Základní údaje o společnosti Citfin – Finanční trhy, a.s. a informace související
s poskytovanými investičními službami
Název subjektu:
Spisová značka:
IČO:
Sídlo:
Doručovací adresa:
Citfin – Finanční trhy, a.s.
B 4313 vedená u rejstříkového soudu v Praze
25079069
Radlická 751/113e, 158 00 Praha 5
Citfin – Finanční trhy, a.s., Avenir Business Park,
budova E,
Radlická 751/113e, 158 00 Praha 5
234 092 000, 800 311 010
234 092 005
[email protected]
www.citfin.cz
Telefony:
Fax:
Emailová adresa:
Internetová adresa:
Společnost Citfin – Finanční trhy, a.s. (dále jen „Citfin – FT“) prohlašuje, že je držitelem
příslušného povolení potřebného k poskytování investičních služeb uvedených níže, vydaného
Českou národní bankou (dále jen „ČNB“). Rozsah tohoto povolení je k nahlédnutí na
internetových stránkách České národní banky www.cnb.cz.
Forma a způsob předávání informací
Pro komunikaci s Citfin – FT může klient používat český jazyk (popř. anglický jazyk). V tomto
jazyce bude Citfin – FT poskytovat veškeré informace a to prostřednictvím písemné formy,
faxem, telefonicky, osobně a dalších komunikačních kanálů (internetová adresa Citfin – FT).
Pokyny k předávání informací a způsobu komunikace mezi klientem a společností Citfin – FT
jsou stanoveny ve smluvní dokumentaci – Rámcové smlouvě a ve Všeobecných obchodních
podmínkách.
Citfin – Finanční trhy, a.s.
Radlická 751/113e
Praha 5 – Jinonice
158 00
tel.: + 420 234 092 000
fax.: + 420 234 092 005
zelená linka: 800 311 010
e-mail: [email protected]
www.citfin.cz
Společnost zapsaná v OR u městského soudu,
v Praze, oddíl B, vložka 4313
IČ: 250 79 069
DIČ:CZ 250 790 69
bankovní spojení: Citfin, č.účtu: 1002091/2060
Download

Základní údaje o společnosti Citfin – Finanční trhy, a.s. a informace