23.770/1
DSL, DSH: Regulátory tlaku omezovací zvláštního provedení
Vaše výhoda pro dosažení vyšší energetické účinnosti
Regulace a sledování tlaku bez potřeby napájení.
Oblasti použití
Pro regulaci a kontrolu tlaku v kapalinách, plynech a párách, dle VdTÜV Tlak100. Vhodné pro
aplikace v kompaktních zařízeních, pro montáž na potrubí nebo na stěnu.
Základní znaky
Nastavitelný rozsah tlaku -1…+40 bar
Pozlacené stříbrné kontakty
Spínací bod nastavitelný
Možnost zaplombovat nastavení
Dle směrnice pro tlaková zařízení 97/23/ES, kat. IV
Technický popis
Přístrojová skříň s průhledným krytem z termoplastu odolného proti rázům
Teplota okolí -20…+70 °C
Krytí IP 65
Standardní konektor s kabelovou průchodkou pro vodiče o průměru 6...10 mm
Čidlo tlaku z mosazi nebo z nerezavějící oceli pro agresivní média
Připojení tlaku G½"A
Max. tlak
bar
Max. teplota
čidla
°C
Hmotnost
minimální
jako pozlaceného 3)
minimální
Zatížitelnost podtlakem
DSL 140, 143; DSH 143
Teplota okolí
1)
2)
3)
4)
10(4) A, 250 V~
50 W, 250 V=
100 mA, 24 V
400 mA, 24 V; 10 VA
4 mA, 5V
–1,0 bar
–0,7 bar
–20...70 °C
Krytí
Bezpečnostní třída
Certifikáty 4)
Y03384
kg
Blokuje při klesajícím tlaku (SDBF), čidlo tlaku z mosazi pro neagresivní média
0...2,5
+0,4
12
70
0,5
DSL 140 F001
0...6
+0,5
16
70
0,5
DSL 143 F001
6...16
+1,2
30
70
0,4
DSL 152 F001
Blokuje při stoupajícím tlaku (SDB), čidlo tlaku z nerezavějící oceli pro agresivní média
–1...5
–0,4
16
110
0,5
DSH 127 F001
0,5...6
–0,45
16
110
0,5
DSH 143 F001
1...10
–0,8
18
110
0,5
DSH 146 F001
2...16
–1,5
60
110
0,3
DSH 152 F001
5...25
–1,8
60
110
0,3
DSH 158 F001
15...40
–2,0
60
110
0,3
DSH 170 F001
Zatížení kontaktu
jako stříbrného 2)
Y03385
DSL
DSH
Směrnice pro tlaková zařízení
IP 65 (EN 60529)
I (IEC 60730)
TÜV
SDBF ID: 0000006022
SDB ID: 0000006023
kat. IV
Schéma zapojení
Rozměrový výkres
Montážní předpis
Materiálová deklarace
A01503
M07815
MV 505560
MD 23.770
P
Min. změna
pro reset 1)
bar
P
P
Xs
Rozsah
nastavení
bar
DSH
Xsd
Typ
DSL
3 2
1
B01574
Střední hodnoty
Viz Technický dodatek: RC člen při indukční zátěži
Je-li kontakt jednorázově vystaven vyššímu zatížení, než je uvedeno, pozlacení se poruší. Nadále pak funguje jen jako stříbrný kontakt,
který již nemá vlastnosti kontaktu pozlaceného.
Certifikáty ke stažení na www.tuv.com (TUVdotCOM)
Sauter Components
71237702920 08
23.770/2 DSL, DSH
Příslušenství
0035465 000
0114467 000*
0192222 000*
0192700 000*
0214120 000*
0259239 000*
0292001 000
0292004 000
0292018 001*
0292150 001*
0296936 000*
0311572 000*
0381141 001*
*)
Škrticí šroub k tlumení tlakových rázů, mosaz
1 m dlouhá kapilára k tlumení tlakových rázů, ocel
Převlečná matice s letovací vsuvkou, ocel
1 m dlouhá kapilára k tlumení tlakových rázů, měď
Škrticí šroub k tlumení tlakových rázů, nerezavějící ocel
Redukce G½ na 7 16 " 20-UNF-2A pro měděné trubky Ø 6 mm, mosaz
Nastavení žádané hodnoty dle přání zákazníka ( 3 % nastavitelného rozsahu, avšak minimálně
0,2 bar)
Zaplombování nastavovacího šroubu (pouze s příslušenstvím 0292001)
Tlumicí šroub k tlumení tlakových rázů v nízkoviskózních médiích, nerezavějící ocel
Úhelník pro montáž na stěnu
Třmen pro připevnění na nosnou lištu: přístrojová lišta EN 60715, 35 7,5, resp. 35 15
(pouze s příslušenstvím 0292150)
Šroubení pro měděné trubky Ø 6 mm, mosaz
Profilové těsnění z mědi pro G1/2"
Pod stejným číslem se nachází rozměrový výkres nebo schéma zapojení
Funkce
Omezovací regulátor minimálního tlaku DSL:
Klesne-li tlak pod dolní spínací bod (nastavitelná žádaná hodnota Xs ), omezovač tlaku provede
mechanické zablokování a přepne kontakt z 1-3 na 1-2. Překročí-li tlak dolní spínací bod o hodnotu
minimálního zvýšení tlaku Xsd, lze šroubovákem vysunout deblokační tlačítko vzhůru a tím přepnout
kontakt zpět z 1-2 na 1-3.
Omezovací regulátor maximálního tlaku DSH:
Vystoupí-li tlak nad horní spínací bod (nastavitelná žádaná hodnota Xs), omezovač tlaku provede
mechanické zablokování a přepne kontakt z 1-2 na 1-3. Klesne-li tlak pod horní spínací bod o
hodnotu minimálního poklesu tlaku Xsd, lze šroubovákem vysunout deblokační tlačítko vzhůru a tím
přepnout kontakt zpět z 1-3 na 1-2.
Poznámky k projektování a montáži
Omezovací regulátory tlaku splňují požadavky evropské směrnice pro tlaková zařízení (DGRL)
97/23/ES a jako bezpečnostní prvky patří do kategorie IV. Tyto omezovače tlaku rovněž vyhovují
nízkonapěťové směrnici 2006/95/ES a směrnici EMC 2004/108/ES. Regulátory tlaku jsou vhodné pro
použití v zařízeních dle TRD604, List 1 a List 2.
Doplňkové údaje k provedení
Materiály přicházející do styku s médiem:
Čidlo tlaku z mosazi (DSL): mosaz, nerezavějící ocel, nitrilový kaučuk.
Čidlo tlaku z nerezavějící oceli (DSH): nerezavějící ocel, materiál č. 1.4104 a 1.4541.
Doplňkové technické údaje
CE konformita dle:
směrnice 2006/95/ES
1)
EN 60730-1/ EN 60730-2-6
směrnice EMC 2004/108/ES
EN 61000-6-1/ EN 61000-6-2
EN 61000-6-3/ EN 61000-6-4
směrnice 97/23/EHS, kat. IV
směrnice VdTÜV Tlak 100
EN 12952-11
EN 12963-9
cos
< 0,3: výrazné zkrácení životnosti. S RC členem, životnost jako u cos
Sauter Components
Elektrická životnost:
Elektrické spínací prvky jsou testovány
dle certifikátu ENEC-00144 6(6) A, 250 V~,
5E4 elektr. spínacími cykly, platí teplota
regulátoru tlaku.
Typicky
cos = 1:
10 A, 250'000 spínacích cyklů
5 A, 400'000 spínacích cyklů
2 A, cca 106 spínacích cyklů
cos = 0,6:
3 A, 400'000 spínacích cyklů
cos = 0,3: 1)
3 A, 250'000 spínacích cyklů
2 A, 400'000 spínacích cyklů
1 A, 700'000 spínacích cyklů
Mechanická životnost vlnovce:
dle Tlak 100 > 2 × 106 spínacích cyklů
> 0,3 (viz také Technický dodatek)
71237702920 08
DSL, DSH
23.770/3
Technický dodatek
RC člen při indukční zátěži
Optimální RC člen si můžete vyhledat v produktových informačních materiálech firem vyrábějících stykače, relé ap.
Pokud tyto informace nejsou dostupné, může být indukční zátěž snížena při dodržení těchto základních pravidel:
Kapacita RC členu ( F) musí být stejná nebo větší než pracovní proud (A).
Odpor RC členu ( ) musí být přibližně stejně velký jako odpor cívky ( ).
B03772
Rozměrový výkres
296936
18
10
Reset
(DSH/ DSL)
67
73
46
44
20
35
20
a
Schéma zapojení
54
292150/001
296936
4,5
7
70
S
2
G1/2A
82
Typ
a b s
DSB 138, 140, 143
134 40 36
DSL(F) 140, 143,146
DSF 125,127, 135, 138
DSH 127, 143, 146
DSB 146, 152, 158, 170 148 30 27
DSL 152
DSF 152, 158, 170
113 25 22
DSH 152, 158, 170
b
29
41
M07815b
Sauter Components
71237702920 08
23.770/4 DSL, DSH
Příslušenství
114467
192700
192222
G1/2
G1/2
42,5
1000
s27
NW 1.0 (192700)
NW 1.5 (114467)
s27
Ø 12
M00317a
R1/2
M00316a
259239
292018
Ø0,38
38
Ø1,58
M4
G1/2
4,5
7,5
s5
11
25
s27
M04566
7/16"
20-UNF-2A
M00315
296936
292150
25
5
4,5
33
40
32
4,5
70
13
2
18
54
30
15
9
7
35
9
4,5
Ø4,2
12
5
0,
13
M08427
311572
18
381141
25,5
M00166
14,8
8
8
M00777
Tisk v České republice
Změny vyhrazeny
© Fr. Sauter AG, CH-4016 Basel
71237702920 08
Sauter Components
4,2
Ø26
G1/2
Ø6
s22
M06962
Download

DSL, DSH