CH 50
C H 50
Lipozómový Imunotest
Stanovení celkové komplentární aktivity
Aktivace komplementu klasickou cestou
1
Lipozómový imunotest, stabilní a homogenní
2
Stanovení na biochemických analyzátorech
3
Vysoká přesnost
4
Zvýšená stabilita kalibrace
5
Dobrá shoda s Mayerovou hemolytickou metodou
CH 50
Princip
J
akmile je vzorek smíchán s činidlem, komplement ve vzorku je aktivován komplexem
antigen - protilátka na lipozómech. Aktivovaný komplement naruší membránu lipozómu. Enzym G6PDH obsažený v lipozómech reaguje s NAD a G6P v činidle. Při enzymati-
cké reakci je NAD redukován na NADH. Následkem této reakce vzroste absorbance při 340nm
Nárůst absorbance je úměrný komplementární aktivitě (CH50) ve vzorku.
Korelace
Wako lipozómový imunotest je v dobré korelaci
s Mayerovou metodou.
Postup
Rozsah
Měřitelný rozsah je 10-60 U/ml
Přesnost
Přesnost opakování měření v sérii
Run
Run 1
Run 2
Run 1
Run 2
Vzorek
1
2
1
2
Opakování Prům.(mEq/L)
21
49.5
21
25.9
21
46.2
21
27.9
SD
0.5
0.3
0.5
0.3
CV (%)
1.01
1.35
1.14
1.05
Prům.(mEq/L)
SD
CV (%)
48.3
26.9
1.57
1.54
3.2
5.7
Celková přesnost
Počet testovacích dnů
Vysoká
Nízká
Wako C hemicals G mbH
21
21
Wako Chemicals GmbH • Fuggerstraße 12 • D-41468 Neuss • Germany • Tel: +49-2131-311-161 • Fax: +49-2131-311-100
e-mail: [email protected] • www.wako-chemicals.de
Autorizovaný distributor pro ČR - Schubert CZ s.r.o., Na Bělidle 8, 150 00 Praha 5, [email protected]
Download

Lipozómový Imunotest CH 50