Národní Tkáňové Centrum a.s.
Campus Science Park
Palachovo náměstí 2/726
Brno 625 00
Tel.: + 420 511 180 703
AUTOLOGNÍ KRYOPREZERVOVANÁ TKÁŇ PŘÍŠTÍTNÝCH TĚLÍSEK
Definice:
Autologní kryoprezervovaná tkáň příštítných tělísek je tkáň, která
byla operativně vyjmuta pacientu z těla na základě indikace sekundární nebo
terciární hyperparatyreózy lékařem. Tato tkáň byla kryoprezervována a uchována
do doby vyžádání lékařem. Následně je tkáň vymražena a revitalizována. Po
vymražení a revitalizaci je žádoucí, aby tkáň byla do 24hodin implantována
pacientu, aby byla zachována vitalita tkáňového transplantátu.
Složení: Tkáň příštítného tělíska dodávaná v revitalizačním médiu (CellGro
s obsahem solí, cukrů, aminokyselin, vitamínů, pufr, L-glutamin, lidský albumin a
insulin) s podílem 10% autologního séra pacienta. Tkáň s médiem je uzavřená ve
dvojitém sterilním plastovém kontejnerku.
Možné nežádoucí účinky: Selhání štěpu.
Transport: 8 – 40°C
Skladování: Produkt je uchováván při pokojové teplotě, pro transport je přípustná
teplota 8-40°C.
Exspirace: 24 hodin
Indikace: Iatrogenní hypoparatyreóza
Příprava štěpu k použití:
1. Před aplikací se štěp přenést do sterilní misky.
2. Opláchnout sterilním fyziologickým roztokem.
3. Pokud je nutné, je možné, aby štěp byl upraven do požadovaného tvaru pomocí
nůžek nebo skalpelu.
Upozornění:
1. Štěp nesmí oschnout!
Sledování tkáně: Lékař/transplantolog je povinen vyplnit a zaslat zpět přiloženou
návratku o příjemci štěpu za účelem sledování štěpu po transplantaci. VYPLŇTE
PODROBNĚ PŘILOŽENOU NÁVRATKU (RETURN CARD) A ZAŠLETE NA
NÁRODNÍ TKÁŇOVÉ CENTRUM TAK, JAK JE NA NÍ UVEDENO.
Tkáň je připravena a distribuována Národním Tkáňovým centrem a.s., Campus
Science Park, Palachovo nám. 2/276, 625 00 Brno, Česká republika.
Číslo formuláře
Vydání
Platnost od
Strana 1 (celkem 1)
PT.003.CZ
2
1.4. 2012
Download

+ 420 511 180 703