NET4GAS. Blíž přírodě.
Jan Nehoda, jednatel
7. října 2010
Agenda
2
1.
Profil společnosti
2.
Trh s plynem
3.
Klíčové projekty
4.
Ochrana životního prostředí
7. 10. 2010
1. Historie společnosti
OBCHODNÍ JMÉNO
ZMĚNA
Tranzitní plynovod, národní podnik
1971
podpis mezivládní dohody o přepravě plynu
Tranzitní plynovod, koncernový podnik
1977
přechod z trustového na koncernové uspořádání
Transgas, odštěpný závod
1989
vznik státního podniku ČPP
ČPP, odštěpný závod Transgas
1994
vyčlenění distribučních společností v rámci první vlny
privatizace, začlenění podzemních zásobníků plynu
Transgas, státní podnik
1998
příprava na druhou vlnu privatizace
Transgas, akciová společnost
2001
vyčlenění zbytkového podniku ČPP Transgas, s. p.
RWE Transgas, akciová společnost
2005
sloučení RWE Energy CZ a Transgas, a.s.
RWE Transgas Net, s.r.o.
NET4GAS, s.r.o.
3
2006
vznik TSO (Transport System Operator), oddělení
přepravy od obchodu s plynem
2010
rebranding, pokračující oddělení přepravy
od obchodu s plynem
LOGO
1971
2002
2006
2010
7. 10. 2010
1. Ekonomické ukazatele
NET4GAS, s. r. o.
Je výhradním držitelem licence k
provozu přepravní soustavy v České
republice.

Přepraví více než 30 mld. m3
zemního plynu ročně.

Finanční indikátory v mil CZK
Tržby celkem
9 932
EBITDA
7 975
Provozní zisk
5 439

Do roku 2020 investujeme do rozvoje
přepravních sítí celkem 15 miliard Kč.
Zisk před zdaněním
5 825

7. největší plátce daně z příjmů v ČR
v roce 2009.
Zisk po zdanění
4 647
Investice
350
Počet zaměstnanců
502
(31.12.2009)
4
7. 10. 2010
1. Přepravní soustava NET4GAS
Technické údaje
Tranzitní přepravní síť
2 455 km
Vnitrostátní přepravní síť
1 187 km
5 kompresních stanic
297 MW
4 HPS ( v ČR - Lanžhot, Hora Sv. Kateřiny)
(v SRN – Waidhaus, Olbernhau)
86 vnitrostátních předávacích stanic
5
7. 10. 2010
1. Průměrný fyzický počet zaměstnanců
do 1 pol. 2010
1800
1732
1600
1400
1200
1637
Průměrný fyzický počet zaměstnanců
1465
1418
1394
1298
1103
1000
791
800
600
717
688
499
516
400
200
0
6
7. 10. 2010
Agenda
7
1.
Profil společnosti
2.
Trh s plynem
3.
Klíčové projekty
4.
Ochrana životního prostředí
7. 10. 2010
2. Trh s plynem v EU
Historická struktura trhu s plynem
VÝROBA + PŘEPRAVA + DISTRIBUCE
+ USKLADŇOVÁNÍ + OBCHOD
Současný přístup
VÝROBA
PŘEPRAVA
DISTRIBUCE
SPOTŘEBA
OBCHOD
USKLADŇOVÁNÍ
8
7. 10. 2010
2. Podíl dovozu zemního plynu dle
obchodních společností v roce 2009
Energie Bohemia
UET
0,58%
0,67%
Limius
1,57%
Česká plynárenská
0,34%
Wingas
0,05%
MND
0,20%
Conte
0,04%
LAMA
0,03%
SPP CZ
0,02%
Vemex
7,33%
RWE
89,17%
Zdroj: Bilanční centrum 2009
9
7. 10. 2010
2. Podíl obchodu s plynem podle prodeje
zákazníkům v roce 2009
Vemex
7,25%
Wingas
0,05%
Limius
1,55%
Česká plyn.
0,44%
Energie Bohemia
0,26%
UET
0,48%
Lama
1,17%
MND
0,07%
E.ON
4,05%
Pražská plynárenská
13,20%
Bohemia Energy
0,19%
Conte
Lumen
0,06%
0,05%
SPP CZ
0,0005%
Pragoplyn
0,83%
RWE
70,37%
Zdroj: Bilanční centrum 2009
10
7. 10. 2010
Agenda
11
1.
Profil společnosti
2.
Trh s plynem
3.
Klíčové projekty
4.
Ochrana životního prostředí
7. 10. 2010
3. Klíčové projekty rozvoje
Projekt Gazela
Projekty EEPR v závislosti na plyn. krizi
Zvýšení skladovací kapacity PZP na území
ČR
Projekt Morava
12
7. 10. 2010
3. Gazela Projekt
 Na plynovod Nord Stream vedený
Baltským mořem naváže na německém
území OPAL a následně na hranicích
České republiky plynovod GAZELA.
 Plynovod GAZELA je propojením mezi
Brandovem a Rozvadovem
 délka plynovodu 166 km
 dimenze DN 1400, PN 84
 přepravní kapacita 30 – 33 mld. m3 za rok
 plánovaná výstavba 2010 až 2012
 plánované náklady 400 mil. €
13
7. 10. 2010
3. Projekt Gazela
Propojení do stávající sítě N4G na 5 místech
1. Brandov
2. Jirkov
3. Sviňomazy
4. Přimda
1
HPS Brandov
5. Rozvadov
2
RU Rozvadov
14
5
4
3
7. 10. 2010
3. Evropský program oživení energetiky (EEPR)European Energy Programme for Recovery
Seznam projektů
1.
Posílení zpětného průtoku
ze západu na východ
2.
Plynovod Česká republika –
Polsko v oblasti Č.Těšína
3.
Zvýšení flexibility propojení
podzemních zásobníků
plynu do tranzitní soustavy
Zvýšení flexibility dodávek ZP do Evropy
 Connection to Austria,
CZ - Oberkappel (AT)
 Pipeline Hub Baumgarten
Baumgarten (AT) -Břeclav (CZ)
Slovak-Hungary Interconnection
pipeline
15
Informace o projektech
1.
2.
Všechny projekty musí být dokončeny do konce roku 2012
Očekáváme financování 50 % z grantů programu Europen
Energy Programme for Recovery (EEPR)
7. 10. 2010
3. Projekt Morava (Základní údaje)
 Celková délka plynovodu: cca. 210 km
 Odhadované náklady: 215 mil EUR (DN 900)
 Uvedení plynovodu do provozu 2016 – 2017
Projekt MORAVA
*) Konečný rozměr potrubí bude
stanoven bilančním výpočtem
kapacit dle požadavků trhu
16
7. 10. 2010
3. Podzemní zásobníky plynu posilují
spolehlivost a bezpečnost dodávek
suma kapacit v PZP v ČR je 3,25 mld.m3
suma kapacit ve výstavbě cca. 1,43 mld.m3
celková plánovaná kapacita cca. 4.68 mld.m3
Přehled podzemních zásobníků
Zásobníky RWE GS
– Dolní Dunajovice
– Tvrdonice
kapacita
– Štramberk
2,5 mld.m3
– Třanovice (zvýšení od 0,5 – 0,7 mld.m3)
– Lobodice
– Háje
Pronajaté zásobníky RWE Transgas
– Uhřice (0,18 mld.m3)
kapacita
– Láb (Slovensko)
0,68 mld.m3
PZP Háje
Řožná
PZP Třanovice
PZP Lobodice
PZP Uhřice
PZP Štramberk
PZP Dambořice
PZP Dolní Bojanovice
Ostatní zásobníky na území ČR
– Dolní Bojanovice (MND): kapacita 0,57 mld.m3
– Dambořice (MND):ve výstavbě 0,4 -0,5 mld.m3
PZP Dolní
Dunajovice
Břeclav
PZP Tvrdonice
PZP Láb
Podzemní zásobník RWE GS
Plánované zásobníky na území ČR:
– kavernový zásobník Rožná: kapacita 0,18 mld.m3
 Investor (Česká plynárenská)
– Břeclav: kapacita 0,1 – 0,3 mld.m3
 Investor (Česká naftařská společnost)
17
* při 15C
Pronajatý podzemní zásobník
RWE Transgas
Cizí podzemní zásobník MND GS
Hraniční předávací stanice
Plánovaný podzemní zásobník
7. 10. 2010
3. Zásobování České republiky v případě
výpadku dodávek plynu ze zahraničí
Zásoby zemního plynu v podzemních zásobnících


na začátku těžebního období
na konci těžebního období
Maximální těžební kapacita na začátku těžebního období
3,0 bcm
0,3 – 0,5 bcm
46,7 mcm/day
V závislosti na datu výpadku může být Česká republika zásobována z podzemních
zásobníků v rozmezí od 10 do 60 dnů.
Výpadek ke dni
1. říjen
1. leden
1. duben
1. červenec
60 dní
40 dní
15 dní
45 dní
(vztaženo na průměrné denní teploty nad +5°C)
Akumulace plynu v přepravní soustavě se pohybuje v rozmezí od 115 do 145 mil. m3 v
závislosti na přepravních podmínkách.
Využitelná akumulace systému se pohybuje v rozmezí od 0 do 30 mil. m3.
18
7. 10. 2010
Agenda
19
1.
Profil společnosti
2.
Trh s plynem
3.
Klíčové projekty
4.
Ochrana životního prostředí
7. 10. 2010
4. Ochrana životního prostředí
 Ochrana životního prostředí patří k nejvyšším
prioritám společnosti.
 Řídíme se nejnovějšími vědeckými poznatky a
vybíráme si technologie šetrné k životnímu prostředí.
 Minimalizujeme dopady všech našich činností na
životní prostředí.
 ZP jako fosilní palivo v nejmenší míře negativně
ovlivňuje životní prostředí.
 Přeprava je nejnáročnějším článkem řetězce cesty
zemního plynu od ložiska k zákazníkovi.
 Výstavba plynovodů a ostatních zařízení je spojena s minimálním záborem
půdy, která se ve většině případů vrací původnímu účelu.
 Plynovody jsou uloženy v zemi, takže nikterak nenarušují tvář krajiny.
20
7. 10. 2010
4. NET4GAS. Blíž přírodě.
Plynovody jsou
uloženy v zemi,
takže nikterak
nenarušují tvář
krajiny.
21
7. 10. 2010
4. NET4GAS. Blíž přírodě.
Plynovody jsou
uloženy v zemi,
takže nikterak
nenarušují tvář
krajiny.
22
7. 10. 2010
4. Plynárenské zařízení a vliv na
životní prostředí
Ochranné pásmo
• § 68 ochranná pásma
• § 69 bezpečnostní pásma
Ochranné pásmo
( v příloze rozděleny všechny podle druhu)
Bezpečnostní pásmo
• Energetický zákon č. 458/2000,
po novele č. 158/1999 stanovuje
na plynárenských zařízení podle:
Bezpečnostní pásmo
Grafické zobrazení
Česká republika
4m
0,8 m. min.
hloubka uložení
4m
160 m
160 m
• nad DN 500
• nad 40 bar
23
7. 10. 2010
4. Plynárenské zařízení a vliv na
životní prostředí
0,8 m. min.
hloubka uložení
Ochranné pásmo
• Zákon nestanovuje na
plynárenských zařízení
bezpečnostní pásma
•Stanovuje pouze ochranná
pásma ve vzdálenosti 10 m na
každou stranu kolmo od
půdorysu plynárenského
zařízení.
Grafické zobrazení
Ochranné pásmo
Německo
10 m
10 m
• nad DN 500
• nad 40 bar
24
7. 10. 2010
4. NET4GAS. Blíž přírodě.
25
7. 10. 2010
4. NET4GAS. Blíž přírodě.
26
7. 10. 2010
4. NET4GAS. Blíž přírodě.
27
7. 10. 2010
4. NET4GAS. Blíž přírodě.
28
7. 10. 2010
4. Srovnání výstavby dopravní/energetické
infrastruktury v ČR
 Výstavba dopravní infrastruktury
 Stavebník nemusí dokládat při podání žádosti o
stavební povolení oprávnění k cizím
nemovitostem. Stavební úřad zahájí stavební
řízení i bez těchto oprávnění a o vydání
stavebního povolení rozhodne až po předložení
oprávnění
 Proces vyvlastnění doznal výrazného
zjednodušení, např. byly zjednodušeny
předpoklady pro zahájení vyvlastňovacího
řízení
 Lhůty pro podání žalob soudům k přezkoumání
správních rozhodnutí vydaných v rámci
územního a stavebního řízení jsou zkráceny na
polovinu běžných lhůt. Zároveň soud o
takovýchto žalobách rozhodne ve lhůtě 90 dnů.
 V případě žaloby proti rozhodnutí
vyvlastňovacího úřadu, nemá tato žaloba
automaticky odkladný účinek, což znamená, že
stavba může být realizována již v průběhu
soudního řízení.
 Výstavba energetické
infrastruktury
 Při výstavbě je nutné předložit oprávnění
k cizím nemovitostem již při podání žádosti o
stavební povolení, bez těchto oprávnění
stavební úřad řízení nezahájí
 Proces vyvlastnění se řídí standardním
postupem
 Podání žalob soudům k přezkoumání správních
rozhodnutí vydaných v rámci územního a
stavebního řízení se řídí standardními lhůtami
 V případě žaloby proti rozhodnutí
vyvlastňovacího úřadu, nemůže být odkladný
účinek žaloby vyloučen, což znamená, že
stavba může být realizována až po skončení
soudního řízení
4. NET4GAS. Blíž přírodě.
Aktivita
Forma
Dlouhodobý projekt na ochranu životního prostředí v ČR vyhlášený roku 2007.
30
Generální partner
Českého svazu
ochránců přírody
V rámci projektu je
každoročně veřejnosti
zpřístupněno 5 – 8
přírodně cenných
území s cílem vzbudit
zájem o jejich
ochranu.
Generální partner
revitalizace rašelinišť
v Krušných horách
(realizátor Daphne)
Finanční podpora
projektu, který
napomáhá vývoji
přirozených
ekosystémů v krajině
poznamenané vlivem
průmyslu.
Hlavní partner
Sdružení TEREZA
Finanční podpora na
programy rozšíření
ekologické výchovy
mezi 60.000 žáků
a studentů středních
a základních škol
v České republice.
Grantový program na
podporu regionů
Pomoc pro obce a
neziskové organizace
na realizaci aktivit
z oblasti ochrany
životního prostředí,
vzdělávání dětí a
mládeže a integrace
handicapovaných.
7. 10. 2010
4. Ochrana přírody
Generální partnerství s Českým
svazem ochránců přírody
 Spolupráce probíhá od roku 2007.
 Dosud otevřeno více než 30 přírodně
cenných lokalit napříč Českou
republikou, které byly dříve veřejnosti
nepřístupné.
 V jednotlivých lokalitách vznikají naučné
stezky, informační tabule, můstky,
přechody či pozorovatelny.
 Součástí projektu je péče o chráněné
živočichy a vzácné rostliny.
31
7. 10. 2010
4. Ochrana přírody
Generální partnerství v projektu
Revitalizace rašelinišť
v Krušných horách
 Spolupráce probíhá od roku 2009
(v letech 2007-08 partnerství s
Národním parkem Podyjí).
 Cílem projektu je obnova a ochrana
rašelinišť, rašelinných biotopů a
ptačích oblastí v Krušných horách.
 Partnerem v projektu je DAPHNE ČR –
Institut aplikované ekologie.
32
7. 10. 2010
4. Grantový program
Grantový program na rozvoj regionů
 NET4GAS dlouhodobě podporuje aktivity neziskových organizací,
sdružení či obcí v oblasti ochrany životního prostředí, vzdělávání dětí a
mládeže a integrace handicapovaných osob.
 V roce 2009 byly tyto oblasti podpory v souvislosti s širší působností
NET4GAS v regionech v rámci projektu Gazela rozšířeny o podporu
rozvoje infrastruktury a zaměstnanosti.
 Pro přidělení grantu jsou nastavena transparentní pravidla, žádosti jsou
posuzovány s ohledem na regionální příslušnost, hmatatelnost a přínos
jednotlivých projektů.
33
7. 10. 2010
4. Grantový program v regionech
V regionech, v nichž NET4GAS aktivně působí, dlouhodobě podporuje
projekty v těchto oblastech:
 ochrana životního prostředí
 výchova a vzdělávání dětí a mládeže
 integrace handicapovaných osob
 podpora zaměstnanosti
 rozvoj infrastruktury
NET4GAS rozdělí v letech 2008-2012 v rámci sponzorských aktivit v České republice
celkem 100 000 000 Kč.
34
7. 10. 2010
Děkuji za pozornost
Jan Nehoda, jednatel
[email protected]
www.net4gas.cz
www.blizprirode.cz
Back up
36
7. 10. 2010
Přepravní soustava NET4GAS
SAYDA
35 mil m 3 /d
HORA SV
PŘEPRAVNÍ SOUSTAVA 2010
3
18 mil m /d
. KATEŘINY
HRANIČNÍ PŘEDÁVACÍ STANICE
3
35 mil m /d
OLBERNHAU
35 mil m 3 /d
cz
cz
KOMPRESOROVÁ STANICE
HOSPOZÍN
cz
DISTRIBUČNÍ MÍSTO
40 mil m 3 /d
PŘEDÁVACÍ STANICE
cz
KOUŘIM
cz
AVERAGE DELIVERY
OF THE CZECH REPUBLIC
KRALICE N
. O.
25 mil m 3 /d
cz
93 mil m 3/d
WAIDHAUS
70 mil m 3 /day
180 mil m 3 /d
30 mil m 3 /d
3
93 mil m /d
25 mil m 3 /d
3
30 mil m /d
37
ROZVADOV
VESELÍ N
.L.
HOSTIM
MALEŠOVICE
BŘECLAV
LANŽHOT
7. 10. 2010
Od r. 2012 Nord Stream/Opal/Gazela bude v
provozu. Třetí přepravní cesta ruského plynu na evropský trh.
Tok plynu v Rusku
Hlavní přepravní toky
Dodávky plynu
Plynovody ve výstavbě
Plánované plynovody
Hlavní předávací místa
na ruských hranicích
38
7. 10. 2010
Budoucí plánované projekty
1
MET
2
Transmed
3
GALSI
4
Medgaz
5
TGL
6
Green Stream
1
5
4
3
2
6
39
7. 10. 2010
Děkuji za pozornost.
Ing. Jan Nehoda, jednatel
[email protected]
www.net4gas.cz
www.blizprirode.cz
Download

Aktivity společnosti v kontextu vývoje trhu se zemním plynem v EU