A
32
Atlas klinických syndromů
H. - R. Wiedemann,
Kiel J. Kunze
63
Analýza údajů o klientech rané péče
Radka Máhringová
66
Anatomie a embriologie oka
Květa Kvapilíková
Zdravotní
92
Anatomický atlas člověka
Frank H. Netter, M. D.
Zdravotní
93
Anatomický obrazový slovník
Heinz, Feneis
Zdravotní
119
Albinismus - informace pro rodiče dětí
s albinismem
SPRP Praha
201
Anatomie 3
Radomír Čihák
Zdravotní
245
Agrese u lidí s MR a autismem
V. Čadilová, H. Jůn,
K. Thorová
Spec. pedagogika
262
ADHD
M. Goetz, P. Uhlíková
Spec. pedagogika
Zdravotní
B
14
51
Barevné vnímání zrakově postižené mládeže
Barevné vnímání zrakově postižené mládežemožnosti využití ve výchově, vzdělávání a
rehabilitaci
Heidemarie Hofmannová
Hedemarie Hofmannová
75
Brýlová optika
Miloš Rutrle
76
Brýlová technika, estetika a přizpůsobování
brýlí
Miloš Rutrle
173
Bazální stimulace v základní ošetřovatelské
praxi
K. Friedlová
Zdravotní
Zdravotní
C
24
Cvičení pro rozvoj psychomotoriky
Magdaléna Szabová
Spec. pedagogika
79
Cvičení pro rozvoj řeči
Charlotte Lynch,
Julia Kida
Spec. pedagogika
90
Co vlastně ti nevidomí dělají?
Próza a poezie nevidomých
autorů
ostatní
110
Co, kdy a jak ve výchově dětí
Zdeněk Matějček
Vývoj, výchova
148
Cvičení a hry pro děti se sluchovým postižením J. Roučková
Co byste měli vědět o integraci a nevíte, koho
se zeptat
160
Spec. pedagogika
Spec. pedagogika
184
Cvičíme s kojenci a batolaty
Iva Dolínková
Činnosti s dětmi
224
Citoví Upíři
A. J. Bernstein
ostatní
Alena Keblová
Spec. pedagogika
Č
35
Čich a chuť u zrakově postižených
D
23
Dítě se speciálními potřebami
Susan Kerrová
Spec. pedagogika
26
Děti potřebují hranice
Jan-Uwe Rogge
Vývoj, výchova
46
Dětské strachy a úzkosti
Jan-Uwe Rogge
Psychologie
56
Lilli Nielsen
65
Dotýkej se, ať pochopíš
Didaktické a technické pomůcky pro sluchově
postižené v MŠ a ZŠ
80
Dalších 199 výtvarných činností
Septima
Maryann Kohlová,
Cindy Gainerová
Činnosti s dětmi
118
Dětská mozková obrna
Josef Kraus a kol.
Zdravotní
132
Dítě pláče - co dělat
Anne Bacus
Vývoj, výchova
142
Downův syndrom
M. Selikowitz
Zdravotní
147
Diagnostika narušené komunikační schopnosti
V. Lechta a kol.
Psychologie
149
Dětský autismus
M. Hrdlička, V. Komárek
Spec. pedagogika
178
Dítě s vadou sluchu
189
Dětská psychoterapie
J. Langmeier, K. Balcar
Psychologie
198
Dětská nespavost
Eduard Estivill
Spec. pedagogika
204
Dítě ve Vojtově terapii
Heidi Orth
Zdravotní
212
Diagnostika dítěte předškolního věku
J. Bednářová, V. Šmardová
Spec. pedagogika
213
Diagnostika a léčba očních chorob v praxi
214
Dětská oftalmologie, I. část
R. Autrata
Zdravotní
219
Dvojčata
Klára Rulíková
Psychologie
232
Dosahování, lezení, chůze
248
Doprovázení v pomáhajících profesích
Soňa Vávrová
Psychologie
266
Doba jedová
A. Strunecká
Zdravotní
263
Doba jedová II
A. Strunecká
Zdravotní
Spec. pedagogika
Zdravotní
E
52
Ergoterapie manuál pro rodiče
Spec. pedagogika
Dětské centrum Arpida
57
Ergoterapie u DMO
72
Evokované potenciály v klinické praxi
Eva Kohlenbergerová
Petr Kaňkovský, Jaroslav
Dufek
123
Eliška - Příběh hluchoslepé holčičky
I. Jarníková
139
Emoční inteligence dítěte a její rozvoj
L. S. Shapiro
Psychologie
180
Emoční inteligence
R Schulze, R. D. Roberts
Psychologie
M. Brázdil, J. Hadač,
P. Marusič a kol.
Zdravotní
F
122
Farmakorezistentní epilepsie
G
17
Glaukom
43,194 Grafomotorika pro děti předškolního věku
MUDr. Josef Hycl, CSc.
Zdravotní
Antje C. Looseová, Nicole
Piekertová, Gudrun Dienerová Spec. pedagogika
H
3
Hovory s rodiči (o výchově nevidomého dítěte
Josef Smýkal
Spec. pedagogika
27
Hry pro maminky s dětmi
Jana Hanšpachová
Činnosti s dětmi
37
Hmat u zrakově postižených
Alena Keblová
Spec. pedagogika
68
Hygiena optického záření a osvětlování
Petr Vrbík
Zdravotní
77
Hrajeme si s nejmenšími
Činnosti s dětmi
83
Hry pro tříleté a mladší děti
96
Hry pro zrakově postižené
Jackie Silberg
Almuth Bartl,
Cornelia Nitsch
Jana Vachulová,
Robert Vachule
Činnosti s dětmi
140
Hry a činnosti pro vývoj dítěte s postižením
Sarah Newman
Činnosti s dětmi
135
Hry, zábava a cvičení s miminkem
Anne Knecht-Boyer
153
Hluchoslepota
D. Štěrbová a kol.
Spec. pedagogika
154
Hledání společné řeči…
J. Kocourek
ostatní
157
Hluchoslepí mezi námi
187
Hry pro rozvoj dětského mozku
P. Schiller
Činnosti s dětmi
12
Hry pro těžce zrakově postižené děti
J. + R. Vachulovi
Činnosti s dětmi
192
Hra ve vývoji dětí v prvním roce života
D. Sobotková
Činnosti s dětmi
249
Hry a zábavné činnosti pro děti s autismem
J. Moor
Spec. pedagogika
J. Dittrichová,
M. Papušek, K. Paul
a kol.
Vývoj, výchova
Činnosti s dětmi
Spec. pedagogika
CH
109
Chování dítěte raného věku a rodičovská péče
177
Charakterové typy člověka
Stephen M. Johnson
Psychologie
Spec. pedagogika
I
97
Integrované vzdělávání se zrakovým
postižením
Alena Keblová
236
Integrace - hezká (i těžká) práce
K. Kochová, M. Vachulová
J
2
Jak se žije dětem s postižením
Psychologie
Jak žít se sluchovou vadou
Helena Chvátalová
zpracovala
Helena Holubová
Miloš Pulda,
Mojmír Lejska
18, 62
Jak mluví nevidomé děti
67
106
Jak lépe využít čas strávený s dětmi
Penny Warner
Činnosti s dětmi
127
Jak se zbavit napětí, stresu a úzkosti
J. Paško
Psychologie
158
Jak pomoci
A. Ellis, A. Frankenberg
Spec. pedagogika
207
Jak řešit konflikty s podřízenými
O. Medlíková
ostatní
206
Jak řešit konflikty na pracovišti
S. a M. McConnon
ostatní
223
Jak manipulovat s lidmi…
M. Béreš
ostatní
Spec. pedagogika
Jak se postarat o nejkřehčí miminka
247
Jak se žije dětem s postižením po 10 letech
Helena Chvátalová
Spec. pedagogika
255
Jak se domluvit s kojencem a batoletem
T. Vasilovčík Šustová
Spec. pedagogika
265
Jak přežít dobu jedovou
A. Strunecká
Zdravotní
Zdravotní
K
22
Kortikální poškození zraku u dětí
31
Kompendium očního lékařství
Hanuš Kraus a kol.
55
Kortikální poškození zraku u dětí
Marieke Steendam
98
Kompenzační pomůcky pro zrakově postižené
žáky ZŠ
Alena Keblová
Spec. pedagogika
146
Krizová intervence
D. Vodáčková a kol.
Psychologie
190
Krizové situace v rodině očima dítěte
Z. Matějček, Z. Dytrych
Psychologie
243
Komunikace s lidmi s postižením
J. Slowík
Spec. pedagogika
260
Kontaktní čočky
S. Synek, Š. Skotovská
Zdravotní
L
48
Logopedická prevence
Dana Kutálková
Spec. pedagogika
103
Lidský vztah jako součást profese
Karel Kopřiva
Psychologie
240
Lexikon očního lékařství
E. Vlková, Š. Pitrová,
F. Vlk
Zdravotní
M
4, 5
Malý tyran
Vývoj, výchova
Milá maminko, milý tatínku
Jiřina Prekopová
Monika Janíková, Dagmar
Dzúrová a kol.
34
42
Masáže dětí a kojenců
Jana Hašplová
Činnosti s dětmi
49
Mentální retardace
Metodika rozvoje grafomotoriky a počátečního
psaní
Iva Švarcová
Jaroslava Svobodová
144
150,
162
Mami, je to člověk nebo zvíře
H. De Clevq
Spec. pedagogika
Máte ve třídě zrakově postižené dítě?
A. L. Corn, I. Martinez
Spec. pedagogika
197
Mé dítě má autismus
Perchta Kazi Pátá
Spec. pedagogika
209
Malíček - kniha nápadů pro rodiče
211
Maminko, nezpívej
Jana Makovcová
Spec. pedagogika
233
Máme dítě s handicapem
Ivana Fitznerová
Spec. pedagogika
238
Moc, pomoc a bezmoc
Hynek Jůn
Psychologie
Jeniffer Warner
Alena Keblová,
Lydie Lindáková, Ivan Novák
Zdravotní
95
N
19
Na pomoc rodičům dětí s DMO (SRP)
38
Náprava poruch binokulárního vidění - brožura
41
Nové metody nápravy lehkých mozkových
dysfunkcí
PhDr. Jiří Tyl, Radek Ptáček,
Mgr. Václava Tylová
Spec. pedagogika
47
Nešikovné dítě
Amanda Kirbyová
Spec. pedagogika
50
Nechuť k jídlu
Silviane Bonnot-Matheron
Vývoj, výchova
60
Na pomoc rodičům dětí s DMO
69
Nauka o zraku
89
Nevídáno
Jeniffer Warner
Rudolf Autrata,
Jana Vančurová
Miroslav Michálek,
Pavla Francová, Jan Jakeš
114
Něžná náruč rodičů
Eva Kiedrňová
121
Neverbální komunikace dětí
Gwyneth Doherty-Sneddon
133
Na ruce si nevidím
Olga Schindlerová
Spec. pedagogika
152
Novináři nejsou zlí
M. Šálek, T. Feřtek
ostatní
156
Nahlédnutí do života beze zraku
165
Nebojte se nevidomých!
M. Michálek
Spec. pedagogika
166
Nebojte se pomoci nevidomým
M. Michálek
Spec. pedagogika
208
Nenechte se šikanovat kolegou
L. Svobodová
ostatní
221
Nenechte sebou manipulovat
I. Nazare-aga
ostatní
116
Naia se smí narodit
234
Narodilo se předčasně
M. Zuckoff
ostatní
M. Dokoupilová, B. Fišárková,
L. Novotná
Spec. pedagogika
253
Narodilo se s problémy, a co bude dál?
261
Náročné mateřství
Vývoj, výchova
Spec. pedagogika
Sobotková, Dittrichová
Vágnerová, Strnadová,
Krejčová
Spec. pedagogika
Spec. pedagogika
O
30
Oční zákaly
H. Kraus, I. Karel,
E. Růžičková
Zdravotní
33
O lásce s níž se roste
Jiřina Prekopová
Vývoj, výchova
73
Organicky podmíněné dysfunkce
Nataša Brázdilová
Zdravotní
163
O čem se sní poslepu
P. Francová
Spec. pedagogika
167
O dětech a smrti
E. Kubler-Rossová
Psychologie
168
Otázky a odpovědi o smrti a umírání
E. Kubler-Rossová
Psychologie
169
O smrti a umírání
E. Kubler-Rossová
Psychologie
195
Orofaciální regulační terapie
R. C. Morales
Spec. pedagogika
225
Obchodní korespondence
256
Oční propedeutika
ostatní
Jana Hornová
Zdravotní
P
7.- 11
Perspektivy rehabilitace hluchoslepých
St.Kowalik, Augusyn Báňka
Spec. pedagogika
29
Plavání dětí s rodiči
Irena Čechovská
Činnosti s dětmi
74
Květa Kvapilíková
K.Eileen Allen,
Lyn R. Marotz
Zdravotní
91
Práce a vidění
Přehled vývoje dítěte od prenatálního období
do 8 let
Vývoj, výchova
99
Problémové děti s poruchami učení a chování
Alena Nedvědová
Spec. pedagogika
104
Proč jsou šťastné děti šťastné
Steve Biddulph
Vývoj, výchova
120
Prenatální komunikace
G. Teusen, I. Goze-Hanel
128
Po dobrém nebo zlém
Z. Matějček
129
Pohyb s radostí
SPRP
134
Poruchy autistického spektra
K. Thorová
Zdravotní
136
Prevítem snadno a rychle
S. Brett
Vývoj, výchova
137
Prevítovy první krůčky
Programy pro rozvoj myšlení dětí s odchylkami
vývoje
S. Brett
Vývoj, výchova
Jo Lebeer
Spec. pedagogika
141
143
Vývoj, výchova
Z. Matějček
Vývoj, výchova
sborník z národní konference
ostatní
161
Prvních 6 let ve vývoji a výchově dítěte
"Podpora zavádění standardů kvality soc.
služeb"
Psychorehabilitační kurzy pro rodiče s dětmi
raného věku se zdravotním postižením
Z. Houdková
Spec. pedagogika
172
Přesvědčivá prezentace
Olga Medlíková
ostatní
179,
244
Práce s emocemi pro pomáhající profese
K. Hájek
Psychologie
151
181
Psychologie rodiny
Psychologie dítěte
I. Sobotková
J. Peaget,
B. Ingelderová
188
Psychologie
Psychologie
191
Poznejte své silné a slabé stránky
D. + F. Brennerovi
ostatní
193
Poradenská psychologie pro děti a mládež
I. Pešová, M. Šmalík
Psychologie
199
Pravidla českého pravopisu
200
Psychopatologie pro pomáhající profese
M. Vágnerová
Psychologie
218
Pevné objetí
Jiřina Prekopová
Psychologie
217
Poruchy pozornosti a hyperaktivita
A. Munden, J. Arcelus
Spec. pedagogika
107
Přehled základních sociálněprávních informací
pro nevidomé a slabozraké občany - 2004
SONS
ostatní
226
Prosím, pomoz mi!
230
Pohyb s říkadly pro nejmenší
Z. Pospíšilová, P. Poláčková
Činnosti s dětmi
228
Poradenství pro pozůstalé
N. Špetenková
Psychologie
237
Prostorová orientace a samostatný pohyb
Pavel Wiener
Spec. pedagogika
239
Přehled chorob zrakového ústrojí
Květa Kvapilíková
Zdravotní
241
Praktická supervize
Z. Havrdová, M. Hajný
ostatní
242
Poruchy autistického spektra
Kateřina Thorová
Spec. pedagogika
ostatní
Spec. pedagogika
R
1
Rozvoj osobnosti
Dorothy Einonová
Vývoj, výchova
70
Refrakční vady a jejich vyšetřovací metody
Milan Anton
Zdravotní
174
Rehabilitace orofaciální oblasti
Zdravotní
183
Respektovat a být respektován
Debra C. Gangale
P. Kopřiva,
J. Nováčková
Psychologie
205
Rozvoj hrubé motoriky u dětí s Downovým
syndromem
P. C. Winders
Zdravotní
246
Rozvoj dovedností zrakového vnímání se
speciálními optickými pomůckami a kamerovou D. Moravcová,
tel. Lupou
E. Matoušková
251
Rozvoj zrakového vnímání 3-5 let
Jiřina Bednářová
Spec. pedagogika
252
Rozvoj zrakového vnímání 4-6 let
Jiřina Bednářová
Spec. pedagogika
254
Rozvoj hapticko-taktilního vnímání ZP
Dita Finková
Spec. pedagogika
S
36
Sluchové vnímání u zrakově postižených
Alena Keblová
Spec. pedagogika
53
Soc. právní min. pro zdravotně postižené
JUDr. Jan Hutař
ostatní
78
Standardní pravidla pro vyrovnání příležitostí
pro osoby se zdravotním postižením
Sdružení zdravotně
postižených v ČR
Spec. pedagogika
100
Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost
111
S kloboukem na nepřítele
Jiřina Kalabisová
115
SPRP Praha
124
Sebrané materiály o RP v 10 zemích EU
Sociálně-právní minimum pro zdravotně
postižené
175
Speciální pedagogika
Josef Slowík
Spec. pedagogika
182
Sanace rodiny
V. Bechyňová
Psychologie
185
Symptomatické poruchy řeči u dětí
V. Lechta
Spec. pedagogika
202
Sborník z kurzu RP 2006
117
Svět bez ústavů
Milan Cháb
ostatní
229
Syndrom vyhoření
Christian Stock
Psychologie
Soc. služby - srovnání ČR a EU
L. Průša
ostatní
250
Sluchové postižení
Radka Horáková
Spec. pedagogika
259
Sebepoškozování
A. Platznerová
Psychologie
Zdravotní
ostatní
JUDr. Jan Hutař
šanon
Š
15
Šilhání a tupozrakost
MUDr. Josef Hycl CSc.
16
MUDr. Josef Hycl CSc.
85
Šedý zákal - brožura
Šimonovy pracovní listy 2 obrázky,geometrické tvary
86
Šimonovy pracovní listy 2 -rozvoj myšlení a řeči
87
Šimonovy pracovní listy -grafomotorická cvičení
88
Šimonovy pracovní listy-grafomotorika a
kreslení
T
105
Tajemství výchovy šťastných dětí
Steve Biddulph
Vývoj, výchova
176
Terénní krizová práce
Bohumila Baštecká a kol.
Psychologie
203
Tvoje dítě jako šance pro tebe
Z. Jordánová
ostatní
Těžce zrakově postižené dítě v rodině
J. Smýkal
šanon
U
6
Učení zrakově postižených dětí v raném věku
Lilli Nielsen
58
Učíme se dívat - brožura
Donna Heiner
59
Učíme se dívat - brožura
Donna Heiner
210
Učíme se společně
Mary Lee, L. MacWilliam
220
Úspěšná nezisková organizace
M. Šedivý, O. Medlíková
ostatní
V
61
Vývoj pohybu u nevidomých a kombinovaně
postižených dětí (SRP)
25
Vývojová psychologie
Josef Langmeier,
Dana Krejčířová
Psychologie
54
Výchova dospívající zrakově postižené
mládeže k samostatnosti
Oldřich Čálek
Spec. pedagogika
84
Veselé písničky
Zdeněk Petrželka
94
Vaše dítě ve věku od 1 do 3 let
Anne Bacus
Vývoj, výchova
108
Vatové kuličky-Veselé nápady
Činnosti s dětmi
113
Velký lékařský slovník
Marion Semling
M. Vokurka,
J. Hugo a kol.
126
Veselé hry s malými dětmi
J. Hanšpachová
Činnosti s dětmi
145
Výchova dětí s autismem
S. Richman
Spec. pedagogika
231
Vývoj dětské řeči
D. Kutálková
Spec. pedagogika
71
Vyšetření oka
Květa Kvapilíková
Zdravotní
Výchova nevidomého dítěte předškolního věku
J. Smýkal
258
Vojtův princip
V. Vojta, A. Peters
Zdravotní
267
Varovné signály očkování
A. Strunecká
Zdravotní
Z
112,
138
Zrakově postižené dítě
Alena Keblová
Spec. pedagogika
125
Začít spolu
J. Gardošová, L. Dujková
Spec. pedagogika
155
Zdravé rodičovství-porod
159
Zkvalitnění účasti a činností žáků se
souběžným postižením více vadami včetně
zrakového postižení
164
Za zeptání nic nedáte
P. Francová
Spec. pedagogika
171
ZOO terapie ve světě objektivních poznatků
Kolektiv autorů
Spec. pedagogika
39
Zdravé zuby pro vaše děti
227
Znaková řeč pro batolata
Zdravotní
Vývoj, výchova
Zákoník práce
257
Zrakové vnímání
ostatní
Radovan Šikl
zdravotní
Ž
170
Život rodiny s dítětem-epileptikem
V. Farková
OSTATNÍ
45, 264 260 cvičení pro děti raného věku
W. Strassmeier
Činnosti s dětmi
81
111 námětů pro tvořivou hru dětí
R. Špačková
Činnosti s dětmi
44
200 výtvarných činností
M. Kohlová
Činnosti s dětmi
130
300 rad pro první rok s dítětem
H. Chvátalová
Vývoj, výchova
131
333 nápadů pro život s batoletem
P. Warner
Vývoj, výchova
186
160 Her a cvičení pro první 3 roky života
P. Warner
Činnosti s dětmi
196
6x25 her rozvíjejících schopnosti a dovednosti
dítěte
P. Warner
Činnosti s dětmi
216
10 Nejdražších manažerských chyb
J. Urban
ostatní
215
27 Manipulativních technik
A. Edmüller, T. Wilhelm
ostatní
222
15 Typů lidí, jak s nimi jednat…
F. Bělohlávek
ostatní
28
7 prvních let života rozhoduje
J. Brierley
Vývoj, výchova
Download

Odborná literatura Střediska pro ranou péči Plzeň, o.p.s. ve formátu