DNY OTEVŘENÝCH ATELIÉRŮ
KRAJ VYSOČINA
4. a 5. října 2014
Záštitu nad akcí převzala RNDr. Marie Kružíková, radní Kraje Vysočina
pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu
GEMEINSAM MEHR ERREICHEN. SPOLEČNĚ DOSÁHNEME VÍCE
SEDM RAD
PRO NÁVŠTĚVNÍKA DNŮ OTEVŘENÝCH ATELIÉRŮ 2014
1. Prostudujte si řádně tyto rady, budou se Vám hodit!
2. Mějte tuto programovou brožurku DOA 2014 na cestách za uměním vždy u sebe,
s ní se v ateliérech, dílnách a galeriích Vysočiny neztratíte.
3. Než zamíříte do Vámi vyhlédnutého ateliéru, zkontrolujte si, zda má v tuto chvíli
skutečně otevřeno. Ne všichni výtvarníci a řemeslníci jsou návštěvníkům
k dispozici po celé oba dny konání akce.
4. Každý zúčastněný ateliér, dílna i galerie jsou v době otevření viditelně označeny
plakátem nebo vlajkou s výrazným červeným logem Dnů otevřených ateliérů.
5. U výtvarníků, u nichž je to výslovně uvedeno, je třeba se nejprve na návštěvě
v ateliéru dohodnout telefonicky.
6. Veškeré aktualizace programu DOA 2014 najdete na www.vysocina-kultura.cz.
7. V nouzi nejvyšší Vám v době konání akce dobrou radu poskytnou její organizátoři
na telefonním čísle +420 730 806 819.
B
NESEĎTE DOMA!
Zveme Vás…
Navštivte ateliéry na Vysočině!
Havlíčkův Brod
OKRES Jihlava
OKRES Pelhřimov
OKRES Třebíč
OKRES Žďár nad Sázavou
OKRES
Havlíčkův Brod
Žďár
nad Sázavou
Pelhřimov
Jihlava
Třebíč
NAŠE TIPY47
FOTOSOUTĚŽ48
VÝSTAVA50
Dny otevřených ateliérů se konají i v dalších regionech:
27. a 28. 9. 2014
v Jihomoravském kraji
11. a 12. 10. 2014
v Jihočeském kraji
18. a 19. 10. 2014
6
20
30
34
40
v Dolním Rakousku
Více na: www.vysocina-kultura.cz
DNY OTEVŘENÝCH ATELIÉRŮ se na Vysočině konají
již po čtvrté – letos o víkendu 4. a 5. října. A my věříme, že celá
akce udělá radost a dobrou pohodu jak všem těm, kteří budou
prezentovat svůj um a dovednosti, tak především i těm, kteří
budou tvůrce na Vysočině navštěvovat. Ateliéry, dílny a galerie
se tentokrát otevřou na téměř 140 místech, kde se představí díla
téměř dvou stovek výtvarníků a uměleckých řemeslníků.
Nezbývá než poděkovat všem těm, kteří se rozhodli do akce
zapojit tím, že zpřístupní svá tvůrčí zázemí a popřát jim hojnou
návštěvnost jejich ateliérů, dílen a galerií ze strany veřejnosti.
Milovníkům umění, kteří se za svými umělci a řemeslníky
vypraví, pak přejeme krásné počasí, příjemné a pohodové cestování a co nejzajímavější umělecké a tvůrčí zážitky.
Realizační tým Dnů otevřených ateliérů 2014
Slovo má…
RNDr. Marie Kružíková,
radní Kraje Vysočina pro oblast kultury, památkové péče
a cestovního ruchu
DNY OTEVŘENÝCH ATELIÉRŮ si během uplynulých tří
ročníků získaly svoje zasloužené místo v kalendáři zajímavých
kulturních aktivit v Kraji Vysočina.
Pět desítek zapojených tvůrců a tisícovka návštěvníků v roce
2011, stovka přístupných ateliérů a přes pět tisíc návštěvníků
v roce 2012, sto třicet míst s dvěma stovkami tvůrců a osmi tisíci
návštěvníky v roce 2013. To je dosavadní bilance akce na Vysočině, jejímž cílem je přiblížit veřejnosti zajímavou a mnohdy i tajemnou tvorbu lidí, věnujících se
nejrůznějším uměleckým a řemeslným oborům.
Ne každý den můžeme vidět při práci skláře, malíře, sochaře, umělecké kováře. Sledovat je, ptát se
na jejich inspiraci, rozmlouvat s nimi, hledat kořeny jejich tvorby a tvůrčího zájmu. Kraj Vysočina tuto
akci podporuje, představuje totiž velmi zajímavý způsob, jak přiblížit umění lidem, a také podpořit
turistický ruch v našem kraji. Je s podivem, kolik opravdu zajímavých tvůrců v překrásném regionu
Vysočiny žije a tvoří.
V letošním roce se k otevřeným ateliérům připojí také základní a střední umělecké školy, které
představí svoji činnost a práce studentů. Žáci a profesoři těchto škol budou mít navíc možnost vycestovat na umělecký workshop do Dolního Rakouska.
Vím, že neméně přínosná je tato akce i pro samotné tvůrce, kteří tak mohou více svoji práci
a její výsledky prezentovat a to nejen návštěvníkům z Vysočiny. Organizátoři Dnů otevřených ateliérů
na Vysočině koordinují svoji činnost s kolegy z Jihočeského kraje, Jihomoravského kraje a Dolního
Rakouska a dávají tak návštěvníkům možnost poznávat uměleckou tvorbu ve všech těchto krajích.
Nezbývá mi než poděkovat všem, kteří se stejně jako v minulých letech rozhodli otevřít svoje ateliéry
a věnovat veřejnosti svůj vzácný čas a energii. Věřím, že se vydaří i letošní ročník a spokojeni budou
tvůrci i návštěvníci.
Neseďte doma, pojďte se s námi přesvědčit
a zažít Vysočinu – tentokrát uměleckou!
Zveme Vás…
3
Určitě nás najdete
4
DOPROVODNÝ PROGRAM – čvrtek 2. října
Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě
VERNISÁŽ VÝSTAVY Venda Truhlářová – Výběr z grafické tvorby 60. let. Výstava, která představí
starší grafické práce této vitální havlíčkobrodské autorky, připomíná její letošní významné životní
jubileum.
„„
Havlíčkův Brod 580 01, Havlíčkovo nám. 18, GPS: N 49° 36.448', E 15° 34.720'
tel.: +420 569 427 035, e-mail: [email protected], www.galeriehb.cz
DOPROVODNÝ PROGRAM – pátek 3. října
Knihařská a výtvarná dílna – Semitam
8–18
KNIHAŘSKÁ DÍLNA Ukázka pracovního postupu výroby bloku s kroužkovou vazbou, šití knih původními technikami, zlacení desek a hlavně možnost vlastnoručně si výrobu vyzkoušet. Ukázka výzdoby interiérů a konferenčních místností, vazby z přírodnin.
„„
Havlíčkův Brod 580 01, Na Valech 114, GPS: N 49°36.371', E 15°34.858'„
tel.: +420 602 560 255, e-mail: [email protected], www.semitam.cz
ZUŠ J. V. Stamice Havlíčkův Brod – Výtvarný obor
9–11:30, 13–15:30
KERAMIKA, MALBA, KRESBA Možnost prohlídky výtvarného ateliéru – keramické dílny s možností
vyzkoušet si práci s keramickou hlínou. Výstavka prací Václava Černocha a žáků výtvarného oboru.
„„
Havlíčkův Brod 580 01, Smetanovo náměstí 31, GPS: N 49°36.487', E 15°34.657'
tel.: +420 569 422 408, e-mail: [email protected], www. www.zushb.cz
Střední uměleckoprůmyslová škola Jihlava – Helenín
9–14
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ – Nabízíme prohlídku ateliérů jednotlivých oborů, dále možnost si vyzkoušet různé techniky nebo práci se sw, které používají studenti při své práci.
„„
Jihlava 586 03, Hálkova 2917/42, GPS: N 49°24.329', E 15°37.235'
tel.:+420 567 584 121, e-mail: [email protected], [email protected], www.helenin.cz
VOŠ grafická a SUŠ grafická v Jihlavě
10–14
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Vyšší i Střední umělecké školy grafické – prohlídka školních budov
a informace o studiu.
„„
Jihlava 586 01, Křížová 124/18, GPS: N 49°23.943', E 15°35.439'
tel.: +420 567 331 431, e-mail: [email protected], www.vosg.cz, www.susg.cz
5
3
4
8
10
11
16
23
28
33
40
43
45
47
48
49
VYSVĚTLIVKY
Výtvarné a řemeslné dílny
Výstavy a expozice
Havlíčkův Brod
Žďár
nad
Sázavou
Pelhřimov
Jihlava
OKRES
HAVLÍČKŮV BROD
6
Třebíč
1.
Akademie – VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou
SO i NE 7–12
UMĚLECKÁ ŘEMESLA Hutní zpracování skla přímo u sklářské pece, práce uměleckých kovářů, prohlídka prací studentů v areálu školy a střediska.
„„
Světlá nad Sázavou 582 91, Sázavská 547
GPS: N 49°39.943‘, E 15°24.136‘
tel.: +420 569 729 251, +420 569 729 274, e-mail: [email protected], koterova@
akademie-svetla.cz, www.akademie-svetla.cz
2.
Akademie – VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou SO i NE 7–12
KAMENOSOCHAŘSKÉ STŘEDISKO LIPNICE NAD SÁZAVOU
KAMENOSOCHAŘSKÁ DÍLNA Prohlídka soch a prací studentů v areálu střediska.
„„
Lipnice nad Sázavou 582 32, Kamenosochařské středisko
GPS: N 49°36.996‘, E 15°24.268‘
tel.: +420 569 729 251, +420 569 729 274, e-mail: [email protected], koterova@
akademie-svetla.cz, www.akademie-svetla.cz
3.
Ateliér Gymnázia Havlíčkův Brod – Koráb Daniel
SO 10–15
PÍSMO, GRAFIKA Ukázky kaligrafie různými nástroji (různá historická i moderní písma), kaligrafické
nástroje, vlastní tvorba kaligramů (kaligrafie, akryl, enkaustika…), ukázky vlastních prací, možnost
prohlédnout si připravovanou knihu – Písmo ve výtvarné tvorbě (nakladatelství Grada). Prohlídka
ateliéru a ukázka tvorby výtvarných, především grafických prací studentů gymnázia. Předváděné
techniky – suchá jehla, mezzotinta.
„„
Havlíčkův Brod 580 01, Štáflova 2063 (4. patro)
GPS: N 49°36.540‘, E 15°34.813‘
tel.: +420 776 138 795, e-mail: [email protected], www.ghb.cz, www.korab.wz.cz
4.
Beštová Helena
SO i NE 9–12, 13–16
MALÍŘKA Prezentace malířské, především krajinářské tvorby amatérské výtvarnice.
„„
Havlíčkův Brod 580 01, Rubešovo nám. 171
GPS: N 49° 36.455‘, E 15° 34.871‘
tel.: +420 604 238 014, e-mail: [email protected]
7
5.
Březková Jana
SO i NE 9–15
KERAMIKA Ukázka klasické výroby keramiky v keramické dílně. Možnost vyzkoušení si práce
na hrnčířském kruhu. Ukázka hotových výrobků užité keramiky.
„„
Přibyslav 582 22, Česká Jablonná 45
GPS: N 49°32.806‘, E 15°44.757‘
tel.: +420 608 041 810, e-mail: [email protected],
http://keramickadilna-jana.nabizi.cz/
6.
Čížková Jana
SO i NE 9–18
ENKAUSTIKA Ukázka malby obrazů horkým voskem za pomoci speciální žehličky. Návštěvníci
budou mít možnost si tuto techniku i sami vyzkoušet. Pletení z papíru – seznámení s netradičním
košíkářstvím.
„„
Dobrohostov 582 53, Dobrohostov 22
GPS: N 49°32.486‘, E 15°31.106‘
tel.: +420 608 107 128, e-mail: [email protected], www.fler.cz/shop/janinac78
7.
Doucha Jiří - Ateliér D
SO i NE 9–18
ZPRACOVÁNÍ BŘIDLICE Ukázka zpracování netradičního materiálu – skulptury a reliéfy z broušené
břidlice.
„„
Světlá nad Sázavou 582 91, Na Hrázi 477
GPS: N 49°40.463´, E 15° 24.400‘
tel.: +420 603 343 508, e-mail: [email protected]
8.
Dvořák Radomír SO i NE 8:30–12, 13–17
ATELIÉR EXTRÉMNÍHO SOCHAŘSTVÍ
SOCHAŘ Ukázka dřevěných plastik v domácím ateliéru. Kamennou produkci autor již z větší části
přesunul do dílny v areálu Granit Lipnice nad Sázavou poblíž HLAVY XXII.
„„
Havlíčkův Brod 580 01, Pod Letištěm 1557
GPS: N 49°36.176‘, E 15°33.764‘
tel.: +420 732 546 487, e-mail: [email protected],
www.radomirdvorak.cz, http://ucho.hyperlinx.cz
8
9.
Fieger Jaroslav
SO i NE 9–17
KAMENÍK, SOCHAŘ Ukázka zpracování nejrůznějších kamenných materiálů s odborným výkladem. Možnost vyzkoušení některých kamenických prací a vytvoření vlastního drobného kamenného dílka.
„„
Světlá nad Sázavou 582 91, Nádražní 222
GPS: N 49° 40.271‘, E 15° 24.693‘
tel.: + 420 721 302 570, e-mail: [email protected], www.fieger.galerie.cz
10.
Fotoateliér – Foto Kunc
SO 8–18
FOTOGRAFIE Prezentace havlíčkobrodských fotografů Vladimíra Kunce a Miroslava Kodrleho. Portrétní a výtvarná fotografie. Ukázka práce ve fotografickém ateliéru, úprava a zpracování fotografií
v programech Photoshop a Zonner. Prezentace fotografických publikací nejen o Vysočině. Celý předcházející týden ukázkové ateliérové fotografování zdarma (8–15 h.). Více na www.fotokunc.cz.
„„
Havlíčkův Brod 580 01, Beckovského 2179
GPS: N 49° 36.477‘, E 15° 34.570‘
tel.: +420 569 426 427, +420 606 299 489, e-mail: [email protected],
[email protected], www.fotokunc.cz
11.
Herold Jan – Kovárna Herold
SO 9–16 i NE 9–15
KOVÁŘI Ukázka tradičního kovářského řemesla v rodinné kovářské dílně otce a syna Heroldových.
Prohlídka dílny, některých výrobků, seznámení s technikou kovářské tvorby s případnou možností
si vyzkoušet kování.
„„
Havlíčkův Brod 580 01, Rozkošská 2287
GPS: N 49°36.826‘, E 15°33.512‘
tel.: +420 569 425 563, +420 420 603 181 897, e-mail: [email protected], luky.
[email protected], www.herold-kovarstvi.cz
12.
Horkelová Jana
SO 13–18
MALÍŘKA Prezentace autorčiny malířské tvorby.
„„
Slavíkov 582 65, Slavíkov 49
(výtvarnice se bude prezentovat ve Společenském domě v Podmoklanech čp. 30)
GPS: N 49°44.466‘, E 15°46.792‘
tel.: +420 774 139 311, e-mail: [email protected], http://obrazyjana.webnode.cz
9
13.
Hovorková Zdenka
SO i NE 10–18
MALÍŘKA Ve venkovském ateliéru je možno zhlédnout autorskou malířskou tvorbu, většinou krajinomalbu olejem. Povídání o obrazech, ale i textilním výtvarnictví, kterým se autorka věnuje dlouhodobě.
„„
Hluboká 582 63 (Krucemburk), Hluboká 30
GPS: N 49° 39.625‘, E 15° 51.314‘
tel.: +420 723 694 851, e-mail: [email protected]
14.
Hrbek Jiří
SO i NE 9–16
FOTOGRAFIE Představení fotografické tvorby autora. Volná i užitá fotografie, fotografické cykly.
„„
tel.: +420 569 722 365, +420 604 563 320, e-mail: [email protected], www.rgfatelier.eu
POZOR! Autor se představí v rámci Setkání výtvarníků na ledečském hradu.
Hrad Ledeč nad Sázavou - Hradní 701, 584 01 Ledeč nad Sázavou - Horní Ledeč
GPS: N 49°41.80702‘, E 15°16.85182‘
15.
Jirka Bohuslav
SO i NE 9–17
MALÍŘ Prohlídka vystavených obrazů, ukázka krajinomaleb, jimž se autor především věnuje. Malba
olejem.
„„
Chotěboř 583 01, Firkušného 1110
GPS: N 49° 42.956‘, E 15° 40.516‘
tel.: +420 606 241 307, +420 569 624 320
16.
Knihařská a výtvarná dílna – Semitam
SO 9–16
KNIHAŘSKÁ DÍLNA Ukázka pracovního postupu výroby bloku s kroužkovou vazbou, šití knih původními technikami, zlacení desek a hlavně možnost vlastnoručně si výrobu vyzkoušet. Ukázka výzdoby interiérů a konferenčních místností, vazby z přírodnin.
„„
Havlíčkův Brod 580 01, Na Valech 114
GPS: N 49°36.371‘, E 15°34.858‘
tel.: +420 602 560 255, e-mail: [email protected] , www.semitam.cz
10
17.
Kovačková Jana
SO i NE 9–11, 13–16
SKLÁŘSTVÍ Ukázka ruční malby na sklo, výroba polymerových šperků.
„„
Chotěboř 583 01, Herrmannova 802
GPS: N 49° 42.851‘, E 15° 40.510‘
tel.: +420 736 753 728, +420 569 623 433, e-mail: [email protected],
[email protected], www.malovane-sklo.cz
18.
KRA (Kravín Rural Arts) SO 14–18, NE 11–14
GUY VAN BELLE, LENKA DOLANOVÁ, JACEK VAN BELLE
KULTURNÍ PROSTOR (ATELIÉR) v prostorách bývalého kravína pod Železnými horami se otevírá
veřejnosti v rámci nepravidelných akcí, spojujících obvykle umění, ekologii a místní kulturní tradice.
Můžete si přijít prohlédnout fotografickou a video dokumentaci našich předešlých aktivit, poslechnout zvukovou instalaci ve specifické akustice bývalých stájí a jste zváni na malé občerstvení.
„„
Hranice 583 01 (Maleč), Hranice 6
N 49°45.82397‘, E 15°41.51490‘
tel.: +420 604 335 974, e-mail: [email protected],
http://yo-yo-yo.org/kravin/, www.kra.land (v přípravě)
19.
Kreibich Jaroslav – Ateliér Luna
NE 10–17
MALÍŘ Ukázka autorových olejomaleb zachycujících především Vysočinu a okolí řeky Doubravy.
„„
Jakubovice 582 82 (Vilémov), Jakubovice 1
GPS: N 49° 47.181‘, E 15° 30.949‘
tel.: +420 607 869 358, e-mail: [email protected]
20.
Krofián Miroslav – Ateliér „Matlárna“
SO i NE 9:30–12, 13–16:30
MALÍŘ Ukázka autorových malířských prací. Popis používané malířské techniky a výklad symboliky
použité v obrazech.
„„
tel.: +420 724 966 575, e-mail: [email protected]
POZOR! Autor se představí v rámci Setkání výtvarníků na ledečském hradu.
Hrad Ledeč nad Sázavou - Hradní 701, 584 01 Ledeč nad Sázavou - Horní Ledeč
GPS: N 49°41.80702‘, E 15°16.85182‘
11
21.
Kubát Pavel
SO 9–12, 13–19, NE 13–19
KERAMIKA Točená i modelovaná originální keramika.
„„
Veselý Žďár 580 01 (H. Brod), Veselý Žďár 81
GPS: N 49°38.31963‘, E 15°31.60203‘
tel.: +420 604 37 37 52, e-mail: [email protected]
22.
Majorová Karolína
SO i NE 9–16
MALÍŘKA Ukázka grafik, obrazů i skic. Různé techniky tvorby od malby k počítačové grafice. Studentka SUŠ grafické v Jihlavě, obor Grafický design.
„„
tel.: +420 737 970 169, e-mail: [email protected]
POZOR! Autorka se představí v rámci Setkání výtvarníků na ledečském hradu.
Hrad Ledeč nad Sázavou - Hradní 701, 584 01 Ledeč nad Sázavou - Horní Ledeč
GPS: N 49°41.80702‘, E 15°16.85182‘
23.
Mateřské centrum Zvoneček
SO i NE 9–16
VÝTVARNÉ DÍLNY Sobota Mateřské centrum Zvoneček nabídne ukázku dílen Patchworku a Patchworkového klubu
HABA. Návštěvníci se mohou seznámit s jednotlivými patchworkovými technikami, např. Srub, Babiččina zahrádka, Kaleidoskop, Flic-flac a dalšími technikami. Prohlédnout si mohou hotová i rozdělaná patchworková jednotlivá díla a doplňky.
Neděle bude ve Zvonečku patřit ukázkám pletení z pedigu, plstění z ovčího rouna, dílničky Lýkových panenek, batikování, savování a malování textilií, šperky z PET lahví, originální šperky z laminovačky a fimohmoty.
„„
Havlíčkův Brod 580 01, Rubešovo nám. 171
GPS: N 49° 36.455‘, E 15° 34.871‘
tel.: +420 777 736 068, e-mail: [email protected], www.hb.charita.cz
24.
Melzer Vladimír SO 9–12, 13–16, NE 9–12
ŘEZBÁŘ Ukázka hotových výrobků a postupu řezbářských prací, soustružení dřeva, štípané holubičky.
„„
Chotěboř 583 01, Dukelská 246
GPS: N 49°42.889‘, E 15°40.217‘
tel.: +420 774 700 735, e-mail: [email protected]
12
25.
Merglová Jiřina
SO i NE 9–11, 13–16
PAPÍROVÁ KRAJKA Ukázka hotových výrobků a postupu ruční výroby papírové krajky, kterou lze
využít na různá blahopřání, obálky, záložky do knih, na zhotovení obrázků apod.
„„
Chotěboř 583 01, Střížov 24 /bytovka/
GPS: N 49°40.680‘, E 15°43.148‘
tel.: +420 737 567 397, e-mail: [email protected]
26.
Mitana Pavel
SO i NE 10–18
TVORBA Z KŮŽE Originální i klasické výrobky z kůže. Kabelky, peněženky, různá pouzdra, pásky,
šperky. Kůži zpracováváme od začátku do konce, od nařezání, přes postupné vytváření technik, rytí,
vlisování, malování, ruční šití a dobarvení do různých barev. Okrajově u nás najdete šperky ze dřeva
a kovu. A něco z batiky.
„„
Krucemburk 582 63, Hluboká 17
GPS: N 49°39.606‘, E 15°51.344‘
tel.: +420 605 704 918, e-mail: [email protected], www.fler.cz/Mitanovi
27.
Mühlfeit Jaroslav
SO 12–16, NE 10–16
MALÍŘ Prezentace autorových obrazů a kreseb, především portrétů.
„„
tel.: +420 724 913 077, e-mail: [email protected]
POZOR! Výtvarník se prezentuje na společné výstavě v ateliéru řezbáře Josefa Špicla
Havlíčkův Brod 580 01, Hamry - Pohledští Dvořáci 1581
GPS: N 49° 36.595‘, E 15° 36.725‘
28.
Musilová Danuše – Lesní louka
SO i NE 8–12, 12:30–17
ODĚVNÍ VÝTVARNICE Originální ručně šité šaty a trička zdobená ruční malbou.
„„
Havlíčkův Brod 580 01, U Vodárny 4017
GPS: N 49°37.648‘, E 15°33.805‘
tel.: +420 608 029 672, e-mail: [email protected], www.damushb.moxo.cz
13
29.
Oberreiterová Mirka
SO i NE 10–17
MALÍŘKA Prezentace olejomaleb pražské malířky v jejím letním ateliéru v Posázaví, kam se každoročně vrací.
„„
Lipnice nad Sázavou 582 32, Lipnice nad Sázavou 47 (náměstí),
GPS: N 49°36.772‘, E 15°24.774‘
tel.: +420 608 710 524, e-mail: [email protected], www.miraart.cz
30.
Pátek Milan
SO i NE 9–16
MALÍŘ, SKLÁŘ Ukázka olejomaleb, většinou s tématy Vysočiny a Posázaví a ukázka broušení skla,
kterým se autor věnuje celoživotně.
„„
Kohoutov 582 63 (Ždírec nad Doubravou), Kohoutov 29
GPS: N 49° 42.105‘, E 15° 49.496‘
tel.: +420 604 687 165
31.
Pilger Milan – Ateliér Stodola
SO i NE 10–12, 14–16
KAMENNÉ RELIÉFY A MOZAIKY Ve svém ateliéru „Stodola“ stojícím u silnice mezi Dolním Městem
a Meziklasím se autor zabývá volnou tvorbou z nejrůznějších materiálů. Kamenné kachle, mozaika,
graverace na skle. Je možno si vytvořit kamenný přívěšek na krk nebo graveraci na sklo. Jen přidává
upozornění, že při chladném počasí bude spíš doma než ve stodole, ale zvonek u branky je funkční.
„„
Dolní Město 582 33, Dolní Město 127
GPS: N 49° 38.278‘, E 15° 21.437‘
tel.: +420 736 402 359, e-mail: [email protected]
32.
Poltavec Petr – ImproVize & Prostor
SO i NE 10–18
MALÍŘ Výstava volné tvorby v improvizovaném ateliéru na Lipnickém hradě. Abstraktní i realistická
malba, kresba, fix, airbrush, několik kamenných soch, dřevěné a smaltované šperky… Možnost vyrobit si vlastní smaltovaný šperk.
„„
Lipnice nad Sázavou 582 32, Státní hrad Lipnice (vstup hlavní branou)
GPS: N 49°36.831‘, E 15°24.795‘
tel.: +420 605 163 065, e-mail: [email protected], www.fotopoltavec.cz/petr
14
33.
Rabensová Lucie – Ateliér LR
SO i NE 9–12, 13 –16
KERAMIKA Ukázka vlastní tvorby, převážně keramiky a obrazů. Představení prostor a zázemí pro
výuku keramiky pro dospělé i děti od čtyř let a ukázka tvorby žáků.
„„
Havlíčkův Brod 580 01, Rubešovo nám. 171
GPS: N 49° 36.455‘, E 15° 34.871‘
tel.: +420 604 718 827, e-mail: [email protected], www.lucierabensova.cz
34.
Sedláková Lenka
SO 10–16, NE 10 –14
KERAMIKA Ukázka prací a postupů v klasické keramické dílně. Výroba užitné a ozdobné keramiky.
Možnost vyzkoušet si modelování z keramické hlíny.
„„
Jitkov 583 01, Jitkov 73
GPS: N 49°39.691‘, E 15°43.625‘
tel.: +420 775 919 173, e-mail: [email protected]
35.
Sklárna CRYSTAL GLAMOUR - Koťara Jaroslav
SO 6–12
SKLÁŘSTVÍ Návštěvníkům bude zpřístupněna tradiční sklářská huť a brusírna, kde budou moci
zhlédnout ruční foukání a broušení českého olovnatého křišťálu.
„„
Okrouhlice 582 31, Okrouhlice 215
GPS: N 49° 37.883‘, E 15° 29.523‘
tel.: +420 569 480 501, e-mail: [email protected], www.crystalglamour.eu
36.
Sklárna NH Glass Habry
SO i NE 8–16
SKLÁŘSTVÍ Sklářská huť, předvedení ručně foukaného olovnatého křišťálu, možnost zkusit fouknout a nafouknout skleněnou baňku, zakoupení výrobků v otevřené podnikové prodejně.
„„
Habry 582 81, Sázavská 453
GPS: N 49°45.150‘, E 15°28.897‘
tel.: +420 603 145 674, e-mail: [email protected], [email protected],
www.nhglass.cz
15
37.
Sklářská huť Anna
SO i NE 9–17 Po telefonické domluvě
SKLÁŘSTVÍ Ukázka tvorby uměleckých sklářů a designerů Jany Třískové a Antona Štrbáně. Možnost prohlídky kompletního sortimentu ruční sklářské výroby ve firemní vzorkovně.
„„
Ledeč nad Sázavou 584 01, Bělá 55
GPS: N 49° 45.194‘, E 15° 14.265‘
tel.: +420 569 721 164, +420 775 016 472, e-mail: [email protected], www.hutanna.cz
38.
Svoboda Jaromír
SO 12–16, NE 10–16
FOTOGRAFIE Ukázka autorových fotografických prací.
„„
POZOR! Výtvarník se prezentuje na společné výstavě v ateliéru řezbáře Josefa Špicla
Havlíčkův Brod 580 01, Hamry - Pohledští Dvořáci 1581
GPS: N 49° 36.595‘, E 15° 36.725‘
39.
Špicl Josef
SO 12–16, NE 10–16
ŘEZBÁŘ Ukázka řezbářské práce, řezba motorovou pilou i tradičními nástroji. Spolu s řezbářem se
v jeho ateliéru představí také malíř Jaroslav Mühlfeit a fotograf Jaromír Svoboda.
„„
Havlíčkův Brod 580 01, Hamry - Pohledští Dvořáci 1581
GPS: N 49° 36.595‘, E 15° 36.725‘
tel.: +420 602 647 795, e-mail: [email protected], www.rezbarjosef.estranky.cz
40.
Těsnohlídek Jaroslav
SO i NE 9–18
KNIHAŘSKÁ DÍLNA Ukázky knižní vazby, paspartování, restaurování starých knižních vazeb.
„„
Havlíčkův Brod 580 01, Reynkova 2472
GPS: N 49°36.817‘, E 15°34.737‘
tel.: +420 608 538 810, e-mail: [email protected]
41.
Trbuškovi – Keramika Okrouhlička
SO i NE 13–17
KERAMIKA Eva, Vladimír, Adam a Štěpánka Trbuškovi. Ukázka prací v tradiční keramické dílně.
„„
Okrouhlička 582 53 (Štoky), Okrouhlička 48
GPS: N 49° 32.116´, E 15° 33.245‘
tel.: +420 728 290 295, +420 725 435 870, e-mail: [email protected], www.
keramikaokrouhlicka.eu
16
42.
Umělecké kovářství Fučík & Skála
SO 9–16, NE 9–16
KOVÁŘI Ukázka tradičního kovářského řemesla v dílně Martina Skály a Roberta Fučíka. Prohlídka
dílny, některých výrobků, seznámení s technikou kovářské tvorby s případnou možností si vyzkoušet
kování.
„„
Štoky 582 53, Štoky 78
GPS: N 49° 30.043‘, E 15° 35.338‘
tel.: +420 723 226 703, +420 776 009 850, e-mail: [email protected], [email protected],
www.fucikskala.cz
43.
Voháňka Jiří
SO i NE 9–16
MALÍŘ Výstava obrazů zachycujících krajinu Českomoravské vrchoviny. Ukázka malby olejem
na plátno.
„„
Havlíčkův Brod 580 01, Humpolecká 1391
GPS: N 49° 36.177‘, E 15° 34.272‘
tel.: +420 569 424 022, e-mail: [email protected],
http://jirivohanka.webnode.cz/
44.
ZUŠ Ledeč nad Sázavou SO i NE 10–16
ATELIÉR MULTIMEDIÁLNÍ TVORBY – ANIMOVANÝ FILM Ukázky z tvorby žáků multimediální
tvorby. Ateliér animace, ve kterém si návštěvníci vytvoří své vlastní filmy technikou stop-motion. Vše
s možností vyzkoušení pro malé i velké.
„„
tel.: +420 569 726 239, e-mail: [email protected], www.zusledec.cz, www.zusledec.cz/
vytvarny-obor/multimedialni_tvorba_ledecz
POZOR! Škola se představí v rámci Setkání výtvarníků na ledečském hradu.
Hrad Ledeč nad Sázavou - Hradní 701, 584 01 Ledeč nad Sázavou - Horní Ledeč,
GPS: N 49°41.80702‘, E 15°16.85182‘
45.
ZUŠ J. V. Stamice Havlíčkův Brod
SO i NE 9–11:30, 13–15:30
VÝTVARNÝ OBOR – KERAMIKA, MALBA, KRESBA, GRAFIKA Možnost prohlídky výtvarného ateliéru - keramické dílny s možností vyzkoušet si práci s keramickou hlínou. Výstavka prací pedagoga
Václava Černocha a žáků výtvarného oboru.
„„
Havlíčkův Brod 580 01, Smetanovo náměstí 31
GPS: N 49°36.487‘, E 15°34.657‘
tel.: +420 569 422 408, e-mail: [email protected], www. www.zushb.cz
17
46.
Galerie Doubravka
SO 9–12, 12:30–17
VÝSTAVA Z ILUSTRAČNÍ TVORBY JANA ZRZAVÉHO – výstava knižních ilustrací Jana Zrzavého
s podtitulem „Poselství slova vtělené do obrazu“. Výstava je koncipována tak, aby vycházela vstříc
čtenářům krásné literatury. Vystavené exponáty akcentují duchovní styl Zrzavého ilustrační tvorby.
„„
Ždírec nad Doubravou 582 63, Brodská 120
GPS: N 49° 41.950‘, E 15° 48.853‘
tel.: +420 569 694 620; +420 721 204 352, e-mail: [email protected], [email protected],
[email protected], www.kzm-zdirec.cz
47.
Galerie Kavárny U Notáře
SO 14–20
VÝSTAVA Expozice grafik DALIBORA SMUTNÉHO Noční zahrada.
V zahradě kavárny mohou návštěvníci vidět monumentální kovový trychtýř značící Střed Evropy, vyrobený v dílně uměleckého kováře Martina Štellera.
„„
Havlíčkův Brod 580 01, Sázavská 430/1
GPS: N 49° 36.200‘, E 15° 34.585‘
tel.: +420 569 425 750, e-mail: [email protected], www.kavarnaunotare.cz
48.
Galerie Vinum Missae
SO 10–22
VÝSTAVA Expozice kovových objektů výtvarníka STANISLAVA BITTERMANNA.
„„
Havlíčkův Brod 580 01, Havlíčkovo náměstí 177
GPS: N 49° 36.461‘, E 15° 34.773‘
tel.: +420 569 427 208, +420 602 289 907, e-mail: [email protected],
www.vinummissae.wbs.cz
49.
Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě SO i NE 9–12, 13–17
VÝSTAVA – Venda Truhlářová – Výběr z grafické tvorby 60. let. Výstava, která představí starší grafické práce této vitální havlíčkobrodské autorky, připomíná její letošní významné životní jubileum.
VÝSTAVA – Václava Matějíčka, akademického malíře, jehož tvorba prošla mnoha změnami
od prvních pokusů samouka, přes akademické usměrnění až po vlastní svébytný projev. V poslední
fázi jeho tvůrčího života vznikala díla, v nichž se kloubí obraz reálně viděného světa s bohatou symbolikou a jejichž hlavními aktérkami byly ženy.
„„
Havlíčkův Brod 580 01, Havlíčkovo nám. 18
GPS: N 49° 36.448‘, E 15° 34.720‘
tel.: +420 569 427 035, e-mail: [email protected], www.galeriehb.cz
18
50.
Městské muzeum Chotěboř
SO 9–12, 12:30–17
VÝSTAVA, VÝTVARNÁ DÍLNA Po celý den vstup do expozice Zdenka Rykra a Jindřicha Pruchy zdarma. Odpolední výtvarná dílna pro dospělé, inspirovaná netradičními přístupy zmíněných autorů.
Dílna se uskuteční od 14 do 16 hodin.
„„
Chotěboř 583 01, Riegrova 1
GPS: N 49° 43.526‘, E 15° 40.423‘
tel.: +420 569 623 293, +420 731 831 475, e-mail: [email protected],
www.cekus.eu
51.
Hrad Ledeč nad Sázavou
SO i NE 9–16
SETKÁNÍ LEDEČSKÝCH VÝTVARNÍKŮ – VÝSTAVA V hradních prostorách se v rámci Setkání
ledečských výtvarníků představí tvůrci z Ledče nad Sázavou: Hrbek Jiří – FOTOGRAFIE, Krofián
Miroslav – MALÍŘ, Majorová Karolina – MALÍŘKA a ZUŠ Ledeč nad Sázavou – ATELIÉR MULTIMEDIÁLNÍ TVORBY.
O organizaci setkání, doprovodný program a všeobecnou pohodu se tradičně postarají členové
DIVADELNÍHO SDRUŽENÍ MIMOCHDEM (www.mimochodem.com), kteří nechají příchozí nahlédnout do divadelního zákulisí – kostymérny i kulisárny.
„„
Hrad Ledeč nad Sázavou - Hradní 701, 584 01 Ledeč nad Sázavou - Horní Ledeč
GPS: N 49°41.80702‘, E 15°16.85182
52.
Výstavní expozice - Zámek Světlá nad Sázavou
SO 11–13, 14–16
VÝSTAVA V malé zámecké výstavní síní uvidí návštěvníci prezentaci tvorby světelského skláře
a vitrážisty Miloše Jírovce. Dále bude přístupná výstava fortografií a obrazů Evy Turnové z Prahy
a Karla Kubíčka a Jiřího Hrbka z Ledče nad Sázavou.
Pro návštěvníky bude v areálu zámku v tento den mimořádně otevřena EXPOZICE EVROPSKÉHO
HISTORICKÉHO SKLA ZE SBÍREK UMĚLECKOPRŮMYSLOVÉHO MUZEA V PRAZE.
Expozice evropského historického skla od baroka do počátku 20. století se nachází v dobových interiérech v přízemí a v prvním patře východního křídla. Kolekce čítá téměř 1100 předmětů. Jedná se
o unikátní soubor evropského a především českého skla „pro všední i slavnostní den“, který nikdy
nebyl vystaven v takovém množství (platí se vstupné).
„„
Světlá nad Sázavou 582 91, Zámecká 1
GPS.: N 49°40.051‘, E 15°24.439‘
tel.: +420 778 095 588, e-mail: [email protected], www.zameksvetla.cz
19
56
58
60
64
73
77
78
80
81
82
84
85
VYSVĚTLIVKY
Výtvarné a řemeslné dílny
Výstavy a expozice
Havlíčkův Brod
Žďár
nad
Sázavou
Pelhřimov
Jihlava
OKRES
JIHLAVA
20
Třebíč
53.
Bartoň David - Ateliér v bývalé synagoze
SO i NE 9–19
MALÍŘ Setkání s autorem a obrazy v jeho ateliéru v bývalé židovské synagoze a později policejní
stanici v Telči. Bartoňovy obrazy bylo možné vidět mimo jiné v novém hraném filmu Zdeňka Tyce
JAKO NIKDY či na letošní výstavě v Domě Gustava Mahlera v Jihlavě.
„„
Telč 588 56, Na Parkáně 123
GPS: N 49°10.990´, E 15° 27.372‘
tel.: +420 776 553 970, e-mail: [email protected], www.barton.ji.cz
54.
Bílková Miroslava SO i NE 9–17
KERAMIKA Ukázka výroby figurální a užité keramiky v keramické dílně a sousední hospůdce
U Tadeáše.
„„
Věžnička 588 13, Věžnička 24
GPS: N 49° 27.540‘, E 15° 42.312‘
tel.: +420 728 075 557, e-mail: [email protected], www.keramikamb.cz
55.
Dočekal Adam
SO 8–16
KOVÁŘ Ukázka autorovy tvorby i tradičního kovářského řemesla. Prohlídka dílny, některých výrobků, seznámení s technikou kovářské tvorby s případnou možností si vyzkoušet kování.
„„
Polná 588 13, Na Lázni 488 - areál bývalého pivovaru
GPS: N 49°29.198‘, E 15°42.929‘
tel: +420 776 242 236, e-mail: [email protected]
56.
Göthová Habermannová Veronika
SO i NE 10–12, 13–17
ŠPERKAŘKA Šperky tvoří ve vlastní zlatnické dílně, která sídlí v Jihlavě. Jedním z největších inspiračních zdrojů její tvorby je příroda. Autorka dává přednost klasickým materiálům – zlatu a stříbru
s použitím přírodních kamenů a perel.
„„
Jihlava 586 01, Komenského 1613/25
GPS: N 49° 23.883‘, E 15° 35.341‘
tel.: +420 777 823 534, e-mail: [email protected], www.habermannova.cz
21
57.
Habermann Alfréd
SO i NE 9–16
Prohlídky ateliéru začínají v každou celou hodinu!
KOVÁŘ Ukázka klasických kovářských prací výtvarných i restaurátorských. Řemeslu se zde věnuje
už třetí generace uměleckých kovářů. Každé dílo je originálem vytvořeným převážně podle vlastních
návrhů, je zpracováno ručním kováním.
„„
Klatovec 588 51 (Batelov), Klatovec 42
GPS: N 49° 13.237‘, E 15° 17.762‘
tel.: +420 776 169 067, +420 732 512 111, e-mail: [email protected], www.
davidhabermann.cz
58.
Habermannovi Gabriela a Poldi
SO 9–11:30, 13–17, NE 9–11:30
KOVÁŘ, ŠPERKAŘKA Poldi Habermann s dcerou Gabrielou představí ruční umělecko - kovářskou
práci. Ukázka kovaných exteriérových a interiérových prvků pro obydlí, kované plastiky. Výroba netradičních a jedinečných šperků. Malířská tvorba – olej, tempera.
„„
Jihlava 586 01, Kosmákova 7
GPS: N 49°23.623‘, E 15°35.428‘
tel.: +420 728 277 846, e-mail: [email protected], www.habermann.cz
59.
Hrevúšová Jana - Kreativní studio Jana
SO i NE 13–18
PATCHWORK Patchworkové výrobky, vyšívané výrobky, ručně vyráběné šperky.
„„
Kostelec 588 61, Kostelec 150
GPS: N 49°21.662‘, E 15°29.715‘
tel.: +420 724 168 078, e-mail: [email protected], www.patchworkjana.eu
60.
Chloupek Antonín
SO 9–12, NE 13–17
FOTOGRAF Ukázka práce ve fotografickém ateliéru. Představení různých fotografických technik
a postupů.
„„
Jihlava 586 01, Komenského 1613/25
GPS: N 49° 23.883‘, E 15° 35.341‘
tel.: +420 604 691 442, e-mail: [email protected]
22
61.
Kalný Jan a Luděk
SO 8–12, 13–16
KOVÁŘI Ukázka klasických kovářských prací v rodinné dílně.
„„
Brtnice 588 22, Střížov 57
GPS: N 49°20.464‘, E 15°42.316‘
tel.: +420 732 549 469, +420 606 120 001, e-mail: [email protected],
[email protected], www.ludekkalny.ic.cz
62.
Kasalých Eva a Svatopluk
SO 10–12
GLASS ART STUDIO KASALÝ – SKLÁŘSTVÍ Skleněné vitráže – barevná mozaika. Skleněné vitráže – pískované sklo. Skleněný šperk. Skleněné objekty. To vše v příjemném nekonvenčním prostředí
s mistry oboru. Dozvíte se, jak dílo vzniká a můžete si jeho tvorbu také vyzkoušet.
„„
Třešť 589 01, Malé náměstí 179
GPS: N 49°17.581‘, E 15°29.033‘
tel.: +420 723 184 157, +420 607 934 234, e-mail: [email protected], [email protected],
http://kasaly.wz.cz/
63.
Kislinger Miloš
SO i NE 9–12, 13–17
NOŽÍŘSTVÍ A KOVORYTECTVÍ Představení ruční výroby nožů z tradičních a exotických materiálů
i nejnovějších jako je titan a uhlíková vlákna. Ukázka klasických metod, jako je kování damaškové
oceli. Uvidíte, že nůž může být i druh šperku a jakási osobní věc.
„„
Dobronín 588 12, Karla Pravdy 314/4
GPS: N 49° 28.744‘, E 15° 39.202‘
tel.: +420 724 570 451, e-mail: [email protected]
64.
Korálkárna Orivyko - Zuzana Vláčilová
SO 8:30–12, 12:30–14
KORÁLKY Pro návštěvníky je připravena ukázka práce s Fimo hmotou.
„„
Jihlava 586 01, Komenského 33
GPS: N 49°23.922‘, E 15°35.330‘
tel.: +420 605 110 839, e-mail: [email protected], www.orivyko.cz
23
65.
Krajíček Petr
SO 13–17
SOCHAŘ, ŘEZBÁŘ Ukázka dokončených i rozdělaných prací v autorově ateliéru. Seznámení se s postupy při práci se dřevem.
„„
Rantířov (Vyskytná) 588 41, Rantířov 80
GPS: N 49°24.308‘, E 15°30.966‘
tel.: +420 607 638 241, e-mail: [email protected], www.mistrpetr.cz
66.
Leupold Antonín
SO 9–16
KOVÁŘ Ukázka klasických kovářských prací, kovářské výrobky stavební, výtvarné i práce restaurátorské.
„„
Rozsičky u Telče (Kovárna na statku) 588 56 (Telč)
GPS: N 49° 10.574‘, E 15° 30.737‘
tel.: +420 606 214 085, +420 567 213 207, e-mail: [email protected], www.
kovarstvi-leupold.cz
67.
Ludmilová Jitka
SO 10–17, NE 10–15
MOZAIKY Ručně štípané mozaiky na verandě, v kuchyni, zrcadle, květináči – dekorace, interiéry. Při
Dni otevřených ateliérů bude probíhat v místě kurz mozaiky pod širým nebem.
„„
Rychlov 675 21, Kněžice 7
GPS: N 49°17.035‘, E 15°40.904‘
tel: +420 607 794 780, e-mail: [email protected], www.mozaiky-original.cz
68.
Mirčev Petr
NE 9–12, 13–17
MALÍŘ Výstava dokončených, ale i rozdělaných prací v autorově ateliéru. Ukázka olejomalby, ale
i dalších technik a především krajinářské tvorby.
„„
Třešť 589 01, Tovární 966
GPS: N 49° 17.613‘, E 15° 28.766‘
tel.: +420 774 739 917, e-mail: [email protected], www.mircev.cz
24
69.
Musil Luboš - Kovářství Musil
SO 10–15
KOVÁŘ Ukázky ručního kování s možností vlastního vyzkoušení. Prohlídka dílny s výkladem historie
Kovářství Musil. Ukázka některých výrobků s možností zakoupení, představení výrobního portfolia
a již realizovaných prací.
„„
Brtnice 588 32, Legionářská 215
GPS: N 49°18.372‘, E 15°40.565
tel.: +420 739 499 155, e-mail: [email protected], www.kovar.musil.cz
70.
Nejedlá Michaela - Keramika U slunečních hodin
SO 13–18, NE 9–12
KERAMIKA Předvádění výroby ručně točené, prorývané a prořezávané interiérové a exteriérové
dekorativní a užitkové keramiky. Možnost vyzkoušet si modelování z keramické hlíny. Samozřejmě
i prodej autorské keramiky.
„„
Kamenice 588 23, Kamenice 28
GPS: N 49° 22.009‘, E 15° 46.838‘
tel.: +420 603 145 658, e-mail: [email protected], www.keramikaberkova.cz
71.
Novák František
SO i NE 7–18
SKLÁŘSTVÍ Ukázka sklářské výroby v malé rodinné sklárně, specializující se především na výrobu
replik středověkého skla. Prohlídka huti po celý den do 18 hodin. Praktická ukázka po oba dny od 7 do 13 hodin.
„„
Dobronín 588 12, U staré školy 204/5
GPS: N 49°28.937‘, E 15°38.735‘
tel.: +420 567 217 116, e-mail: [email protected]
72.
Prokop Jan - Sedlářství HoRa
SO i NE 9–12, 13–17
SEDLÁŘ / TVORBA Z KŮŽE Ukázka klasické sedlářské práce a tvorba nejrůznějších ručně zdobených užitých předmětů z kůže.
„„
Nové Dvory 588 13 (Polná), Nové Dvory 7
GPS: N 49° 29.987‘, E 15° 40.609‘
tel.: +420 776 743 693, e-mail: [email protected], www.hora-sedlarstvi.cz
25
73.
Rathsam Jan Jiří
SO i NE 10–12, 14–18
MALÍŘ Autor ve svém ateliéru návštěvníkům nabídne seznámení se svoji současnou tvorbou.
„„
Jihlava 586 01, Jana Masaryka 5
GPS: N 49°23.923‘, E 15°35.283‘
tel.: +420 607 395 849, e-mail: [email protected]
74.
Sklárna Janštejn, s.r.o. a BROKIS s.r.o.
SO 7–10:30, 11–13:30
SKLÁŘSTVÍ Ukázka standradního provozu sklářské huti, která vyrábí ručně foukané osvětlovací
sklo, včetně navazujících procesů broušení, vrtání, leštění, matování.
Ukázka výrobků společnosti BROKIS s.r.o., která se orientuje na kompletaci designových osvětlovacích těles. Tento den bude pořádán též výprodej přebytků výrobního závodu Sklárna Janštejn.
„„
Horní Dubenky 588 52, Sídliště Janštejn 39
GPS: N 49°14.994‘, E 15°19.223‘
tel.: +420 724 037 027, e-mail: [email protected], www.brokis.cz
75.
STARKON Nová Říše, spol. s.r.o. SO i NE 7–12, 13–19
NOVOŘÍŠSKÁ KERAMIKA Ukázka výroby novoříšské keramiky, která je vyráběna z motivů středověkého herbáře z místní premonstrátské knihovny. V ateliéru bude ukázána výroba a zájemci si mohou vyzkoušet i namalovat svůj hrneček nebo zakoupit místní produkt.
Ve spolupráci s nedalekým Hospodářským dvorem Bohuslavice nabízíme k prodeji i speciální přírodní kosmetiku s výtažky oslího mléka. Pro zájemce o zvířátka pak můžeme doporučit návštěvu areálu
hospodářského dvora.
„„
Nová Říše 588 56 (Telč), Náměstí 72
GPS: N 49°8.353‘, E 15°33.746‘
tel.: +420 733 996 177, +420 722 944 567, +420 602 560 591,
e-mail: [email protected], www.keramika-starkon.cz
76.
Stejskal David
ŘEZBÁŘ Ukázka autorovy řezbářské tvorby.
„„
Jezdovice 589 01, Jezdovice 47
GPS: N 49°19.359‘, E 15°29.039‘
tel.: +420 728 074 501, e-mail: [email protected]
26
SO i NE 7–16
77.
Střední uměleckoprůmyslová škola Jihlava - Helenín
SO 9–16
Návštěvníkům nabízíme prohlídku ateliérů jednotlivých oborů, dále možnost si vyzkoušet různé
techniky nebo práci se sw, které používají studenti při své práci.
„„
Jihlava 586 03, Hálkova 2917/42
GPS: N 49°24.329‘, E 15°37.235‘
tel.:+420 567 584 121, e-mail: [email protected], [email protected], www.helenin.cz
78.
Toman Pavel
SO 14–18, NE 9–12
ŘEZBÁŘ, SOCHAŘ Povídání o kráse dřeva, o sochách a o tvorbě. Dotýkat se soch dovoleno. Možnost vyrobit si drobný dřevěný šperk podle vlastního nápadu.
„„
Jihlava 586 01, Okružní 5094, (200 m nad hřbitovem Na Kalvárii v Jihlavě. Vnější vzhled
ateliéru–garáž)
GPS: N 49° 24.288‘, E 15° 35.943‘
tel.: +420 603 871 389, e-mail: [email protected]
79.
Vacek František
NE 8–17
ŘEZBÁŘ Ukázka lidového řezbářství a grafiky, kterým se autor věnuje soustavně.
„„
Polná 588 13, Na Pěšince 693
GPS: N 49° 29.295‘, E 15° 42.475‘
tel.: +420 737 476 255, +420 567 212 772
80.
VOŠ grafická a SUŠ grafická v Jihlavě
SO 9–15
KRESBA, MALBA Jednodenní kurz kresby nebo malby v rámci „Dálkové umělecké akademie“ při
Střední umělecké škole grafické (9–15 h) – atelier Kresby a malby. Možnost navštívit galerii Jána
Šmoka s výstavou studentských prací a prohlédnout si 15 kompletně vybavených ateliérů: fotografie,
grafika, litografie, sítotisk, počítačová grafika, ateliéry pro kresbu a monumentální malbu, sochařský a keramický ateliér.
„„
Jihlava 586 01, Dvořákova 1670/12, Ateliéry Střední umělecké školy grafické - vstup z ulice
Jana Masaryka
GPS: N 49°23.781‘, E 15°35.069‘
tel.: +420 567 331 431, e-mail: [email protected], www.vosg.cz, www.susg.cz
27
81.
VOŠ grafická a SUŠ grafická v Jihlavě
SO 9–15
ANIMACE Jednodenní dílna klasické animace při Vyšší odborné škole grafické.
„„
Jihlava 586 01, Dvořákova 1927/5, Vyšší odborná škola grafická
GPS: N 49°23.738‘, E 15°35.084‘
tel.: +420 567 331 431, e-mail: [email protected] , www.vosg.cz, www.susg.cz
82.
Minigalerie Trifoil
SO i NE 9–15
VÝSTAVA Expozice tvorby grafika MILOSLAVA NOVÁČKA. V době DOA nabídneme možnost
všem návštěvníkům si zkusit na připravené archy (zhruba 25 odlišných povrchů papírů, které má
Trifoil v sortimentu) různé techniky a zjistit tak kvalitu těchto papírů. K dispozici budou tužky, uhly,
rudky, pastely, tuše, barvy...
„„
Jihlava 586 01, Husova 1622/10
GPS: N 49°23.846‘, E 15°35.313‘
tel.: +420 567 216 809, +420 605 248 482, e-mail: [email protected], www.trifoil.cz
83.
Galerie Wimmer
SO i NE 10–17
GALERIE Prodejní galerie představuje průřez tvorbou současných českých a slovenských výtvarníků,
především malířů.
„„
Telč 588 56, Nám. Zachariáše z Hradce 65
GPS: N 49°11.086‘, E 15°27.208‘
tel.: +420 567 243 012, e-mail: [email protected], www.galerie-wimmer.cz
84.
Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě
SO i NE 9–17
OBLASTNÍ GALERIE VYSOČINY V JIHLAVĚ, Masarykovo náměstí 24
VÝSTAVA – Hrady česko-rakouského pomezí. Výstava, kterou připravila Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě ve spolupráci s Krajem Vysočina a za podpory Zemských sbírek Dolního Rakouska, se
zaměřuje na česko-rakouské pohraničí prostřednictvím obrazů hradů, hradních ruin, zámků a měst
zejména z Podyjí (Thayatal). . Více o výstavě na str. 50.
„„
Jihlava 586 01, Masarykovo náměstí 24
GPS: N 49° 23.639‘, E 15° 35.514‘
tel.: +420 567 309 722, e-mail: [email protected], www.ogv.cz
28
85.
Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě
SO i NE 9–17
OBLASTNÍ GALERIE VYSOČINY V JIHLAVĚ, Komenského 10
VÝSTAVA – Marius Kotrba – Živá hmota. Kotrba ( 1959–2011) je znám jako figurální sochař, který
dokázal čerpat z celé historické tradice sochařství a invenčně ji rozvádět. Od počátku 90. let, kdy
k soše jako nezbytnému kulturnímu fenoménu pojal plnou důvěru (přes předchozí pochyby), vykazovala jeho tvorba logický růst, postupné kontinuální zrání. Jeho sochy jsou plasticky precizně
artikulované, vynikají smyslem pro pohyb a osobitým souladem formální dynamiky díla s jeho
obecným sdělením. Svými realizacemi z poslední doby je znám i širší veřejnosti. Výstava také představí pevné podloží Kotrbovy tvorby – jeho kresby.
„„
Jihlava 586 01, Komenského 10
GPS: N 49° 23.833‘, E 15° 35.364‘
tel.: +420 567 301 680, e-mail: [email protected], www.ogv.cz
29
VYSVĚTLIVKY
Výtvarné a řemeslné dílny
Výstavy a expozice
Havlíčkův Brod
Žďár
nad
Sázavou
Pelhřimov
Jihlava
OKRES
PELHŘIMOV
30
Třebíč
86.
Česká zemědělská akademie v Humpolci, SŠ
SO 8–17
VÝTVARNÁ DÍLNA Návštěvníci uvidí a budou si moci i vyzkoušet techniky používané ve zdejším
kroužku starých řemesel. Plstnatění vlny suchou i mokrou cestou, práce s keramikou, ubrouskovou
techniku, korálkování, ozdoby ze včelího vosku – svíčky, malování na kamínky, drátování, pletení
z pedigu, a další...
„„
Humpolec 396 01, Školní 764
GPS: N 49°32.273‘, E 15°21.190‘
tel. +420 565 532 069, e-mail: [email protected], www.cza-hu.cz
87.
Hoffmann František Maxmilián
SO i NE 10–12, 13–18
MALÍŘ Ukázka autorovy malířské tvorby – krajinomalba, zátiší s květinami, lovecké obrazy. V případě hezkého počasí, venkovní prezentace obrazů před domem.
„„
Žirovnice 394 68, Sídliště 682
GPS: N 49° 15.159´, E 15° 11.851‘
tel.: +420 602 170 215, e-mail: [email protected]
88.
Kába Arnošt
SO 9–17
MALÍŘ Ukázka maleb, grafiky a objektů z tvorby autora. Možnost vyzkoušení práce s některými
technikami.
„„
Stanovice 394 15 (Nová Cerekev), Stanovice 13
GPS: N 49° 26.032‘, E 15° 8.283‘
tel.: + 420 605 875 995, e-mail: [email protected], [email protected], www.acaba.cz
89.
Kotek Jiří
SO i NE 10–17
MALÍŘ Ukázka autorových olejomaleb se tentokrát představí v příjemném prostředí Hospody U Pošty v Senožatech. Lze předpokládat, že k vidění bude i tvorba autorových přátel a kolegů.
„„
Senožaty 394 56, Senožaty 31
GPS: N 49°34.056‘, E 15°11.775‘
31
90.
Kuzdas Vratislav
NE 9–17
MALÍŘ Ukázka vlastní, především krajinářské malířské tvorby.
„„
Strměchy 393 01 (Pelhřimov), Strměchy 6
GPS: N 49° 26.719‘, E 15° 18.377‘
tel.: +420 565 383 151, + 420 776 021 208
91.
Mudrovi Blanka a Václav - Ateliér Rynárec SO i NE 8–17
TVORBA Z KŮŽE – OBRAZY, GALANTERIE Výstava kožených plastik a olejů, kožené galanterie,
kabelek z vlastní tvorby.
„„
Rynárec 394 01, Rynárec 1
GPS: N 49° 23.232´, E 15° 14.176‘
tel.: +420 565 382 409, +420 777 338 195, e-mail: blanka.mudrova@centrum.cz, www.
kozena-galanterie.cz
92.
Říčanová Tereza
NE 13–17
MALÍŘKA, GRAFIČKA Návštěvníci si mohou prohlédnout ilustrátorskou dílnu, kde vznikaly autorčiny knihy pro děti (Kozí knížka, Vánoční knížka, Velikonoční knížka, Noemova archa....) Uvidí tu při
práci sanitýrku – ruční válcový grafický lis, který se používá pro umělecký tisk z hloubky, obrazy krajiny, a další…
„„
Mezná 393 01 (Pelhřimov), Mezná 28
GPS: N 49° 20.866‘, E 15° 12.779‘
tel.: +420 731 037 112, e-mail: tereza.ricanova@seznam.cz
93.
Štěpánek David
SO i NE 8–13
KOVÁŘ Prohlídka kovářské dílny, možnost zhlédnutí kovářské práce. Ukázka tradičního kovářského
řemesla, seznámení se s technikou kovářské tvorby s případnou možností si vyzkoušet kování.
„„
Humpolec 396 01, Nerudova 536
GPS: N 49°32.646‘, E 15°21.176‘
tel.: +420 732 542 454, e-mail: davidstepi@seznam.cz, www.kovardavid.cz
32
94.
Seidlová Lenka
SO i NE 9–17
ŠPERKY Ukázka výroby cínovaných šperků ze skla a minerálů - předvádění výroby a možnost vyzkoušení návštěvníky. Sběratelský medvídek - informace o výrobě, výstava medvídků, prodej.
„„
Počátky 394 64, Lázeňská 678
GPS: N 49°15.663‘, E 15°14.508‘
tel.: +420 607 807 253, e-mail: lenka.seidlova@quick.cz, http://s-lenadesign.webnode.cz
95.
Dubgallery – Filip Dub SO i NE 9–11, 13–18
GALERIE Zaměřením galerie současného umění je vytváření exkluzivního výběru děl současných
slovenských umělců. Program galerie je zaměřen na mapování slovenské scény zejména v oblasti
malby a kresby posledních let.
„„
Pelhřimov 393 01, Nádražní 834
GPS: N 49°25.756‘, E 15°13.415‘
tel.: +420 602 311 466, e-mail: dub@dubgallery.cz, www.dubgallery.cz
96.
Galerie Jana Autengrubera
SO i NE 13–16
GALERIE Stálá expozice akad. malíře Jana Autengrubera představuje mistrné obrazy (portréty,
krajiny, náboženské motivy) předčasně zemřelého umělce, který žil v létech 1887–1920. Tento pacovský rodák, absolvent akademie v Mnichově, si vydobyl pozornost několika úspěšnými objevnými
výstavami a zastoupením ukázek tvorby na významných přehlídkách dobového malířského umění.
„„
Pacov 395 01, Nám. Svobody 1, Městské muzeum Antonína Sovy v Pacově
GPS: N 49° 28.417‘, E 15° 0.164‘
tel: +420 565 455 105, +420 565 455 106, e-mail: muzeum@mestopacov.cz,
www.zamekpacov.cz
97.
Galerie Jana Havlíka – Zámek Žirovnice
SO i NE 9–11, 13–17
VÝSTAVA Expozice nabízí ve čtyřech sálech olejomalby akademického malíře Jana Havlíka, objekty
z měkkého lipového dřeva od akademického sochaře Karla Hlavy, grafiky Pavla Roučka a knižní ilustrace akademického malíře Františka Severy.
„„
Žirovnice 39468, Branka 1
GPS: N 49°15.104‘, E 15°11.023‘
tel.: +420 565 494 095, e-mail: zamek@zirovnice.cz, www.zirovnice.cz
33
103
100 110 115
101 112 116
102 114
VYSVĚTLIVKY
Výtvarné a řemeslné dílny
Výstavy a expozice
Havlíčkův Brod
Žďár
nad
Sázavou
Pelhřimov
Jihlava
OKRES
TŘEBÍČ
34
Třebíč
98.
Čechová Miluše - U nás doma
SO i NE 14–18
VITRÁŽE Ukázka tvoření vitráží, výstava vitrážových obrazů, lamp, stolků, prostorových kompozic,
drobných závěsných vitráží.
„„
Stařeč 675 22, Tyršova 42
GPS: N 49° 11.867‘, E 15° 49.688‘
tel.: +420 725 656 685, e-mail: miluse.cechova@tiscali.cz, www.moje-vitraze.webnode.cz
99.
Kafuněk Jiří
SO i NE 11–16
ŘEZBÁŘ Ukázka autorových dřevořezeb.
„„
Jaroměřice nad Rokytnou 675 51, Čelakovského 628
GPS: N 49°5.442‘, E 15°53.693‘
tel.: +420 603 288 937, e-mail: jirikafunek@seznam.cz
100. Kavárna Vrátka
SO i NE 10–17
VÝTVARNÁ DÍLNA Tisk a batika textilií, tkaní na klasickém člunkovém stavu. V kavárně příjemné posezení s obsluhou hendikepovanými, výbornou kávu praženou v české provozovně, vlastními
výrobky z pekárny, kde opět pracují hendikepovaní, výstavka s prodejem vlastních výrobků ze šicí,
tkalcovské a aranžérské dílny. Možnost se zapojit do potisku triček a vlastního tkaní na kolíkovém
stávku – „hrábích“.
„„
Třebíč - Zámostí 674 01, L. Pokorného 29/42
GPS: N 49°13.043‘, E 15°52.761‘
tel.: +420 777 010 226, e-mail: vratkaos@seznam.cz, www.vratka.cz
101. Kjulleněnovi Boris st. a Boris ml. SO i NE 10–17
FOTOGRAF, GRAFIK, MALÍŘ, SOCHAŘ, RESTAURÁTOR Ukázka grafik a fotografií, plastik ze dřeva,
kamene a ukázka maleb.
„„
Třebíč 674 01, Stinná 52/2
GPS: N 49° 13.044‘, E 15° 52.695‘
tel.: +420 777 652 755, e-mail: kjullenen@seznam.cz
35
102. Korálkárna Orivyko – Alena Vláčilová
SO 9–12
KORÁLKY Návštěvníci se mohou těšit na práci s korálky.
„„
Třebíč 674 01, Karlovo nám. 23 (Místo je známé pod názvem Stará pošta)
GPS: N 49°12.969‘, E 15°52.944‘
tel.: +420 605 110 839, email: info@orivyko.cz, www.orivyko.cz
103. Kremláček Josef
SO i NE 10–12, 13–16
MALÍŘ Ukázka rozsáhlé ilustrační tvorby známého ilustrátora, ale i malířova volná tvorba.
„„
Třebíč 674 01, Subakova 1/44
GPS: N 49° 13.064‘, E 15° 52.761‘
tel.: +420 607 569 993
104. KVAK – Keramický a výtvarný ateliér Koněšín, o. p. s. SO i NE 9–17
Ukázka práce v keramické dílně, možnost vyzkoušet si práci na hrnčířském kruhu.
„„
Koněšín 675 02, Koněšín 24
GPS: N 49°11.466‘, E 16°2.279
tel: +420 724 781 800, +420 568 888 566, e-mail: trumpesova@circleoflife.cz,
www.circleoflife.cz
105. Nixovi Karla a Jaroslav – Fotoateliér NX Studio s. r. o.
NE 9–15
FOTOGRAFIE, MALBA Ukázka fotografování v ateliéru, možnost vyzkoušení fototechniky. Součástí
programu ve fotoateliéru bude prezentace akvarelů malířky Karly Nixové.
„„
Moravské Budějovice 676 02, Náměstí ČSA 49
GPS: N 49° 3.066´, E 15° 48.684‘
tel.: +420 728 024 974, e-mail: fotonix@seznam.cz, KarlaNix@seznam.cz, www.nix.7x.cz
106. Noha Václav – Umělecké kovářství Štěměchy SO 9–17, NE 11–16
KOVÁŘ Ukázka tradičního kovářského řemesla s možností vyzkoušení.
„„
Štěměchy 675 27 (Předín), Štěměchy 37
GPS: N 49° 11.597‘, E 15° 42.631‘
tel.: +420 724 658 861, e-mail: vasek@kovorytectvi.cz, vaclavnoha@seznam.cz,
www.kovorytectvi.cz
36
107.
Nový Vojtěch
SO 8–12, 13–17
ŘEZBÁŘ Autor bude vyrábět sochy do betléma. Pracovat bude převážně pod širým nebem s motorovou pilou a materiálem bude topolové dřevo.
„„
Rouchovany 675 57, Rouchovany 163
GPS: N 49°4.343‘, E 16°5.972‘
tel.: +420 737 437 083, e-mail: wojtanovy@seznam.cz
108. Pražáková Helena
SO 8–19
MALÍŘKA Ukázka autorčiny tvorby. Malba olejem na plátno, malba na dřevo a kámen. Nejpřitažlivějším motivem jsou pro autorku duchovní a náboženská témata.
„„
Stařeč 67522, U hřiště 364
GPS: N 49°12.070‘, E 15°49.912‘
tel.: +420 704 711 785, e-mail:helena.prazakova.help@seznam.cz
109. Prodělal Josef - PROL studio
SO 9–12, 13–16
FOTOGRAFIE Ukázky ateliérové fotografie, digitální retuš fotografií, velkoformátových fotografií,
případně fotografování, úpravy a tisk na fotografickém plotru.
„„
Vacenovice 675 51 (Jaroměřice n. Rok.), Vacenovice 10
GPS: N 49°7.346‘, E 15°52.097‘
tel.: +420 776 094 882, e-mail: prolstudio@volny.cz
110.
Svoboda Zdeněk
SO i NE 13–16
GALERIE Galerie ručně kovaných výrobků od uměleckých kovářů z regionu. Návštěvníci tu uvidí svítidla, zrcadla, sluneční hodiny, svícny, krbové soupravy, hodiny, šperky a další předměty.
„„
Třebíč - Zámostí 674 01, L. Pokorného 9/5
GPS: N 49°13.016‘, E 15°52.612‘
tel.: +420 721 941 323, e-mail: umkovsvoboda@seznam.cz
37
111.
Vomáčka Miroslav – VENDY atelier
SO 9–12, 14–17
GRAFIK Autor více než 25 let věnuje převážně perokresbě. To dokládá na webu www.vendyatelier.
cz přes 2000 zaznamenanými perokresbami různých měst, zvířat, portrétů a hlavně auto a motoveteránů různých značek. V současnosti pracuje pro projekt Czech Hero Ride – „Auta, která mají
příběh“ – tematické perokresby jednotlivých závodů. Publikuje v časopisech, dodává perokresby pro
české a zahraniční agentury, je členem České unie Karikaturistů. Při setkání ve Vendy atelieru uvidíte
originály perokreseb a jejich realizace.
„„
Moravské Budějovice 676 02, Pražská 318
GPS: N 49° 3.449‘, E 15° 48.265‘
tel.: +420 604 285 372, e-mail: mirek@vendyatelier.cz, www.vendyatelier.cz
112. Galerie Anděl SO i NE 10–12, 14–16
VÝSTAVA Podstatnou součást expozice tvoří výrobky třebíčského uměleckého kováře Lukáše Rýgla
a vyřezávané dřevěné betlémy. Návštěvníci tu ale najdou ukázky tvorby dalších výtvarníků z regionu. Provozovatelkou galerie je Marie Šmýdová.
„„
Třebíč 674 01 - Zámostí, Blahoslavova 22
GPS: N 49° 13.063‘, E 15° 52.669‘
tel.: +420 568 822 390 , e-mail: lukasrygl@email.cz
113.
Galerie Čertův ocas – Mohelský mlýn
SO i NE 9–11:30, 14–16
VÝSTAVA Stálá expozice členů surrealistické skupiny Stir up. Ta vznikla v roce 1995 a tvoří ji Josef
Kremláček, Vladimír Kubíček, Václav Pajurek, Zdeněk Píža, Lubomír Kerndl, Ondřej Vorel,
Dagmar Mohylová, Linda Filipová, Josef Bubeník, Jan Wolf, Arnošt Budík. Název skupiny lze
přeložit jako vyvolání neklidu či vzpoury. Stálou expozici doplní v tomto roce mezinárodní výstava
surrealismu „Všichni jsme stvořeni z lásky. Erotismus nebo sexualita?“ Expozice představuje práce 39
umělců z dvanácti zemí.
„„
Mohelno 675 75, Mohelský mlýn 134
GPS: N 49° 6.170‘, E 16° 11.396‘
tel.: +420 568 851 110, +420 605 850 406, e-mail: amaprint@iol.cz,
http://stir-up.net/index.php
38
114. Galerie Karlovo náměstí
SO i NE 9–17
VÝSTAVA V galerii jsou k vidění především olejomalby a kvaše MILUŠE PRAŽÁKOVÉ, ale vystaveny jsou i práce dalších třebíčských výtvarníků.
„„
Třebíč 674 01, Karlovo náměstí 50
GPS: N 49° 12.932‘, E 15° 52.763‘
tel.: +420 602 848 082
115. Galerie Kruh
SO i NE 9.30–18
KERAMIKA Galerie Kruh – CIRCLE OF LIFE o. s., zařízení sídlící v tzv. Židovské čtvrti, se zabývá doléčováním, resocializací a rekvalifikací v oboru keramik dříve drogově závislých. Jsou tu vystaveny
a prodávány výrobky klientů, ale i regionálních výtvarníků. Mimo keramické zboží je zde možnost
zhlédnout obrazy a výrobky ze dřeva.
„„
Třebíč 674 01, L. Pokorného 40
GPS: N 49° 13.040‘, E 15° 52.750‘
tel.: +420 724 781 809, e-mail: galerie@circleoflife.cz, www.circleoflife.cz
116. Galerie Vlasta
SO i NE 10–12, 13:30–17
OBRAZY Náměty z Židovské čtvrti autora JOSEFA HRUBEŠE a obrazy VLASTIMILA TOMANA
malíře z Třebíče. Součástí expozice jsou díla dalších výtvarníků z regionu. Obrazy, šperky, originální
kožené výrobky, atd.
„„
Třebíč 674 01, L. Pokorného 112/31
GPS: N 49° 13.048‘, E 15° 52.716‘
tel.: +420 568 822 394, e-mail: igt.z@email.cz
39
VYSVĚTLIVKY
Výtvarné a řemeslné dílny
Výstavy a expozice
Havlíčkův Brod
Žďár
nad
Sázavou
Pelhřimov
Jihlava
OKRES
ŽĎÁR NAD SÁZAVOU
40
Třebíč
117.
Brázda Petr SO i NE 9–18
MALÍŘ, SOCHAŘ Ukázky malířské autorské tvorby pedagoga a designéra. Práce se dřevem, design
dřevěných hraček. Autor dále nabízí zájemcům navštěvovat po domluvě experimentální ateliér tvůrčí kresby, malby a písma ve formě kursu.
„„
Kocanda 592 01 (Herálec), Kocanda 332
GPS: N 49° 40.441‘, E 15° 59.345‘
tel.: +420 721 743 264, +420 566 663 208, e-mail: naplace@seznam.cz
118. Dobiáš Josef
SO i NE 13–17
MALÍŘ Technika olejomalby, krajinářská tvorba, lavírované perokresby.
„„
Jimramov 589 42, Strachujovská 227
GPS: N 49° 37.956´, E 16° 13.280‘
tel.: +420 724 881 497, e-mail: dobias.vysocina@seznam.cz, sweb.cz/dobias.vysocina
119. Hudec Jiří
SO 9–12, 14–16, NE 9–11
KOVÁŘ Ukázka kování v praxi. Prohlídka kovářské dílny, ukázka některých výrobků s možností zakoupení, představení výrobního portfolia a již realizovaných prací, možnost konzultace řešení designu kovaných výrobků do vašeho domova.
„„
Lísek 592 45, Lísek 95
GPS: N 49°35.210‘, E 16°12.068‘
tel.: +420 605 969 770, e-mail: hudec.jiri@seznam.cz, www.kovovedekorace.cz
120. Kratochvílová Jana – Tritica
SO i NE 9–12, 13–17
SLAMĚNÉ OZDOBY Předměty a ozdoby ručně pletené ze žitné slámy.
„„
Rovečné 592 65, Rovečné 129
GPS: N 49°34.928‘, E 16°21.487‘
tel.: +420 739 600 226-7, e-mail: tritica@seznam.cz, www.slameneozdoby.cz
41
121.
Kyselka Václav
SO 10–18
SOCHAŘ Návštěva sochařského ateliéru. Sochy ze dřeva, kamene i z jiných materiálů. Ukázka realizací soch a objektů do exteriéru, v zahradách i veřejném prostoru, v interiéru, i výstav v galeriích.
Setkání s autorem, posezení u kávy či čaje.
„„
Křoví 594 54, Křoví 215
GPS: N 49°18.357‘, E 16°15.854‘
tel.: +420 604 288 153, e-mail: vaky@volny.cz, www.art-vaky.cz
122. Laštovičková Grygarová Jana
SO 9–18, NE 9–11
MALÍŘKA V atelieru návštěvníci uvidí obrazy malované různými technikami: např. olejomalby malované technikou Boba Rosse, akrylové malby, portréty suchým štětcem, tužkou, pastelem. Dále mohou vidět sochy z tekuté látky Povertex, ale mohou si vyzkoušet i „špagátkování“ z Českých Hobby
Špagátů . Možnost workshopu - více informací na internetových stránkách www.atelier-zebra.eu.
„„
Velká Losenice 592 11, Velká Losenice 293
GPS: N 49° 34.558‘, E 15° 50.572‘
tel.: +420 773 070 808, e-mail: info@atelier-zebra.eu, www.atelier-zebra.eu
123. Mierva Johana SO 13–18, NE 9–11, 13–18
KERAMIKA Návštěvníci si mohou prohlédnout hrnčířskou dílnu, bude jim vysvětlena technologie
výroby keramiky s ukázkou točení na hrnčířském kruhu, a ti odvážní si mohou točení na hrnčířském
kruhu i sami vyzkoušet. Samozřejmě bude vystaveno hotové zboží k prodeji, které si můžete zakoupit a odnést domů.
„„
Jámy 592 32, Jámy 123
GPS: N 49° 32.001‘, E 16° 0.506‘
tel.: +420 603 163 214, e-mail: johana.mierva@seznam.cz, www.mierva.cz
124. Mikysková Jana – Ateliér V Podloubí SO 12–22
KERAMIKA Ukázka vlastní tvorby v keramické dílně – keramické plastiky a obrazy. Prezentace nové
značky Honky Ponk design – industrial styl objekty a bytové doplňky. Galerie Ateliéru V Podloubí
nabídne ukázka tvorby dalších regionálních tvůrců.
„„
Velké Meziříčí 594 01, Novosady 36
GPS: N 49° 21.300´, E 16° 0.876
tel.: +420 776 175 670, e-mail: jmatelier@seznam.cz, www.ateliervpodloubi.cz
42
125. Pejchal Bořivoj NE 12–18
MALÍŘ Ukázka vlastní tvorby obrazů v galerii U Bašty. Prohlídka obrazů v malé galerii s malým pohoštěním a povídáním s autorem.
„„
Velké Meziříčí 594 01, U Bašty 1
GPS: N 49° 21.168‘, E 16° 0.923‘
tel.: +420 723 725 220, e-mail: borivoj.pejchal@seznam.cz, www. borivojpejchal.cz
126. Pospíšilová Martina - Sluneční ateliér
NE 9:30–11:30, 14–16
MALÍŘKA Olejomalby s polodrahokamy, ručně malovaný porcelán, malované relaxační polštářky
s polodrahokamy - vše s nádechem ezoteriky a vysokovibračních energií. Tvorba bude prezentována
v prostorách obchodu Duhová kočka. Obchod tomu bude uzpůsoben a budou k němu z ulice směřovat reklamní cedule - je mimo hlavní zónu.
„„
Velké Meziříčí 594 01, Novosady 16
tel.: +420 775 335 528, e-mail: slunecniatelier@email.cz, www.slunecniatelier.cz,
www.slunecnieshop.cz
127. Sláma Miloš
SO 9–12, 14–19, NE 14–19
GRAFIK Prohlídka vystavených grafik – linorytů v ateliéru ve staré faře. Ukázka tisku grafickým ručním lisem Sláma, nové technologie v oblasti tisků grafik.
„„
Křoví 594 54, Křoví 3
GPS: N 49°18.357‘, E 16°15.854‘
tel.: +420 721 359 838, e-mail: milosslama@email.cz, www.milosslama.cz,
www.grafickylisslama.cz
128. Studená Věra – Galerie Kuklík
SO 9–11:30, 13–17, NE 9–11:30
DRÁTOVÁNÍ Autorka předvede výrobu dekorativních předmětů ze železného, měděného drátu
a korálků. Ukázka jednoduchého drátovaného výrobku.
„„
Sněžné 592 03, Kuklík 28
GPS: N 49°37.331‘, E 16°7.334‘
tel.: +420 733 131 107, e-mail: dratovani@studeny.cz, www.studeny.cz/dratovani
43
129. Svoboda Jan
SO 9–16
MALÍŘ Návštěvníkům mohu představit svoje obrazy z posledního období a podat výklad k nim.
Ateliér je dost prostorný i pro větší skupiny.
„„
Radňovice 592 31 (Nové Město na Moravě), Radňovice 1
GPS: N 49° 33.879‘, E 16° 1.876‘
tel.: +420 605 253 195, e-mail: svoboda@malirsvoboda.cz, www.malirsvoboda.cz
130. Svoboda Jaroslav – Sklářská huť AGS SO 7–13
SKLÁŘSTVÍ Výroba ručně tvarovaného hutního skla. Prohlídka sklárny se sklářskými mistry při práci.
Návštěva vzorkovny s 1800 vzorky ze sklářské výroby.
Možnost návštěvy a prohlídky Motorestu Galerie u sklárny. Galerie je otevřena SO i NE od 9–17 hod.
„„
Karlov 591 01 (Žďár nad Sázavou), Sklářská huť AGS Karlov 31
GPS: N 49° 38.732‘, E 15° 54.969‘
tel.: +420 566 659 152, +420 727 876 846, e-mail: agsvoboda@iol.cz, www.ags-svoboda.cz
131.
Svobodová Petra – PS Art
SO i NE 9–16
ŠPERKAŘKA Autorské šperky, drátované dekorace, ručně malovaný textil a hedvábí, materiál, nářadí a drahé kameny pro výrobu šperků a drátovaných výrobků.
„„
Velké Meziříčí 594 01, Hornoměstská 395/36
GPS: N 49°21.374‘, E 16°0.424‘
tel.: +420 724 247 636, e-mail: obchod@ps-art.cz, web: www.ps-art.cz
132. Šimonovi Anna a Pavel
SO i NE 14–16
KERAMICKÁ DÍLNA Ruční modelování, točení na kruhu a obchůdek s keramikou v Soukromé výtvarné škole Anny Šimonové.
BONSAJOVÁ ZAHRADA Prohlídka Japonské bonsajové zahrady, prodej bytových a zahradních
bonsají Pavla Šimona.
„„
Sněžné 592 03, Sněžné 130
GPS: N 49°38.973‘, E 16°7.343‘
tel.: +420 775 767 144, e-mail: AnnaSimonova@seznam.cz, www.vytvarka-vysocina.cz
44
133. Štěpánek Miroslav
SO 12–22
ŠPERKAŘ Ukázka tvorby kovových šperků z dílny renomovaného autora.
„„
tel.: +420 566 523 583, 775 075 759, e-mail: mh.stepanek@seznam.cz,
http://stepanek.t15.org
Autor se představí na společné prezentaci v Ateliéru V Podloubí.
Velké Meziříčí 594 01, Novosady 36,
GPS: N 49° 21.300´, E 16° 0.876‘
134. Štěpánková Barbora – Keramika Bára
SO i NE 10–15
KERAMIKA Předvedení točení na hrnčířském kruhu, které si návštěvníci mohou i vyzkoušet. Prohlídka keramické dílny, vysvětlení výroby keramiky a možnost výběru z hotových výrobků k zakoupení.
„„
Žďár nad Sázavou 591 02, Santiniho 14/2
GPS: N 49°35.106‘, E 15°56.098‘
tel.: +420 606 256 390, e-mail: bara@keramikabara.cz, www.keramikabara.cz
135. Štoksa Milan
SO 9–16
KAMENÍK, ŘEZBÁŘ Ukázka prací v kamenické dílně, sochy ze dřeva.
„„
Velké Meziříčí 594 01, Oslavice 107
GPS: N 49°20.157‘, E 16°0.189‘
tel.: +420 566 524 383, +420 732 138 645, e-mail: zpracovanikamene@seznam.cz,
www.kamenictvi.czechian.net
136. Tulis Josef
SO i NE 9 –17
KOVÁŘ Prohlídka kovářské dílny a některých výrobků, seznámení s technikou kovářské tvorby
s možností si vyzkoušet kování.
„„
Dlouhé 592 55 (Bobrová), Dlouhé 69
GPS: N 49° 30.473‘, E 16° 7.680‘
tel.: +420 604 982 250, e-mail: tulis.kovar@seznam.cz, www.tuliskovar.cz
45
137.
Wasserbauerovi Stáňa a Jaroslav
SO i NE 9–12, 13–20
SKLO, OBRAZY Ukázka sklářské a malířské autorské tvorby.
„„
Žďár nad Sázavou 591 02, Dvorská 41
GPS: N 49°34.957‘, E 15°55.735‘
tel.: +420 777 756 512-3, e-mail: stanaw@cbox.cz,
www.atelier41.cz
138. Galerie Dvorek - Ludmila Dohnalová
SO i NE 10–16
Otevírá se na zazvonění zvonku
Malá, soukromá galerie vystavující obrazy, keramiku, sklo a plastiky od autorů hlavně z Vysočiny.
VÝSTAVA Obrazy malířky LUDMILY DOHNALOVÉ z Velkého Meziříčí. Komentovaná prohlídka,
možnost rozhovoru s autorkou.
„„
Meziříčská 109, 594 51 Křižanov
GPS: N 49° 23.159‘, E 16° 6.055‘
tel.: +420 721 504 292, e-mail: dohnall@seznam.cz,
www.galerie-dvorek.cz
139. Horácká galerie v Novém Městě na Moravě SO i NE 9–12, 13–17
VÝSTAVY Horácká galerie nabízí návštěvníkům možnost zhlédnout průřez sbírkami této instituce.
Svými významnými díly jsou zde zastoupeni přední představitelé realistické linie moderního českého
sochařství. Máte tedy jedinečnou možnost vidět díla takových sochařů VINCENCE MAKOVSKÉHO, JOSEFA MAŘATKY, JOSEFA VÁCLAVA MYSLBEKA, KARLA POKORNÉHO, JANA ŠTURSY
a dalších. Instalace plastik je doplněna o obrazy malířů, kteří byli většinou celoživotně spjati s tímto
regionem, ať už se zde narodili a žili nebo si ke zdejšímu kraji vytvořili během svého života vřelý
vztah. Dnes tak můžeme obdivovat krásu horácké krajiny díky plátnům OLDŘICHA BLAŽÍČKA,
JOSEFA JAMBORA, ALOISE PODLOUCKÉHo a dalších.
Krátkodobé výstavy: Miroslav Myška - Fotografie, Ze sklářské tvorby Jaroslava Svobody, Malíř
a grafik Karel Němec /1879-1960/, Dialog - Monika Vosyková a Milan Nestrojil.
„„
Nové Město na Moravě 592 31, Vratislavovo náměstí 1
GPS: N 49° 33.697‘, E 16° 4.530‘
tel.: +420 566 654 211, e-mail: reditel@horackagalerie.cz,
www.horackagalerie.cz
46
NAŠE TIPY
Rodný dům Josefa Hoffmanna – muzeum a galerie SO i NE 10–17
Josef Hoffmann, architekt a designér první poloviny 20. století světového měřítka. Navrhoval nábytek, látky, stříbrné a kovové předměty, šperky, sklo a keramiku. Byl důležitou osobností secesního
hnutí ve Vídni a zakladatel Wiener Werkstätte. Jeho dílo se vyznačuje čistotou linií a geometrickými
formami. Rodný dům Josefa Hoffmanna v Brtnici patří mezi místa, která si zvykli vyhledávat lidé
takzvaně z oboru (teoretici, designéři, architekti). Široké veřejnosti v České republice však zdaleka
není tak známý, jak by si dle svého významu zasloužil. Poslední prohlídka v 16 hodin. V muzeu je
vybíráno vstupné!
„„
Brtnice 588 32, Náměstí Svobody 263
GPS: N 49° 18.257‘, E 15° 40.735‘
tel.: +420 567 216 128, +420 724 543 722, e-mail: brtnice@moravska-galerie.cz,
www.moravska-galerie.cz
Huť Jakub v Tasicích – sklářský skanzen
SO i NE 10–15
PO TELEFONICKÉ DOMLUVĚ MOŽNOST PROHLÍDKY AŽ DO ZÁPADU SLUNCE
Unikátní sklářský skanzen najdete na samé hranici Kraje Vysočina. Sklárna ležící v překrásné krajině
Českomoravské vrchoviny byla uvedena do provozu v roce 1796 huťmistrem Ferdinandem Čapkem.
Patří mezi 12 nejvýznamnějších technických památek v ČR. Jméno huť získala v devadesátých letech po hlavním hrdinovi televizního seriálu Synové a dcery Jakuba skláře scénaristy Jaroslava Dietle, jehož velká část exteriérů i interiérů se právě zde, za plného provozu huti, natáčela v polovině
osmdesátých let minulého století. Novými majiteli je tato význačná kulturní památka nyní restaurována a opět zpřístupněna veřejnosti. Návštěvníkům je zde vysvětlen postup původní výroby skla,
k dispozici je i prezentace tvorby známých českých skláren a tvorba některých českých sklářských
výtvarníků. Ve skanzenu je vybíráno vstupné!
„„
Tasice 584 01 (Ledeč nad Sázavou) Tasice 1
GPS: N 49° 45.595‘, E 15° 15.163‘
tel.: +420 569 727 139, +420 732 501 816, +420 774 813 851
e-mail: sklarna.tasice@o2active.cz, www.tasice.cz
47
TVŮRCI V AKCI
FOTOSOUTĚŽ
Soutěž je tematicky zaměřena na dění při akci Dny otevřených ateliérů 2014 (DOA) v Kraji Vysočina. Vyfoťte jakoukoliv událost při letošních DOA a vyhrajte. Podmínkou však je, aby součástí
obrázku bylo logo DOA („áčko“ v červeném kruhu). Nesoutěží se tu o peníze, ale o věcné ceny.
Pořadatelem je Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod.
Účastnit se mohou všichni, kteří se přihlásí a svoje fotografie v digitální podobě zašlou
v době od 6. do 10. října 2014 dle dále uvedeného 2. bodu Pravidel soutěže. Soutěž není členěna do žádných kategorií. Odměnou vítězům budou věcné ceny.
Pravidla soutěže
1. Přihlašovací formulář v elektronické podobě najdete na www.vysocina-kultura.cz.
2. Fotografie budou zasílány přes www.uschovna.cz na e-mail Portaculturae@muzeumhb.cz,
nebo na CD (DVD) poštou, na adresu Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, p. o., Havlíčkovo
náměstí 19, 580 01 Havlíčkův Brod.
3. Účastníci soutěže odesláním přihlášky stvrzují, že přihlášená díla jsou výsledkem jejich autorské tvorby nebo tvorby autorského týmu, který jsou oprávněni zastupovat a mají autorská práva k tomuto dílu i k jeho všem částem.
4. Účastník soutěže podáním přihlášky souhlasí s vytištěním fotografií pro putovní výstavu
v Kraji Vysočina i s jejich využitím k propagaci Dnů otevřených ateliérů na Vysočině v tisku
i na webových stránkách organizátora a jejich nekomerční propagaci, a to včetně zveřejnění
jména a příjmení autora a názvu díla.
5. Pořadatel se souhlasem účastníka soutěže zprostředkuje kontakt pro případné komerční
využití fotografií.
6. Díla, která nesplňují technické požadavky, hrubě porušují právní zájmy třetích osob nebo
jsou v rozporu se současným názorem na etické sdělení díla budou ze soutěže vyloučena.
7. Odborná komise vybere vítězné snímky. Odborná komise je složena ze zástupců pořadatele
a odborníků z fotografické praxe.
8. Jeden soutěžící může přihlásit nejvýše 3 fotografie.
9. Ceny výhercům předají organizátoři soutěže osobně.
10.Výsledky budou zveřejněny na www.vysocina-kultura.cz.
Uzávěrka soutěže je 10. října 2014 ve 24:00 hod.
48
49
K R A J V Y S O Č I N A V E S P O L U P R ÁC I S E S P O L KOVO U ZE M Í
D O L N Í R A KO U S KO
M A L BY | K R ESBY | GR A FIKY
ČE SKO - R AKOUSKÉHO
POME ZÍ
M A L E R E I | ZE ICHNUNG | GR A FIK
DES TSCHECHISCH-ÖSTERREICHISCHEN
GRENZLANDES
4. září – 19. října 2014
OBLASTNÍ GALERIE VYSOČINY V JIHLAVĚ, MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 24
Otevřeno denně kromě pondělí od 9.00 do 17.00 hod.
Záštitu nad výstavou převzali
MUDr. Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina a Dr. Erwin Pröll, zemský hejtman Dolního Rakouska.
Gemeinsam mehr erreichen. Společně dosáhneme více.
Výstava Hrady česko-rakouského pomezí, kterou připravila Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě
ve spolupráci s Krajem Vysočina a za podpory Zemských sbírek Dolního Rakouska, se zaměřuje
na česko-rakouské pohraničí prostřednictvím obrazů hradů, hradních ruin, zámků a měst zejména z Podyjí (Thayatal). Na základě proměn četných hradů rozesetých podél toku Dyje lze sledovat
komplikovanou historii vztahů mezi oběma zeměmi. Řeka je spojujícím prvkem také s Jihlavou, kde
se v Oblastní galerii Vysočiny výstava odehrává, neboť moravská Dyje pramení jen asi pětadvacet kilometrů na jih od Jihlavy u Třeště; pod hradem Raabs (Rakous) se spojuje s Dyjí rakouskou
a společně pak meandrují coby jediná Dyje-Thaya až na česko-rakousko-slovenské pomezí, kde
se její vody smísí s řekou Moravou. Hranice již od konce 11. století zhruba kopíruje tok řeky Dyje,
v oblasti Národního parku Podyjí kolem Vranova nad Dyjí pak prochází asi pětadvacet kilometrů
přímo řekou. Na pomezí jižní až jihozápadní Moravy a Dolního Rakouska se slovanské obyvatelstvo od 7. století mísilo s germánským podobně, jako se tam mísí vody moravské a rakouské Dyje.
Tamější hrady byly většinou budovány coby obranné stavby, jež měly chránit oblast před nepřátelskými nájezdy. Pravěká hradiště byla často budována na ostrožnách nad údolími vodních toků,
což je také případ Podyjí. Na počátku vrcholného středověku bylo povodí řeky Dyje neklidným
rozhraním mezi přemyslovskou Moravou a babenberskou Východní markou. Hrady byly také centry další kolonizace jihozápadní Moravy a sousedících oblastí Waldviertel a Weinviertel na severu
Dolního Rakouska. Řada vybraných hradů, jejichž počátky spadají zhruba do období od konce 11.
do první poloviny 13. století, začíná od Karlsteina a pokračuje přes Raabs (Rakous), Eibenstein, na moravské straně Frejštejn, Cornštejn, Bítov, Vranov nad Dyjí, rakouský Hardegg (Hardek), který stojí téměř
na hranici, Kaju (Chýji) a dále opět moravský Nový Hrádek a Znojmo. O trochu dál na východ z dyjské
říční linie vybočují Litschau (Ličov) a na moravské straně Landštejn. Výstava zahrnuje také města
Gmünd, Retz (Reteč) a Mikulov. Po porážce Přemysla Otakara II. roku 1278 v bitvě na Moravském poli
získali babenberské dědictví, zahrnující také Rakousy, Habsburkové. Po zvolení Ferdinanda I. českým
králem roku 1526 hranice postupně ztrácela svůj vojenský význam. Ty z hradů, které nebyly přestavěny na zámky, postupně chátraly, až se proměnily v ruiny.
Většina z vystavených děl pochází z 19. a počátku 20. století. V té době panoval v pohraničí relativní klid a obliba hradů vzrůstala z úplně nových důvodů. Hrady souzněly s romantickou zálibou
v ruinách a středověké historii a staly se oblíbeným cílem návštěv novodobých poutníků. Umělci
zobrazují hrady jako poklidné ruiny tyčící se na zarostlých kopcích, v pozadí mírumilovných výjevů
s pocestnými, myslivci a pasáky dobytka. Zatímco 19. století bylo pro hrady šťastným a klidným mezidobím, kdy také začaly vznikat základy dnešní památkové péče, v následujícím století nastaly opět
bouřlivější časy. První pozemková reforma ve dvacátých letech znamenala zásah také do vlastnické
struktury některých hradů. Další změny přinesly po druhé světové válce Benešovy dekrety. Druhá
pozemková reforma, spojená s násilným vyvlastňováním po roce 1945, postupně zcela narušila soukromé vlastnictví. Hranice byla náhle střežena bedlivěji než kdy předtím, což znamenalo pro sídla
na obou stranách izolaci od svých odvěkých přirozených sousedů. To se změnilo až po roce 1989
s pádem železné opony a opětovným zprůchodněním hranic. Dlouhá izolace Podyjí, způsobená
nejen historickými okolnostmi, ale i komplikovaným terénem říčního kaňonu, však má také pozitivní
důsledky: dnes jde o jedno nejméně dotčených říčních údolí v Evropě, zajímavé nejen díky svým
hradům, ale unikátní po geologické stránce a s rozmanitou flórou a faunou. Dnes se majitelé a správci hradů a zámků na obou stranách hranic musejí vyrovnávat s podobnými problémy, jež s sebou
nese starost o rozlehlé historické objekty.
51
Každý nějak začínal…
Co Vás zaujalo na Dnech otevřených ateliérů Vysočiny?
Jaké máte zážitky z víkendu věnovaného výtvarnému umění?
Oslovila Vás tato akce?
Máte nějaké náměty pro další ročníky?
Vaše reakce či fotografie z akce můžete zasílat
na e-mail: portaculturae@muzeumhb.cz.
Děkujeme!
53
VYSOČINA
4.–5. 10. 2014
JIŽNÍ ČECHY
11.–12. 10. 2014
BRNO
JIHLAVA
JIŽNÍ MORAVA
27.–28. 9. 2014
ČESKÉ
BUDĚJOVICE
DOLNÍ RAKOUSKO
18.–19. 10. 2014
2014
DNY OTEVŘENÝCH ATELIÉRŮ – INFORMAČNÍ BROŽURA
Vydalo: Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, Havlíčkovo nám. 19, Havlíčkův Brod.
Grafická úprava: Jiří Trachtulec. Fotografie: archiv Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod
Tisk: Astron studio CZ, a. s. Počet stran: 52, Náklad: 5 000 ks. Havlíčkův Brod 2014.
Download

4. a 5. října 2014