Rehabilitační ústav Brandýs nad Orlicí
Fyzikální terapie
Obsah
1.
Fyzikální terapie - fyzioterapie .................................................................................................... 4
2.
Fyzikální terapie - termoterapie .................................................................................................. 5
3.
Fyzikální terapie -fototerapie....................................................................................................... 6
4.
Fyzikální terapie -hydroterapie ................................................................................................... 7
5.
Fyzikální terapie - mechanoterapie............................................................................................ 9
6.
Fyzikální terapie - ultrasonoterapie.......................................................................................... 10
7.
Fyzikální terapie - magnetoterapie........................................................................................... 12
8.
Fyzikální terapie - elektroterapie .............................................................................................. 14
Fyzikální terapie
Fyzikální terapie využívá různé druhy energie (umělé, přirozené) za účelem prevence a
léčení organických a funkčních onemocnění. Patří sem:
-
Fyzioterapie
Termoterapie
Mechanoterapie
Ultrasonoterapie
Pulzní magnetoterapie
Elektroterapie
Fototerapie, radioterapie
Hydroterapie
1. Fyzikální terapie - fyzioterapie
Fyzioterapie léčí funkční poruchy pohybového aparátu a využívá poznatky z anatomie a
fyziologie. Patří sem:
-Technika měkkých tkání
Jedná se o masáž uvolňující svalové spazmy a facie, připravuje tkáň k léčbě
- Manipulační terapie
Jedná se o mobilizace periferních kloubů a páteře do fyziologického postavení.
- Léčebná tělesná výchova –LTV
Jedná se o souhrn cvičebních procedur
- Fyzioterapie je významnou léčbou po úrazech, kde je snaha navrátit funkční hybnost.
2. Fyzikální terapie - termoterapie
Termoterapie je aplikace tepelné energie nebo její odebírání za účelem léčebného efektu.
Termoterapii dělíme na:
-
-
kladnou → působení tepla podporuje metabolické děje, rozšiřuje cévy, zvyšuje
prokrvení, místně působí proti bolesti, uvolňuje svalové napětí, urychluje zánětlivé
procesy
zápornou → působení chladu zpomaluje metabolické děje, ochlazuje tělo, místně
potlačuje zánětlivé procesy, zmenšuje tvorbu otoků, hematomů, tlumí bolest
Fyzikální terapie - termoterapie
Kladná termoterapie
-
teplé suché prostředky → termofor, samoohřívací obklad, elektrická poduška, parafín
teplé vlhké prostředky → částečné a celkové koupele, sprcha, sauna, zábaly z
rašeliny, bahna, parafín
Záporná termoterapie
-
chladné suché prostředky → vak na led, studený sáčkový obklad, ethylchloridový
spray
chladné vlhké prostředky → kryoterapie -polária,částečné a celkové koupele, sprcha,
zábaly
3.
Fyzikální terapie -fototerapie
Fyzikální terapie – fototerapie je léčebná světelná terapie, která využívá
elektromagnetického záření v oku viditelné i neviditelné části světelného spektra. Fototerapie
má analgetické, protizánětlivé a biostimulační účinky. Využíváme nepolarizované záření jako
je denní světlo, UV záření, ultrafialové záření, polarizované záření a infračervené záření
infračervené záření – např. SOLOUX
ultrafialové záření – např. horské slunce
polarizované záření – např. Biolampa
Fototerapie
4.
Fyzikální terapie -hydroterapie
Fyzikální terapie – hydroterapie je také známá pod názvem vodoléčba a zahrnuje veškeré
procedury spojené s vodou. Působí na organismus především reflexně a vyvolává
podráždění:
-
tepelné – teplota vody → střídavé koupele, vodní střiky, obklady, sauna
mechanické – tlak vody → vodní masáž, perličková koupel
chemické – ve vodě přidané látky → minerály, vonné oleje, bylinné koupele
Vodoléčba má příznivý vliv na:
-
krevní a lymfatický systém
imunitní systém
nervový systém, některá onemocnění dýchacího systému …atd.
Hydroterapie
5.
Fyzikální terapie - mechanoterapie
Fyzikální terapie – mechanoterapie spočívá v působení mechanické energie na lidský
organismus a využívá různé techniky masáží:
-
manipulace, trakce – působení tahem a tlakem
polohování
pasivní cvičení
Cíle mechanoterapie je ovlivnit místní i celkové stavy obtíží a změn vyvolaných nemocí,
zraněním nebo námahou.
Mechanoterapie
6.
Fyzikální terapie - ultrasonoterapie
Ultrasonoterapie využívá mechanického podélného vlnění k léčebným účinkům s frekvencí
1MHz a 3MHz. Umožňuje cílené ošetření povrchových i hlubokých struktur, má
spasmolytický a analgetický účinek.
Hlavním účinkem ultrazvuku je mikromasáž, která vede k výraznému prokrvení tkání s
následným zvýšením okysličení, přívodem živin a odplavením nežádoucích škodlivých
metabolitů.
Ultrasonoterapie
Způsoby aplikace:
-
Statická, semistatická, dynamická
Přímý kontakt - gel ,parafín (lom,odraz)
Subakvální ozvučení
-
Délka aplikace 3-10 min
Intenzita 0,5 W/cm 2 akutní stavy , chronické 0,8 - 2 W/cm 2 – step
Léčebné využití:
-
myalgie, lumbago –
stavy po kontuzích, distorzích, luxacích
akutní artritidy
Herpes zoster
-
artrozy, spondylózy
entezopatie
Periartris humeroscapularis
amputační bolesti
Morbus Bechtěrev
Sudeckův syndrom
Kontraindikace
-
Epifýzy rostoucích kostí
Gonády
Oči
Stavy po laminektomii
Čerstvá krvácení
-
Relativní: parenchym. orgány, periferní nervy,
kostěné výstupky těsně pod kůží
7.
Fyzikální terapie - magnetoterapie
Magnetoterapie je léčebné využití magnetického pole o nízkých a středních frekvencích v
pulzním režimu od 1-100Hz. Působení pulzního magnetického pole ovlivňuje tkáně lidského
těla na buněčné úrovni a dochází tak ke zvyšování propustnosti mezibuněčných membrán a
tím k zvýšenému prokrvování, okysličování, zásobování živinami a k lepšímu odvádění
zplodin v exponované tkáni.
Účinek magnetoterapie:
-
vazodilatační,
analgetický,
biostimulační,
protizánětlivý,
antispastický,
myorelaxační
Výhodou magnetoterapie je bezkontaktní léčba s možností aplikace přes sádrovou fixaci,
krycí obvazy, ortézy apod.
Kontraindikace
Absolutní kontraindikace
· Používání kardiostimulátoru, podpůrného sluchového zařízení a jiných citlivých
elektronických zařízení, které není možno sejmout. Pulsní magnetické pole by mohlo
způsobit poruchu jejich funkce.
· Těhotenství.
· Krvácení jakéhokoli původu. NPMP zvyšuje prokrvení tkáně a krvácení by se mohlo zvýšit.
Začněte magnetoterapii aplikovat až ve fázi rekonvalescence, dle postižení za 3 dny až
týden po krvácení.
· Nádorová onemocnění. NPMP o nízké indukci není samo o sobě schopno vyvolat zhoubné
bujení, naopak svým blahodárným vlivem na imunitní systém organismu působí preventivně
proti jeho vzniku. Zvýšením prokrvení tkáně by však mohlo u již existujících nádorů podpořit
jejich metabolismus. V zahraničí sice existuje několik odborných pracovišť, která naopak s
úspěchem používají magnetoterapii specifického charakteru v jejich léčbě, ale v našich
podmínkách je podle platných doporučení použití NPMP v těchto případech zcela
kontraindikováno.
Relativní kontraindikace
Menstruace (možno používat mimo oblast pánve).
· Zvýšená funkce endokrinních žláz (žláz s vnitřní sekrecí – nadledviny, štítná žláza,
hypofýza apod.). Po konzultaci s lékařem je možno NPMP aplikovat mimo oblast těchto žláz.
· Záchvatovitá neurologická onemocnění jako epilepsie apod. – neaplikovat na oblast hlavy
· Extrémně nízký krevní tlak. NPMP má vazodilatační účinky, tzn. způsobuje rozšíření cév,
což může vyvolat pokles krevního tlaku. Tyto příznaky však během několika expozic
odeznějí.
· Nekompenzovaný dětský diabetes.
8.
Fyzikální terapie - elektroterapie
Elektroterapie využívá elektrický proud různé frekvence, intenzity a polarity. Elektroléčbu lze
přesně dávkovat a přesně zacílit na požadovaný nemocný orgán nebo tkáň. Elektroléčba
využívá především nízkofrekvenční, středofrekvenční a vysokofrekvenční proudy:
-
diadynamik,
Träbert,
TENS,
interferenční proudy ..
Účinek elektroterapie je analgetický, myorelaxační, antiedematozní, hyperemizační (zlepšení
prokrvení), vasodilatační.
Elektroterapie
Galvanoterapie
Galvanoterapie využívá kontinuálního, stejnosměrného proudu. Směr průtoku je stanoven od
anody ke katodě.
Využívá se pro polarizaci tkání, změny odporu, hyperémie, ovlivnění nervové a svalové
dráždivosti.
-
Klidová galvanizace(podélná, paravert, radikulární atd.
Čtyřkomorová - voda - elektrodu tvoří ponořená končetina
Elektroléčebná vana
Iontoforéza
Nízkofrekvenční proudy
-
TENS
Transkutánní elektrostimulace
impulsy kratší než 1 ms
hrotová eletroda
analgetický efekt
-
DD-diadynamické proudy- nízkofrekvenční sinusové monofázické proudy nasedající
na galvanickou složku. Diadynamické (nebo též DD, česky dvousložkové) proudy
objevil při hledání nejvhodnějšího způsobu tišení bolesti francouzský zubař Bernard
již v roce 1929. Jedná se o simultánní (společně probíhající) aplikaci dvou složek
elektrického proudu, a to stejnosměrné a střídavé (impulzní). DD proudy se aplikují
pomocí dvou plošných elektrod. Intenzita proudu se nastavuje dle subjektivního
pocitu klienta, ten cítí slabé brnění až mravenčení. Obecně se DD proudy používají
především proti bolesti (analgetický účinek) nebo ke zvýšení prokrvení dané oblasti.
DD proudy jsou indikovány u poúrazových stavů, funkčních i strukturálních poruch
pohybového systému.
-
Středofrekvenční proudy
1001 až 100 000 Hz
prakt. využití 2 500 Hz až 12 000 Hz
tetrapolární aplikace -IF proudy
bipolární aplikace (modulace již v přístroji)
-
IF proudy
IF proudy jsou středofrekvenční proudy, které se při průchodu tkání mění na
nízkofrekvenční. Výhodou této aplikace je dosažení větší intenzity a hloubky účinku
než u nízkofrekvenčních proudů. IF proudy lze aplikovat ze 2 nebo 4 plošných
elektrod. Intenzita proudu se nastavuje dle subjektivního pocitu klienta, který má cítit
slabé brnění až mravenčení. IF proudy mají účinky analgetické, zvyšují prokrvení
dané oblasti, ale také navozují svalovou relaxaci. Tyto proudy jsou indikovány u
posttraumatických stavů, funkčních i organických poruch pohybového systému.
Kombinovaná terapie
Ultrazvuk + elektroterapie
Ultrazvuková hlavice je elektrodou
UZ + TENS
+ NF proudy
+ IF proudy
Bezkontaktní elektroterapie
Vysokofrekvenční terapie 300kHz až 300GHz
Krátkovlnná diatermie 27,12kHZ -prohřátí tkání
Ultrakrátkovlnná diatermie 433,92 MHz nebo 915 MHz(USA)
Mikrovlnná diatermie 2 450Mhz
Distanční elektroterapie
Využívá působení elektrického proudu,který vzniká v hloubce tkáně prostřednictvím
magnetické indukce
Je potlačena magnetická složka elektromagnetické pole
Komfortní aplikace, možno i s IR-A zářičem (prohřátí)
Download

7. Fyzikální terapie - Rehabilitační ústav Brandýs nad Orlicí