Program konference:
09:00 - 10:00 Prezence
10:00 - 12:00 Plenární zasedání k 20. výročí založení
vzdělávacího komplexu
12:00 - 13:30 Oběd
13:30 - 16:30 Jednání v sekcích
- Rozvoj lidských zdrojů v regionech
- Podpora přeshraniční spolupráce
- Kurz managementu a řízení lidských zdrojů pro
řídící pracovníky na základních a středních školách
18:00
Společná večeře účastníků a následné posezení
u číše moravského vína a muziky.
Jednání v sekcích:
Sekce č. 1
Rozvoj lidských zdrojů v regionech
Moderátor: Prof. PhDr. Karel Lacina, Dr.Sc.
- Vytváření společného vzdělávacího a výzkumného vysokoškolského
prostoru – spolupráce vysokých škol ČR, SR, Ruska, Polska a
Maďarska
- Regionální veřejná správa – garant univerzálního rozvoje regionu
- Spolupráce veřejné správy (finanční úřady, úřady práce, policie,
městské úřady, atd.) s akademickou obcí s cílem rozvoje lidských
zdrojů těchto institucí
Komu určeno: Rektoři a akademičtí pracovníci vysokých škol ČR, SR,
Ruska, Polska, Maďarska, vedoucí pracovníci ÚP, FP, Policie ČR a
městské policie, akademičtí pracovníci, zabývající se aplikací elearningových technologií do výuky na vysoké škole.
Sekce č. 2
Podpora přeshraniční spolupráce a inovační
tendence v regionech
Moderátor: Ing. Jaroslav Kavka
- Podnikatelské aktivity příhraničních regionů
- Zkušenosti z přeshraniční, nadnárodní a meziregionální spolupráce
(INTERREGA A, B a C)
- Možnosti využití prostředků EU na rozvoj přeshraniční spolupráce v
letech 2007-2013
- Inovační přístupy jako faktor konkurenceschopnosti
Komu určeno: Představitelům místních samospráv, podnikatelům
jihovýchodní Moravy, kteří se podílejí nebo se v budoucnu hodlají
podílet na přeshraniční, nadnárodní, nebo meziregionální spolupráci se
Slovenskem, Rakouskem, resp. dalšími státy.
Sekce č. 3
Kurz managementu a řízení lidských zdrojů
pro řídící pracovníky na základních a středních školách
Moderátor: Ing. Marie Ježková
Ing. Andrea Kubalová, DiS.
Komu určeno: Ředitelům a řídícím pracovníkům základních a středních
škol
Hotel ADAMANTINO Luhačovice
Pokyny k vypracování příspěvků:
Rozsah: maximálně 6 stran (včetně obrázků, tabulek, apod.). Text má být
psán ve fontu Times New Roman velikosti 10, formát stránky A4,
jednoduché řádkování, jednoduchý formát sloupců, okraje 20 mm nahoře
i dole, na levé i pravé straně.
První stránka bude obsahovat první (top) řádek - název referátu (14pt
Times New Roman, POUZE VELKÁ PÍSMENA, vycentrované do středu)
volný řádek
Jméno autora (autorů) (12pt vycentrované do středu)
volný řádek
Adresa, telefon, fax a e-mail (10pt, vycentrované do středu)
dva volné řádky
Abstrakt (10pt, italic, maximálně 10 řádků)
volný řádek
Klíčová slova (10pt, italic)
dva volné řádky
Text příspěvku (10pt)
Pozn.: Ilustrace, grafika: pouze černo/bílé
Příspěvky zašlete do 5. května 2011 pouze v anglickém jazyce na
emailovou adresu Evropského polytechnického institutu, s.r.o.
[email protected]
Programový výbor:
Předseda: h. prof. Ing. Oldřich Kratochvíl, Ph.D., Dr.h.c., MBA – rektor EPI, s.r.o.,
ČR
MVDr. Stanislav Mišák - hejtman Zlínského kraje, ČR
Libor Lukáš - statutární zástupce hejtmana Zlínského kraje, ČR
Mgr, Josef Slovák - radní Zlínského kraje
Prof. Ing. Karel Rais, CSc., MBA – rektor Vysokého učení technického v Brně, ČR
Prof. Dr. Viktor I. Grišin, Dr.Sc. – rektor REA Moskva, RU
Dr. Jan Telus – rektor College of Economy, Tourism and Social Sciences in Kielce,
Kielce, PL
Prof. Dr. Irena Mačerinskiené - Mykolas Romeris University ve Vilniu, Litva
Assoc. Prof. Dr. Jogaila Mačerinskas - Vilnius University ve Vilniu, Litva
plk. prof. Ing. Václav Krajník, CSc. - rektor Akadémie policajného zboru Bratislava,
SK
Prof. Ing. Karol Polák, Dr.Sc., Dr.h.c. - rektor VŠ Sládkovičovo, SK
Prof. Ing. Tatiana Čorejová, Ph.D. - rektorka Žilinskej Univerzity, SK
Prof. PhDr. Beata Kosová, CSc. - rektorka Univerzity Mateja Bela v Banskej
Bystrici, SK
Prof. Ing. Viera Cibáková, CSc. – rektorka VŠ ekonomie a manažmentu verejnej
správy v Bratislave, SK
Prof. Ruslan I. Khasbulatov, Dr.Sc. - Ruská Ekonomická Akademie, Moskva, RU
Prof. Alan Guinn, Rushmore University, USA
Prof. Ing. Petr Dostál, CSc. - VUT Brno, ČR
Prof. Dr. Herbert Strunz - děkan Westsächsische Hochschule Zwickau, DE
Prof. Vladimír V. Tabolin - Moskevská podnikatelská akademie, RU
Doc. Ing. Miroslav Mečár, CSc. – prorektor pro zahraniční vztahy, EPI, s.r.o.
Doc. Ing. Jozef Strišš,, CSc. - prorektor pro pedagogickou činnost EPI, s.r.o.
Kunovice
h. doc. Mgr. Iveta Hashesh, Ph.D., MBA – prorektorka EPI, s.r.o. Kunovice, ČR
Ing. Jozef Habánik, Ph.D., h.doc. – akademický pracovník EPI, s.r.o., Kunovice,
ČR
Ing. Marek Šimčák, Ph.D. – akademický pracovník EPI, s.r.o., Kunovice, ČR
Ing. Jindřich Petrucha, Ph.D. – akademický pracovník EPI, s.r.o., Kunovice, ČR
1. soukromá vysoká škola na Moravě
Evropský polytechnický institut, s.r.o.
Osvobození 699, 686 04 Kunovice
Jak se dostat do Luhačovic
Přihláška k účasti na konferenci a
žádost o zajištění ubytování
Praha
Czech Republic
Brno
Jméno:
Příjmení:
Titul:
Organizace:
Adresa:
Tel.:
E-mail:
Ostrava
Zlín
Luhačovice
směr Vsetín
směr Přerov
Plechanovou ruskou ekonomickou akademii v Moskvě,
Moskevskou podnikatelskou akademií, Moskva,
Institutem ekonomiky v Podolsku,
College of Economy, Tourism and Social Sciences v Kielcích,
Mykolas Romerius University ve Vilniu,
Vilnius University ve Vilniu,
Akadémiou policajného zboru v Bratislave,
Ekonomickou univerzitou v Bratislave,
Vysokou školou ekonómie a manažmentu v Bratislave,
Vysokou školou v Sládkovičove,
Univerzitou M. Bela v Banskej Bystrici,
Žilinskou univerzitou, Fakultou riadenia a informatiky v Žiline
Vysokým učením technickým v Brně
Zlín
Fax.:
Žádám závazně o zajištění ubytování:
ze dne 19. na 20. května ............................. ANO / NE
ze dne 20. na 21. května ............................. ANO / NE
Evropský polytechnický institut, s.r.o.
organizuje ve spolupráci s
Návratka
Vyplněním a zasláním tohoto formuláře potvrzuji svou účast na
konferenci “Jak úspěšně podnikat v příhraničních regionech
jihovýchodní Moravy” v Luhačovicích organizovanou
EPI, s.r.o. Kunovice, dne 20. května 2011
1. soukromá vysoká škola na Moravě
pod záštitou
E49
směr Brno
Luhačovice
hejtmana Zlínského kraje
E50
E50
Uherské Hradiště
MVDr. Stanislava Mišáka
Uherský Brod
VI. mezinárodní konferenci
typ pokoje ..............................
Ceník ubytování:
1 lůžkový pokoj/noc .................................... 970,- až 1 200,2 lůžkový pokoj/noc .................................... 1 400,- až 1 800,apartmán 2 os./noc .................................... 2 900,-
“Jak úspěšně podnikat
v příhraničních regionech
jihovýchodní Moravy”
Ubytování si hradí každý účastník sám!
Účastnický poplatek činí:
- 1 500 Kč
Poplatek zahrnuje: režijní náklady, občerstvení, sborník, společenský
večer (nezahrnuje ubytování)
Termín úhrady: do 30. dubna 2011 na níže uvedený účet
Komerční banka: č. ú. 27-9990090287/0100
Číslo účtu ve formátu IBAN CZ8401000000279990090287
Z konference bude vydán sborník. Pokud máte zájem v tomto sborníku
publikovat Váš příspěvek, odešlete jej na [email protected] do
5. května 2011 pouze v anglickém jazyce. Bližší informace o zveřejnění
příspěvku v tomto sborníku naleznete na www.edukomplex.cz.
Návratku zašlete na adresu:
Evropský polytechnický institut, s.r.o.
Osvobození 699
686 04 Kunovice
Adresa a kontakty:
Evropský polytechnický institut, s.r.o.
Konference 2011
Osvobození 699, 686 04 Kunovice
tel.: +420 572 549 018, +420 572 548 035
fax: +420 572 548 788
e-mail: [email protected]
Podrobnější informace na: www.edukomplex.cz
Místo konání konference:
Hotel Adamantino
Pozlovice 337
763 26 Luhačovice
Datum konání konference:
20. května 2011
Download

Program konference - Evropský polytechnický institut, sro