Domov Svatý Jan
odlehčovací služba
uživatel =
(člověk využívající službu)
komu je služba určená?
(dospělým lidem s mentálním nebo mentálním a zdravotním postižením)
co je smyslem služby?
(dočasná podpora uživatele, který potřebuje pomoc a který jinak žije doma)
-
+
(rodina uživatele tak může odpočívat a uživatel získává potřebnou podporu)
soubor informací o poskytované sociální službě OS (AAK) - strana 1 (celkem 6)
kde se služba poskytuje?
Služba se poskytuje v budovách Domova Svatý
Jan v obci Svatý Jan, č.p.40.
kdy se služba poskytuje?
Služba je poskytována nepřetržitě každý den.
soubor informací o poskytované sociální službě OS (AAK) - strana 2 (celkem 6)
co služba nabízí?
•
•
(ubytování)
(stravu)
•
(podporu při:)
(péči o sebe)
(osobní hygieně)
(péči o domácnost)
+
(péči o osobní věci)
(naplnění volného času, odpočinku)
soubor informací o poskytované sociální službě OS (AAK) - strana 3 (celkem 6)
…
(hledání vhodné práce - zaměstnání)
(kontaktu s okolím)
(obstarávání osobních záležitostí)
…
(obstarávání finančních záležitostí)
…
(jednání na úřadech a podobně)
soubor informací o poskytované sociální službě OS (AAK) - strana 4 (celkem 6)
cena za službu:
(ubytování - hlavní budova)
(ubytování - jv křídlo)
(ubytování - podporované bydlení)
(130 Kč za 1 den)
(140 Kč za 1 den)
(140 Kč za 1 den)
-------------------------------------------------------------
(jídlo - snídaně, oběd, večeře a svačiny)
(160 Kč za 1 den)
soubor informací o poskytované sociální službě OS (AAK) - strana 5 (celkem 6)
+…
(další podle sazebníku)
kontakty
318 862 389
602 960 332
www.domovsvatyjan.cz
+
sestavil a za obsah zodpovídá: Vlasta Kott, platnost od 27.10.2014
soubor informací o poskytované sociální službě OS (AAK) - strana 6 (celkem 6)
Download

soubor informací o poskytované sociální službě