ÚPR AVA VODY
HYDROLINE
EFEKTIVNÍ – SPOLEHLIVÉ – INOVATIVNÍ
VODA = čistá voda a v ní rozpuštěné soli a minerální látky
Látky způsobující tvrdost
Celková tvrdost (CT)
všechny soli vápníku a hořčíku
UHLIČITANOVÁ
TVRDOST (UT)
NEUHLIČITANOVÁ
TVRDOST (NUT)
všechny uhličitany způsobující
tvrdost
všechny neuhličitany způsobující
tvrdost
Patří k nim uhličitan vápenatý a
uhličitan hořečnatý v
těchto podobách:
Patří k nim síran vápenatý a síran
hořečnatý v těchto podobách:
křída, vápenec nebo mramor
02
sádra nebo epsomit
LÁTKY NEOVLIVŇUÍCÍ
TVRDOST
Ostatní nerostné látky
(mimo vápník a hořčík)
např. soli sodíku a draslíku a také
chlorid sodný (kuchyňská sůl)
ÚPR AVA VODY
HYDROLINE
EFEKTIVNÍ – SPOLEHLIVÉ – INOVATIVNÍ
ÚPRAVA VODY HOBART HYDROLINE
Mycí technika společnosti HOBART představuje inovaci, hospodárnost a kvalitu. Svědčí o tom víc než 100 let
zkušeností a spokojení zákazníci po celém světě.
O bezvadném výsledku mytí rozhodují vedle myčky také
kvalita chemických mycích a oplachovacích prostředků a
jakost vody. Jen když jsou tyto faktory navzájem optimálně
sladěny, lze trvale dosahovat vynikajících výsledků.
Se společností HOBART mají zákazníci po svém boku
spolehlivého partnera dodávajícího všechny výrobky
potřebné pro perfektní výsledek mytí.
Mg
Na +
Ca2+
2+
Mg
Ca2+
2+
+
Na
2+
Mg
Na+
+
Ca2
Ca2+
Na+
Mg 2+
Na +
Mg2+
2+
Ca
NEUPRAVENÁ
VODA
+
Na
+
Na
Na+
Na+
Na+
Na+
Na+
Na +
HOBART poskytuje jak účinné změkčovače na ochranu
strojů, tak systémy na odstranění minerálů a technologie
na bázi reverzní osmózy, zaručující mytí a oplachování bez
skvrn.
Hobart má správné řešení pro všechny typy strojů a
jejich využití.
Spolehněte se na naše poznatky a zkušenosti v oblasti
profesionálního mytí nádobí.
VÁŠ TÝM HOBART
Na+
Na +
+
Na
Na+
+
Na
Na +
Na+
Na+
Na+
Na+
Na +
+
Na
ZMĚKČENÁ
VODA
ČÁSTEČNĚ
VODA
ODSOLENÁ
LENÁ
ZCELA ODSO
VODA/
VODA
OSMOTICKÁ
03
04
ÚPR AVA VODY
HYDROLINE
EFEKTIVNÍ – SPOLEHLIVÉ – INOVATIVNÍ
1
ZMĚKČOVAČE HOBART HYDROLINE PROTECT
V gastronomii a hotelnictví, v pekárnách a řeznictvích musí
být zaručen hygienicky bezvadný výsledek mytí nádobí i při
trvalém používání.
Zároveň tvrdá voda snižuje účinek mycího prostředku a
oplachovače, protože tyto chemické látky reagují s
nerostnými látkami způsobujícími tvrdost vody.
Tvrdá voda může myčku nádobí ničit a při zahřívání může
na topných tělesech tvořit vápenné usazeniny. To může
výrazně prodlužovat délku mycích programů a záporně
ovlivnit výkon stroje.
Proto společnost HOBART pro vodu tvrdší než 3 °dH
doporučuje změkčovač vody. Změkčovače společnosti
HOBART jsou ušity na míru myčkám Hobart. Díky iontové
výměně mezi minerály zabraňují vytváření vrstvy vodního
kamene.
Když se nerostné látky způsobující tvrdost z vody
neodstraňují, na topných tělesech se vytvoří pevná vápenná
vrstva. Tak vzniká riziko: topná tělesa mohou shořet myčku
bude nutné opravit.
Změkčovače vody HOBART HYDROLINE PROTECT
chrání stroj, zkracují dobu odstavení a tím šetří hotovost.
BEZ VODNÍHO KAMENE – ÚČINNÉ
HYGIENICKÉ – BEZPEČNÉ
05
ZMĚKČOVAČ VODY HYDROLINE PROTECT SE-H
Užitek pro zákazníky
• Ochrana myčky před vodním kamenem
• Optimalizace účinnosti mycího i oplachového
prostředku
• Automatická regenerace
• Programovatelná doba regenerace
Vhodný pro NÁSLEDUJÍCÍ myčky nádobí HOBART:
• myčku příborů a nádobí PREMAX FP
• myčky nádobí PROFI FX/FXL
• myčku příborů a nádobí PREMAX AUP
• myčky nádobí PROFI AMX/AMXX/AMXT
• myčky nádobí PROFI AUXX/AUXXL/AUXXT
• univerzální myčku PREMAX UPT
• univerzální myčky PROFI UX/UXT/UXTH/UXTLH
06
ÚPR AVA VODY
HYDROLINE
EFEKTIVNÍ – SPOLEHLIVÉ – INOVATIVNÍ
ZMĚKČOVAČ VODY HYDROLINE PROTECT SD-H
Užitek pro zákazníky
• Ochrana myčky před vodním kamenem
• Optimalizace účinnosti mycího a oplachového
prostředku
• Automatická regenerace
• Dodává neustále měkkou vodu
• Dvoukomorový systém nepřerušuje používání myčky
při regeneraci
Vhodný pro NÁSLEDUJÍCÍ myčky nádobí HOBART:
• myčku příborů a nádobí PREMAX FP
• myčky nádobí PROFI FX/FXL
• myčku příborů a nádobí PREMAX AUP
• myčky nádobí PROFI AMX/AMXX/AMXT
• myčky nádobí PROFI AUXX/AUXXL/AUXXT
• univerzální myčku PREMAX UPT
• univerzální myčky PROFI UX/UXT/UXTH/UXTLH
07
08
ÚPR AVA VODY
HYDROLINE
EFEKTIVNÍ – SPOLEHLIVÉ – INOVATIVNÍ
2
ODSOLOVACÍ SYSTÉMY HOBART HYDROLINE STAR
Nádobí beze skrvn, lesklé příbory a třpytivé sklenice jsou
vizitkou každého gastronoma. Voda s nerostnými látkami
ale na nádobí při sušení zanechává nepěkné pozůstatky.
K odstranění těchto skvrn se sklenice a příbory po umytí
leští. Leštění je ale nejen nákladné z hlediska
personálu, také se při něm přenášejí choroboplodné
zárodky a hygienický výsledek mytí se tím ztrácí. Navíc
může ve sklenicích vznikat nepříjemný pach záporně
ovlivňující požitek z nápoje.
Aby se hostu poskytoval trvale čistý a hygienicky
bezvadný výsledek mytí, společnost HOBART
doporučuje vřadit před myčku částečný nebo úplný
odsolovač.
PRŮZRAČNÉ SKLO – RYZE ČISTÉ
Částečný odsolovač odstraní ve vodě se nacházející
ionty vápníku a hořčíku. Ve vodě tak není vápenec a
nerostné látky způsobující skvrny. Tato voda se
optimálně hodí k mytí nádobí, příborů a sklenic při
vysokém podílu uhličitanové tvrdosti na celkové tvrdosti.
S úplným odsolovačem se navíc chemicky změní i
všechny ve vodě se nacházející soli. Tím je zajištěn
perfektní výsledek mytí sklenic a příborů přesto, že
neupravená voda má velmi mnoho solí a nerostných
látek.
Odsolovače společnosti HOBART značky HYDROLINE
STAR a STAR EXTRA zaručují mytí bez skvrn. Zároveň
spoří peníze, protože odpadá ruční leštění. Navíc
optimální jakost vody šetří stroj.
HOSPODÁRNÉ – ÚČINNÉ
09
ČÁSTEČNÝ ODSOLOVAČ HYDROLINE STAR PD
Užitek pro zákazníky
•C
hrání vůči skvrnám ze soli a vápence na nádobí,
sklenicích a příborech při vysokém podílu uhličitanové
tvrdosti na celkové tvrdosti
• Chrání stroje optimálně vůči usazování vápence
•O
ptimalizuje výkon chemických mycích a oplachovacích
prostředků
• Uvnitř vloženou kartuši lze bez nářadí snadno vyměnit
• Při výměně kartuše není třeba sejmout přítokovou a
odtokovou hadici
• Lze jej instalovat stojící i ležící
• Zbytkovou kapacitu lze zjišťovat přes myčku
• Kapacita: 13.000 l cca. 5.000 mytí*
Vhodný pro myčky HOBART:
• myčky sklenic PREMAX GCP/GP
• myčky sklenic PROFI GC/GX
• myčku příborů a nádobí PREMAX FP
• myčky nádobí PROFI FX/FXL
10
*při uhličitanové tvrdosti 10 °dH a spotřebě vody 2,5 l na jeden cyklus
ÚPR AVA VODY
HYDROLINE
EFEKTIVNÍ – SPOLEHLIVÉ – INOVATIVNÍ
ÚPLNÝ ODSOLOVAČ HYDROLINE STAR EXTRA FD
Užitek pro zákazníky
•P
ři vysoké celkové tvrdosti chrání vůči skvrnám solí a
vápence na nádobí, sklenicích a příborech
• Chrání stroje optimálně vůči usazování vodního kamene
• Optimalizuje výkon chemických mycích a
oplachovacích prostředků
• Uvnitř vloženou patronu lze bez nářadí snadno vyměnit
• Při výměně patrony není třeba odpojovat přívodní
a odpadní hadici
• Lze jej instalovat horizontálně a vertikálně
• Zbytkovou kapacitu lze zjišťovat pomocí displeje myčky
• Kapacita: 5.400 l cca. 2.000 mytí*
Vhodný pro NÁSLEDUJÍCÍ myčky HOBART:
• myčky sklenic PREMAX GCP/GP
• myčky sklenic PROFI GC/GX
• myčku příborů a nádobí PREMAX FP
• myčky nádobí PROFI FX/FXL
*při uhličitanové tvrdosti 10 °dH a spotřebě vody 2,5 l na jeden cyklus
11
Zjištění vhodného odsolovače
Postup jednoduchého zjištění správného odsolovače pro
myčky sklenic a nádobí:
1. Zjistit vodivost neupravené vody (LFR):
tato hodnota se měří měřičem vodivosti a udává se v
µs/cm.
2. Změřit uhličitanovou tvrdost neupravené vody
(KHR):
tato hodnota se zjišťuje zkouškou uhličitanové tvrdosti
a udává se v °dH.
0]
x3
H
0d
m
11 , s/c
- [ 30 u|
3
cm
u|, s/ cm 0
/
40 u|, s
D - 400 , s/cm
F
- 0 u|
L
-7
V tomto případě je vodivost vody zbavené uhličitanů nižší než
100 μs/cm a tato voda se hodí k mytí sklenic. Stačí tedy částečný
odsolovač.
Tabulka pro zjištění odsolovače
3. Zjistit vodivost vody zbavené uhličitanů (LFD):
Vzorec: LFD = LFR - (KHR x 30)
v závislosti na vodivosti vody zbavené uhličitanů
nádobí
sklenice
černý porcelán
bílý porcelán
12
HYDROLINE
STAR
částečný odsolovač
< 80 µs/cm
< 100 µs/cm
< 200 µs/cm
< 400 µs/cm
HYDROLINE
STAR EXTRA
úplný odsolovač
≥ 80 µs/cm
≥ 100 µs/cm
≥ 200 µs/cm
≥ 400 µs/cm
ÚPR AVA VODY
HYDROLINE
EFEKTIVNÍ – SPOLEHLIVÉ – INOVATIVNÍ
ČÁSTEČNÝ ODSOLOVAČ HYDROLINE STEAM CD
Užitek pro zákazníky
•C
hrání proti usazeninám vodního kamene varnou techniku s
připojením na vodu
•O
ptimálně chrání nejdrobnější trysky parních ohřívačů a pečicích
trub vůči zanášení vápencem
• Chrání skleněné plochy proti korozi
• Uvnitř vloženou patronu lze bez nářadí snadno vyměnit
•P
ři výměně patrony není třeba odpojit přívodní a odpadní hadici
•Z
bytkovou kapacitu lze zjišťovat přímo přes digitální displej hlavě
filtru
• Lze jej instalovat horizontálně i vertikálně
• Kapacita: 10.800 l*
Vhodný pro:
• pařáky
• konvektomaty
• pečicí trouby
*při uhličitanové tvrdosti 10 °dH
13
14
ÚPR AVA VODY
HYDROLINE
EFEKTIVNÍ – SPOLEHLIVÉ – INOVATIVNÍ
3
HOBART OSMOTICKÁ TECHNIKA HYDROLINE PURE
Při vysokém vytížení myčky v gastronomii a hotelnictví
spojeném s nejvyššími nároky na mytí bez skvrn se
používá technologie reverzní osmózy.
Díky vytváření téměř stoprocentně odsolené vody je
leštění sklenic a příborů zbytečné. Výsledkem jsou
povrchy beze skvrn a šmouh, bez vynaložení lidské
práce. Osmotické přístroje HYDROLINE PURE RO-I a
PURE RO-C navíc potřebují jen minimální obsluhu. Tyto
soběstačné systémy nepotřebují pravidelnou výměnu
vyčerpaných patron.
Mytí bez skvrn, osmoticky zpracovaná voda kdykoli k
dispozici a zároveň nízké náklady na provoz a servis –
to vše lze získat výlučně technikou reverzní osmózy
MAXIMÁLNÍ – RYZE ČISTÉ
HYDROLINE PURE společnosti HOBART. Voda
přitékající z vodovodu se v uzavřeném systému pod
vysokým tlakem protlačuje přes membránu. Osmotická
membrána je tak jemná, že propustí jen ryzí čistou vodu
a rozpuštěné látky nerostné látky a soli zadrží. Nerostné
látky, které byly ve vodě, se zahustí a odloučí. Permeát,
téměř zcela bez nerostných látek, se použije pro myčku.
Systémy společnosti HOBART s reverzní osmózou mají
výtěžnost vody až 70 %.
Systémy společnosti HOBART s reverzní osmózou
HYDROLINE PURE RO-I a PURE RO-C zaručují mytí
bez skvrn a optimálně se hodí pro různé zátěže.
NEZÁVISLÉ – OPTIMÁLNÍ
15
REVERZNÍ OSMÓZA HYDROLINE PURE RO-C
Užitek pro zákazníky
• Trvale do dává vodu bez nerostných látek pro nejvyšší
nároky na výsledek mytí
• Zabraňuje vzniku skvrn ze solí a vápníku na nádobí,
sklenicích a příborech
• Optimální ochrana myčky proti vodnímu kameni proti
tvorbě vodního kamene
• Optimalizuje účinek - mycích a oplachovacích
prostředků
• Minimální provozní náklady při nejvyšší kapacitě
Vhodná pro myčky nádobí HOBART:
• myčky sklenic PREMAX GCP/GP
• myčky sklenic PROFI GC/GX
• myčku příborů a nádobí PREMAX FP
• myčky nádobí PROFI FX/FXL
• myčku příborů a nádobí PREMAX AUP
• myčky nádobí PROFI AMX/AMXX/AMXT
• myčky nádobí PROFI AUXX/AUXXL/AUXXT
16
ÚPR AVA VODY
HYDROLINE
EFEKTIVNÍ – SPOLEHLIVÉ – INOVATIVNÍ
REVERZNÍ OSMÓZA HYDROLINE PURE RO-I
Užitek pro zákazníky
•M
inimální nároky na prostor: lze ji instalovat pod, na,
za myčku i vedle myčky. Celkovou výšku zvýší jen o
120 mm
• Trvale do dává vodu bez nerostných látek pro nejvyšší
nároky na výsledek mytí
•Z
abraňuje vzniku skvrn ze solí a vápníku na nádobí,
sklenicích a příborech
• Optimální ochrana myčky proti vodnímu kameni
•O
ptimalizuje účinek mycích a oplachovacích
prostředků
• Minimální provozní náklady při nejvyšší kapacitě
Vhodná pro myčky nádobí HOBART:
• myčky sklenic PREMAX GCP/GP
• myčky sklenic PROFI GC/GX
• myčku příborů a nádobí PREMAX FP
• myčky nádobí PROFI FX/FXL
17
HYDROLEXIKON
IONTY VÁPNÍKU
viz nerostné látky způsobující tvrdost
NĚMECKÁ TVRDOST / °dH
V praxi používaná měrná jednotka celkové tvrdosti.
1 °dH odpovídá 10 mg oxidu vápenatého nebo 7,19 mg
oxidu hořečnatého na 1 litr vody. Oficiální měrná
jednotka: mmol/l. 1 °dH odpovídá 0,1783 mmol/l.
1 °dH odpovídá:
na anglické stupnici na americké stupnici na francouzské stupnici
1,25 °e
1,04 °aH
1,78 °fH
DOPORUČENÁ HODNOTA VODIVOSTI
Podle druhu umývaného nádobí se pro vodu k mytí beze
skvrn doporučují různé hodnoty vodivosti.
bílý porcelán: < 400 µS/cm
černý porcelán: < 200 µS/cm
sklenice: < 100 µS/cm
příbory: < 80 µS/cm
18
CELKOVÁ TVRDOST
Popisuje podíl všech látek způsobujících tvrdost ve
vodě. Celková tvrdost se skládá z uhličitanové tvrdosti a
z neuhličitanové tvrdosti.
NEROSTNÉ LÁTKY ZPŮSOBUJÍCÍ TVRDOST
Patří k nim vápník a hořčík, které jsou ve vodě
rozpuštěné jako síran (sádra/epsomit) nebo uhličitan
(vápenec/dolomit). Vedle zavápňování snižují účinek
mycích prostředků a oplachovačů, protože chemicky
vážou saponáty, které tyto chemické prostředky obsahují.
TVRDÁ VODA
Voda smíšená s nerostnými látkami způsobujícími
tvrdost. Stupeň tvrdosti vody se udává ve stupních
německé tvrdosti (°dH).
USAZENINY VÁPNÍKU
Při zahřátí vody se vápník rozpuštěný ve vodě uvolňuje
a ukládá se ve formě vodního kamene. Tyto pevné
usazeniny už nelze rozpustit bez mechanického
působení nebo pomocí chemikálí.
ÚPR AVA VODY
HYDROLINE
EFEKTIVNÍ – SPOLEHLIVÉ – INOVATIVNÍ
HYDROLEXIKON
UHLIČITANOVÁ TVRDOST
Slouží k určení množství hořčíku a vápníku vázaného
s uhlíkem ve vodě (vápenec/dolomit). Když se tyto
nerostné látky zahřátím z vody vyloučí, vzniknou pevné
usazeniny vápníku. Ty nelze rozpustit vodou. Spolu s
neuhličitanovou tvrdostí tvoří celkovou tvrdost.
HODNOTA VODIVOSTI
Používá se k měření obsahu solí ve vodě. Čím více
solí voda obsahuje, tím vyšší má hodnotu vodivosti.
Udává se v µS/cm. Viz také doporučená hodnota
vodivosti.
IONTY HOŘČÍKU
viz nerostné látky způsobující tvrdost vody
IONTY SODÍKU
viz nerostné látky nezpůsobující tvrdost vody
NEROSTNÉ LÁTKY NEZPŮSOBUJÍCÍ TVRDOST
Patří k nim hlavně soli draslíku a chlorid sodný
(kuchyňská sůl). Tyto ve vodě rozpustné soli
zanechávají při schnutí na povrchu sklenic a příborů
zbytky solí a povlak.
NEUHLIČITANOVÁ TVRDOST
Představuje v podobě síranů ve vodě rozpuštěný vápník
a hořčík (sádra/epsomit). Pokud se tyto po odpaření
vody vyloučí, vzniknou usazeniny sádry. Ty jsou ve vodě
rozpustné. Spolu s uhličitanovou tvrdostí tvoří celkovou
tvrdost.
REGENERACE ZMĚKČOVAČE
Výměna ve vodě obsažených, tvrdost způsobujících
nerostných látek (vápník/hořčík) za nerostné látky, které
tvrdost nezpůsobují (sodík), se provádí pomocí speciální
umělé pryskyřice. Je-li její kapacita vyčerpána, je třeba
této umělé pryskyřici znovu poskytnout ionty sodíku
obsažené v regenerační soli. Tento postup se nazývá
regenerace.
19
HYDROLEXIKON
REGENERACE ČÁSTEČNÉHO NEBO ÚPLNÉHO
ODSOLOVAČE
Chemická výměna ve vodě obsažených, tvrdost
způsobujících nerostných látek (vápník/hořčík) a solí
způsobujících povlaky se provádí pomocí speciální
umělé pryskyřice. Je-li její kapacita vyčerpána, je třeba
tuto umělou pryskyřici vyčistit. Postup čištění se nazývá
regenerace a neprovádí se na místě.
REGENERAČNÍ SŮL
Hrubozrnný chlorid sodný k regeneraci odtvrzovačů.
Poskytuje ionty sodíku potřebné pro chemickou výměnu
iontů vápníku a hořčíku. Pro vestavěné změkčovače se
doporučuje speciální velmi ryzí sůl zrnitosti 3 až 8 mm.
Pro externí změkčovače se doporučuje speciální
tabletová sůl.
STÁLÁ TVRDOST
viz neuhličitanová tvrdost
20
DOČASNÁ TVRDOST
viz uhličitanová tvrdost
PERMEÁT
Voda filtrací v reverzně osmotickém zařízení zbavená
látek způsobujících tvrdost a nerostných látek. Permeát
se vede do myčky.
RETENTÁT
Vzniká při filtrování neupravené vody v reverzně
osmotickém zařízení. Jde o vodu zahuštěnou
nerostnými látkami a látkami způsobujícími tvrdost,
kterou membrána oddělením zadrží a odloučí.
ČIŠTĚNÍ VODY
Opatření prováděná za účelem zlepšení kvality vody
odstraněním nebo chemickou změnou nerostných látek
rozpuštěných v neupravené vodě.
VE VODĚ ROZPUSTNÉ NEROSTNÉ LÁTKY
Popisují ve vodě rozpuštěné přírodní soli, jako je sůl
kuchyňská, nebo zbytky železa a mědi.
ÚPR AVA VODY
HYDROLINE
EFEKTIVNÍ – SPOLEHLIVÉ – INOVATIVNÍ
TECHNICKÉ ÚDAJE – ZMĚKČOVAČE
H x Š x V v mm
HYDROLINE
PROTECT SD-H
Dvoukomorový
změkčovač
360 x 360 x 585
4 - 65 °C
Teplota přitékající vody
4 - 65 °C
Výkon (průběžný)
10 l/min
20 l/min
Hydraulický tlak
3 - 6 bar
3 - 7 bar
R 3/4"
R 3/4"
R 3/4"
R 3/4"
Přípojka pro přívodní
hadici
Přípojka pro odpadní
hadici
Způsob regenerace
Kapacita
Napětí
řízený časem
řízený množstvím
1.000 l při 8 °dH
(celková tvrdost)
230/50/1
1.140 l při 8 °dH
(celková tvrdost)
-
Celková hodnota
elektrické přípojky
Použití doporučeno
0,03 kW
-
od 1 °dH
od 1 °dH
Použití nezbytné
od 3 °dH
od 3 °dH
12 kg
21 kg
Hmotnost
360
360
585
Typ
HYDROLINE
PROTECT SE-H
Jednokomorový
změkčovač
400 x 230 x 572
585
Model
21
Technické údaje – ODSOLOVACÍ PATRONY
Oblast použití
22
R 3/4"
R 3/4"
13.000 l při 10 °dH
(uhličitanová tvrdost)
suchá: 18 kg
naplněná: 24 kg
mycí technika
5.400 l při 10 °dH
(celková tvrdost)
suchá: 18 kg
naplněná: 24 kg
mycí technika
10.800 l při 10 °dH
(uhličitanová tvrdost)
suchá: 18 kg
naplněná: 24 kg
technika pro úpravu
vody
70
102
R 3/4"
255
288
416
HYDROLINE
STEAM CD
Částečný odsolovač
550 x 288
4 - 30 °C
1,7 l/min
2 - 6 bar
R 3/4"
31,5
Hmotnost
HYDROLINE
STAR EXTRA FD
Úplný odsolovač
550 x 288
4 - 60 °C
5 l/min
2 - 6 bar
R 3/4"
549
Typ
H x Š x V v mm
Teplota přitékající vody
Výkon
Hydraulický tlak
Přípojka pro přívodní
hadici
Přípojka pro odpadní
hadici
Kapacita
HYDROLINE
STAR PD
Částečný odsolovač
550 x 288
4 - 60 °C
5 l/min
2 - 6 bar
R 3/4"
522,70
Model
225,40
170
189
130
ÚPR AVA VODY
HYDROLINE
EFEKTIVNÍ – SPOLEHLIVÉ – INOVATIVNÍ
Technické údaje – osmotická zařízení
RO-I 400: 567 x 460 x 120
RO-I 500: 567 x 600 x 120
RO-I V: 565 x 170 x 472
4 - 30 °C
4 - 35 °C
5 l/min
1,5 l/min
70 %
60 %
2 - 10 bar
1 - 6 bar
vložená hadice, R 3/4“
R 3/4“
Teplota přitékající vody
Výkon
Produkce permeátu (výtěžnost) při
15 °C 70 %
Hydraulický tlak
Přípojka pro přívodní hadici
Přípojka pro odpadní hadici
R 3/4"
R 3/4"
max. tvrdost neupravené vody
20 °dH
35 °dH
2.000 µS/cm
1.200 µS/cm
max. vodivost neupravené vody
Podíl odloučených solí a nerostných
látek
Napětí
98 %
98 %
230/50/1
-
Celková hodnota elektrické přípojky
0,72 kW
-
předřazený změkčovač doporučen*
od 10 °dH
od 6 °dH
předřazený změkčovač nezbytný*
od 20 °dH
od 35 °dH
Hmotnost
Oblast použití
225
395
466
460 x 225 x 466
600*
466
H x Š x V v mm
RO-C
* včetně hadic, přípojek atd.
* inkl. Schläuche, Anschlüsse, etc.
RO-I 400
677*
460
567
120
HYDROLINE
PURE RO-I
reverzní osmóza
548
RO-I 500
600
677*
567
120
Typ
HYDROLINE
PURE RO-C
reverzní osmóza
548
33 kg
20 kg
mycí technika
mycí technika
RO-I V
677*
565
472
Model
170
548
Vor
* K ochraně membrány před zablokováním je zásadně vhodné vřadit před ni změkčovač.
Ten zvyšuje životnost jednotky reverzní osmózy.
* s otevřenou přihrádkou pro dosah
na předfiltr
23
PŘÍPRAVA JÍDEL
LIKVIDACE ODPADŮ
HOBART GMBH
Robert-Bosch-Straße 17
77656 Offenburg
Phone +49(0)781.600-28 20
SLUŽBY
Fax +49(0)781.600-28 19
e-Mail: [email protected]
Internet: www.hobart-export.com
EFEKTIVNÍ – SPOLEHLIVÉ – INOVATIVNÍ
Member of the ITW Food Equipment Group Europe
Údaje v tomto prospektu spočívají na stavu z 06/2012.
Technické změny nebo změny provedení jsou vyhrazeny.
VAŘENÍ
PR-0612-735-K-cz
PRŮMYSLOVÉ MYTÍ NÁDOBÍ
Download

HYDROLINE