Dveřní digitální kukátko s LCD monitorem,
záznamem a zasíláním MMS zpráv VN-502W
Návod k obsluze
Obsah
- vnitřní jednotka
- venkovní jednotka
- Micro-SD karta
- uživatelská příručka
- plechová montážní deska
- vestavěná lithiová baterie, Li-Pol
- napájecí adaptér
- USB datový vodič 3 m
- dva párů šroubů, na výběr podle tloušťky dveří
Parametry
Vnitřní řídicí jednotka - monitor
142 × 88 × 13,5 mm
Obrazovka
5 "HD LCD dotykový displej
Kukátko
61 × 61 × 14,1 mm
Úhel pohledu
165 stupňů
Průměr otvoru ve dveřích
12mm ~ 60 mm
Tloušťka dveří
30mm ~ 100mm
Napájecí zdroj
1400mAh, 3.5V ~ 4.5V
Nabíjení
Nabití baterie přímo přes microUSB na spodní straně
Případně adaptér pro nabíjení akumulátoru
angličtina/čínština,
Jazyky
angličtina, španělština, francouzština, němčina,
portugalština, ruština, italština, turečtina, ukrajinština,
arabština, perština, hindština, vietnamština, filipínština
thajština
Vložení SIM karty, SD karty a akumulátoru
Slot pro microSD kartu, SIM kartu a akumulátor je umístěn pod
krytkou na horní straně monitoru.
Vysuňte kryt tahem dozadu
Vložte microSD kartu a SIM kartu ve směru dle označení na zadní
straně monitoru (microSD karta je vložena již z výroby)
Pro výměnu akumulátoru vytáhněte akumulátor z těla monitoru. Nabitý
akumulátor zasuňte do monitoru tak, aby kontakty akumulátoru
odpovídaly polaritě, naznačené na pouzdře monitoru.
Dobíjení akumulátoru
Akumulátor lze dobíjet přímo v monitoru, připojením monitoru k nabíječce USB kabelem (konektor
USB je na spodní straně monitoru). Akumulátor lze rovněž nabíjet vložením do univerzální
nabíječky. Před použitím nabíječky přestavte nabíjecí kontakty dle obrázku. Akumulátor vkládejte
v polaritě dle obrázku (+ pól proti spodnímu kontaktu, - pól proti hornímu kontaktu).
Dobíjení indikuje červená LED dioda na napáječi, po nabití svítí LED dioda zeleně.
Instalace
První krok: Instalace kukátka (obr.1)
1. Vsuňte kameru zvenku do otvoru ve dveřích a protáhněte jím
FPC kabel – plochý kabel vystupující z kukátka.
2. Nastavte správnou pozici venkovní jednotky, odtrhněte zadní
krycí pásku oboustranné lepící pásky a přilepte zvenku na dveře.
Druhý krok: Upevnění kukátka
1.FPC kabel protáhněte z vnitřní strany dveří skrz kovovou
podložku prostředním otvorem, šipka ukazuje nahoru (obr. 2)
2. Přitiskněte kovovou montážní podložku na vnitřní stranu dveří,
upevněte první šroub dle obrázku, levá šipka ukazuje správnou
pozici šroubu (obr. 3)
3. Upevněte druhý šroub (obr. 4)
Kabel FPC zvedněte a šroub zcela dotáhněte, aby se kabel FPC
nepoškodil
Třetí krok: Připojte vnitřní jednotku
1. Otevřete kryt konektoru odklopením krytky
2. FPC kabel zasuňte do konektoru (obr. 5)
Držte vnitřní jednotku dle obrázku tak, aby
konektor byl v blízkosti palce kovovým
čtvercovým kusem nahoru.
3. Opatrně citem vyhledejte konektor a stiskněte
k sobě. (obr. 6)
4. Krytku po připojení zavřete (obr.7)
Čtvrtý krok: Instalace monitoru
1. FPC kabel opatrně natáhněte a ohněte (obr. 8)
tak, aby zůstal složený mezi zadní stranou
monitoru kukátka a kovovým držákem.
2. Pak monitor opatrně nasuňte shora dolů
na kovový držák (obr. 9)
Popis
A. Kukátko
pohybový senzor
reproduktor
objektiv
LED přisvícení
tlačítko zvonku
mikrofon
B. Monitor
mikrofon
reset
telefon-vytáčení
kamera
Zap/Vyp
USB konektor
Po stisku levého tlačítka telefon-vytáčení můžete volat jakékoliv číslo pomocí vložené SIM karty.
Stisk tlačítka kamera umožní sledovat dění přede dveřmi nebo uložit snímek.
V případě nekorektního chování použijte resetovací tlačítko.
USB konektor na spodní straně přístroje slouží k přenosu dat a dobíjení přístroje.
Monitor zapnete/vypnete přidržením pravého tlačítka (Zap/Vyp)
Monitor
Monitor je osazen dotykovým LCD displejem s těmito ikonami:
I. Fotografie (Photos): umožňuje vyfotit prostor přede dveřmi, číslo v pravém horním rohu
ukazuje, kolik snímků bylo pořízeno.
II. Video: Spuštění nahrávání nebo přehrávání videa
nahraného, vpravo nahoře vidíte počet nahraných
videosekvencí.
III. Přepínač režimů (Mode Switch)
a. Outdoor – při stisku tlačítka zvonku je
přehrána výzva k uložení hlasové zprávy,
po stisku tlačítka zvonku lze zanechat
zprávu
b. Home – stiskem tlačítka zazvoní zvonek,
zobrazí se obraz z kukátka a uloží se
snímek
IV. Menu: nastavení s následujícími volbami
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Fotografie (Photos) – Zobrazení snímků uložených na SD kartě, snímky jsou uloženy ve
složkách dle data a pojmenovány dle času pořízení
Video:. Zobrazení videozáznamů uložených na SD kartě, záznamy jsou uloženy ve složkách
dle data a pojmenovány dle času pořízení
Tel.číslo (Number): Zvonící za dveřmi mohou být spojeni přes telefon, automaticky zavolat
na číslo, které je nastaveno jako výchozí (max. 5)
Volané (Dialed): Přehled uskutečněných hovorů
Inbox: MMS údaje o fotografiích návštěvníků poslané na zadaný mobilní telefon
Kalendář (Calendar): kalendář
Monitor:
a. Monitor Trigger: nastavení (1s/3s/5s/10s/15s/20s/off) doby za jak dlouho zařízení
automaticky vyfotí osobu prodlévající přede dveřmi, "Off" znamená, že foto nebude
pořízeno.
b. Monitor Warning: Lze nastavit 20s, 30s a Off - znamená, jak dlouho bude svítit vnitřní
monitor jako upozornění. Když je nastaveno "off", funkce je vypnuta.
c. Citlivost detekce pohybu(Sensibility): Může být nastavena Nízká (Low), Střední (Medium)
a Vysoká (High)
d. MMS alarm Přepínač: On / Off, musí být SIM karta v zařízení před použitím – pošle na
první zadané telefonní číslo MMS, při nastavení Off nebude posílat nic.
e. LED Switch On / Off: při nastavení On při stisku zvonku bude přisvícení svítit, při nastavení
Off bude vypnuté.
f. Data account: nastavení parametrů mobilního operátora
File System (práce se soubory): Edit foto / video souboru, můžete zkontrolovat / odstranit.
Nastavení (Settings):
a. Čas a datum (Time and date): nastavení domovského města / data a formátu / času a formát
b. Nstavení tónů (Tone settings): nastavíte různé tóny zvonku, změna stiskněte tlačítko tón,
hlasitost
Poznámka: Můžete použít jakýkoli tón, co se vám líbí, přímo z vložené TF-karty, tón by
měl být ve formátu MP3.
c. Nastavení zobrazení (Display setting): změna obrázku tapety / nastavení LED podsvícení
monitoru / Kalibrace Time / pero
Poznámka: pokud měníte obrázek pozadí, nejprve by měl být na TF-kartě, rozlišení: 480 *
d.
e.
f.
272,formát JPG.
Formát záznamu (Record Format): Fotografie, Velikost náhledu 320 * 240, 3 záběry, 5
snímků (volitelné); Záznam video, 3s/5s/10s/15s (volitelně)
Poznámka: při nastavení video nelze posílat MMS zprávu.
Jazyk: angličtina, němčina, francouzština, španělština, portugalština, ruština, italština,
turečtina, Ukrajinština, arabština, Perština, Hindština, Vietnamci, Filipínci, Thai může být
možnost (pouze domácí verze Čínský a anglický jazyk)
Obnovení továrního nastavení (Restore factory settings): Obnovení továrního nastavení
9. Nápověda (Help) – v angličtině
Prohlášení o shodě:
Prohlašujeme, že zařízení splňuje požadavky NV426/2000 a směrnice Rady Evropy
1999/5/CE (R&TTE), kterým se stanoví technické požadavky na rádiová a
telekomunikační koncová zařízení a je bezpečné za podmínek obvyklého použití.
21.3.2014, viz. www.hutermann.com
0700
Upozornění:
Vysloužilé elektrozařízení nevyhazujte spolu s ostatním domovním odpadem.
Odevzdejte je na sběrných místech k tomu určených.
Hütermann Eastern Europe Division a.s.
Úhlová 796; 148 00 Praha 4
Tel.: 244 91 22 22, 244 91 33 11
Fax: 244 91 32 32
www.hutermann.cz
Download

Návod k obsluze