CHEMICKY A TEPELNĚ ODOLNÉ
POVLAKY LENA
Dipl.tech.Miroslav VYHNÁNEK, Lena Chemical s.r.o.
Nejen nová ale i rekonstruovaná technologická
zařízení, ocelové konstrukce a stavby z hlediska jejich
dlouhodobé životnosti vyžadují spolehlivou, časově
stálou a ekonomicky přijatelnou povrchovou ochranu
před působením chemicky agresivních provozních
podmínek.
Lena N 121
Lena N 121-1
vysoce chemicky odolný silnovrstvý nátěr
vysoce chemicky odolný silnovrstvý nátěr
se zvýšenou tepelnou odolností
Lena N 121-2
vysoce chemicky odolný silnovrstvý nátěr
pro kyseliny, alkoholy
Lena N 125
Stejně tak je třeba chránit skladované či zpracovávané
látky ( např. louhy, demi vodu, pitnou vodu, pivo,
víno, poživatiny, atd.) naopak před nežádoucím
stykem s technologickým zařízením.
silnovrstvý nátěr certifikovaný pro přímý
styk s pitnou vodou, pivem, vínem a
poživatinami
Lena N 301
Pro tyto účely Lena Chemical s.r.o. ve své vývojové
laboratoři připravila a ověřila řadu dvousložkových hmot
na epoxidové a epoxidvinylesterové bázi pro:
• vnitřní i vnější protichemickou ochranu chemických
reaktorů, skladovacích zásobníků chemikálií,
produktovodů,
zpracovatelských
zařízení,
technologie odsíření elektráren, apod.
• vytvoření vnitřního či vnějšího ochranného povlaku
vodojemů, spilek, skladovacích tanků na pivo či víno,
potravinářských technologií, apod.
• ochranu a izolaci záchytných jímek na chemikálie,
konstrukcí budov, čističek odpodních vod, apod.
vysoce chemicky a tepelně odolná stěrková
nebo nástřiková hmota se skelnými vločkami
Lena N 301-1
extrémně chemicky a tepelně odolná
stěrkov nebo nástřiková hmota se skelnými
vločkami
a tyto hmoty již řadu roků v systému řízení jakosti ISO
9001 vyrábí a dodává.
Obr.2
Výběr hmoty a aplikační technologie pro realizaci
ochranného povlaku Lena
Rozhodnutí, kde a jaká povlaková hmota Lena bude
použita, by mělo vzejít již v průběhu plánování výroby,
stavby, opravy či rekonstrukce zařízení.
V průběhu projektové přípravy je vhodné znát druh i stav
podkladu a znát budoucí provozní podmínky, tzn.
chemické a teplelné zatížení, mechanické zatížení atd.,
popř. další požadavky na bezpečnost či omezení pro
realizaci, apod.
Vzhledem ke složitosti správné volby povlakové hmoty
Lena
nebo jejich souvrství doporučujeme vyplnit
poptávkový list dostupný na www.lenachemical.com,
v katalogu nebo na CD Lena Chemical a nebo přímo
Obr.1
Přehled povlakových hmot Lena
27
Povrchové úpravy 4/2005
.
kyselina chromová
v sídle naší společnosti. Na poptávkovém listu nám jsou
sděleny veškeré důležité informace, na jejichž základě
oddělení péče o zákazníky Lena Chemical doporučí
optimální skladbu ochranného povlaku včetně doporučení
aplikační technologie.
voda a vodní páry
65
65
80
65
30
100
100
80
50
100
80
80
80
100
100
80
150
120
100
30
40
50
65
40
80
Pro odsíření:
kysličník uhličitý - plyn
kysličník uhelnatý - plyn
kysličník siřičitý - mokrý nebo suchý
kysličník siřičitý - plyn
kyselina sírová
25
70
80
180
205
120
180
100
80
50
kyselina dusičná
kyselina fosforečná
kyselina sírová
Správně navržený a aplikovaný ochranný povlak nejenže
musí být odolný vůči působení ve většině případů měnící
se směsi vícero chemických látek či přípravků při měnící
se jejich teplotě, ale také musí vykazovat i odpovídající
přilnavost souvrství k podkladu a jednotlivých vrstvev
mezi sebou, což je velmi důležité především při náhlých
změnách teploty zapřičiňujících objemové změny
podkladu.
kyselina tříslová
uhličitan draselný
hydroxid draselný
hydroxid sodný
hydroxid vápenatý
topný olej
benzin
transformátorový olej
ropa
heptan
toluen
benzen
butyl alkohol
etyl alkohol
5
20
5
20
40
vše
25
70
80
vše
50
45
50
vše
100
100
100
100
50
95
Obr.3
Ochranné povlaky Lena vykazují
• extrémně vysokou odolnost vůči chemikáliím (
ropným výrobkům, žíravinám, kyselinám, louhům,
rozpouštědlům, organickým látkám, apod.)
• unikátní protidifuzní úpravu
• vynikající odolnost vůči zvýšeným teplotám
• vynikající odolnost vůči mechanickému namáhání (
tlak, oděr, rázy, apod.)
• tloušťku povlaku od 150 my do 1500 my
• jednolitý bezespárý povrch
• snadnou čistitelnost a dekontaminovatelnost
• minimální náklady na údržbu
• velmi snadnou aplikovatelnost
• velmi rychlé zprovoznění zařízení či stavby
• snadnou vizuální kontrolu povrchu
• při poškození jednoduché a rychlé a levné lokální
opravy
• velmi příznivý poměr cena/užitná hodnota
Informativní chemické odolnosti:
Chemikálie
kyselina octová
kyselina mravenčí
kyselina solná
max.koncentrace %
25
50
75
10
100
20
37
Obr.4
max.oC
Lena Chemical s.r.o.
Uničovská 68
785 01 Šternberk
T: 585 012 714
F: 585 012 739
E: vyhná[email protected]
www.lenachemical.com
100
80
65
80
40
110
80
28
Povrchové úpravy 4/2005
.
Download

Chemicky a tepelně odolné povlaky Lena ( Povrchové úpravy 4.2005)