legislativa v čr
Aktuální seznam nejvíce využívaných českých nábytkářských norem
Název zkoušky
Zkoušeno podle normy
Stanovení emise formaldehydu komorovou metodou
ČSN EN 717-1:2005
Stanovení emisí těkavých organických látek ze
ČSN EN ISO 16000-9
stavebních materiálů a nábytku
Název normy
Číslo normy
Kancelářský nábytek
Kancelářský nábytek – Pracovní stoly: Rozměry
ČSN EN 527-1:2000
Nábytek – technické požadavky
ČSN 91 0001:2007
Kancelářský nábytek – Pracovní stoly a desky: ČSN EN 527-2:2005
Mechanické bezpečnostní požadavky
Nábytek – bezpečnostní požadavky
ČSN 91 0100:2006
Kancelářský nábytek – Pracovní stoly a desky – Zkuš. metody
ČSN EN 527-3:2005
Nábytek – povrchová úprava nábytku – technické požadavky
ČSN 91 0102:2006
ČSN EN 14073-3:2005
Bytový a kuchyňský úložný nábytek a pracovní desky
ČSN EN 14749:2006
Kancelářský nábytek – Úložný nábytek
– Stanovení stability a pevnosti konstrukce
- pevnost a tuhost korpusu
ČSN 91 0227 čl. a
Kancelářský nábytek – Úložný nábytek – Bezpeč. požad.
ČSN EN 14073-2:2005
- tuhost horizontálních ploch
ČSN 91 0227 čl. b
Kancelářský nábytek – Stoly, pracovní desky ČSN EN 14074:2005
a úložný nábytek – Pevnost pohyblivých částí
- pevnost a tuhost tyče
ČSN 91 0227 čl. c
Kancelářský nábytek – Židle pro návštěvy
ČSN EN 13761:2003
- pevnost soklů a noh
ČSN 91 0227 čl. d
Kancelářský nábytek – Kancelářské židle pracovní
ČSN EN 1335 -2,3:2009
- pevnost a trvanlivost dveří působením horizont. síly
ČSN 91 0227 čl. e, a
Kancelářský nábytek – Dělící příčky – tech. požad., metody zkoušení
ČSN EN 1023-2,3:2001
- zkouška polic
ČSN EN 14749:2006
Kancelářský nábytek – Dělící příčky – Část 1: rozměry
ČSN EN 1023-1:1998
- zkouška podpěr polic
ČSN EN 14749
Bytový nábytek – bezpečnostní požadavky
- trvanlivost a pevnost dveří působením vertikální síly
ČSN EN 14749
- pevnost sklopných dveří
ČSN EN 14749
Nábytek –Pevnost, trvanlivost a bezpečnost
–Požadavky pro domácí stoly
ČSN EN 12521:2010
- zkoušení posuvných dveří
ČSN EN 14749
Nábytek – Pevnost, trvanlivost a bezpečnost
– Požadavky pro domácí sedací nábytek
ČSN EN 12520:2010
- zkoušení výsuvných prvků
ČSN EN 14749
Skříňový nábytek – technické požadavky
ČSN 91 0401:1986
- zkouška závěsných jednotek
ČSN EN 14749
Postele – technické požadavky
ČSN 91 1001:1986
- stabilita výrobku
ČSN EN 14749
Čalouněný sedací nábytek – technické požadavky
ČSN 91 0604:1986
Nábytek bytový – sedací nábytek
ČSN EN 1728:2001
Čalouněný lehací nábytek – technické požadavky
ČSN 91 1004:1986
- trvanlivost konstrukce
ČSN EN 1728
- pevnost konstrukce
ČSN EN 1728
Bytový nábytek – Postele a matrace – Metody
zkoušení funkčních charakteristik
ČSN EN 1957:2004
- pevnost loketníku
ČSN EN 1728
EN 597-1:1996
- pevnost sedadla statickým zatížením
ČSN EN 1728
Hodnocení zápalnosti matrací a lůžek s pevným
čalouněním – žhnoucí cigareta
- pevnost dynamickým namáháním
ČSN EN 1728
Hodnocení zápalností matrací a lůžek – plamen zápalky
EN 597-2:1996
- stanovení stability
ČSN EN 1022:2006
Nábytek – Hodnocení zápalnosti čalouněného
nábytku – žhnoucí cigareta
ČSN EN 1021-1:2006
Pevnost, trvanlivost a bezpeč. – požad. na sedací nebytový nábytek
ČSN EN 15373:2007
Nábytek – Pevně zabudované řady sedadel – Zkuš. metody a požad.
ČSN EN 12727:2001
Nábytek – Hodnocení zápalnosti čalouněného
nábytku – ekvivalent plamene zápalky
ČSN EN 1021-2:2006
Čalouněný sedací nábytek – pevnost podnoží a noh
ČSN EN 1728
- pevnost loketníku
ČSN EN 1728
- pevnost sedadla rázem
ČSN EN 1728
- stabilita křesla
ČSN EN 1022
- měkkost čalounění
ČSN 91 0220:2003
Bytový nábytek – Stoly
- zkouška vodorovným statickým zatížením
Dětský nábytek
Patrové postele do interiéru – bezpeč. požadavky
ČSN EN 747-1:2007
Patrové postele do interiéru – zkušební metody
ČSN EN 747-2:2007
Dětské postýlky a skládací postýlky pro bytové
použití – bezpečnostní požadavky
ČSN EN 716-1:2008
ČSN EN 1730:2004
Dětské postýlky a skládací postýlky pro bytové
použití – zkušební metody
ČSN EN 716-2:2008
ČSN EN 1730 čl.6.2
Dětské ohrádky pro domácí použití – bezpeč. požadavky
ČSN EN 12227-1:2000
- zkouška svislým statickým zatížením
ČSN EN 1730 čl.6.3
Dětské ohrádky pro domácí použití – zkušební metody
ČSN EN 12227-2:2000
- zkouška trvanlivosti ve vodorovném směru
ČSN EN 1730 čl.6.4
- zkouška trvanlivosti ve svislém směru
ČSN EN 1730 čl.6.5
Koše a kolébky pro bytové použití – bezpečnost- ČSN EN 1130-1,2:1998
ní požadavky, zkušební metody
- svislá rázová zkouška
ČSN EN 1730 čl.6.6
- stabilita stolu při svislém zatížení
ČSN EN 1730 čl.6.7
- zkouška pádem
Židle pro připevnění ke stolu – bezpeč. požad. a zkušeb. metody ČSN EN 1272:1999
Sedací a stolový nábytek pro vzdělávací instituce
ČSN EN 1729-1,2:2007
ČSN EN 1730 čl.6.8
Dětské židle vysoké pro použití v domácnosti
– bezpečnostní požadavky, zkušební metody
ČSN EN 14988-1,2:2006
- stolový venkovní nábytek
ČSN EN 581-3:2007
Venkovní nábytek – základní bezpečnostní požadavky
ČSN EN 581-1:2006
Pevnost, trvanlivost a bezpečnost – požadavky na nebytové stoly
ČSN EN 15372:2008
ČSN EN 581-2:2009
Nábytek bytový – Postele a matrace
ČSN EN 1725:1998
Venkovní nábytek – Mechanické bezpečnostní
požadavky a zkušební metody sedacího nábytku
- stabilita
ČSN EN 1725 čl.7.2
- zkouška trvanlivosti
ČSN EN 1725 čl.7.3
- rázová zkouška svisle působící silou
ČSN EN 1725 čl.7.4
Laboratorní nábytek – Úložný nábytek pro labo- ČSN EN 14727:2006
ratoře – Požadavky a metody testování
- trvanlivost okrajů postele
ČSN EN 1725 čl.7.5
Sklo v nábytku – Metody zkoušení
- zkouška statickým zatížením svisle působící silou
ČSN EN 1725 čl.7.6
- statické zatížení okrajů postele svisle působící silou
ČSN EN 1725 čl.7.7
SM 12/2010
Laboratorní nábytek
Pracovní stoly pro laboratoře
ČSN EN 13150:2002
ČSN EN 14072:2004
Autor: Ing. Ludmila Zezulová
TZÚS s.p. Praha. o.z. České Budějovice
55
Download

Normy.pdf