Měření směrů a úhlů
Doc. Ing. Pavel Hánek, CSc.
ČVUT v Praze, fakulta stavební, katedra speciální geodézie
2014
Tento dokument slouží jako podklad pro přednášky předmětu
Stavební geodézie. Bez výkladu přednášejícího neposkytuje
dostatečné informace.
Tychonův kvadrant
Heinrich Stolle
se stal na počátku 17. století autorem zlaceného přístroje s azimutálními slunečními hodinami
a souborem matematických funkcí, připomínajícího teodolit
Geodetický
astroláb
Dvouosý teodolit
V  V´
O
ZZ
V
IL
OZ
uV
T
D
AL
OZ
ALHIDÁDA
uA
uL
T
LIMBUS
SŠ
DD
UŠ
Osové podmínky
V  T (úklonná chyba)
T  O (kolimační chyba)
Zkouška:
Zkouška:
V svislé
Nesvislost točné osy (V
nerovnoběžné s V’) nelze
odstranit měřením ve dvou
polohách dalekohledu!
Frič - Duplex
Horizontace
Přesné urovnání (L
V)
Odečítací pomůcky
Mřížka (stupnicový mikroskop)
Koincidenční mikrometr
Čtení na elektronických kruzích
Zeiss THEO 010
(koincidenční mikrometr)
Zeiss THEO 020
(mřížka)
Totální stanice
TOPCON GPT 3000
Zápisník vodorovných směrů pro polygonový pořad
Zápisník směrů měřených ve skupinách
Zápisník zenitových úhlů
Pomůcky pro určování úhlů konstantní velikosti
Hlavice
Zrcátko
Dvojitý pentagon
Hornický kompas (magnetické azimuty)
Užitečné odkazy

ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Katedra speciální geodézie
–

VŠ báňská - TU Ostrava, Hornicko-geologická fak., Institut geodézie a důlního měřictví
–

Čada, V.: Přednáškové texty - Kapitola 5: Měření úhlů, Kapitoly 4.4. a 4.5.:Teodolity
Slovenská technická univerzita v Bratislavě, Stavebná f., Katedra geodézie
–

Bitterer, L.: Geodézia - Kapitola 4: Meranie uhlov
Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných věd, Katedra matematiky
–

> Sylaby > Sládková, D.: Měření úhlů, směrů a rektifikace
Žilinská univerzita v Žilině, Stavebná fakulta, Katedra geodézie
–

Štroner, M.: Informace k přednáškám - 4. Měření úhlů
Ježko, J.: Prednášky z predmetu Geodézia, ... (4. a 5. přednáška)
Skriptum
–
Hánek, P. a kol.: Stavební geodézie. 1. vyd. Praha : ČVUT, 2007, dotisk 2010.
133 s. ISBN 978-80-01-03707-2 (kapitola 7)
Download

Měření směrů a úhlů - klobouk