lázních přímo ve Vašem hotelu. Chtěla bych vám
a celému týmu hotelu poděkovat za vlídnost, příjemné prostředí,
zkrátka za vše po celou dobu mého pobytu, protože to bylo úžasné.
Doufám, že se k vám ještě někdy podívám, ale raději jako turistka.
Zůstávám s pozdravem Karolina Málková
FRANTIŠKOLÁZEŇSKÁ HYMNA
(lázeňský anonym)
Navštívil jsem lázně, Františkovy Lázně,
bych se tam léčiti dal,
z pramene pil vodu, zbožňoval přírodu,
od hospod byl co nejdál.
Korzoval na slunci nebo v chládku,
zachránil svý tělo od úpadku,
zanechal blouzněni, žen, pití, kouření,
srdce dal do pořádku.
Ref.:
Lázně Františkovy každému vyhoví,
vyléčí trombózu, neplodnost, sklerózu,
ifarkt, vřed bércový.
Po ránu na kúru, potom špacír túru,
a večer ádio, kde hraje A trio, na parket dubový.
strana 13
ASTROPŘEDPOVĚĎ
NA MĚSÍC SRPEN 2010
(zpracováno podle astrologa M. Gelnara)
BERANI 21.3. – 20.4. - Můžete se cítit bez energie, elánu
a nadšení, hrozit mohou dokonce nehody a úrazy. Zatoužíte
po změně, ale pozor na unáhlené chování, přináší jen komplikace.
BÝCI 21.4. – 20.5. - Klidné a pozitivní dny, trochu stagnace.
Dařit se bude na cestách. Neztrácejte kontrolu nad svými
emocemi, nenechte se rozčílit.
BLÍŽENCI 21.5. – 21.6. - Mělo by se Vám dařit jak v oblasti
kariéry, tak i ve společenském postavení a ve financích. Asi Vás
čeká neplánovaná, ale příjemná dovolená nebo akce.
RACI 22.6. – 22.7. - Zdá se, že se čas trochu zastavil, o dovolené si budete užívat nicnedělání, které si zasloužíte. Odpočinek
si plánujte trochu aktivně, nejlépe v přírodě.
LVI 23.7. – 23.8. - Zvýšené výdaje, ale také příjmy. Komplikace zvládnete. Je doba na šetrné sdělení toho, co se chystáte
někomu již delší dobu říci.
PANNY 24.8. – 23.9. - Léto je Vaše období, dařit se bude
vše, na co sáhnete. Budete-li cestovat, dvakrát si zkontrolujte
doklady.
Bóže, jak čas letí, všechna předsevzetí
utopit hlasem žalu,
při první vycházce, slíbil jsem Miládce,
že zajdem do Bajkalu.
Jen tak si usednout k sklence vína,
trochu si na domov zavzpomínat...
já však neměl zdání, že tam bude k mání,
žen jak ryb v oceánu.
VÁHY 24.9. – 23.10. - Nebeská tělesa naznačují docela velké
napětí. Dávejte si pozor na dodržování pravidel a zákonů,
v opačném případě byste nesli nepříjemné následky.
Zapad jsem do víru, šlo mi to nad míru,
zhub jsem – i peněženka,
pak se mi připletla, jakoby vykvetla,
holka jak Majolenka.
Ta vám tak uměla oči mhouřit,
že jsem i zapomněl při ní kouřit,
je ze mně nekuřák, srdce mám jako pták,
ať žije Apolenka!
STŘELCI 23.11. – 21.12. - Hvězdy Vám přejí, budete v příjemném rozpoložení, vylepší se poměry v rodině i v kariéře. Pozor
na lsti, záludnosti atd. od nepřejících spolupracovníků.
Jdu parkem, cestičkou, šimrám se větvičkou,
oči mám jako liška,
tu vám dvě paničky zvednou se z lavičky,
sáhnout si na Františka.
Hladí to místečko, co se blejská,
když to mužskej vidí, se mu stejská.
Já sedět, Frantíku, na tom tvým soklíku,
tak se blahem postejskám.
PAWLIK - ISIS
Vážení,
chtěli bychom touto cestou poděkovat všem pracovníkům akciové
společnosti Lázně Františkovy Lázně za vstřícnost, ochotu a péči,
která nám byla věnována po celou dobu našeho léčení ve Vašem lázeňském domě PAWLIK – ISSIS. Léčení jsme u Vás absolvovali již 3x
v posledních 5 letech a vždy jsme byli nesmírně spokojeni. Už při
příjezdu a ubytování v recepci, dále na sesterně, v ubytovací kanceláři, v jídelně, v práci pokojských a lázeňských pracovnic a ostatních
odborných pracovníků (masáží, LTV, elektroterapie) jsme se setkali
s pozorností a starostlivostí při poskytování služeb i léčebných procedur. Děkujeme za péči a laskavý přístup milé paní doktorky MUDr.
Elišky Holečkové. Dále vyslovujeme poděkování všem lázeňským
pracovnicím v Císařských lázních za vstřícnost a péči při uhličitých
koupelích a slatinných zábalech (při vyjmenování bychom neradi na
některou zapomněli). Nesmíme zapomenout ani na rehabilitační
pracovníky – masáže (klasické a reflexní), LTV v tělocvičně i bazénu,
kde se nám tito odborníci individuelně věnovali.
Díky všem Vašim pracovníkům jsme prožili krásné 3 týdny účinné
léčby s milými a laskavými lidmi, kteří v rámci a někdy i nad rámec
ŠTÍŘI 24.10. – 22.11. - Z poctivé práce budete sklízet příjemné výsledky, máte možnost věci dotáhnout do konce.
Budete mít radost ze života, měly by se objevit radostné zprávy
a podněty.
KOZOROZI 22.12. – 20.1. - V soukromém životě překonáte
nedorozumění, setkáte se s přáteli, se spřízněnými dušemi
Budete se asi věnovat hlavně výdělečným aktivitám, ale výsledky
by měly stát za to.
VODNÁŘI 21.1. – 19.2. - Máte tendenci si na sebe naložit
víc, než unesete, a to přináší komplikace, které ale zvládnete.
Úspěšní budete v cizích jazycích a ve studiu.
RYBY 20.2. – 20.3. - Nic extra pozitivního nečekejte, vše se
bude dít zvolna. Je doba odpočinku. Nemusíte se pouštět do
ničeho nového, příliš by Vás to vyčerpávalo.
svých povinností nám poskytovali své služby. Rovněž bychom chtěli
ocenit péči, jaká je Františkovým Lázním věnována – zejména úprava
parků a okolí, čistota a pořádek, kulturní vyžití i možnost využití služeb
zdejšího Aquafora. Ve spojovacím tunelu do Císařských lázní nás
velmi zaujala výstava Františkovy Lázně - historie a současnost.
Ještě jednou děkujeme za péči Vašich pracovníků a doufáme, že
se nám podaří znovu Vaše Lázně navštívit a využít Vašich nabídek
a služeb.
S pozdravem Irena a Eugen Rutarovi, Praha
Dr. ADLER – TŘI RŮŽE, LUISINY LÁZNĚ
Vážená paní,
dovolte mi touto cestou poděkovat Vaší společnosti za příjemně
prožitý pobyt ve Františkových Lázních. Nejen léčebné procedury, ale
i milý personál jak v Luisiných lázních, TAK I V UBYTOVACÍM DOMĚ
Dr. Adler – Tři růže přispívají velkou měrou ke spokojenosti nás, lázeňských pacientů. Zvláště bych chtěla poděkovat paní Ilonce Bejvlové
(naší Máje), která svým úsměvem, ochotou a dobrou náladou dokáže
každý den vytvořit v jídelně příjemnou atmosféru.
15. června jsem měla narozeniny a překvapil mě slavnostně upraený
stůl i přání a dárek, které mi Mája za Lázně Františkovy Lázně a.s.
předala. S pozdravem
Miluše Mojdlová, Kladno
strana 14
Františkolázeňské listy č. 8, 2010
Zapékané makarony
s pórkem a cuketou
KDE
TO
(odpověď v tiráži)
JE ?
Lehčí a stravitelnější vegetariánský oběd nebo večeře přijdou k chuti
nejen v létě. Zapékané makarony jsou dobré teplé, ale možná nám
přijdou k chuti i při pokojové teplotě po návratu z procházky nebo
koupání.
Potřebujeme: 2 stroužky česneku, 1 fenykl, 1 malou cuketu, 120 g
makaronů, sůl, 1/2 lžíce oleje, pórek, 250 g rajčatového protlaku,
1 bílek, 250 g zakysané smetany, sůl, pepř, muškátový oříšek, nastrouhaný sýr.
Do vroucí osolené vody dáme vařit makarony. Než se uvaří, oloupeme a nasekáme 2 stroužky česneku. Omyjeme a očistíme cuketu
a fenykl a nakrájíme je na kostičky, na jemné proužky nakrájíme
očištěný opláchnutý pórek.
Omáčku na makarony si připravíme v teflonové pánvi, ve které
rozpálíme olej a krátce v něm osmahneme česnek s fenyklem. Přimícháme pórek, podlijeme trochou vody a krátce podusíme. Přilijeme
rajčatový protlak a za stálého míchání necháme asi 5 min. povařit.
Podle chuti můžeme omáčku dochutit tymiánem, oregánem, solí
a pepřem.
Uvařené makarony scedíme, promícháme s omáčkou a kostičkami
cuket a fenyklu a dáme do zapékací mísy, vytřené olejem.
V misce rozšleháme jeden bílek se zakysanou smetanou, opět podle
chuti dochutíme solí a muškátovým oříškem a směs rovnoměrně
nalijeme na těstoviny. Můžeme je také posypat nastrouhaným sýrem.
Vše dáme do předehřáté trouby a zapékáme při teplotě 200°C asi
20 minut. Hotové jídlo na talíři přizdobíme petrželkou, nakrájeným
rajčetem...
Dobrou chuť a hezké léto Vám přeje Eva Elizeusová,
lázeňský hotel Tři lilie
Pro Vaše potěšení - slova italského básníka Gianbattisty Basileho
Lázně Františkovy Lázně a.s.
Jiráskova 3, CZ - 351 01 Františkovy Lázně, tel. 354 201 104, 359 604 504
[email protected] www.frantiskovylazne.cz
připravujeme pro Vás:
ADVENTNÍ POBY T Y
7x ubytování s polopenzí,
welcome drink a košíček
vánočního cukroví,
1x Františkolázeňské oplatky,
5 lehkých lázeňských procedur
dle aktuální volné kapacity
(např. 1 částečná masáž,
1 perličková koupel,
1 uhličitá koupel,
2 parafinové zábaly na ruce...),
prohlídka centra města s průvodcem,
5x vstup do Aquafora,
Světa vody a relaxace.
cena za osobu/pobyt
v lázeňském hotelu:
IMPERIAL****,
PAWLIK****,
SAVOY****:
8190,- Kč
BELVEDERE***,
Dr. ADLER***:
6370,- Kč
REZERVOVAT MŮŽETE JIŽ NYNÍ! platnost nabídky: 21.11. – 19.12. 2010
Download

Srpen 2010 - Lázně Františkovy Lázně as