Download

Základní parametry absorpčního spektra, vliv přístrojové funkce