HPST, s.r.o
Písnická 372/20
142 00 Praha 4
Česká republika
Tel.: +420 244 001 231
Fax: +420 244 011 235
E-mail: [email protected]
Web: www.hpst.cz
IC: 25791079
DIČ: CZ25791079
Citibank a.s., Praha 6
č.ú.: 2504270118/2600
analytická instrumentace, spotřební materiál, PC, periferie, služby,
poradenství, servis
Agilent 5100 ICP-OES
Optický emisní spektrometr s indukčně buzeným plazmatem
Specifikace
Nejrychlejší ICP-OES na trhu
Agilent 5100 ICP-OES je revolučním přístrojem pro ICP-OES analýzy. Je vytvořeno pro
rychlejší analýzy vzorků s nižší spotřebou plynu i u těch nejsložitějších vzorků a to bez
kompromisu. Inovativní a unikátní technologie s vertikálně umístěným hořákem ve všech
nabízených provedeních umožňují nekompromisní robustnost při měřeních s axiálním i
radiálním pohledem v jednom momentě. Inteligentní hardware i software odstraňují
potenciální chyby při vývoji metod a zajišťují tak stabilní, přesné a opakovatelné výsledky.
Provedení přístroje SVDV - synchronního vertikálního dual view – zahrnuje v podstatě čtyři
instrumenty v jednom – umožňuje měřit v módech s axiálním pohledem, radiálním
pohledem, s vertikálním dual view a se synchronním vertikálním dual view. Unikátní
technologie DSC (dichroického spektrálního směšovače) zajišťuje nejnižší spotřebu plynu
na reálně změřený vzorek. Konfigurace s vertikálním dual view (VDV) pozorováním
disponuje vertikálně orientovaným hořákem s vysokým výkonem a v případě potřeby je
možné jej upgradovat na konfiguraci SVDV. ICP-OES 5100 je dostupné také v konfiguraci
s čistě radiálním pohledem na plazma a je tak ideálním pro laboratoře, které vyžadují rychlé
a velmi výkonné radiální ICP.
7.8.2014
strana 1
HPST, s.r.o
Písnická 372/20
142 00 Praha 4
Česká republika
Tel.: +420 244 001 231
Fax: +420 244 011 235
E-mail: [email protected]
Web: www.hpst.cz
IC: 25791079
DIČ: CZ25791079
Citibank a.s., Praha 6
č.ú.: 2504270118/2600
Hardware
Vnášení vzorku
Vertikálně umístěný křemenný hořák (nerozebíratelný) s polymerní paticí a plug&play
uchycením u všech dostupných konfiguracích spektrometru. Snadný a efektivní
mechanismus navádění hořáku automaticky vystředí hořák a připojí potřebné plyny, aby byl
zaručen rychlý rozjezd a opakovatelný výkon spektrometru. V okamžiku, kdy je hořák vložen,
není dále třeba žádných dalších ladění hořáku a adjustací. Na základě požadavků aplikací
jsou volitelně dostupné i typy hořáků s konstrukcí uzpůsobenou pro organická rozpouštědla,
těkavá organická rozpouštědla, odolné vůči HF či pro matrice s vysokým obsahem solí
zahrnujíc hořák rozebíratelný. Součástí je také skleněný koncentrický zmlžovač a skleněná
cyklonická double-pass mlžná komora s kulovým zábrusem (ball and socket) pro připojení
ke spodní části hořáku a maximální jednoduchost připojení a minimální nároky na údržbu.
Pro zvýšení citlivost či pro matrice obsahující HF jsou volitelně dostupné aplikačně
specifické sestavy pro vnášení vzorku.
Počítačem řízené peristaltické čerpadlo s proměnnou rychlostí otáčení (0-80 rpm), pětikanálové čerpadlo (u modelů SVDV a RV) s kanály pro vzorek, odpad, přívod vnitřního
standardu/ionizačního pufru a pro stanovení hydridových par pomocí MSIS (kanály pro
redukční činidlo a vzorek). Tříkanálové čerpadlo je standardem u konfigurace VDV (volitelně
možné také s pěti-kanálovým čerpadlem).
Řízení průtoku plynů
Všechny plazmové plyny jsou řízeny pomocí PC a využívají velmi přesné regulace průtoku
na principu hmotnostního průtoku ( mass-flow control - MFC).





Plasmový plyn 8-20 l/min s krokem nastavení 0,1 l/min, základní nastavení 12 l/min
Pomocný plyn 0-2,0 l/min s krokem nastavení 0,01l/min, základní nastavení
1,0 l/min
Zmlžovací plyn 0-1,5 l/min s krokem nastavení 0,01 l/min, základní nastavení
0,7 l/min
Make-up plyn 0-2,0 l/min s krokem nastavení 0,01 l/min (použití pro volitelné
příslušenství)
„Volitelný plyn“ (směs argon/kyslík), přídavek jako procento pomocného plynu (02,0 l/min) prostřednictvím softwaru (využití pro některé aplikace s organickými
rozpouštědly)
Tři uživatelsky zaměnitelné kontrolní moduly plynů pro dodávky argonu, dusíku a směsi
argonu s kyslíkem.



7.8.2014
Modul s jedním portem pro přívod samotného argonu. Přivádí plasmové plyny a
argon pro proplach optiky, kónusu a snoutu.
Modul se dvěma porty pro argon a volitelný plyn. Přivádí argon pro plasmové plyny
a plyn pro proplach optiky, kónusu a snoutu. Přivádí „volitelný plyn“ - směs argonu
s kyslíkem.
Modul se třemi porty pro argon, dusík a volitelný plyn. Přivádí argon pro plasmové
plyny a plyn pro proplach optiky, kónusu a čistění snoutu. Přivádí volitelně dusík na
proplach optiky (místo argonu) a směs argonu s kyslíkem jako „volitelný plyn“
strana 2
HPST, s.r.o
Písnická 372/20
142 00 Praha 4
Česká republika
Tel.: +420 244 001 231
Fax: +420 244 011 235
E-mail: [email protected]
Web: www.hpst.cz
IC: 25791079
DIČ: CZ25791079
Citibank a.s., Praha 6
č.ú.: 2504270118/2600
Pro maximální výkon a universálnost použití přístroje jsou moduly se dvěma a třemi porty
standardně součástí dodávek modelů SVDV a RV. Modul s jedním portem je standard pro
model VDV (více portové moduly je možné dodat doplňkově).
RF generátor
Bezúdržbový, vodou chlazený radiofrekvenční generátor s frekvencí 27 MHz typu „solid
state“ s výkonem 700-1500W s krokem nastavení 10W. Robustní konstrukce typu „free
running“ velmi rychle reaguje na změny zatížení plazmatu matricí. Je tak zaručen stabilní
příkon do plazmatu i v momentě, kdy dochází k přechodu mezi vzorky s vysokým či
proměnlivým matričním obsahem. RF generátor pracuje s účinností vyšší než 75%.
Všechny dostupné konfigurace modelů využívají vertikálně orientovaný hořák, což dovoluje
měřit i ty nejsložitější vzorky od vysoce zasolených s komplexní matricí až po těkavá
organická rozpouštědla. Vertikální orientace hořáku a „solid state“ RF generátor zajišťují
robustní analýzy bez nutnosti kompromisu ve výkonu stroje i u těch netěžších vzorků a to
s méně častým čištěním stroje, s méně prostoji a méně častými výměnami hořáků.
Optický systém
Předoptika vertikálního dual view systému umožňuje axiální a radiální pozorování plazmy
z vertikálního hořáku. Unikátní technologie DSC (dichroického spektrálního slučovače)
umožňuje u modelu SVDV současný axiální a radiální pohled. To zajišťuje nejrychlejší
analýzy a nejnižší spotřebu plynu na reálně změřený vzorek.
Cooled Cone Interface (CCI – chlazený kónus) účinně odstraňuje studený chvost plazmatu
z optické dráhy axiálního směru pozorování. Je tak dosaženo maximální redukce
interferencí a zvýšení lineárního dynamického rozsahu. Dostupné jsou tři různé
konfigurace/modely všechny využívající vertikálně uloženého hořáku se čtyři dostupnými
pozorovací módy:
Model
Radiální mód
Axiální mód
VDV mód
SVDV mód
SVDV konfigurace
√
√
√
√
VDV konfigurace
√
√
√
RV konfigurace
√
Ochranné okénko předoptiky je snadno přístupné a uživatelsky vyměnitelné. Počítačem
optimalizovaná optika typu echelle využívá jedné vstupní štěrbiny a zaostřuje
dvoudimenzionální echelle obraz přímo na jeden polovodičový CCD detektor. Optika
neobsahuje žádné pohyblivé optické prvky, což zaručuje maximální dlouhodobou stability a
velmi nízké detekční limity. 400 mm dlouhý polychromátor je vyhřívaný na 35°C pro
jedinečnou stabilitu systému. Optika využívá CaF2 křížový dispersní hranol a echelle mřížku
(94,74 čar na 1 mm), což vytváří echellogram se 70 řády maxim, který je vykreslen na
patentovaný CCD detektor, který byl zkonstruován tak, aby přesně pokryl obraz vycházející
z echelle optiky. Polychromátor je proplachován argonem (volitelně dusíkem). Proud plynu
je řízen na principu hmotnostního průtoku (MFC). Filtry plynu pro proplach jsou snadno
dostupné a uživatelsky vyměnitelné.
7.8.2014
strana 3
HPST, s.r.o
Písnická 372/20
142 00 Praha 4
Česká republika
Tel.: +420 244 001 231
Fax: +420 244 011 235
E-mail: [email protected]
Web: www.hpst.cz
IC: 25791079
DIČ: CZ25791079
Citibank a.s., Praha 6
č.ú.: 2504270118/2600
CCD detektor
Využívá VistaChip II detektor. Tento patentovaný typ detektoru patří mezi rychlosběrné
CCD detektory s kontinuálním pokrytím spektra a ochranou proti přesycení (anti blooming)
na každém pixelu. Jedná se o hermeticky uzavřený detektor s nulovou spotřebou argonu
umožňující velmi rychlý rozjezd měření, vysoké množství stanovených vzorků za jednotku
času, vysokou citlivost a velmi vysoký dynamický rozsah.





7.8.2014
S využitím technologie i-MAP (image mapping technology), jsou fotosenzitivní
pixely umístěny tak, aby přesně vystihly obraz vycházející z echelle optiky. Toto
poskytuje plné pokrytí vlnových délek v rozsahu 167 – 785 nm na jednom
detektoru z jedné vstupní štěrbiny. Detektor je umístěn na trojitém Peltiérově
článku a je chlazen na teplotu -40°C tak, aby bylo dosaženo nejnižších temných
proudů (dark current) a šumu.
Adaptivní integrační technologie (AIT) umožňuje, aby byly intenzivní i stopové
signály měřeny simultánně v optimálním poměru signálu k šumu. AIT automaticky
přidělí každé vybrané/měřené vlnové čáře délku čtecího kroku daného pixelu. Více
intenzivním píkům je tak přidělen kratší integrační čas a méně intenzivním píkům
je přidělen delší integrační čas, což je rozdílem oproti běžným
„simultánním“ systémům, které takové taková měření sekvenují. AIT může
takováto měření provádět ve stejném čase a poskytuje tak opravdu simultánní
měření.
VistaChip II nabízí nejvyšší rychlost čtení ze všech dostupných spektroskopických
CCD detektorů se stopovací rychlostí 1 MHz pro zpracování signálu z pixelu.
Celková doba čtení při plném ozáření všech pixelů detektoru je cca 0,8 sekundy.
Detektor je vybaven dvojitými čtecími elektronickými okruhy (okruh na každé
straně detektoru), což snižuje dobu zpracování signálu na polovinu.
CCD detektor je vybaven individuální anti blooming ochranou každého pixelu, což
umožňuje simultánní měření stopových množství v těsné blízkosti velmi
intenzivních signálů.
VistaChip II CCD detektor je hermeticky utěsněný, což znamená, že k dosažení
excelentní citlivosti i v UV oblasti spektra není vyžadován žádný argon na proplach.
Tato konstrukční vlastnost také zkracuje dobu od zapálení plazmatu k analýze,
jelikož zde nejsou žádné čekací časy na vymytí vzduchu z detektoru.
strana 4
HPST, s.r.o
Písnická 372/20
142 00 Praha 4
Česká republika
Tel.: +420 244 001 231
Fax: +420 244 011 235
E-mail: [email protected]
Web: www.hpst.cz
IC: 25791079
DIČ: CZ25791079
Citibank a.s., Praha 6
č.ú.: 2504270118/2600
Software
ICP Expert v7 software využívá již osvědčeného prostředí pracovních listů, nabízí snadný
vývoj metod a uložené aplikační aplety obsahující přednastavené tematicky zaměřené
metody, které šetří Váš čas.


















7.8.2014
Snadno použitelné, aplikačně zaměřené softwarové aplety automaticky načtou
přednastavené metody, takže okamžitě můžete začít měřit bez nutnosti vývoje
metod, nastavování optimálních podmínek a s minimálním tréninkem.
Počítačem řízené průtoky plasmových plynů, nastavení pozorovací pozice
vertikální plazmy, zapalování plazmy, nastavení výkonu RF, bezpečnostní prvky a
utility pro monitoring
Výběr z technik korekce pozadí od tradiční off-peak korekce pozadí po unikátní
fitted Backgroud Correction (FBC), který matematicky modeluju průběh pozadí na
základě reálného záznamu spektra v okolí čáry analytu
Funkce FACT pro on-line automatická matematická rozkrývání komplexních
spekter (dekonvoluce).
Funkce pro meziprvkové korekce (IEC).
Funkce MultiCal napomáhá rozšíření lineárního dynamického rozsahu a
automatickému ověřování správnosti naměřených výsledků.
Možnost kalibrací ze směsných víceprvkových standardů a metody pro přídavek
vnitřního standardu
Reslope kalibrací eliminuje potřebu celkové rekalibrace
Uživatelsky přizpůsobitelné protokoly kontroly kvality (QCP) splňují požadavky US
EPA a dalších mezinárodních regulí o dodržování SLP
Plně editovatelný list s názvy vzorků s doplňkovými políčky pro informace o
zákazníkovy a o řadě vzorků
Korekční faktory na objem/navážku/ředění uživatelsky definovatelnými
koncentračními jednotkami pro vzorky i standardy
Pozice košíků autosampleru a vzorkovnic mohou být editovány tak, aby bylo
možné vzorkování z libovolné pozice.
Kalibrace mohou být nastaveny uživatelsky v libovolném řazení. Standardy mohou
být součástí řady se vzorky nebo mohou být umístěny na pozicích sampleru
předurčených pro kalibrační roztoky.
Retrospektivní post-run editace naměřených dat
Široké možnosti reportování a exportování dat s možností uživatelského nastavení
Kompatibilní s operačním systémem Windows 7, 64-bit
Software dostupný v jazykových verzích – Angličtina, Japonština, Čínština,
Francouzština, Němčina, Italština, Španělština, Portugalština a Ruština
Volitelně je dostupná softwarová nástavba splňující podmínky záznamu aktivit a
měření na přístroji, umožňuje nastavení přístupových práva a nastavení
elektronických podpisů dle US FDA 21 CFR part 11 (vhodné pro pharma)
strana 5
HPST, s.r.o
Písnická 372/20
142 00 Praha 4
Česká republika
Tel.: +420 244 001 231
Fax: +420 244 011 235
E-mail: [email protected]
Web: www.hpst.cz
IC: 25791079
DIČ: CZ25791079
Citibank a.s., Praha 6
č.ú.: 2504270118/2600
Nadstavbový balíček ICP Expert v7 Pro






Umožňuje používání autosampleru od jiných výrobců (např. Cetac)
Sledování zpětného tlaku zmlžovače a intenzitu vypouštění argonu pro
monitorování a eliminaci potíží s vnášecím systémem vzorků (zmlžovače, hadičky,
mlžná komora, hořák)
Frekvence generování QCP protokolů
Live Export dat do tabulkových procesorů
Přídavek kyslíku do plazmy
Standardně dodáváno s modely SVDV a RV. Pro model VDV je verze Pro dostupná
příplatkově.
Výkon
Čas potřebný pro zahřátí
Čas potřebný pro teplotní stabilizaci systému (ze standby modu) je kratší než 20 minut od
zapálení plazmy.
Rozptýlené záření
Rozptyl záření eliminován pomocí deflektoru a konstrukce optiky na méně než 2 ppm
signálu As na čáře 188,980 nm od signálu 10 000 ppm Ca.
Stabilita signálu
Typická stabilita systému je lepší než 1% RSD v průběhu 8 hodin měření bez přídavku
vnitřního standardu nebo jiného způsobu korekce driftu.
Typické optické rozlišení
7.8.2014
Prvek
Vlnová délka (nm)
Rozlišení (pm)
As
188,980
<7
Mo
202,032
<7
Zn
213,857
< 7,5
Pb
220,353
<8
Cr
267,716
< 9,5
Cu
327,396
< 13
Ba
614,172
< 34
strana 6
HPST, s.r.o
Písnická 372/20
142 00 Praha 4
Česká republika
Tel.: +420 244 001 231
Fax: +420 244 011 235
E-mail: [email protected]
Web: www.hpst.cz
IC: 25791079
DIČ: CZ25791079
Citibank a.s., Praha 6
č.ú.: 2504270118/2600
Příslušenství a periferie
V nabídce Agilent je pro model 5100 ICP-OES dostupná celá řada originálního výkon
zvyšujícího příslušenství a periferií, které zahrnují:
SVS 2+ Switching valve systém
Ventilová soustava simultánně proplachuje vnášecí cesty vzorku zatímco další vzorek je již
vnášen do instrumentu. Snižuje náklady na analýzu a více než zdvojnásobuje produktivitu
Vašeho 5100 ICP-OES zkrácením doby nutné pro nasátí vzorku do zmlžovače, zkrácením
doby stabilizace a zkrácením prodlev mezi proplachy.
SPS3 autosampler
Velmi výkonný automatický podavač vzorků s velmi rychlým pohybem vzorkovací jehly do
všech směrů. Podavač naráz pojme až 3 zásobní košíky a dva zásobníky pro standardy.
Celkem je tedy možno obsadit až 180 pozic vzorky a 16 pozic pro standardy. Podavač
automatizuje a zjednodušuje práci.
Multimode sample introduction systeme (MSIS)
Příslušenství pro současné měření hydridových a nehydridových prvků zahrnujíc As, Se,
Hg v koncentracích sub ppb. Toto příslušenství eliminuje výměny příslušenství a dovoluje
provádět měření běžných i hydridových prvků simultánně s využitím stejného nastavení
stroje.
Aplikačně specifické příslušenství pro vnášení vzorku
V návaznosti na skutečné aplikační využití je v nabídce řada volitelného příslušenství pro
vnášení vzorků do plazmy se zaměřením na:




Vodné vzorky
Organická rozpouštědla
Vysoce zasolené vzorky / vzorky s vysokým obsahem matrice
Vzorky obsahující kyselinu fluorovodíkovou
Náklady lze také eliminovat díky rozebíratelnému hořáku, který je uzpůsoben pro snadnou
údržbu, rychlou výměnu a ekonomický provoz.
7.8.2014
strana 7
HPST, s.r.o
Písnická 372/20
142 00 Praha 4
Česká republika
Tel.: +420 244 001 231
Fax: +420 244 011 235
E-mail: [email protected]
Web: www.hpst.cz
IC: 25791079
DIČ: CZ25791079
Citibank a.s., Praha 6
č.ú.: 2504270118/2600
Instalační požadavky
Instalace zařízení
Detailní požadavky nutné pro instalaci ICP-OES jsou uvedeny v publikaci Agilent 5100 ICPOES Site prep guide, či v české verzi poskytované firmou HPST „Přı́prava laboratoře před
instalacı́ ICP-OES spektrometru Agilent 5100“.
Rozměry
Šířka
800 mm
Hloubka
740 mm
Výška
940 mm
Váha
106 kg
Požadavky na odtah
Agilent 5100 ICP-OES je konstruován z materiálů odolávajících korozi a je osazen vnitřním
ventilátorem uchovávajícím uvnitř systému přetlak tak, aby bylo zamezenu vniknutí
korozivních par do přístroje. Instrument vyžaduje odtah vzduchu s průtokem minimálně 2,5
m3 / min. Na vstupu nasávaného vzduchu do instrumentu je umístěn prachový/částicový
filtr, který je uživatelsky vyměnitelný.
Volitelné příslušenství pro přívod vzduchu do systému


Pro dodatečnou ochranu systému proti vniknutí prachu z okolního prostředí je
v nabídce jemný filtr se zvýšenou kapacitou a účinností
Pro případ silně korozivního prostředí v laboratoři je v nabídce adaptér pro připojení
čistého bezprašného a nekorozivního vzduchu z externího zdroje (mimo laboratoř).
Přístupnost zařízení a servisovatelnost
Pro zaručení snadného servisu jsou všechna připojení (napájení, plyny, voda a komunikační
kabely) dostupná z boku přístroje (raději než ze zadní strany). Elektronika pro
autodiagnostiku nepřetržitě monitoruje stav přístroje a umožňuje rychlou identifikaci
případných potíží jednotlivých komponentů.
Požadavky na elektrické napájení
Pro provoz v Česku je vyžadováno: připojení k síti 50Hz, 1x230V, 2.9kVA, jistič 16A.
Instalační a operační kvalifikace
Dostupné kvalifikační procedury IQ/OQ slouží k ověření, že přístroj dosahuje parametry
stanovené regulativou. Procedury nejsou součástí dodávky přístroje. Je možné je objednat
u autorizovaného servisního střediska pro Česko, firmy HPST, s.r.o. ([email protected])
Komunikace s přístrojem
Ke komunikaci s přístrojem je využíván Ethernet prostřednictvím IEE 802.3 Ethernetového
LAN kabelu.
7.8.2014
strana 8
HPST, s.r.o
Písnická 372/20
142 00 Praha 4
Česká republika
Tel.: +420 244 001 231
Fax: +420 244 011 235
E-mail: [email protected]
Web: www.hpst.cz
IC: 25791079
DIČ: CZ25791079
Citibank a.s., Praha 6
č.ú.: 2504270118/2600
Uživatelská podpora
Záruka
Firma HPST poskytuje na přístroje Agilent Technologies záruku 24 měsíců od instalace
přístroje (nevztahuje se na spotřební materiál podléhající provoznímu opotřebení).
Dostupnost náhradních dílů a užitná hodnota
Agilent Technologies garantuje užitnost přístroje minimálně 10 let od nákupu přístroje.
(Volný překlad publikace Agilent Technologies 5991-4852EN vydáno 1.července 2014)
7.8.2014
strana 9
HPST, s.r.o
Písnická 372/20
142 00 Praha 4
Česká republika
Tel.: +420 244 001 231
Fax: +420 244 011 235
E-mail: [email protected]
Web: www.hpst.cz
IC: 25791079
DIČ: CZ25791079
Citibank a.s., Praha 6
č.ú.: 2504270118/2600
Typické detekční limity Agilent 5100 ICP-OES
Detekční limity 3 Sigma
Níže jsou uvedeny běžně dosahované detekční limity v jednotlivých uspořádáních SVDV,
VDV-A (pouze axiální pohled) a VDV-R (pouze radiální pohled). Kalkulovány byly 3 sigma
detekční limity (μg/L) z 10 replik měření blanku. Blank byla matrice s 1% HNO3. Bylo
provedeno 5 různých testů na 5 různých přístrojích 5100 SVDV ICP-OES. Výsledkem
měření jsou dvě uváděné tabulky. Tabulka 1: minimální dosažené hodnoty (tj. n=1).
Tabulka 2: průměrné hodnoty dosažené při 5-ti měřeních (tj. n=5), kde n je číslo udávající
počet opakování testů detekčního limitu. Pozn.: Každý test byl dělán na jiném přístroji.
Detekční limity nejsou technickou specifikací, ale jedná se o ilustrativní ukázku výkonu
spektrometru Agilent 5100 ICP-OES.
7.8.2014
strana 10
HPST, s.r.o
Písnická 372/20
142 00 Praha 4
Česká republika
Tel.: +420 244 001 231
Fax: +420 244 011 235
E-mail: [email protected]
Web: www.hpst.cz
IC: 25791079
DIČ: CZ25791079
Citibank a.s., Praha 6
č.ú.: 2504270118/2600
Tabulka 1: Minimální detekční limity μg/L (n=1)
Prvek nm
Al 167.019
P 177.434
S 181.972
Hg 184.887
As 188.980
Sn 189.925
Tl 190.794
Se 196.026
Mo 202.032
Sb 206.834
W 207.912
Ge 209.426
P 213.618
Zn 213.857
Te 214.282
Pt 214.424
Cd 214.439
Pb 220.353
Bi 223.061
Ir 224.268
Re 227.525
In 230.606
Ni 231.604
Fe 238.204
Co 238.892
Au 242.794
B 249.772
Si 251.611
Mn 257.610
Lu 261.541
Ta 263.558
Hf 264.141
Cr 267.716
Ru 267.876
Mg 279.553
7.8.2014
VDV-R
0.5
6.0
11
2.7
5.7
5.8
8.7
8.9
1.5
11
5.0
13
8.4
0.5
9.5
4.5
0.2
5.8
7.3
4.1
4.3
20
2.2
0.6
1.5
2.6
0.6
2.6
0.1
0.1
3.0
2.0
1.0
2.8
0.01
VDV-A
0.2
2.2
4.2
1.0
2.0
1.1
2.1
2.4
0.4
2.4
1.4
3.5
2.2
0.1
2.4
1.2
0.1
1.3
1.6
1.2
1.3
3.5
0.5
0.2
0.3
0.7
0.2
0.6
0.02
0.03
1.3
0.5
0.2
0.7
0.01
SVDV
2.4
6.2
11
3.6
2.2
1.0
1.6
2.0
0.4
2.1
1.7
3.2
2.2
0.1
2.8
1.4
0.1
1.6
1.9
1.2
1.1
4.5
0.7
0.2
0.5
0.9
0.2
0.5
0.03
0.03
1.2
0.5
0.2
0.7
0.01
Prvek nm
Th 283.730
V 292.401
Be 313.042
Nb 313.078
Tm 313.125
Cu 327.395
Ag 328.068
Yb 328.937
La 333.749
Ti 334.941
Pd 340.458
Gd 342.246
Rh 343.488
Zr 343.823
Ho 345.600
Er 349.910
Tb 350.914
Dy 353.171
Sm 359.259
Sc 361.383
U 367.007
Y 371.029
Al 396.152
Ca 396.847
Nd 401.224
Sr 407.771
Ga 417.204
Pr 417.939
Ce 418.659
Eu 420.504
Ba 455.403
Na 589.592
Li 670.783
K 766.491
Rb 780.026
VDV-R
2.9
0.7
0.01
0.7
0.4
0.4
0.4
0.1
0.5
0.1
2.3
0.6
2.1
0.3
0.5
0.6
0.6
0.3
1.0
0.1
6.7
0.2
1.2
0.01
1.3
0.003
2.5
0.9
1.6
0.1
0.01
0.8
0.04
7.3
15
strana 11
VDV-A
1.1
0.2
0.01
0.3
0.1
0.1
0.2
0.02
0.1
0.05
0.6
0.2
0.5
0.1
0.2
0.2
0.2
0.1
0.3
0.03
3.4
0.1
0.2
0.02
0.4
0.002
0.4
0.2
0.4
0.02
0.01
0.1
0.01
0.2
0.5
SVDV
0.8
0.2
0.01
0.3
0.1
0.2
0.3
0.02
0.2
0.1
0.9
0.2
0.8
0.1
0.2
0.2
0.3
0.1
0.3
0.02
2.3
0.1
0.3
0.01
0.4
0.003
0.4
0.3
0.5
0.03
0.02
0.4
0.03
3.2
10.1
HPST, s.r.o
Písnická 372/20
142 00 Praha 4
Česká republika
Tel.: +420 244 001 231
Fax: +420 244 011 235
E-mail: [email protected]
Web: www.hpst.cz
IC: 25791079
DIČ: CZ25791079
Citibank a.s., Praha 6
č.ú.: 2504270118/2600
Tabulka 2: Průměrně dosahované detekční limity μg/L (n=5)
Prvek nm
Al 167.019
P 177.434
S 181.972
Hg 184.887
As 188.980
Sn 189.925
Tl 190.794
Se 196.026
Mo 202.032
Sb 206.834
W 207.912
Ge 209.426
P 213.618
Zn 213.857
Te 214.282
Pt 214.424
Cd 214.439
Pb 220.353
Bi 223.061
Ir 224.268
Re 227.525
In 230.606
Ni 231.604
Fe 238.204
Co 238.892
Au 242.794
B 249.772
Si 251.611
Mn 257.610
Lu 261.541
Ta 263.558
Hf 264.141
Cr 267.716
Ru 267.876
Mg 279.553
7.8.2014
VDV-R
0.7
8.8
14
4.1
10
8.6
15
16
2.8
16
9.4
27
13
0.7
13
11
0.5
9.2
9.1
7.9
5.6
26
4.5
1.6
2.7
3.1
0.6
4.4
0.2
0.2
5.0
3.7
1.1
3.7
0.04
VDV-A
0.6
3.7
4.9
1.2
3.7
1.6
3.4
2.9
0.5
3.6
2.0
4.4
3.0
0.2
15
1.8
0.1
2.2
2.2
1.7
1.5
5.6
0.9
0.2
0.6
1.1
0.3
0.9
0.1
0.05
1.5
0.9
0.2
1.0
0.02
SVDV
5.9
9.4
16
6.1
3.7
1.8
3.3
2.9
0.5
4.0
2.5
4.0
2.9
0.2
11
1.8
0.1
2.2
2.3
1.8
1.5
6.0
0.9
0.3
0.6
1.2
0.3
0.9
0.1
0.05
1.5
0.8
0.2
1.1
0.02
Prvek nm
Th 283.730
V 292.401
Be 313.042
Nb 313.078
Tm 313.125
Cu 327.395
Ag 328.068
Yb 328.937
La 333.749
Ti 334.941
Pd 340.458
Gd 342.246
Rh 343.488
Zr 343.823
Ho 345.600
Er 349.910
Tb 350.914
Dy 353.171
Sm 359.259
Sc 361.383
U 367.007
Y 371.029
Al 396.152
Ca 396.847
Nd 401.224
Sr 407.771
Ga 417.204
Pr 417.939
Ce 418.659
Eu 420.504
Ba 455.403
Na 589.592
Li 670.783
K 766.491
Rb 780.026
VDV-R
4.1
1.0
0.02
1.0
0.5
0.7
0.8
0.1
0.6
0.2
2.9
0.7
3.5
0.4
1.2
1.0
0.9
0.8
1.2
0.1
17
0.3
2.0
0.02
1.8
0.01
5.2
1.9
2.2
0.2
0.03
1.1
0.2
15
24
strana 12
VDV-A
1.4
0.3
0.02
0.4
0.1
0.2
0.4
0.02
0.2
0.1
1.1
0.3
1.0
0.2
0.2
0.3
0.3
0.2
0.4
0.04
4.7
0.1
0.4
0.04
0.5
0.01
0.9
0.4
0.5
0.04
0.01
0.1
0.01
0.3
0.8
SVDV
1.4
0.3
0.01
0.4
0.1
0.2
0.3
0.02
0.2
0.2
1.3
0.3
1.2
0.2
0.3
0.4
0.3
0.2
0.4
0.03
3.4
0.1
0.3
0.03
0.6
0.003
1.0
0.5
0.9
0.05
0.02
0.6
0.04
6.0
25
Download

Agilent 5100 ICP-OES Specifikace