muzeum uměleckých řemesel
zámek pillnitz drážďany
sezóna 2014
muzeum rzemiosła artystycznego
pałac pillnitz drezno
sezon 2014
Nové Uměleckoprůmyslové muzeum /
Nowe Muzeum Rzemiosła
Výstavy /
Ekspozycje czasowe 2014
Artystycznego
V Uměleckoprůmyslovém muzeu se sídlem na zámku
Pillnitz vrcholí přípravy na novou éru. Pod vedením nové
ředitelky Tulgy Bayerle dává muzeum o sobě opět vědět.
• Již letmý pohled na tři výstavy přichystané na letošní
sezónu dává tušit, jakým směrem se muzeum bude v budoucnu ubírat. Půjde o hravý rozlet mezi experimentem
a tradicí, otevřeností a internacionalitou, jakož i o aktivní
střetávání s rozmanitostí zdejších sbírek. Za současným
pojetím stojí přesvědčení, že Uměleckoprůmyslové muzeum je díky své obsahové náplni předurčeným místem
k setkávání designérů, řemeslníků, vědců a samozřejmě
také především veřejnosti. • Muzeum zkoumá se všemi
výše zmíněnými profesionály i laiky své sbírky z neobvyklých úhlů. Při tom pak vznikají nové příběhy o utváření,
zpracovávání, životních vztazích a bězích, estetice, společenských otázkách a o mnohém dalším. pl Muzeum
Rzemiosła Artystycznego wkracza na drogę poważnych
zmian. Pod nową dyrekcją pani Tulgi Beyerle muzeum
zamierza wytyczać nowe kierunki prezentacji sztuki.
• Trzy ekspozycje inaugurujące sezon wystawienniczy
2014 pokażą, co w przyszłości będzie dla muzeum istotne: ekscytujące balansowanie pomiędzy eksperymentem
a tradycją, otwartością i międzynarodowością, a także
prowadzenie aktywnego dialogu z niezwykle różnorodną
własną kolekcją muzeum. Za tym kryje się przekonanie,
że Muzeum Rzemiosła Artystycznego przez temat swej
kolekcji predestynowane jest do roli pomostu dla designerów, twórców rzemiosła artystycznego, naukowców –
i oczywiście publiczności. • Wraz z nimi wszystkimi muzeum badać będzie swe zbiory z wielu różnych
i niecodziennych perspektyw. Powstaną nowe narracje
dotyczące projektowania, przetwarzania, kontekstów
życia, biografii, estetyki, kwestii społecznych i innych.
cz
WerkStadt Vienna.
Design Engaging the City
01. 05. 2014 — 27. 08. 2014
Zámek Pillnitz, Horní palác / Pałac Pillnitz, Bergpalais
Rošády. Designéři objevují sbírky /
Roszady. Designerzy spotykają zbiory
20. 06. 2014 — 02. 11. 2014
Zámek Pillnitz, Horní a Vodní palác /
Pałac Pillnitz, Bergpalais i Wasserpalais
OKOLO OFFLINE TWO
03. 09. 2014 — 02. 11. 2014
Zámek Pillnitz, Horní palác / Pałac Pillnitz, Bergpalais
WerkStadt Vienna
Výstava „WerkStadt Vienna“ představuje návštěvníkům ucelený pohled na
sérii projektů, které vycházejí ze spolupráce mezi vídeňskými manufakturami
a mezinárodními designéry. Různorodost představených projektů, spojujících
zkušenost tradičních řemeslníků s kreativitou současných umělců, dokládá tvůrčí
potenciál této spolupráce. • Pozornost designérů upoutává hlavně nedocenitelná zkušenost práce s materiálem a znalost tradičních výrobních postupů, kterými
disponují jejich partneři. Výsledkem těchto otevřeně pojatých projektů tak
není vždy jen vývoj nějakého výrobku, nýbrž také vzájemné poradenství nebo
krátkodobá instalace. • Aktuální výstava prezentující práce ze série „Křížové
cesty“ (Passionswege) vychází z přehlídky Vienna Design Week ve spolupráci
s vídeňským muzeem užitého a současného umění Museum für Angewandte
Kunst / Gegenwartskunst, MAK.
„WerkStadt Vienna“ prezentuje
pl
przegląd cyklu projektów współpracy pomiędzy wiedeńskimi manufakturami
a designerami / designerkami z wielu stron świata. Wystawa w różnorodny
sposób uwidacznia proces wzajemnego oddziaływania, które może powstać
pomiędzy wypracowaną przez zakłady o długich tradycjach skarbnicą wiedzy,
a twórczym podejściem współczesnych projektantów. • Zainteresowanie
designerów / designerek koncentruje się na bezcennej wiedzy o materiałach oraz na niezwykłych umiejętnościach partnerów współpracy. Projekty,
zaplanowane jako procesy otwarte, niekoniecznie kończą się prezentacją
gotowych produktów, lecz ukazują także wstępne rezultaty doradztwa lub
też instalacje efemeryczne. • Wystawa prezentuje prace z cyklu „Passionswege“ (Vienna Design Week). Powstała z inicjatywy Vienna Design
Week przy współpracy z MAK – austriackim Muzeum Sztuki Stosowanej /
Sztuki Współczesnej.
cz
Rošády / Roszady
Pět designérských studií bylo vyzváno, aby se tvůrčím způsobem vypořádalo se sbírkami Uměleckoprůmyslového muzea. Designéři se s nimi nejprve
seznámili, přičemž byli překvapeni jejich různorodostí a hojností, a následně
s vybranými předměty vedli „dialog“. Výsledky těchto střetnutí jsou vystaveny
v pěti místnostech Uměleckoprůmyslového muzea. Přitom je ale neustále narušován zaběhaný pořádek – pohledy se přesouvají, čímž vznikají nové příběhy. •
K hostování v Uměleckoprůmyslovém muzeu byli pozváni talentovaní umělci z
mezinárodní designérské scény: Daphna Laurens (NL), mischer’traxler (A), Loris
& Livia (CH), Judith Seng (D) a Dechem (CZ).
Do podjęcia dialogu ze
pl
zbiorami Muzeum Rzemiosła Artystycznego zaproszono pięć pracowni designu.
Po zaskakujących odkryciach w zbiorach muzeum, zbadaniu ich różnorodności i ogromu istniejących zasobów, designerzy i designerki nawiążą dialog
z wybranymi przez siebie obiektami. Efekty konfrontacyjnego dialogu tych
równorzędnych partnerów prezentowane będą w pięciu salach Kunstgewerbemuseum. Ponadto zburzony zostanie istniejący porządek rzeczy – zmienią
się perspektywy, powstaną nowe narracje. • Gośćmi Kunstgewerbemuseum
są talenty międzynarodowego środowiska designerskiego: Daphna Laurens
(NL), mischer’traxler (A), Loris & Livia (CH), Judith Seng (D) i Dechem (CZ).
cz
OKOLO OFFLINE TWO
Výstava „OKOLO OFFLINE TWO“ představuje práci pražské kreativní skupiny
OKOLO. Umělci zabývající se současným uměním, módou a designem zde sáhli
do digitálního archívu svého blogu okoloweb.cz a pokusili se převést vybrané
články pomocí nejrůznějších médií do výstavního prostoru. • Vznikla tak
mozaika poskládaná z informací a souvislostí, které mohou vzniknout pouze
v digitálním světě internetu, protože v online prostoru hranice ztrácejí svůj
význam a jednotlivé disciplíny se prolínají. Nově vznikající asociace by bylo
jen stěží možné nalézt v analogovém světě. • Lidé ze skupiny OKOLO a basilejské umělecké platformy Depot Basel (zal. 2011) si při přípravě výstavy kladli
otázky, jak má být výstava zaměřena, jak má být umělecké dílo prezentováno
a jak může být vnímáno. Společně pak vybrali 25 článků z blogu z uplynulých
pěti let a pokusili se je zpřístupnit ve formě objektů, grafik, filmů, fotografií
a textů. • Výstava byla poprvé představena v Basileji, pro návštěvníky Uměleckoprůmyslového muzea bude ale rozšířena o hlubší reflexi nejen zdejších sbírek,
nýbrž i blízkého sousedství s Českem a Polskem. pl „OKOLO OFFLINE TWO“
przenosi blog internetowy czeskiego zespołu projektantów OKOLO w przestrzeń trójwymiarową. Wystawa zaoferuje mozaikę konkluzji i związków,
które mogą powstać tylko w internecie, konglomerat poznawany wyłącznie
przez aktywne uczestnictwo: w wirtualnym świecie granice tracą znaczenie,
mieszają się dyscypliny. Pojawiają się odnośniki i całe światy skojarzeń,
o które trudno byłoby w rzeczywistości analogowej. • OKOLO oraz Depot
Basel, zainicjowane w 2011 roku miejsce poświęcone dyskusjom na temat
designu, wspólnie zadają pytania o ukierunkowanie, sposób przedstawiania
i estetykę oddziaływania. Wybrano 25 artykułów z bloga OKOLO z minionych
pięciu lat, z którymi będzie się można zapoznać w formie obiektów, grafik,
filmów, zdjęć i tekstów. • Wystawa pierwszy raz zostanie zaprezentowana
w Bazylei, a następnie, rozszerzona, pokazywana będzie w Kunstgewerbemuseum. Tam w sposób interaktywny wejdzie w dialog ze zbiorami muzeum
oraz sąsiadami z Polski i z Czech.
cz
Foto / autorzy zdjęć: WerkStadt Vienna: Ausstellungsansicht Rotterdam, © Johannes Schwartz;
Rochaden: Daphna Laurens, Dechem, Judith Seng, Loris & Livia, mischer’traxler, Foto: Werner
Lieberknecht, © SKD; OKOLO OFFLINE TWO: Ausstellungsansicht Basel, © Gregor Brändli
Uměleckoprůmyslové muzeum /
Muzeum Rzemiosła Artystycznego
01. 05. — 02. 11. 2014
Uměleckoprůmyslové muzeum bylo založeno v roce 1876 jako vzorová sbírka průmyslových a řemeslných výrobků. Od roku 1964 sídlí ve Vodním
a Horním paláci zámeckého areálu v Pillnitz a návštěvníkům otvírá své brány od
počátku května do konce října. • Ve Vodním paláci (Wasserpalais) je vystaveno umělecké řemeslo ze 17. a 18. století. Sbírka obsahuje jedinečný nábytek
z uměleckého kabinetu saských kurfiřtů, emailem zdobené i řezané a broušené
poháry, italskou majoliku a umělecky zpracované kované mříže. Nalezneme zde
ale i mnohem starší předměty z kostelních interiérů, mezi nimi např. i skvostnou
gotickou výšivku původem z Čech známou jako antependium z Pirny. Tzv. Žlutý
čajový salónek (Gelbes Teezimmer) zase nabízí pohled do pokoje zařízeného
v čínském stylu z přelomu 19. a 20. století. • Horní palác (Bergpalais) přijímá
své návštěvníky v přepychově vybaveném sálu ve stylu japonismu. Dalším procz
Zur Dampferanlegestelle
und Gastronomie
storem s původním vybavením je jídelna vyzdobená ve stylu rokokového malíře
Antoine Watteaua s obrazy od drážďanského umělce Christiana Ernsta Dietricha
nebo další tři místnosti s nástěnnou dekorací od architekta Christiana Traugotta
Weinliga. • Prohlídková trasa v přízemí Horního paláce je zaměřena na manufaktury. Na příkladu nábytku z dílny Roentgen, výrobků z lakovaného papírmašé
ze Stobwasserovy továrny, sklenic z drážďanských skláren, textilních polotovarů
a drážďanské krajky nebo anglické keramiky Wedgwood je zde představena produkce manufaktur 18. století. V prvním patře pak navazuje umělecké řemeslo
od roku 1900 do současnosti. • Jako mimořádná zajímavost je ve východním
křídle Horního paláce možné nahlédnout do depozitáře výrobků z řemeslných
dílen v Hellerau. Na základě této jedinečné sbírky si tak lze představit, jak byl
v Drážďanech kolem roku 1900 vizionářsky nově chápán život, práce a bydlení.
Kunstgewerbemuseum założono w 1876 roku, jako zbiór wzorców dla
pl
rzemiosła i przemysłu. Od 1964 roku mieści się w Wasserpalais (Pałac na
Wodzie) oraz Bergpalais (Pałac Górski) w Pillnitz, zapraszając do sal wystawowych od początku maja do końca października. • W Wasserpalais prezentowane jest rzemiosło artystyczne z XVII i XVIII wieku. Można tu zobaczyć
unikalne meble z Kunstkammer elektorów saskich, malowane emalią, cięte
i szlifowane kieliszki, włoskie majoliki, kunsztownie wykute kraty z żelaza,
a także dużo starsze wyposażenie kościołów, w tym niezwykłe antepedium
z Pirny. Niewielki wgląd w oryginalny wystrój pałacu daje żółty salon herbaciany w stylu chinois z ok. 1900 roku. • Bergpalais wita zwiedzających
pełną przepychu salą w stylu japonizmu. Dalsze pomieszczenia, z zachowanym oryginalnym wyposażeniem, to sala Watteau – jadalnia z obrazami à
la Watteau, autorstwa drezdeńskiego malarza Christiana Ernsta Dietricha,
oraz trzy sale, których ściany zaprojektował architekt Christian Traugott
Weinlig. • Zwiedzanie Bergpalais rozpoczyna tematyczna prezentacja
wyrobów dawnych manufaktur. Na podstawie mebli z pracowni Roentgena,
przedmiotów z laki fabryki Stobwassera, szkła z Huty Drezdeńskiej, tekstylnych półproduktów i koronek drezdeńskich oraz ceramiki z pracowni Wedgwooda poznać tu można początki i znaczenie XVIII-wiecznych manufaktur.
Na górnym piętrze muzeum prezentuje rzemiosło artystyczne od 1900 roku
po czasy współczesne. • Osobliwość stanowi udostępniony zwiedzającym
magazyn Niemieckich Warsztatów Hellerau, znajdujący się we wschodnim
skrzydle Bergpalais. Na podstawie unikalnych ze względu na swą objętość
zbiorów zrozumieć można, w jak wizjonerski sposób w Dreźnie w początkach
XX wieku na nowo definiowano życie, pracę i kwestie mieszkaniowe.
Orientační plán zámku Pillnitz /
Plan pałacu w Pillnitz
K přístavišti parníků
a občerstvení / Do przystani
i lokali gastronomicznych
←
1
K parkovišti, přívozu
a autobusové zastávce /
Do parkingu, promu
i przystanku autobusowego →
Elbe
4
2
3
Vstupenky / Bilety
↓ K parkovišti, občerstvení a auto
busové zastávce / Do parkingu, lokali gastronomicznych i
przystanku autobusowego
Informace / Informacja
Toalety / WC
Šatna / Szatnia
1
2
Uměleckoprůmyslové muzeum / Muzeum Rzemiosła Artystycznego Wasserpalais
Muzeum uměleckých řemesel / Muzeum Rzemiosła Artystycznego Bergpalais
3 Návštěvnické centrum /
Informacja turystyczna
Alte Wache
4 Zámecké muzeum /
Muzeum Pałacowe
Neues Palais
Obchod / Sklep
Kontaktní místo pro
vozíčkáře / Punkt pomocy dla osób na wózkach
inwalidzkich
Zámek a park Pillnitz / Pałac i park Pillnitz
Malebný zámek Pillnitz kdysi sloužil saskému dvoru jako letohrádek a letní
rezidence. Rozkládá se mezi vinicemi a řekou Labe jen několik kilometrů od
centra Drážďan. Se svými paláci a velkoryse pojatými zahradami představuje zámek Pillnitz nejvýznamnější zámecký komplex v čínském stylu v Evropě.
Pałac Pillnitz był w dawnych czasach letnią rezydencją dworu saskiego.
pl
Położony jest harmonijnie pomiędzy winnicami a Łabą, kilka kilometrów od
centrum Drezna. Wspaniała budowla z okazałymi założeniami ogrodowymi
stanowi najznamienitsze założenie pałacowe w stylu chinoiserie w Europie.
cz
Umění se neobejde bez přátel / Sztuka potrzebuje przyjaciół
Společné zážitky z výstav, setkávání stejně naladěných lidí a podpora při
nákupu uměleckých děl – tak vzniká přátelství. Navštivte nás, kdykoli budete chtít. Jako přítel Státních uměleckých sbírek Drážďany (Staatliche Kunstsammlungen Dresden SKD) získáte volný vstup do všech jejích expozic.
Wspólny odbiór lub interpretacja wystaw, spotkania z osobami o podobpl
nych zainteresowaniach, oraz wspieranie zakupów dzieł sztuki – tak właśnie
zaczyna się przyjaźń. Odwiedzajcie nas Państwo, kiedy tylko będziecie mieli
na to ochotę. Jako przyjaciele SKD otrzymacie kartę wolnego wstępu do
wszystkich muzeów Państwowych Zbiorów Sztuki w Dreźnie.
www.fk-kunstgewerbemuseum.de, www.freunde-skd.de
cz
Foto / autorzy zdjęć: Titulní strana: Kasten, Rudi Högner, Dresden, um 1926, Inv.-Nr. 36132, © SKD;
Schraubflasche, I. W. Lange, Greiz, 1. Hälfte 18. Jahrhundert, Inv.-Nr. 30473, © SKD; Blick in die
Weinlig-Zimmer des Bergpalais mit Präsentation von Gläsern des frühen 19. Jahrhunderts, Foto: H.
C. Krass, © SKD; Sonntagsreiter, Entw.: Richard Riemerschmid, 1904 Ausf.: Dresdner Werkstätten
für Handwerkskunst, Abteilung Spielsachen Zschopau, ca. 1905, Inv.-Nr. 55380, Foto: H.-P. Klut, ©
SKD; Armlehnstuhl, Entw.: Johann Emil Schaudt, Ausf.: Dresdner Werkstätten für Handwerkskunst,
Dresden, 1901, Inv.-Nr. 50780, © SKD
Informace pro návštěvníky / Informacje dla zwiedzających
Státní umělecké sbírky Drážďany (Staatliche Kunstsammlungen Dresden)
Uměleckoprůmyslové muzeum (Kunstgewerbemuseum)
Zámek Pillnitz (Schloss Pillnitz),
August-Böckstiegel-Straße 2, 01326 Dresden
Państwowe Zbiory Sztuki w Dreźnie (Staatliche Kunstsammlungen Dresden)
Muzeum Rzemiosła Artystycznego (Kunstgewerbemuseum),
Pałac Pillnitz (Schloss Pillnitz),
August-Böckstiegel-Straße 2, 01326 Dresden
Otevírací doba / Godziny otwarcia
Od 1. května do 2. listopadu 2014
Otevřeno každý den od 10 do 18 hodin s výjimkou pondělí
1 maja do 2 listopada 2014
w godz. 10.00 – 18.00, w poniedziałki zamknięte
Vstupné / ceny biletów wstępu
Celodenní vstupenka do Uměleckoprůmyslového muzea,
Zámeckého muzea, parku a skleníků
Běžné vstupné: 8 € / Snížené vstupné: 6 €
Děti a mládež do 16 let mají vstup zdarma
Skupiny od 10 osob vstupné 7 € na osobu
Snížené vstupné lze požadovat i po předložení
Kulturního pasu (Euroregion Elbe / Labe)
Bilet całodniowy do: Muzeum Rzemiosła Artystycznego,
Muzeum Pałacowego, Parku Pałacowego i Palmiarni
Bilet normalny: 8,00 euro / bilet ulgowy: 6,00 euro
Dzieci i młodzież poniżej 17. roku życia: wstęp wolny
bilet grupowy, min. 10 osób 7,00 euro
Informace a rezervace průvodců /
Informacja i zamawianie przewodnika
T +49 (0) 351 . 49 14 2000
[email protected]
www.skd.museum
Poslední aktualizace: květen 2014
Wersja: maj 2014
Bezbariérový přístup / Muzeum bez barier
Vozíčkáři, hlaste se, prosím, u pokladny v budově bývalé strážnice
„Alte Wache“. Náš spolupracovník vás doprovodí do muzea.
Osoby na wózkach inwalidzkich prosimy o zgłaszanie się do kasy
w Alte Wache. Personel towarzyszyć będzie Państwu do muzeum.
T +49 (0) 351 . 26 13 260
Download

Pałac Pillnitz Drezno - Staatliche Kunstsammlungen Dresden