stavebník: B.Letná s.r.o
architekt: cgarch.cz - ing. arch. Štěpán Dokoupil, ing. arch. Lukáš Fišer
B. LETNÁ prezentace projektu polyfunkčního domu
Objekt původně sloužil jako spádové středisko občanské vybavenosti (obchodu a služeb) pro
sousedící bytovou výstavbu a byl dokončen v druhé polovině 70. let - Centrum C - Letná.
Stávající stavebně architektonické pojetí se ukazuje ve světle dnešní doby jako neudržitelné,
jeho provozování je nereálné a v podstatě se z něho stává mrtvá stavba s negativním sociálním vlivem na své okolí, který navíc do budoucna bude sílit.
Na druhý pohled však vidíme v objektu samotném a jeho umístění velký potenciál a chápeme
ho jako solitér s velmi zajímavou vazbou na rozvolněnou zástavbu ve svém blízkém okolí s
kvalitou v rámci širších vztahů urbanismu.
B. LETNÁprezentace projektu polyfunkčního domu
Bystrc Černého - současný stav objektu
Představujeme projekt přestavby stávajícího obchodního centra na ulici Černého v BrněBystrci dříve pojmenovaného Centrum C - Letná.
V novém pojetí zachováme všechny služby občanské vybavenosti. Pro kvalitní provoz tohoto
objektu v dnešních reáliích však modifikujeme architektonické řešení stavby a její provozní
schéma, současně s doplněním chybějící funkce bydlení, která je pro kvalitní a pestrý život
tohoto objektu nezbytná.
Vytvoříme atraktivní uliční parter s kavárnou, zastávkou MHD a přímým vstupem na rampu
vedoucí k pasáží obchodů.
B. LETNÁprezentace projektu polyfunkčního domu
Bystrc Černého - projekt B. Letná polyfunkční dům
Počet podlaží:8 (5 nadzemních + 3 podzemní)
Zastavěná plocha:2787 m2
Obestavěný prostor: 42 844,6 m3
Užitná plocha celkem: 10 382,76 m2
Počet bytů:
90 (celkem) = 22 (1.NP) + 23 (2.NP) + 22 (3.NP) + 19 (4.NP) + 4 (5.NP)
Nutný min. počet parkovacích míst, výpočet:129 (celkem) = 86*1,25 + (12,7+20+36)*1,25*0,25
Počet parkovacích míst, návrh:
Počet osob:
253 (celkem)
158 (celkem) z toho 8 NIPI
B. LETNÁprezentace projektu polyfunkčního domu
Bystrc Černého - projekt B. Letná polyfunkční dům
Kapacity objektu:
B. LETNÁprezentace projektu polyfunkčního domu
ŠIRŠÍ VZTAHY
B. LETNÁprezentace projektu polyfunkčního domu
FUNKČNÍ VYUŽITÍ ÚZEMÍ
B. LETNÁprezentace projektu polyfunkčního domu
PROVOZNÍ ANALÝZA
B. LETNÁprezentace projektu polyfunkčního domu
POHLEDOVÉ VAZBY V ÚZEMÍ
B. LETNÁprezentace projektu polyfunkčního domu
REKREAČNÍ VYUŽITÍ ÚZEMÍ
B. LETNÁprezentace projektu polyfunkčního domu
ARCHITEKTONICKÁ SITUACE
B. LETNÁprezentace projektu polyfunkčního domu
POHLED VÝCHODNÍ
B. LETNÁprezentace projektu polyfunkčního domu
POHLED ZÁPADNÍ
B. LETNÁprezentace projektu polyfunkčního domu
POHLED JIŽNÍ
B. LETNÁprezentace projektu polyfunkčního domu
POHLED SEVERNÍ
B. LETNÁprezentace projektu polyfunkčního domu
VIZUALIZACE - ZÁKRES
B. LETNÁprezentace projektu polyfunkčního domu
VIZUALIZACE - ZÁKRES
B. LETNÁprezentace projektu polyfunkčního domu
VIZUALIZACE - LETECKÝ ZÁBĚR
B. LETNÁprezentace projektu polyfunkčního domu
VIZUALIZACE
B. LETNÁprezentace projektu polyfunkčního domu
VIZUALIZACE
B. LETNÁprezentace projektu polyfunkčního domu
VIZUALIZACE
B. LETNÁprezentace projektu polyfunkčního domu
VIZUALIZACE
B. LETNÁprezentace projektu polyfunkčního domu
VIZUALIZACE
B. LETNÁprezentace projektu polyfunkčního domu
VIZUALIZACE
B. LETNÁprezentace projektu polyfunkčního domu
VIZUALIZACE ÁTRIA
VIZUALIZACE ÁTRIA - VSTUP
B. LETNÁprezentace projektu polyfunkčního domu
VIZUALIZACE ÁTRIA
VIZUALIZACE ÁTRIA - JIŽNÍ ČÁST
B. LETNÁprezentace projektu polyfunkčního domu
VIZUALIZACE STANDARDNÍ BYT
B. LETNÁprezentace projektu polyfunkčního domu
VIZUALIZACE STANDARDNÍ TERASA
Download

Prezentace projektu