Správce obce Víska u Jevíčka
(jmenovaný ministrem vnitra od 11. října 2014)
Ing. Jiří John
mobil: 605 208 588
v úředních hodinách:
Obecní úřad Víska u Jevíčka
Adresa: Víska u Jevíčka 3
569 43 Víska u Jevíčka
tel.: 461 326 194
mimo úřední hodiny:
Ministerstvo vnitra
odbor veřejné správy, dozoru
a kontroly
oddělení dozoru Pardubice
Adresa: Karla IV. 42,
530 02 Pardubice
tel.: 466 610 633
fax: 974 560 718
e-mail: [email protected]
Úřední hodiny správce obce pro veřejnost
V sídle obecního úřadu VÍSKA U JEVÍČKA
Den: pondělí
Hodiny: 14.30 – 16.00
Dosavadním členům zastupitelstva obce zaniká mandát, dle ustanovení § 55 odst. 2
písm. d) zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, k 10. říjnu 2014.
Výkon přenesené působnosti za obec vykonává dle rozhodnutí Krajského úřadu
Pardubického kraje Městský úřad Jevíčko.
Nouzová telefonní čísla:
Evropská tísňová linka: 112
Hasičský záchranný sbor České republiky: 150
Zdravotnická záchranná služba: 155
Policie České republiky: 158
Tísňová linka voda: 467 771 637, 724 121 507 (p. Doležal)
Plyn poruchy: 840 113 355
Elektřina poruchy: 840 850 860
Download

Správce obce Víska u Jevíčka Ing. Jiří John Úřední hodiny správce