BREZİLYA ÜLKE RAPORU
28.05.2014
[Type the document subtitle]
YÖNETİCİ ÖZETİ
 BTSO Dış Ticaret Müdürlüğü’nün kayıtlarına göre, Bursa’dan Brezilya’ya ihracat yapan 61




firma bulunmaktadır.
31.12.2013 tarihi itibariyle Ekonomi Bakanlığı’nın Türkiye'de Faaliyette Bulunan Yabancı
Sermayeli Firmalar Listesi’ne göre Bursa’da Brezilya sermayeli firma faaliyet
göstermemektedir.
Türkiye’nin 2013 yılı itibariyle Brezilya’ya ihracatı 937 milyon dolardır. İthalatımız ise 1,4
milyar dolardır. 2014 yılı Mart ayı itibariyle ihracatımız ise 192 milyon dolar iken ithalatımız
272 milyon dolar civarında seyretmektedir.
Latin Amerika’nın en büyük, dünyanın 6. ekonomisi olan Brezilya, Latin Amerika ve
Karayipler bölgesindeki gerek hacim olarak gerekse ürün çeşitliliği bakımından en büyük
sanayi merkezi durumundadır.
Brezilya’da hizmetler sektörü ağırlık taşımakta olup, öne çıkan sektörler: telekomünikasyon,
bankacılık, enerji, ticaret ve bilgi işlemdir.
 Tarım sektörü açısından öne çıkan ürünler: kahve, soya, şekerkamışı, kakao, pirinç, et,





| [Pick the date]

1

tavuk, mısır, portakal, pamuk, buğday, tütündür.
Sanayide öne çıkan sektörler: çelik, sivil havacılık, kimyasallar, petrokimyasallar, ayakkabı,
makine, motorlar, taşıt araçları, oto yedek parçaları, dayanıklı tüketim malları, çimento ve
kerestedir.
2012 yılında 65 milyar $ ile dünyanın 4.üncü en fazla doğrudan yabancı yatırım alan ülkesi
olmuştur.
PAC-Kalkınmayı Hızlandırma Programı kapsamında yapılan yatırımlar, 2014 yılında
yapılacak Dünya Kupası, 2016 yılında düzenlenecek Olimpiyatlara hazırlık kapsamında
yapılmakta olan ve yapılacak yatırımların ekonomiyi canlandırması beklenmektedir.
Brezilya pazarı hakkında ihracatçılarımızdan gelen sorular daha çok pazara ilişkin bilgi
eksikliği konusunda yoğunlaşmakta; özellikle nakliye, navlun ve depo masrafları ile gümrük
prosedürleri hakkında sorunların yaşandığı gözlenmektedir.
Brezilya dünya kuru kayısı ithalatında %3,4’lük bir paya sahiptir. Türkiye dünyanın en
önemli kuru kayısı üretici ve ihracatçısıdır. Brezilya pazarında 13,2 milyon Dolar ihracat ile
yaklaşık %98’lik bir paya sahiptir.
Brezilya otomotiv sektöründe, lider konumda olan markalar; Fiat, VW, GM, Ford, Renault,
Honda, Hyundai, Peugeot, Citroen, Toyota, Kia, Nissan, Mitsubishi, Hafei, ve M. Benz’dir.
Brezilya GM, Ford, VW and Renault için 3. büyük pazar, FIAT için en büyük pazar
durumunda olup, SCANIA Brezilya’da kamyon pazarının en büyüğü, IVECO ise 4.
sıradadır.
Dünyanın 1. şeker üreticisi ve ihracatçısı olan Brezilya aynı zamanda önemli bir kakao
üreticisidir. Şekerli mamuller üretiminde de dünyanın 2. büyük ülkesi olan Brezilya’nın bu
ürün grubunda ithalatı da bulunmaktadır.
1) TÜRKİYE İLE BREZİLYA DIŞ TİCARETİ
Brezilya, Ekonomi Bakanlığı tarafından 2014-2015 döneminde Hedef Ülkelerinden birisi olarak
belirlenmiştir.
Latin Amerika ülkeleri arasında en büyük ticaret ortağımız Brezilya'dır.
Brezilya’ya ihracatımızın arzu edilen seviyede artırılamamasının temel nedeni, MERCOSUR
kapsamında Brezilya’nın üçüncü ülkelere yönelik gümrük vergisi koruma oranlarının çok yüksek
olmasıdır.
Bölgedeki Serbest Ticaret Anlaşmalarının Ülkemize Olabilecek Muhtemel Etkileri:
MERCOSUR - FTAA ve MERCOSUR - AB STA’sının imzalanabilmesi halinde, Ülkemiz,
i-) Özellikle, otomotiv ve otomotiv yan sanayi, tekstil ve hazır giyim ile tarım ve gıda sanayi
alanında olmak üzere ABD ve Avrupa pazarında başta Brezilya ve Arjantin olmak üzere bölge
ülkelerinin,
ii-) MERCOSUR pazarında ise, Avrupa Birliği ve Kuzey Amerikalı üreticilerin,
| [Pick the date]
kuvvetli rekabeti ile karşılaşacaktır.
2
3) BURSA’DAN BREZİLYA’YA İHRACAT YAPAN FİRMALAR
BTSO Dış Ticaret Müdürlüğü’nün kayıtlarına göre, Bursa’dan Brezilya’ya ihracat yapan 61
firma bulunmaktadır.
4) BREZİLYA EKONOMİK VE SOSYAL GÖSTERGELER
| [Pick the date]
Brezilya’nın, Rusya, Hindistan ve Çin (BRIC Ülkeleri) ile beraber 2050’li yıllarda dünyanın
ekonomik kaderini belirleyecek ülkelerden biri olacağı tahmin edilmektedir.
3
Yeni petrol rezervleri bulunan ve gelecekte petrol devi olması beklenen Brezilya’nın krize
rağmen BRIC ülkeleri arasında varlığını sürdürmesinde, tedarikçi ülke olması ve zengin doğal
kaynaklarının rolü unutulmamalıdır.
Tablodan da anlaşılacağı üzere, Brezilya’da hizmetler sektörü ağırlık taşımakta olup, öne çıkan
sektörler: telekomünikasyon, bankacılık, enerji, ticaret ve bilgi işlemdir.
Tarım sektörü açısından öne çıkan ürünler: kahve, soya, şekerkamışı, kakao, pirinç, et, tavuk,
mısır, portakal, pamuk, buğday, tütündür.
Sanayide öne çıkan sektörler: çelik, sivil havacılık, kimyasallar, petrokimyasallar, ayakkabı,
makine, motorlar, taşıt araçları, oto yedek parçaları, dayanıklı tüketim malları, çimento ve
kerestedir.
Brezilya yaşanan son küresel krizi uyguladığı doğru politikalar sayesinde, ekonomistlerin ifadesi
ile “krize son giren ve ilk çıkan ülke” olmayı başarmıştır.
5) BURSA’DA BREZİLYA SERMAYELİ FİRMALAR
31.12.2013 tarihi itibariyle Ekonomi Bakanlığı’nın Türkiye'de Faaliyette Bulunan Yabancı
Sermayeli Firmalar Listesi’ne göre Bursa’da Brezilya sermayeli firma faaliyet
göstermemektedir.
6) ÖNEMLİ SEKTÖRLER
Tarım ve Gıda Ürünleri İhraç Potansiyelimiz
Kuru Meyveler: Brezilyalıların tüketim alışkanlıkları içinde yaş ve kuru meyveler önemli bir
yer tutmaktadır.
| [Pick the date]
Kuru Kayısı: Brezilya dünya kuru kayısı ithalatında %3,4’lük bir paya sahiptir. Türkiye
dünyanın en önemli kuru kayısı üretici ve ihracatçısıdır. Brezilya pazarında 13,2 milyon Dolar
ihracat ile yaklaşık %98’lik bir paya sahiptir.
4
Maya: 2013 yılında 51 milyon Dolarlık maya ithalatı olan Brezilya, bu ürünün ithalatında
%3’lük payıyla dünyada 6. sırada yer almaktadır. Brezilya maya pazarında %39’luk pay ile lider
olan Arjantin’i sırasıyla Paraguay, Çin, Türkiye ve Meksika takip etmektedir.
Domates Salçası: Türkiye dünyanın en önemli domates salçası üretici ve ihracatçılarından
biridir. Kalite açısından bakıldığında Brezilya pazarında Çin ve Şili, pazarın büyük bir bölümüne
hâkim olması nedeniyle en önemli rakibimizdir. Bu pazarda var olabilmek için kalite vurgusunun
ön planda yer almasının önemli olduğu düşünülmektedir.
Zeytinyağı: Ülkede popülaritesi giderek artan zeytinyağı tüketiciler tarafından egzotik bir ürün
olarak kabul edilmekte ve neredeyse bir ilaç gözüyle bakılmaktadır. Bu bağlamda da ithalatı
giderek artış göstermektedir. Kalite ve uygun fiyat vurgusuyla yapılacak tanıtımlarla Türk
ürünlerine pazar olması beklenmektedir.
Şekerli ve Çikolatalı Mamuller: Dünyanın 1. şeker üreticisi ve ihracatçısı olan Brezilya aynı
zamanda önemli bir kakao üreticisidir. Şekerli mamuller üretiminde de dünyanın 2. büyük ülkesi
olan Brezilya’nın bu ürün grubunda ithalatı da bulunmaktadır.
Sanayi Ürünleri ve Hizmetler İhraç Potansiyelimiz
Demir Çelik: Latin Amerika bölgesinde önemli bir ekonomik güce sahip olan ve önemli bir ham
çelik üreticisi olan Brezilya aynı zamanda önemli bir ithalatçıdır. Ülkede 27 adet çelik fabrikası
vardır.
Doğal Taşlar: Doğal taşların başlıca kullanım alanı inşaat sektörüdür. Bu nedenle Brezilya
inşaat sektörünün gelişimi, doğal taş alımında kilit rol oynamaktadır. Brezilya inşaat sektöründe
gelecek dönemdeki en önemli gelişmeler; 2014 yılında Dünya Kupası ve 2016 Olimpiyatlara ev
sahipliği yapacak olmasıdır. Ülkede bu etkinliklere bağlı olarak yapılacak inşaat faaliyetleri
beraberinde inşaat malzemeleri arasında yer alan işlenmiş doğal taşlara olan talebi de artıracaktır.
Elyaf ve İplik: Tekstil sektörü, Brezilya sanayisi için önde gelen sektörler arasındadır. Ülke
tekstil sektöründe ihracat potansiyelinin yanı sıra yüklü miktarda ithalat da yapmaktadır.
İnşaat Malzemeleri: Brezilya’da; konut finansmanındaki artış, artan gelir düzeyi ve yeni ev
talebine bağlı olarak çimento talebi artmıştır. Bu gelişmelere bağlı olarak ülkedeki en önemli
çimento üretici olan VOTORANTİM CİMENTOS firması kapasitesini artırmıştır.
Otomotiv Ana ve Yan Sanayi: Brezilya’da 17 farklı markayı barındıran otomotiv sektörü son
yıllarda hızla büyümüştür.
Brezilya otomotiv sektöründe, lider konumda olan markalar; Fiat, VW, GM, Ford, Renault,
Honda, Hyundai, Peugeot, Citroen, Toyota, Kia, Nissan, Mitsubishi, Hafei, ve M. Benz’dir.
Brezilya GM, Ford, VW and Renault için 3. büyük pazar, FIAT için en büyük pazar durumunda
olup, SCANIA Brezilya’da kamyon pazarının en büyüğü, IVECO ise 4. sıradadır.
| [Pick the date]
Tekstil ve Hazır Giyim Yan Sanayi: Tekstil sektörü, Brezilya sanayisi için önde gelen sektörler
arasındadır. Ülke tekstil sektöründe ihracat potansiyelinin yanı sıra yüklü miktarda ithalat da
yapmaktadır.
5
2013 yılında Türkiye, Brezilya’ya 49,5 milyon Dolarlık suni devamsız lif ipliği (gtip:5510)
ihracatı gerçekleştirmiştir.
7) İHRACAT POTANSİYELİ OLAN BAŞLICA SEKTÖRLER
Genel olarak değerlendirildiğinde ülkemizin en çok potansiyele sahip olduğu ürün grupları; gıda,
elektrik ve elektronik ekipmanlar, makineler, oto yan sanayi ve kuru ve sert kabuklu meyveler
olmak üzere alt gruplar itibarıyla;
• Fındık ve mamulleri
• Kuru meyveler (kuru incir, üzüm ve özellikle kayısı)
• Zeytin ve Zeytinyağı
• Maya
• Otomotiv Ana ve Yan Sanayi ( Oto Yedek Parça, ticari araç ),
• Demir Çelik ve Demir Çelikten Eşya
• İşlenmiş Doğal Taşlar ( Blok Mermer, Traverten)
• Takım Tezgahları (Metal Şekillendirme-Kesme Makine ve Presleri)
• Petrol Ürünleri ve Yağları
• Tekstil ve Hazır Giyim
• Çimento
| [Pick the date]
belirlenmiş olmakla birlikte ihracatımızın ve Brezilya’nın diğer ülkelerden ithalat seyri
incelendiğinde; uçak yan sanayi, müteahhitlik sektöründe (yol, hava alanları, limanlar,
marinalar), turizm (özellikle gemi turizmi/cruise seferleri), kimyevi madde taşıyıcı gemiler, ilaç
ve kozmetik sanayinde işbirliği imkanlarının değerlendirilebileceği düşünülmektedir.
6
Download

Ülke Raporunun içeriğini görmek için tıklayınız..