NÁVOD K POUŽITÍ
2013 Sportive Line // 2013 Urban Line
SX1, SX2, S2, S3 // XP2, XP3
Bed_SportiveLine_2013.indd 1
12/09/2012 16:09:51
OBSAH
1. ÚVOD
1.1 Informace k návodu
1.2 První kroky po zakoupení
2. OBSAH BALENÍ
3. VÁŠ PEDELEC
3.1 Specifikace Vašeho pedelecu
3.2 Systémové komponenty
pro modely Winora SX1, SX2, S2, S3, XP2 a XP3
4. OVLÁDACÍ ELEMENTY // FUNKCE
4.1 Displej DP12
4.2 Uvedení systému do provozu
5. AKUMULÁTOR // NABÍJEČKA
5.1 Obecné pokyny
5.2 Vložení a vyjmutí pedelec akumulátoru
5.3 Nabíjení akumulátoru
6. CHYBY - PŘÍČINY & OPRAVA
03
04
05
06
08
09
10
12
12
15
16
16
18
19
20
6.1 FAQ
6.2 Zobrazení chybových kódů
6.3 Odstranění problémů
20
21
22
7. ZÁRUKA
8. PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
26
27
2
Bed_SportiveLine_2013.indd 2
12/09/2012 16:09:51
1. ÚVOD
Gratulujeme k nákupu kola Winora Pedelec
s TranzX pohonem!
Děkujeme Vám, že jste se rozhodli pro nákup našeho
kola Winora Pedelec (pedal electric cycle) s
Mionic TranzX pohonem. Přejeme Vám
mnoho najetých kilometrů.
Všechny důležité funkce Vám vysvětlí a
ukáže Váš prodejce. Vy si prosím
pozorně pročtěte následující návod k
použití. Dále Vás prosíme, abyste se před
první jízdou na veřejné komunikaci
důkladně seznámili s obslužnými elementy
systému a chováním Vašeho pedelecu.
Vzniknou-li potíže při montáži nebo
nastavení, neprodleně se obraťte na
Vašeho prodejce.
3
Bed_SportiveLine_2013.indd 3
12/09/2012 16:09:52
1. ÚVOD
1.1 Informace k návodu
Tento návod tvoří celek společně s
„Winora Group návodem k použití“
a „Winora Group Pedelec/eBike
manuálem“.
Všeobecné informace ke správnému
zacházení s Vaším pedelecem, stejně
tak informace např. o pohonu a
dojezdech naleznete ve „Winora
Group eBike/Pedelec manuálu“.
Obecné informace o manipulaci s jízdním
kolem a jeho součástmi, návod k montáži
a bezpečnostní pokyny naleznete ve
„Winora Group návodu k použití“.
V
tomto
systémovém
návodu
naleznete všechny informace týkající se
pohonného systému Vašeho pedelecu.
4
Bed_SportiveLine_2013.indd 4
12/09/2012 16:09:52
1.2 První kroky po zakoupení
sériové číslo
V případě ztráty nebo krádeže Vašeho kola
je
velice
důležité
mít
dostatečně
zdokumentované
všechny
identifikační
znaky pedelecu. To znamená nikoli pouze
fotografie
kola,
nýbrž
i
následující
specifikace, které si můžete ihned
zaznamenat na této straně:
číslo klíče
Sériové číslo naleznete na
spodní straně předního konce
spodní rámové trubky.
Vaše sériové číslo
Vaše číslo rámu
Náhradní klíč je možné
přiobjednat u Vašeho
prodejce.
Vyražené číslo rámu naleznete
na sedlové trubce v oblasti
středového složení.
Vaše číslo klíče
5
Bed_SportiveLine_2013.indd 5
12/09/2012 16:09:53
2. OBSAH BALENÍ
1. Všeobecný
eBike/Pedelec manuál
2. Winora Group návod
k použití
3. Systémový návod
Elektrokolo bez řidítek, představce a pedálů (ilustrativní zobrazení).
6
Bed_SportiveLine_2013.indd 6
12/09/2012 16:09:57
pedály
klíče
držák kabelu
akumulátor
Upozornění:
řidítka, představec, displej
Pomoc při první montáži Vašeho kola
naleznete ve všeobecném návodu
„Winora Group návod k použití“,
v odstavci „přizpůsobení jízdního
kola na cyklistu“
7
Bed_SportiveLine_2013.indd 7
12/09/2012 16:09:59
3. VÁŠ PEDELEC
displej DP12
a DP09 obslužný element (vlevo)
XP M19 motor předního
kola s funkcí dynama,
řídící jednotka a kazetový
volnoběh
Senzor brzdové páčky (vpravo)
Kabel motorušroubový spoj
řetězová vzpěra
(vlevo)
BB senzor
(senzor síly
středového složení)
T-Shape BL11 akumulátor
integrovaný v rámu
8
Bed_SportiveLine_2013.indd 8
12/09/2012 16:10:03
3.1 Specifikace Vašeho pedelecu
S2 / S3
Sportive Line
SX1
SPECIFIKACE RÁMU
RÁM
TVAR RÁMU
VELIKOSTI RÁMU
SX2
Urban Line
XP2 / XP3
Al 6061 T6
dámské: 28“ pánské: 28“
pánské MTB 26“ a 29“
28“ dámské: 44, 48, 52cm
26“ MTB pánské: 42, 46, 50, 54cm
pánské: 28“
28“pánské: 48, 52, 56, 60cm
29“ MTB pánské: 44, 48, 52, 56cm
KRÁTKÁ SPECIFIKACE
VIDLICE
ŘADÍCÍ KOMPONENTY
PŘEVODY
Suntour odpružená vidlice
S2: NEX HLO 63mm
S3: NCX DLO 63mm
S2: Deore 27r. Mix
S3: Deore/XT 30r. Mix
BRZDY
SVĚTLA
Př.světlo: Trelock Bike Duo LS83
s parkovacím světlem
Zad. světlo: integr. v nosiči
PLÁŠTĚ
Schwalbe Energizer Plus Tour s
ochr.proti pošk. 40-622
HMOTNOST
POVOLENÁ CELK.HMOTNOST
RST odpr.vidlice Aerial
26“: 32RL 29“: 29RL
80mm zdvih
Deore 27r. Mix
Deore/XT 30r. Mix
vpředu.:48-36-26z. vzadu:11-34z. vpředu: 48-36-26 zubů vzadu: 11-34 zubů
S2: Tektro Draco S3: Tektro
Auriga E-Sub hydraulická
kotoučová brzda 180/160mm
STŘEDOVÉ SLOŽENÍ
OSTATNÍ
Suntour odpr.vidlice
XCR RLO 26“ & 29“
80mm zdvih
Tektro Draco hydraulická kotoučová brzda
180/160mm
Bez osvětlení
Schwalbe Smart Sam Performance
26“ 62x559 29“ 62x622
XP2: JD odpružená vidlice
JF3W Monoshoc, 35mm
XP3: Al pevná vidlice
XP2: Deore 9r. Mix
XP3: Deore/XT 10r. Mix
vpředu: 42z. vzadu: 11-34z.
Tektro Draco hydraulická
kotoučová brzda 180/160mm
Př.světlo: Trelock Bike Duo
LS83 s park.světlem
Zad.světlo: B&M Seculite
Schwalbe Energizer Plus Tour
s ochr. proti pošk. 40-622
BB senzor střed.složení 110,5mm
Motor s funkcí dynama
S2 dám/pán: od 25,5kg/od25,9kg
S3 dám/pán: od 24,9kg /od25,3kg
Stojan zadní stavby
26“: od 23,0 kg
26“: od 22,9 kg
29“: od 23,9kg
29“: od 23,8 kg
130kg
Motor s funkcí dynama
XP2. od 23,3kg
XP3: od 22,6kg
9
Bed_SportiveLine_2013.indd 9
12/09/2012 16:10:03
3. VÁŠ PEDELEC
3.2 Systémové komponenty
*ilustrativní zobrazení
XP M19 motor zadního
kola
Integrovaná řídící jednotka
250W jmenovitý trvalý výkon
36V stejnosměrný motor
Integrovaný senzor rychlosti
Kuličkové ložisko
Funkce dynama
Montážní šířka: 135mm
Shimano/Sram kompatibilní
Kazetový volnoběh
Displej DP12
DP09 ovládací element
znázorňuje funkce
computeru a systému
ovládací element umístěn
vlevo na řidítkách
viz. kapitola „ovládací
elementy//funkce“
viz.kapitola „ovládací elementy//funkce”
10
Bed_SportiveLine_2013.indd 10
12/09/2012 16:10:05
*ilustr.zobrazení
T-Shape BL11
akumulátor
Li-Ion akumulátor
viz.kapitola
„akumulátor//
nabíječka“
Senzor brzdové
páčky*
stisknutím brzdové páčky díky
funkci Cut-Off dojde k
okamžitému vypnutí motoru.
senzor na pravé brzdové páčce
(pro brzdu zadního kola)
BB senzor
(senzor síly středového složení)
namontován ve středovém složení
se senzorem síly a otáček
integrovaný senzor RPM (počet
otáček)
11
Bed_SportiveLine_2013.indd 11
12/09/2012 16:10:07
4. OVLÁDACÍ ELEMENTY // FUNKCE
4.1 Displej DP12
1. světelný senzor
2. zvolená funkce displeje (VOL //
ODO // DST // RANGE) a
digitální ukazatel hodnot (např.
km/h pro rychlost)
3. symbol pro servis
4. ukazatel stupně nabití akumulátoru
5. ukazatel pro funkci turbo
6. režim jízdy
(N // L // M // H)
12
Bed_SportiveLine_2013.indd 12
12/09/2012 16:10:07
Vysvětlení symbolů na displeji
Displej znázorňuje rozdílné funkce Vašeho pedelecu pomocí digitálních čísel a malých piktogramů.
1. Osvětlení
Světelný senzor sleduje jasnost okolního prostředí a automaticky podsvítí dipslej při setmění.
2. Zobrazení funkcí displeje
VOL
Aktuální rychlost
DST najeté kilometry
za den
ODO celkové najeté
kilometry
(od posledního nabíjecího cyklu)
RANGE
kilometry na
dojezd
(závisí na nabití akumulátoru)
3. Symbol pro
servis
Tento symbol bliká při poruše (např. při Error kódu)
nebo pokud je třeba provést update softwaru.
13
Bed_SportiveLine_2013.indd 13
12/09/2012 16:10:07
4. OVLÁDACÍ ELEMENTY // FUNKCE
4. Ukazatel stupně nabití akumulátoru
Akumulátor je plně nabitý, pokud svítí všech 5 světelných dílků.
Poslední dílek začne blikat, pokud je stav nabití pod 10%.
5. Podpora při tlačení kola // tlačítko turbo
Tlačítko turbo zvýší výkon motoru pro každý režim podpory až o 20%.
6. Ukazatel režimu jízdy
žádná podpora
nízká podpora
střední podpora
vysoká podpora
14
Bed_SportiveLine_2013.indd 14
12/09/2012 16:10:08
4.2 Uvedení systému do
provozu
Pro zapnutí systému přidržte tlačítko On//Off
po dobu 2 sekund. Právě se nacházíte v
režimu nízké podpory „L“ a můžete vyrazit
na cestu (při zapínání zabraňte tlaku na
pedály a spuštění Cut-Off-brzdové páčky).
Je možné volit jednotlivé režimy podpory (L // M
// H), a to stisknutím tlačítka režim jízdy.
Přidržíte-li tlačítko On //O f f j e š t ě j e d n o u
c c a 2 s ek u n d y, d o j d e k p ř e p n u t í n a
r e ži m , , N” . N yn í j e d e t e b e z
p ř í p om oc i m o t o r u , a v š ak s e
zo b r a ze n í v š e c h i n f o r m ac í
c om p u t e r u . Krátkým stlačením tlačítka
režimu jízdy můžete opět volit mezi třemi
jednotlivými režimy podpory.
Přidržíte-li tlačítko On//Off cca 2 sekundy v
režimu podpory „N“, systém se vypne
(systém se ale vypne také automaticky po 3
minutách).
Krátkým stisknutím tlačítka On//Off můžete také
přepínat mezi jednotlivými funkcemi na displeji
(VOL // ODO // DST // RANGE).
Tlačítko „S“ přidržte pro aktivaci funkce podpora při tlačení kola.
Pro aktivaci/deaktivaci funkce turbo stačí krátce stisknout.
Současným stisknutím tlačítka „Power“ a
„Mode“ po dobu 10 sekund, dojde k vynulování najetých kilometrů
za den.
Upozornění:
Některé tyto funkce mohou být k dispozici až po provedení
software updatu u Vašeho prodejce.
Podsvícení
On//Off tlačítko
Tlačítko turbo
Tlačítko režim jízdy
Tlačítko funkce displeje
15
Bed_SportiveLine_2013.indd 15
12/09/2012 16:10:09
5. AKUMULÁTOR // NABÍJEČKA
5.1 Obecné pokyny
Neničte akumulátory ani je nevhazujte do ohně!
Akumulátor v žádném případě nerozebírejte ani
s ním jinak nemanipulujte!
Jinak ztratíte právo na záruku.
Pokud akumulátor delší dobu nepoužíváte,
vyjměte jej a každé 3 měsíce proveďte
udržovací nabíjení!
Servisní opravy Winora-pedelecu zadávejte
výhradně autorizovaným prodejcům.
Upozornění:
Respektujte prosím pokyny uvedené v
kapitole 8 manuálu „Winora Group
eBike/Pedelec Manual“ („Pokyny pro
správné zacházení s akumulátorem“).
16
Bed_SportiveLine_2013.indd 16
12/09/2012 16:10:09
Technické údaje
akumulátoru
Manipulace s
TranzX Li-Ion
akumulátorem
-5°C až +50°C
PROVOZNÍ TEPLOTA
Při příliš vysoké, popř. příliš nízké provozní teplotě se značně
snižuje kapacita (výdrž) Vašeho akumulátoru nebo v extrémním
případě přestane Váš pedelec zajišťovat podporu při jízdě. Před
zahájením jízdy za chladného počasí proto skladujte akumulátor
při pokojové teplotě.
TEPLOTA SKLADOVÁNÍ
3,2 kg
NAPĚTÍ
36V
JMENOV.NAPĚTÍ 10,4Ah
ENER.KAPACITA 374Wh
ČLÁNKY
Lithium-Ion
5°C až 25°C
Ideální teplota skladování při nepoužívání nebo
během ,,zazimování”
TEPLOTA PŘI NABÍJENÍ
HMOTNOST
Technické údaje
nabíječky
0°C až 45°C
Ideální teplota pro nabíjení. P ř i e x t r é m n í c h t e p l o t á c h (např. pod
0°C) nedojde k nabití akumulátoru. To zjistíte, kd yž se LED kontrolka nabíjení na
Vaší nabíječce krátce po začátku nabíjení změní z červené na zelenou,
čímž nedochází k proudění.
IDEÁLNÍ KAPACITA PRO SKLADOVÁNÍ 50% až 70%
HMOTNOST
~0,7kg
NAPĚTÍ
36V
INPUT
100V - 240V při 1,6A
OUTPUT
42V
NABÍJECÍ PROUD
2A
Skladujte akumulátor pedelecu při jeho nepoužívání mezi 50% a
70% celkové kapacity (cca 2-3 dílky na displeji).
17
Bed_SportiveLine_2013.indd 17
12/09/2012 16:10:09
5. AKUMULÁTOR // NABÍJEČKA
5.2 Vložení a vyjmutí pedelec akumulátoru
Akumulátor můžete nabíjet buď přímo v rámu, nebo ho vyjmout.
1. Otočte klíč po směru hodinových ručiček až
3. Vyjměte akumulátor oběma rukama šikmo
nahoru (obr. d).
k zaražení (pod úhlem 45° je zablokovaný ).
(obr. a)
2.
!
Mírným tahem uvolněte nejprve horní a
potom spodní zajištění zámku akumulátoru
tak (obr. b a c), že vytáhnete akumulátor
směrem nahoru.
Při odemykání akumulátou dávejte pozor na
horní rámovou trubku, neboť akumulátor je
zasazen docela těsně na rámu.
a
b
4. K vložení akumulátoru otoče klíčem do
úhlu 45° a umíst ěte jej rovnoměrně do
rámu. Dbejte na paralelní uzamčení obou
pojistných mechanismů.
Vyjměte klíč.
c
d
18
Bed_SportiveLine_2013.indd 18
12/09/2012 16:10:11
5.3 Nabíjení akumulátoru
Vždy používejte dodanou originálníTranzX nabíječku.
V případě použití jiné nabíječky ztrácíte nárok
na uplatnění záruky!
Ujistěte se, že lokální napětí, které je k
dispozici, se shoduje s údaji napětí na
nabíječce.
1.
2.
K přípravě nabíjecího procesu otevřete
kryt na akumulátoru (obr. a), nebo vyjměte
akumulátor.
Poté připojte nabíječku (obr. b) k nabíjecímu
konektoru akumulátoru a do napájení.
Jakmile na Vaší nabíječce začne svítit
červená LED dioda, akumulátor se nabíjí.
Zelená LED dioda zobrazuje, že akumulátor
je plně nabitý nebo že v důsledku extrémní
teploty nemohl být nabitý.
Upozornění:
Doba nabíjení závisí na stáří, kapacitě a stavu nabití.
Akumulátor potřebuje k nabití cca 4 až 5 hodin.
Nabíječka ukončí proces nabíjení
automaticky po 6 hodinách.
V případě extrémního nárůstu teploty se nabíjecí
systém díky integrovanému tepelnému senzoru
vypne dříve, než by mohlo dojít k poškození
akumulátoru nebo nabíječky.
19
Bed_SportiveLine_2013.indd 19
12/09/2012 16:10:11
6. CHYBY- PŘÍČINY & NÁPRAVA
6.1 FAQ
Respektujte prosím skutečnost, že následující
FAQ neplatí pro každou variantu z našich
modelů Winora-TranzX. Pokud je to nutné,
zeptejte se svého prodejce.
Může se motor přehřát?
Mohu používat můj pedelec také v
terénu?
Mohu používat můj pedelec
také jako normální kolo
bez motoru?
Musím můj pedelec
vypínat?
Ano, motor pedelecu se může přehřát při jízdě ve
velmi strmých kopcích a s těžkým nákladem. V
tomto případě se díky integrovanému tepelnému
senzoru automaticky odpojí. Motor Vás znovu
podporuje, jakmile se ochladí.
Ne, Váš Winora pedelec je vhodný
výhradně pro klasické cyklostezky a
zpevněné cesty – ovšem ne pro jízdy v
terénu.
Winora Pedelec můžete používat v režimu
„N“- nebo v „0“ jako tradiční kolo. Funkce
computeru jsou ale navzdory všemu
dostupné.
Ne, jestliže Vaše kolo „zaparkujete“, vypne
se automaticky po 3 minutách.
20
Bed_SportiveLine_2013.indd 20
12/09/2012 16:10:11
6.2 Zobrazení chybových kódů // Dynamic Diagnostic System (DDS)
Zobrazením chybového kódu a servisního ukazatele na displeji mohou být poruchy přesněji stanoveny. Na
základě tohoto chybového kódu se může příčina chyby ohraničit a také částečně odstranit.
ERROR KÓD
1
CHYBOVÁ FUNKCE // POPIS
Žádná podpora motoru,
hlasité zvuky/vibrace motoru
ŘEŠENÍ
Motor je případně přehřátý díky dlouhodobé jízdě do kopce.
Jakmile dojde k jeho ochlazení, opět Vás podporuje. Pokud
Error kód přesto přetrvává, obraťte se na Vašeho prodejce.
2
Žádná podpora motoru, přerušený
spínací obvod BB senzoru
Obraťte se na Vašeho prodejce
3
Žádná podpora motoru,
zkrat ve spínacím obvodu
Obraťte se na Vašeho prodejce
4
Nepravidelná nebo žádná podpora motoru,
přerušení RPM singálu otáček střed.složení
5
Chybný ukazatel rychlosti, případně žádná
podpora motoru / vadný senzor rychlosti
6
Žádná funkce „Cut-Off“ brzdové páčky,
případně žádná podpora motoru
Obraťte se na Vašeho prodejce
Prověřte senzor rychlosti a magnety paprsků
zadního kola
(odstup magnetů max. 5mm)
Vypnout systém, akumulátor vyjmout a opět zasunout systém zapnout > Můžete jet dál, ovšem bez funkce
„Cut-Off“. Pro další kontrolu se obraťte co nejrychleji na
svého prodejce.
21
Bed_SportiveLine_2013.indd 21
12/09/2012 16:10:11
6. CHYBY – PŘÍČINY & NÁPRAVA
6.3 Odstranění problému
Můj pedelec už
není podporován motorem
- objeví se chybový kód 6.
- objeví se chybový kód 5
Pri jízdě do kopce motor na 23 sekundy vynechá, i když
intenzivně šlapu.
Při zapnutí systému jste zatáhli za Cut-Off
brzdovou páčku. Vypněte prosím systém a
opět zapněte, aniž byste zatáhli za Cut-Off
brzdovou páčku. Poté by měl Error kód 6
zmizet.
Zkontrolujte senzor rychlosti na zadním kole.
Je možné, že senzor sklouznul, je
poškozený nebo znečišťený. Odstup mezi
senzorem a magnetem přitom nesmí
překročit 5mm!
Důvodem je pravděpodobně, že při pomalém
šlapání přijímá senzor středového složení příliš
málo impulsů a tím se podpora motoru přeruší.
V případě potřeby zařaďte nižší převod,
abyste dosáhli vyšší frekvence šlapání. Pokud
problém přesto přetrvává, kontaktujte prosím
Vašeho prodejce, aby provedl software
update!
22
Bed_SportiveLine_2013.indd 22
12/09/2012 16:10:11
Kontrolka nabíjení na
nabíječce svítí po krátké době
nabíjení “zeleně”.
Odpojte nabíječku od akumulátoru a překontrolujte
kontakty zástrčky, zda nejsou znečištěné,
neobsahují cizí tělesa nebo nejsou poškozené!
Dbejte rovněž na okolní teplotu a teplotu při
nabíjení. Absolutní hraniční hodnoty leží v
rozmezí: 0°C bis 45°C!
Pokud jste akumulátor nabíjeli v rozmezí uvedených
teplot a problém přesto přetrvává, kontaktuje prosím
Vašeho prodejce.
Doba nabíjení akumulátoru je
rozdílná.
Dobu nabíjení akumulátoru ovlivňují následující
faktory: jeho kapacita, stav nabití, stejně tak okolní
teplota a jeho stáří (stávající nabíjecí cykly).
Příčina rozdílné doby nabíjení může spočívat v
jedné nebo dokonce i ve více z těchto okolností.
Pokud se příliš liší a problém tvrá delší dobu,
obraťte se prosím na svého prodejce.
23
Bed_SportiveLine_2013.indd 23
12/09/2012 16:10:11
Jak mohu zkontrolovat těsnost zástrčky kabelu motoru,
popř. odmontovat/demontovat?
Nejdříve otevřete držák kabelu vlevo na zadní stavbě
(obr. a+b).
a
Povolte prosím šroubový uzávěr směrem vlevo (obr. c).
Vyjměte opatrně 3-pólovou zástrčku kabelu motoru
(jde to ztuha, zástrčka je utěsněná!) (obr. d).
Při montáži se ujistěte, že zástrčka kabelu a držák kabelu jsou
ve správné pozici!
b
c
d
24
Bed_SportiveLine_2013.indd 24
12/09/2012 16:10:13
Můj pedelec nedosahuje
požadovaného
dojezdu.
Následující faktory mohou ovlivnit dojezd Vašeho pedelecu:
Kapacita akumulátoru: akumulátor podléhá
přirozenému procesu stárnutí. V z ávi sl os ti na
j eho stáří, počtu nabíj ec íc h c yk lů a
mani pul aci z trác í ak umul átor s při býv ajíc ím
v ěk em na k apaci tě a tím s e s niž uj e i j eho
v ý drž.
Tlak vzduchu v pláštích: příliš malý snižuje dojezd.
Případně se ptejte svého prodejce.
Teplota: při teplotách pod 0° C se snižuje dojezd
Vašeho pedelecu.
Hmotnost cyklisty/ky, náklad, topografie, způsob
jízdy a povětrnostní podmínky jsou další možné
faktory.
Osvětlení mého pedelecu
nefunguje.
Vyzkoušejte, zda je zapnuté světlo předního kola
(viz.obr.) a zda je kabel k osvělení připojený.
Případně kontaktujte Vašeho prodejce.
*
Obr.: zapnuté světlo předního kola
25
Bed_SportiveLine_2013.indd 25
12/09/2012 16:10:13
7. ZÁRUKA
Záruka 5 let
2 roky záruka
2 roky záruka (akumulátor)
Záruka se NEVZTAHUJE
na rám.
na všechny další součástky pedelecu.
Během záruční doby je Vám garantováno
500 plných nabíjecích cyklů nebo 70%
zbývající kapacity. Na základě nabíjecích a
vybíjecích cyklů a procesu stárnutí podléhá
akumulátor přirozenému opotřebení.
Klesající kapacita, která je tímto
podmíněná, nepředstavuje v žádném
případě nárok na záruku ze zákona.
na nedostatky vzniklé na základě běžného opotřebení.
Upozornění:
Při nepřiměřeném, popř. neúčelovém
používání nebo při nehodách odpovědnost
za škody ihned zaniká.
26
Bed_SportiveLine_2013.indd 26
12/09/2012 16:10:13
EG – Prohlášení o shodě
EC –Declaration of Conformity
Výrobce / manufacturer:
Winora – Staiger GmbH
Max-Planck-Straße 6
97526 Sennfeld – Germany
Telefon: +49 (0) 9721 6594-0
Obecné označení výrobku /
generell designation of the product:
Funkce/
function:
Typové označení /
type designations:
Winora Pedelec
Jízdní kolo podporované elektromotorem / electric power assisted cycle
Rok výroby /
modellyear:
SX1, SX2, S2, S3
XP2, XP3
2013
Výrobce tímto výslovně prohlašuje, že shora uvedené výrobky odpovídají všem příslušným ustanovením
Herewith the manufacturer explicitly declares, that the products listed above are conform to all relevant regulations of the
směrnice pro strojní zařízení – 2006/42/EG – Machinery Directive
směrnice Elektromagnetická kompatibilita – 2004/108/EG – Dir. Electromagnetic Compatibility (EMC)
Použité technické normy a specifikace /
applied technical standards and specifications:
DIN EN 15194
DIN EN 14764
Jízdní kola:
Kola podporovaná elektromotorem, EPAC-jízdní kola /
Cycles – Electric power assisted cycles – EPAC Bicycles
City- a treková jízdní kola:
Bezpečnostně technické požadavky a zkušební metody /
City and trekking bicycles - Safety requirements and test methods
Zodpovědné osoby za technickou dokumentaci/
persons in charge of technical documentation
Daniel Hopf
Winora – Staiger GmbH
Knut Wohlgemuth
Winora – Staiger GmbH
Max-Planck-Straße 6
97526 Sennfeld – Germany
Max-Planck-Straße 6
97526 Sennfeld – Germany
Sennfeld, srpen 2012
Bed_SportiveLine_2013.indd 27
Knut Wohlgemuth
Product Manager R&D Technic Ebike
27
12/09/2012 16:10:14
WINORA - STAIGER GmbH
Postfach 14 22
97404 Schweinfurt (Germany)
Tel. +49 (0) 9721 - 65 94-0
Fax +49 (0) 9721 - 65 94-45
JD EUROPE COMPONENTS
Tel. +49 (0) 60 32 - 926 71-30
Fax +49 (0) 60 32 - 926 71-59
[email protected]
m www.tranzx.com
[email protected]
www.winora.de
28
Bed_SportiveLine_2013.indd 28
12/09/2012 16:10:14
Download

Winora: SportiveLine návod cz 2013