OKOLO
BROUMOVA
www.cykloteambroumov.eu
PÓŁMARATON MTB
WOKÓŁ BROUMOVA
18 sierpień 2012
Kategorie:
Start: godz. 10 - obok restauracji
Solcovna w Hejtmankovicach
(2 km od Broumova w kierunku
na Mezimesti)
Design a foto: © Jan Flieger – Biograph 2012
Generální patner:
MA
MB
MC
ZA
ZB
mężczyźni powyżej 1973 r. urodzenia
mężczyźni od 1953r. do 1972 r. urodzenia
mężczyźni poniżej 1952 r. urodzenia
kobiety powyżej 1978 r. urodzenia
kobiety poniżej 1977 r. urodzenia
2. ROCNIK PULMARATONU
HORSKYCH KOL
Organizator: Klub Kolarski SK Z-TRADE CYKLOTEAM Broumov o.s.
Kierownik zawodów: Jiří Rak, tel. kom. 00420 777 662 933, e-mail: [email protected]
Trasa: Po polnych i leśnych drogach dookoła Broumova. Przewyższenie 1200 m, 29 % trasy
wiedzie po drogach asfaltowych, szczegóły na stronie www.cykloteambroumov.eu (mapa
zavodu) Długość trasy: 60,9 km.
Zgłoszenia: proszę podać imię i nazwisko uczestnika, pesel, datę urodzenia, e-mail (jeśli posiada) i nr
telefonu komórkowego i przesłać do 13. 08. 2012 na e-mail : [email protected], po tym terminie bezpośrednio u organizatora w dniu zawodów w godz. 8:00 – 9:30. Rejestracja zawodników: sobota 18. 08.
2012 w godz. 8:00 – 9:30 w miejscu startu LOC: 50°36´0,45“N; 16°17´44,3“E Opłata startowa: 200 Kč do
13. 08. 2012. Wpłaty można dokonać na konto czeskie 78-8842130297/0100 lub u koordynatora na teren
Polski. W dniu zawodów opłata uiszczona u organizatora wzrasta do 250 Kč. Opłata gwarantuje numer
startowy, wyżywienie i napoje na punktach żywieniowych, jedzenie i napoje na mecie. Bufet: pierwszy na
23,2 km – Otovice, drugi na 37,7 km – Janovičky. Meta: boisko piłkarskie Sokół w Hejmankovicach (200 m
od miejsca startu). Ogłoszenie wyników: o godz. 15:30 hodin. Nagrody: W kategorii open - za I miejsce
puchar i nagroda pieniężna 3000 Kč, za II miejsce 2000 Kč, za III miejsce 3000 Kč. Na trasie będą dwie
premie nagradzane w kat. open 300, 200, 100 Kč. Koordynator: Na terenie Polski - Dariusz Kornikowski
kom. 530 794 534, adres: ul. Boh. Getta 16, 57-400 Nowa Ruda. Koordynator przyjmuje opłaty startowe
w gotówce. Zostaną one przekazane organizatorowi do dn. 31. 07. 2012.
Pořádá SK Z-TRADE CYKLOTEAM Broumov s laskavým přispěním těchto partnerů:
Generální patner:
PRO JEDNOTLIVCE I STAFETY
18
SOBOTA
2
08
0
1
2
Start v 1O:OO
Solcovna
Hejtmankovice
Trasa vede po polních a lesních
cestách po úbočí hor obklopujících
Broumovskou kotlinu a nabízí
nádherné výhledy do okolní
krajiny. Vede obcemi
Hejtmánkovice, Křinice,
Martínkovice, Božanov, Otovice,
Šonov, Rožmitál, Heřmánkovice,
Ruprechtice, Hynčice a Jetřichov.
Délka trati cca 60 km
(pro štafety 23, 15 a 22 km),
převýšení 1185 m.
PROPOZICE
CYKLO
OBEC
HYNČICE
OBEC
JETŘICHOV
MĚSTO
TEPLICE NAD METUJÍ
ZÁBAVU NEFILTRUJEM!
BROUMOV
OKOLO BROUMOVA
Sobota 18. srpna 2012
Pořadatel: SK Z-TRADE CYKLOTEAM Broumov o.s., U letiště 279, 549 73 Martínkovice, pod záštitou
obce Hejtmánkovice. Ředitel závodu: Jiří Rak, mob. 777 662 933, e-mail: [email protected]
Velitel tratě: Jiří Háze Hlavní rozhodčí: Jiří Berka
Zdravotní zajištění: Záchranná služba Broumov + DZS Broumov.
OS
2. ROCNIK PULMARATONU HORSKYCH KOL
MA
MB
MC
ZA
ZB
TO
Pouze pro účastníky ze Svazku obcí Broumovska,
kterým celá trať připadá dlouhá a náročná,
jsme připravili lehčí variantu:
muži od roku narození 1973
muži od roku narození 1953 do 1972
muži od roku narození 1952 a starší
ženy od roku narození 1978
ženy do roku narození 1977 a starší
tandemy a ostatní
Trať: Po polních a lesních cestách
po úbočí Broumovského výběžku.
Trasa vás zavede i do málo známých míst,
drsných i romantických zákoutí s nádhernými výhledy do široké krajiny. Vede
katastry obcí Hejtmánkovice, Křinice,
Martínkovice, Božanov, Otovice, Šonov,
Rožmitál (Broumov), Heřmánkovice,
Ruprechtice (Meziměstí), Hynčice
a Jetřichov. Převýšení 1185 m.
Podíl asfaltového povrchu 29 % trasy.
Délka trati: 60,9 km, délka trati: pro
štafety: 23,3 km + 15,0 km + 22,6 km.
OBČERSTVOVACÍ
STANICE
VP
Kategorie:
VRCHAŘSKÁ
PRÉMIE
VYHLÍDKA
OS 37,7 km
TŘÍČLENNÉ ŠTAFETY
SM
SZ
SMZ
S180+
SRO –
štafety mužů
štafety žen
štafety smíšené
štafeta součtem věků starší 180 let
rodinná štafeta
Každá obec může nominovat jakýkoli počet tříčlenných
štafet ze svých občanů s trvalým pobytem v obci, za
kterou se účastní. Každá firma se sídlem nebo
provozovnou v Broumovském výběžku může nominovat
jakýkoli počet tříčlenných štafet ze svých kmenových
zaměstnanců. Každé občanské sdružení (popř.
zájmová skupina apod.) se sídlem v Broumovském
výběžku může nominovat jakýkoli počet tříčlenných
štafet ze svých členů.
Předávací místa pro štafety jsou v místě občerstvovacích stanic, časová náročnost úseků je obdobná přes
rozdílnou vzdálenost.
VP
Přihlášky: do 13. 8. 2012 na e-mail: [email protected] po termínu pouze u presence.
Presence: sobota 18. 8. 2012 od 8:00 do 9:30 u startu LOC: 50°36´0,45“N; 16°17´44,3“E
Startovné: 200 Kč jednotlivci, 300 Kč štafeta + tandemy poukázat na účet
č. 78-8842130297/0100, variabilní symbol = rodné číslo (IČ), zpráva pro příjemce: „jméno
příjmení“, do 13.8.2012. Startovné, placené u presence, bude zvýšené o 50 Kč. Startovné
zahrnuje startovní číslo, občerstvení na občerstvovacích stanicích, jídlo a pití v cíli.
START/CÍL
10:00 hod – Obecní dvůr Šolcovna Hejtmánkovice
OS 22,6 km
VP
0
1
2
3
4
5 km
Start:
Občerstvovací stanice: první na 23,2. km – Otovice, druhá na 37,7. km – Janovičky.
Cíl: Fotbalové hřiště Sokol Hejtmánkovice (cca 200 m od místa startu), možnost mytí.
Vyhlášení výsledků: od 15:30 hodin. Ceny: první tři v každé kategorii obdrží věcné ceny.
Nejrychlejší jednotlivec získá pohár vítěze a peněžitou cenu ve výši 3000 Kč. Druhý
nejrychlejší jednotlivec získá peněžitou cenu ve výši 2000 Kč. Třetí nejrychlejší jednotlivec
získá peněžitou cenu ve výši 1000 Kč. Nejrychlejší štafeta získá putovní pohár a peněžitou
cenu ve výši 300 Kč. Na trati budou dvě vrchařské prémie dotované 300, 200 a 100 Kč.
Všichni účastníci se závodu zúčastňují na vlastní nebezpečí, pořadatel neručí za škody
účastníkům vzniklé nebo jimi způsobené. Cyklistická přilba je povinná! Pořadatel si
vyhrazuje právo nutných změn oproti rozpisu závodu z důvodu nepředvídaných okolností.
Ubytování: pořadatel nezajišťuje. Další stravování: rožněná kýta a stánkový prodej,
Restaurace Šolcovna, Hospůdka u Bůnů, ...
Aktualizované informace:
www.cykloteambroumov.eu
Download

okolo broumova propozice 2012