DUM_D_9_Dl_12_2.sv_valka_priciny.notebook
June 24, 2013
Číslo projektu, šablona: CZ.1.07/1.4.00/21.3132, III/2 Využívání informačních a
komunikačních technologií ve výuce
Kdo vytvořil, ověřil:
Martin Dolejší
Předmět, ročník:
Dějepis, 9. ročník
Téma:
2. světová válka ­ úvod
Stručný popis:
Příčiny 2. světové války, protivníci, bojiště, Datum vyhotovení:
20.4. 2012
1
DUM_D_9_Dl_12_2.sv_valka_priciny.notebook
June 24, 2013
Druhá světová válka ­ úvod
•
•
•
•
Příčiny
Protivníci
Bojiště
test
2
DUM_D_9_Dl_12_2.sv_valka_priciny.notebook
June 24, 2013
Příčiny
• slabost vítězů 1. sv. války
­ vítězné státy ­ Francie, Velká Británie, nově vzniklé státy... ­ neschopnost kontrolovat a vyžadovat dodržování smluv
­ neschopnost vytvořit stabilní systém pomocí mezinárodních smluv
• nespokojenost s výsledky versaileské smlouvy
­ vítězné státy (Itálie, Japonsko...) nespokojenost s "kořistí"
­ poražené státy ­ Německo ­ nesmiřitelnost s porážkou
• územní požadavky nacistického Německa
­ Polsko ­ nárokuje "historická" území, existující německá menšina
­ Východní Evropa (území SSSR ­ Ukrajiny, Bělorusko, Rusko), ­ zdroje potravin a surovin, postupná likvidace slovanů
­ Západní Evropa ­ snaha o ovládnutí Evropy jako celku 3
DUM_D_9_Dl_12_2.sv_valka_priciny.notebook
June 24, 2013
Protivníci
• Osa
­ Německo, Itálie, Japonsko a jejich "vazalové" (Slovensko, Maďarsko, Rumunsko, Bulharsko, Finsko...)
• Spojenci
­ Velká Británie (a země Commonwealthu), SSSR, USA
­ exilové vlády poražených evropských států (Francie, Československo, Polsko, Norsko...) a státy napadené jinde (Čína, Filipíny)
­ státy nezasažené válkou přímo (státy Jižní Ameriky)
• Neutrální státy
­ Švédsko, Švýcarsko, Irsko
4
DUM_D_9_Dl_12_2.sv_valka_priciny.notebook
June 24, 2013
Bojiště
• Západní Evropa
­ Francie, Velká Británie
• Východní Evropa
­ Polsko, SSSR
• Afrika
­ Egypt, Tunis, Lybie, Alžírsko
• Asie
­ Čína, Barma, Singapur (britská kolonie)
• Pacifik
­ Filipíny, britské a holandské kolonie (Java, Borneo, Nová Guinea)
5
DUM_D_9_Dl_12_2.sv_valka_priciny.notebook
June 24, 2013
Protivníci ­ rozděl uvedené státy do skupin
Osa
Spojenci
Neutrální státy
Francie
Švýcarsko
USAIrsko
Čína
Maďarsko
Slovensko
Polsko
Německo
Finsko
Japonsko
Itálie
SSSR
Velká Británie
Československo
Švédsko
Filipíny
Norsko
6
DUM_D_9_Dl_12_2.sv_valka_priciny.notebook
June 24, 2013
Otázky
• Za které země uzavřeli Molotova a Ribentrop smlouvu o neútočení? (2)
• Který stát se stal první válečnou obětí Německa? (1)
• Na uzemí, kterých států se bojovalo v Africe? (2)
• Která britská kolonie na Malajském poloostrově se stala obětí japonského útoku? (1)
• Které dvě země v jižním Pacifiku byly ohroženy japonskou invazí? (2)
7
DUM_D_9_Dl_12_2.sv_valka_priciny.notebook
June 24, 2013
Test
(2)
1) Proč selhaly vítězné mocnosti?
2) Které státy byly nespokojené s výsledky 1. sv. války a proč?
(3)
(7)
3) Které velmoci stály proti sobě?
4) Území kterých států se stalo bojištěm ve východní Evropě?
(2)
5) Území kterých států se stalo bojištěm v Africe?
(3)
8
DUM_D_9_Dl_12_2.sv_valka_priciny.notebook
June 24, 2013
Použité materiály:
Obrázky ­ volně dostupné na:
http://
Literatura:
• Dějepis, Nová doba, I. díl, 3. vydání, 1997
• Dějepis, Fraus 1.vydání 2011
9
Download

2. světová válka úvod Příčiny 2. světové války, protivníci, bojiště,