EAGEN (European Association for Gastroenterology, Endoscopy and Nutrition), ZENTIVA, a
Sanofi Company, jako strategický partner a J&M agency navázaly na sedmiletou tradici a uspořádaly
8. Evropskou postgraduální školu EAGEN v Praze 13. – 14. dubna 2012. Před konferencí se odehrála
také schůze výboru EAGEN. Tématem postgraduální školy byla „Diagnóza a terapie raných stádií
gastrointestinálních a pankreatických nádorů“.
Konference se zúčastnilo necelých 150 odborníků z 18 evropských zemí. Přednášky se také
vysílaly live online přes webové stránky akce www.eage-epsg.org a www.mymeed.org, kde také
budou prezentace uloženy spolu s videi a přednáškami z předchozích Evropských postgraduálních
škol pořádaných agenturou.
Konferenci předsedali dva členové EAGEN:
Prof. Petr Dítě, MD, DSc (CZ) - prezident European Association for Gastroenterogy,
Endoscopy and Nutrition
Prof. Peter Malfertheiner, MD (DE) – přednosta Oddělení gastroenterologe, hepatologie
a infekčních chorob, Otto-v.-Guericke University, Magdeburg
Mezi dalšími přednášejícími byli:
Prof. Christoph Beglinger, MD (CH) – přednosta Oddělení gastroenterologie a hepatologie,
Fakultní nemocnice Basel
Prof. Marco Bruno, MD, PhD (NL) – vedoucí endoskopie na oddělení gastroenterologie
a hepatologie při Erasmus Medical Centre v Rotterdamu
Prof. Andrzej Dabrowski, MD, PhD (PL) – přednosta Oddělení gastroenterologie a interní
medicíny na Lékařské univerzitě v Bialystoku
Prof. Dan Dumitrascu, MD (RO) – předseda Rumunské společnosti
pro neurogastroenterologii
Prof. Giovanni Gasbarrini, MD (IT) – profesor interní medicíny, Lékařská fakulta, Katolická
univerzita v Římě
Univ. Prof. Heinz Hammer, MD (AT) - tajemník European Association for Gastroenterology,
Endoscopy and Nutrition
Ass. Prof. Martin Götz, MD (DE) – přednosta Oddělení klinické IBD, Johannes Gutenberg
University, Mainz
Prof. Guenter Krejs, MD (AT) – přednosta Oddělení gastroenterologie a hepatologie,
Lékařská univerzita Graz
Prof. Leonid Lazebnik, MD, PhD (RU) – vedoucí gastroenterolog na Oddělení lékařské péče,
Moskva
Prof. Lars Lundell, MD (SE) – profesor chirurgie ve Fakultní nemocnice Karolinska, Stockholm
Ass. Prof. Tomasz Marek, MD (PL) – vedoucí jednotky digestivní endoskopie, Ústřední
fakultní nemocnice, Katowice
Jan Martínek, MD, PhD (CZ) – gastroenterolog Ústřední vojenské nemocnice, Oddělení
interní medicíny, Praha
Prof. Tomica Milosavljević, MD, PhD (RS) – profesor interní medicíny a gastroenterologie,
Lékařská fakulta, Univerzita v Bělehradě
Prof. Peter Mlkvý, MD, PhD (SK) – přednosta Medzinárodného laserového centra MŠ SR a
OÚSA, Bratislava
Klaus Mönkemüller, MD, PhD (DE) – přednosta Kliniky interní medicíny, gastroenterologie a
infekciologie, Marienhospital, Bottrop
Prof. Jaroslaw Regula, MD (PL) – profesor na Oddělení gastroenterologie, Lékařské centrum
postgraduálního vzdělávání, Varšava
Prof. Davor Štimac, MD, PhD (CR) – přednosta Divize gastroenterologie, Oddělení interní
medicíny, Fakultní nemocnice Rijeka
Prof. Jan Tack, MD (BE) – přednosta kliniky na Oddělení gastroenterologie, Univerzita Leuven
Prof. Zsolt Tulassay, MD (HU) – přednosta 2. Oddělení medicíny, Lékařská fakulta Univerzity
Semmelweis, Budapešť
Ondřej Urban, MD, PhD (CZ) – přednosta Oddělení gastroenterologie, Vítkovická nemocnice
v Ostravě
Prof. Vlastimil Válek, MD, PhD, MBA (CZ) – přednosta Oddělení radiologie, Masarykova
univerzita v Brně
Jochen Weigt, MD (DE) – přednosta endoskopické sekce Oddělení gastroenterologie,
hepatologie a infekčních chorob, Otto-v. Guericke University Magdeburg
Letošní ročník Evropské postgraduální školy EAGEN byl podpořen UEGF (United European
Gastroenterology Federation), což ještě zvýšilo její prestiž. Účastníci také získali po devíti kreditech
od EACCME (European Accreditation Council for Continuing Medical Education). Organizátoři se již
nyní těší na pořádání příštího ročníku 9. Evropské postgraduální školy EAGEN 2013.
Download

EAGEN (European Association for Gastroenterology, Endoscopy