Univerzita Palackého v Olomouci
Filozofická fakulta
Katedra politologie a evropských studií
http://kpes.upol.cz
POLITIKA PRO KAŽDÉHO
SYLABUS PRO ZIMNÍ SEMESTR 2013/2014 (KPE/PPK)
Doc. PhDr. Tomáš Lebeda, Ph.D.
[email protected]
Doc. Mgr. Pavel Šaradín, Ph.D.
[email protected]
I. Cíl kurzu a jeho postavení v programu KPES
Náplní kurzu je popularizace výzkumu politiky v České republice a vysvětlení základních pravidel a
mechanismů, jak politika funguje. Každý den se setkáváme s řadou jevů, které politika ovlivňuje,
chodíme k volbám, sledujeme politické debaty, čteme noviny a sledujeme další média, aniž si to
uvědomujeme, jsme politikou ovlivňováni. Předmět má za cíl vysvětlit populární a především
srozumitelnou formou vybrané základní principy politiky a je určen posluchačům, kteří nestudují
politologii.
II. Metody výuky
Výuka probíhá formou nepovinných přednášek. Ke každému přednášenému tématu je rovněž
doporučena studijní literatura. Tato literatura může být zahrnuta do písemného testu.
III. Požadavky na ukončení kurzu
Přednášky jsou nepovinné. Kurz bude ukončen zápočtem ve formě písemného testu, jež bude ověřovat
znalosti týkající se obsahu přednášek a četby.
IV. Obsah předmětu
Přednášky:
Úterý: 16:45 – 18:15 (Aula FF UP)
1. TÝDEN – 23. září – TL
ÚVOD, STRUKTURA KURZU, POŽADAVKY KURZU.
2. TÝDEN – 30. září – TL
P: ÚSTAVNĚ-POLITICKÉ MECHANISMY V DEMOKRATICKÝCH STÁTECH. JSOU TY ČESKÉ SPRÁVNĚ NASTAVENY?
Č: SARTORI, Giovanni: Srovnávací ústavní inženýrství. Praha 2001, s. 93–146.
1
3. TÝDEN – 7. října – TL
P: PODLE JAKÝCH PRAVIDEL VOLÍME? NEMĚLA BY SE TA ČESKÁ ZMĚNIT?
Č: SARTORI, Giovanni: Srovnávací ústavní inženýrství. Praha 2001, s. 13–89.
4. TÝDEN – 14. října – TL
P: LOBBYING NEBO TRIPARTITA? KAM SAHAJÍ PRSTY ZÁJMOVÝCH SKUPIN A JAKÁ JE OBČANSKÁ PARTICIPACE V ČR?
Č: VYMĚTAL, Petr: „Co je lobbying? Vymezení tradice, diskurz a praktiky lobbyingu.“ In: Karel Müller:
Lobbying v moderních demokraciích. Praha 2010, s. 17–51 .
5. TÝDEN – 21. října – TL
P: MŮŽEME POLITIKU MĚŘIT? VOLEBNÍ PRŮZKUMY A JINÉ NÁSTROJE.
Č: Aktuální tiskové zprávy výzkumných agentur k volebním preferencím.
6. TÝDEN – 28. října
Státní svátek – výuka se nekoná
7. TÝDEN – 4. listopadu – PŠ
P: JE NAŠE POLITIKA ZKORUMPOVANÁ? PENÍZE A POLITIKA.
Č: FRIČ, Pavol: Systémová past. Dostupné na http://respekt.ihned.cz/c1-52093540-systemova-past
8. TÝDEN – 11. listopadu – KP
P: MÉDIA A POLITIKA V ČR, JAK FUNGUJE SPIN-DOCTORING?
Č: ŠUSTKOVÁ, Markéta: Silvio Berlusconi a Forza Italia: fyziognomie marketingu lídra. In: Politické
kampaně, volby a politický marketing. Sestavil Pavel Šaradín. Olomouc 2007, s. 53–68.
9. TÝDEN – 18. listopadu – PŠ
P: JSOU VŠECHNY VOLBY STEJNĚ DŮLEŽITÉ?
Č: ŠARADÍN, Pavel: Teorie voleb druhého řádu. Olomouc 2008 (1. kapitola).
10. TÝDEN – 25. listopadu – TL
P: BOJ O KŘESLA. VÝBĚR KANDIDÁTŮ UVNITŘ POLITICKÝCH STRAN.
Č: OUTLÝ, Jan – PROUZA, Jan. Navrhování a výběr kandidátů. Politické strany v ČR a střední Evropě.
Olomouc 2013, s. 7-12; 72-85.
11. TÝDEN – 2. prosince – TL
P: POLITIKA ZEZDOLA. JAK FUNGUJE KOMUNÁLNÍ A KRAJSKÁ POLITIKA?
Č: VODIČKA, Karel – ŠIMKA, Karel: „Komunální politika.“ In: Politický systém České republiky. Sestavili
Karel Vodička a Ladislav Cabada, Praha 2003, s. 279–300.
12. TÝDEN – 9. prosince – TL
P: ZA HRANICÍ DEMOKRACIE: TEORIE A PRAXE NEDEMOKRATICKÝCH REŽIMU
Č: BALÍK, Stanislav. "Totalitární a autoritativní režimy". In: Demokracie. Sestavili Vít Hloušek, Lubomír,
Kopeček. Brno 2007.
13. TÝDEN – 16. prosince
zápočtový test
2
Download

POLITIKA PRO KAŽDÉHO - Katedra politologie a evropských studií