Internet na kolejích Hladnov a Vítkovice
Windows 7 • Windows 7 • Windows 7 • Windows 7 • Windows 7 • Windows 7 • Windows 7 • Windows 7 • Windows 7 • Windows 7 • Windows 7 • Windows 7 • Windows 7 • Windows 7 • Windows 7 • Windows 7 • Windows 7 • Windows 7 • Win
Windows Vista • Windows Vista • Windows Vista • Windows Vista • Windows Vista • Windows Vista • Windows Vista • Windows Vista • Windows Vista • Windows Vista • Windows Vista • Windows Vista • Windows Vis
Windows XP • Windows XP • Windows XP • Windows XP • Windows XP • Windows XP • W • Windows XP • Windows XP • Windows XP • Windows XP • Windows XP • Windows XP • Windows XP • Windows XP • Wi
Platí pro

zjištění MAC (Fyzické) adresy
Stiskněte současně  + R (nebo myší zvolte Start ► Spustit...)
/K ipconfig /all .
 Do okna Spustit zadejte cmd




V seznamu, který uvidíte, vyhledejte sekci
Adaptér s ítě Ethernet
Připojení k místní
síti (…) :
a v této sekci najděte řádek Fyzická Adresa .
V našem příkladu je fyzickou adresou údaj 00-22-15-2C-8E-E2 .
Může se stát, že se Vám zobrazí více MAC adres, ale ty nejsou důležité.
Vyberte jen tu, která je v sekci Adaptér sítě Ethernet Připojení
k místní síti. Nepoužívejte údaje z položek jako Adaptér
bezdrátové sítě, Tunel ISATAP, adaptéry pro VirtualBox či jiné
virtuální počítače apod.
registrace Fyzické (tj. MAC) adresy
 Přihlásíte se do Portálu OU https://portal.osu.cz .
najedete na záložku
 Poté
Portál OU ► Provoz a služby ►
Koleje a menzy ► Registrace IP adres …
V horní záložce zvolíte Registrace připojení
● Zde si můžete zvolit své uživatelské jméno a
heslo, pro ověřování 802.1X.
● Pokud
bydlíte na kolejích ve Vítkovicích
vypňte i číslo pokoje, na kolejích Hladnov se
údaje čerpají automaticky z databáze.
● Nejdůležitější je Fyzická (tj. MAC) adresa
ve
tvaru 00-22-15-2C-8E-E2
1/7 ver.26.8.2013 14:34:05
Internet na kolejích Hladnov a Vítkovice
Windows 7 • Windows 7 • Windows 7 • Windows 7 • Windows 7 • Windows 7 • Windows 7 • Windows 7 • Windows 7 • Windows 7 • Windows 7 • Windows 7 • Windows 7 • Windows 7 • Windows 7 • Windows 7 • Windows 7 • Windows 7 • Win
Windows Vista • Windows Vista • Windows Vista • Windows Vista • Windows Vista • Windows Vista • Windows Vista • Windows Vista • Windows Vista • Windows Vista • Windows Vista • Windows Vista • Windows Vis
Windows XP • Windows XP • Windows XP • Windows XP • Windows XP • Windows XP • W • Windows XP • Windows XP • Windows XP • Windows XP • Windows XP • Windows XP • Windows XP • Windows XP • Wi
Platí pro

spuštění služby Wired AutoConfig Service
 Spusťte příkazový řádek (jako správce)
Windows Vista, 7
 Klikněte na tlačítko Start.
 Vepište cmd a stiskněte Enter.
 Klikněte pravým tlačítkem myši na
cmd.exe
v
nabídce
nalezených
programů.




 Klikněte levým tlačítkem myši na
položku Spustit jako správce.
(Nyní se může objevit okno s dotazem
Chcete povolit, aby následující program
provedl změny v tomto počítači? Zvolte
Ano.)
 Objeví se nové okno
Příkazový řádek. bez obrázku
Správce:
 

Windows XP
 Stiskněte současně  + R. Do okna Spustit zadejte cmd
. bez obrázku
 Z příkazového řádku spusťte službu. Napište:
Windows Vista, 7, XP SP3
sc config dot3svc start= auto
(mezera mezi start= a auto je nutná)
a stiskněte Enter.
Operace má skončit v češtině textem:
[SC] ChangeServiceConfig úspěch .
Dále zadejte
net start dot3svc
a stiskněte Enter.
Operace má skončit v češtině textem:
Služba Wired AutoConfig Service nebo Automatická konfigurace pevné sítě byla úspěšně spuštěna.
2/7 ver.26.8.2013 14:34:06

Internet na kolejích Hladnov a Vítkovice
Windows 7 • Windows 7 • Windows 7 • Windows 7 • Windows 7 • Windows 7 • Windows 7 • Windows 7 • Windows 7 • Windows 7 • Windows 7 • Windows 7 • Windows 7 • Windows 7 • Windows 7 • Windows 7 • Windows 7 • Windows 7 • Win
Windows Vista • Windows Vista • Windows Vista • Windows Vista • Windows Vista • Windows Vista • Windows Vista • Windows Vista • Windows Vista • Windows Vista • Windows Vista • Windows Vista • Windows Vis
Windows XP • Windows XP • Windows XP • Windows XP • Windows XP • Windows XP • W • Windows XP • Windows XP • Windows XP • Windows XP • Windows XP • Windows XP • Windows XP • Windows XP • Wi
Platí pro

spuštění služby Wired AutoConfig Service
Windows XP SP2
Místo druhého příkazu net start dot3svc zadejte net start wzcsvc a stiskněte Enter.
Operace má skončit v češtině textem:
Služba Automatická konfigurace bezdrátových zařízení byla úspěšně spuštěna.
Pokud ale máte skutečně Windows XP SP2, důrazně vám z bezpečnostních důvodů doporučujeme provést si alespoň
zdarma upgrade vašeho operačního systému ze stránek firmy Microsoft na verzi Windows XP SP3. Microsoft přestal
opravovat bezpečnostní chyby ve Windows XP SP2 v roce 2010.
Problém?
Pokud Vám vyskočí příkazový řádek s odepřením
přístupu (doslova Přístup byl odepřen), nespustili
jste příkazový řádek jako správce a je třeba se
vrátit do kroku  .


nastavení IP adresy z DHCP
 Klikněte na tlačítko Start.


 Klikněte na Ovládací panely.


3/7 ver.26.8.2013 14:34:07
Internet na kolejích Hladnov a Vítkovice
Windows 7 • Windows 7 • Windows 7 • Windows 7 • Windows 7 • Windows 7 • Windows 7 • Windows 7 • Windows 7 • Windows 7 • Windows 7 • Windows 7 • Windows 7 • Windows 7 • Windows 7 • Windows 7 • Windows 7 • Windows 7 • Win
Windows Vista • Windows Vista • Windows Vista • Windows Vista • Windows Vista • Windows Vista • Windows Vista • Windows Vista • Windows Vista • Windows Vista • Windows Vista • Windows Vista • Windows Vis
Windows XP • Windows XP • Windows XP • Windows XP • Windows XP • Windows XP • W • Windows XP • Windows XP • Windows XP • Windows XP • Windows XP • Windows XP • Windows XP • Windows XP • Wi
Platí pro

nastavení IP adresy z DHCP (pokr.)
Windows 7
 Klikněte na ikonu Centrum síťových připojení a
sdílení.
 V nastálém okně klikněte na Změnit nastavení
adaptéru.
Windows Vista bez obrázku
 Vyberte položku Síť a Internet (Network and
Internet) ► Centrum síťových připojení a sdílení
(Network and Sharing Center).

 Zvolte Spravovat síťová připojení.

Windows XP bez obrázku
 Zvolte Připojení k síti a Internetu (Network and
Internet Connections)
 Zvolte Síťová připojení (Network Connections).


 Najděte adaptér Místní síťové připojení, který
odpovídá
vaší síťové kartě a klikněte na něj pravým tlačítkem myši.
 V menu vyberte Vlastnosti.
Local Area Connection




4/7 ver.26.8.2013 14:34:07
Internet na kolejích Hladnov a Vítkovice
nastavení IP adresy z DHCP (pokr.)

 Otevře se okno Připojení k místní síti – vlastnosti. Zde v záložce Sítě označte Protokol IP verze 4 (TCP/IPv4).
 Klikněte na tlačítko Vlastnosti.
 Otevře se okno Protokol IP verze 4 (TCP/IPv4) – vlastnosti. V záložce Obecné vyberte přepínače Získat IP adresu
ze serveru DHCP automaticky a Získat adresu serveru DNS automaticky.
 Tlačítkem OK zavřete okno Protokol IP verze 4 (TCP/IPv4) – vlastnosti.

5/7 ver.26.8.2013 14:34:08





Windows 7 • Windows 7 • Windows 7 • Windows 7 • Windows 7 • Windows 7 • Windows 7 • Windows 7 • Windows 7 • Windows 7 • Windows 7 • Windows 7 • Windows 7 • Windows 7 • Windows 7 • Windows 7 • Windows 7 • Windows 7 • Win
Windows Vista • Windows Vista • Windows Vista • Windows Vista • Windows Vista • Windows Vista • Windows Vista • Windows Vista • Windows Vista • Windows Vista • Windows Vista • Windows Vista • Windows Vis
Windows XP • Windows XP • Windows XP • Windows XP • Windows XP • Windows XP • W • Windows XP • Windows XP • Windows XP • Windows XP • Windows XP • Windows XP • Windows XP • Windows XP • Wi
Platí pro
Internet na kolejích Hladnov a Vítkovice
Windows 7 • Windows 7 • Windows 7 • Windows 7 • Windows 7 • Windows 7 • Windows 7 • Windows 7 • Windows 7 • Windows 7 • Windows 7 • Windows 7 • Windows 7 • Windows 7 • Windows 7 • Windows 7 • Windows 7 • Windows 7 • Win
Windows Vista • Windows Vista • Windows Vista • Windows Vista • Windows Vista • Windows Vista • Windows Vista • Windows Vista • Windows Vista • Windows Vista • Windows Vista • Windows Vista • Windows Vis
Windows XP • Windows XP • Windows XP • Windows XP • Windows XP • Windows XP • W • Windows XP • Windows XP • Windows XP • Windows XP • Windows XP • Windows XP • Windows XP • Windows XP • Wi
Platí pro


nastavení IEEE 802.1X
 Na konci kroku  zůstalo otevřené okno Připojení k místní síti – vlastnosti. Přepněte se do záložky Ověřování.
 Zaškrtněte Povolit ověřování podle standardu IEEE 802.1X a zvolte metodu ověřování v síti Microsoft: Protokol
PEAP (Protected EAP). Pro vaše pohodlí zaškrtněte Pamatovat si moje přihlašovací údaje pro příští přihlášení.
(Remeber my credentials for this connection each time I'm logged on nebo Cache user information for subsequent
connections to this network).
 Dále klikněte na tlačítko Nastavení, čímž se otevře se okno Vlastnosti protokolu Protected EAP.
 Zde odškrtněte volbu Ověřit certifikát serveru, zaškrtněte Povolit rychlé obnovení připojení a vyberte metodu
ověřování Zabezpečené heslo (EAP-MSCHAPv2).
 Klikněte na tlačítko Konfigurovat. Tím se otevře okno Vlastnosti protokolu EAP MSCHAPv2.
 Zde odškrněte volbu Automaticky použít mé uživatelské jméno a heslo... a klikněte na OK.
 Tlačítkem OK uzavřete i okno Vlastnosti protokolu Protected EAP.










6/7 ver.26.8.2013 14:34:08

Internet na kolejích Hladnov a Vítkovice
Windows 7 • Windows 7 • Windows 7 • Windows 7 • Windows 7 • Windows 7 • Windows 7 • Windows 7 • Windows 7 • Windows 7 • Windows 7 • Windows 7 • Windows 7 • Windows 7 • Windows 7 • Windows 7 • Windows 7 • Windows 7 • Win
Windows Vista • Windows Vista • Windows Vista • Windows Vista • Windows Vista • Windows Vista • Windows Vista • Windows Vista • Windows Vista • Windows Vista • Windows Vista • Windows Vista • Windows Vis
Windows XP • Windows XP • Windows XP • Windows XP • Windows XP • Windows XP • W • Windows XP • Windows XP • Windows XP • Windows XP • Windows XP • Windows XP • Windows XP • Windows XP • Wi
Platí pro


nastavení hesla
 Na konci kroku  zůstalo otevřené okno Připojení k místní síti – vlastnosti. Klikněte na Další nastavení.
 Otevře se okno Upřesnit nastavení. Zaškrtněte volbu Zadat režim ověřování a vyberte Ověřování uživatele.
 Klikněte na Nahradit pověřování.
 Otevře se nové okno Nahradit pověření. Zadejte vaše přihlašovací jméno a heslo, které jste zadali v kroku  do
Portálu OU.
Tlačítky OK nebo Zavřít uzavřete postupně všechna okna.







 Při pokusu o připojení k síti se na obrazovce objeví bublina s textem Pro připojení
k síti jsou vyžadovány další informace. Chcete-li zadat další informace a připojit
se, klepněte sem. Klepněte na bublinu.
 Otevře se dialog Zadat pověření. Vyplňte Uživatelské jméno a Heslo podle hodnot,
které jste zadali v kroku  do Registrace připojení v Portálu OU. Položku
Přihlašovací doména nechte prázdnou.

7/7 ver.26.8.2013 14:34:08

Download

Internet na kolejích Hladnov a Vítkovice Platí pro  zjištění MAC