Fwd: zařazení produktu
Předmět: Fwd: zařazení produktu
Od: Medicaherba <medica@ med lcaherba.cz>
Datum: 22.3.20L315:30
Komu: Printu nimex <[email protected] nimex-pce.cz>
Původnízpráva
Před mět: zařazení p rod u ktu
Datum: Mon, 18 Mar 2013 10:01:17 +0100
od:
Pavlíková Kateřina Mgr. <[email protected]>
Komu:'Medicaherba' <[email protected]>
Vážený pane Skalický
po studiu Vámi zaslaných dokumentů musím bohužel konstatovat, že se skutečně nejedná o
zd ravotn ický prostředek.
Tuto záležitost považujeme z našístrany za vyřízenou.
S pozdravem
Mgr. Kateřina Pavlíková
o'
'e ílu ilť
il'J;,,'nT'u
n'
"
u'
od bor farm acie, odd ělen í zd ravotn ických
p
rostřed ků
Palackého náměstí 4, L28 01 Praha 2
Telefon:
(+a20)
224972349
Fax:
ft z$ 224 9L6 002
E-mail: katerina. [email protected]
Web: www.mzcr.cz
tzI
22.3.201.3 L6:09
Download

Zařazení produktu Ministerstvem zdravotnictví