III. vydání 2013
~ Bystrý šifrant ~
Vydává městská žurnalistická obec – distribuce zdarma do schránek
Pygmejský maturitní test z pravidel expedice
Až na dno 2013 … po stopách Pygmejů
Nastupte do vlaku č. (odpověď na otázku č.1), který
z České Lípy hlavního nádraží odjíždí v (odpověď na
otázku č.2). Vystupte na (odpověď na otázku č.3) stanici
(dle jízdního řádu). Start hry je tedy na (odpověď na
otázku č.4 ) ve městě (odpověď na otázku č.5)
1. Cílem tohoto testu není
 Sdělit místo začátku hry (Os 6612)
 Donutit alespoň jednoho člena týmu si přečíst
pravidla (Os 6015)
 Zjišťovat, zda existuje, případně, kde leží Skála
Horka (Os 6114)
2. Mezi doporučené postupy pro řešení šifer, které jsou
v souladu s pravidly, nepatří
 Pozorně si přečíst text kurzívou (18:30)
 Pozorně si přečíst noviny Bystrý šifrant (18:37)
 Radit se o šifře s jiným týmem (18:33)
3. Urči pořadí týmů v cíli, pokud má hra 12 šifer a
týmy dostaly 15 obálek
Tým A – celkem vyřešil 12 šifer, u jedné z nich čerpal
nápovědu za tří trestné body. Otevřel jednu špatnou
obálku. Do cíle donesl jednu nerozlepenou obálku. Jednu
obálku ztratil.
Tým B - celkem vyřešil 11 šifer, u jedné z nich čerpal
nápovědu za 5 trestných bodů. U šifry, u které čerpal
nápovědu, nebyl schopen vyřešit její fragment v cílovém
hesle. Do cíle donesl 3 nerozbalené obálky.
čerpal nápovědy za 6 trestných bodů, vyřešil bonusové
šifry celkem za 4 body. Nevyřešil dvě šifry, i když při
nich čerpal nápovědy za 3 trestné body. Do cíle donesl 3
nerozbalené obálky.

1. místo tým C, 2. místo tým B, 3. místo tým A
(třetí)
1. místo tým A, 2. místo tým B, 3. místo tým C
(čtvrté)
1. místo tým B, 2. místo tým C, 3. místo tým A
(šesté)


4. Nedílnou součásti hry jsou fotky detailů míst z trasy
a obálky se šiframi. Které tvrzení o fotkách a obálkách
je pravdivé.
 Fotky a Obálky se šiframi nejsou označeny písmeny. (vlakovém nádraží)
 Fotky pro celou hru uvidí hráči hned na startu.
(náměstí)
 Během hry je nutno otevřít všechny obálky
(park)
5. V pravidlech a Bystrém šifrantovi se hovoří o mapě
Máchův kraj 1:25000, turistická a cykloturistická
mapa. Které tvrzení o mapě je pravdivé
 Mapu nepotřebuju (Blíževedly)
 Použití jiné mapy může být zásadní překážkou
dokončení hry (Úštěk)
 Nějakou mapu mám a ta mi bude stačit. (Doksy)
Tým C – celkem vyřešil 10 šifer, při řešení těchto šifer
Zašlete SMS ve tvaru KODTYMU VZOR na +420 775748487
Pygmejové při jedné ze svých výprav dorazili do velmi pobožné země, kterou
obývají Slované, omývá ji Baltské moře a ve které prý skoro všichni kdysi jezdili
fiatem. Pygmejové tuhle zemi křižovali křížem krážem…
Šifra VZOR
2
3
1
1
1
2
1
1
3
1
Upřesnítko: další stanoviště hledejte na rozcestí 200m jižně
Nápověda: za 15 minut od zaslání sms možno volat na 777269809- penalizace 1 trestný bod
Řešení: za 15 minut od zaslání sms možno volat na 777269809- penalizace 1 nevyluštěná šifra
Download

Bystrý šifrant 3 - Až na dno... po stopách Pygmejů