Ceny :
První tři dvojice v každé kategorii budou odměněny poháry a věcnou
cenou.. Oceněna bude rovněž nejlepší obrana.
Pořadatel si vyhrazuje právo,odměnit pouze vítěze v kategorii,kde
budou zúčastněny pouze 3 dvojice(včetně).
Občerstvení bude zajištěno po celou dobu akce.
Základní kynologická organizace
ČÁSLAV
pořádá XVI. ročník
ZIMNÍHO ZÁVODU
Kudy se k nám dostanete : + 420 776 047 773
DVOJIC
konaného dne 22. 2. 2014
STARKL
Praha
Chrudim
ZKO
Čáslav
Brno
Na Vaši účast se těší ZKO ČÁSLAV
Přihlášky zasílejte na adresu :
Propozice závodu:
Přejímka a registrace
Nástup , kontrola dokumentace a losování pořadí
7:30 - 8:30
8:30
Omezení: pes (fena) nesmí mít vyšší složenou zkoušku, než ve které bude
závodit.
Karel Krupička
Krchleby 44
286 01 Č á s l a v
Tel. : 776 047 773
e-mail:[email protected]
Hodnocená je dvojce – součtem bodů poslušnost + obrana.
Při rovnosti bodů rozhoduje celková obrana, poslušnost, los.
Figurant : Římek Milan
Pro dobré zajištění akce volejte počty účastníků na výše uvedená
telefonní čísla.
Podmínky účasti :
Rozhodčí : Tišl Jaroslav
Kategorie :
ZZO, ZM,ZVV1, – POSLUŠNOST + OBRANA
ZZO : dle propozic zimního závodu
ZM : každý z dvojice provede celou poslušnost i obranu
samostatně, body se sečtou dohromady.
ZVV 1 : jeden z dvojice si vybere prvních 5 cviků
poslušnosti, druhý zbývajících 5 cviků poslušnosti,
obranu provádí každý samostatně.
Kontrolní Výkon : dle propozic zimního závodu
Startovné :
Dospělí
250,- Kč na osobu
Mládež do 18- ti let
100,- Kč na osobu
•
•
•
•
Znát propozice závodu, zkušební řád a řídit se jimi
Plnit příkazy rozhodčích a pořadatelů závodu
Háravé feny hlásit pořadatelli před zahájením závodu
Předložit očkovací průkaz z platným očkováním a
členský průkaz ČKS
• Za škody způsobené psem odpovídá psovod
• Chovat se čestně a sportovně !!!
Dle zákona č. 77/2004 Sb. platí zákaz účasti psů s kupírovanýma ušima
na všech sportovních akcích.
Protesty se podávají do 15- ti minut po ukončení jednotlivých disciplín
s vkladem 555,- Kč řediteli závodu. V případě neoprávněnosti protestu
propadá vklad pořadateli !
Přihláška
Přihláška
K ,,Zimnímu závodu dvojic“
K ,,Zimnímu závodu dvojic“
konaný v sobotu 22. února 2014
Kategorie :
ZM
ZVV1
ZZO
konaný v sobotu 22. února 2014
Kategorie :
ZM
ZVV1
ZZO
Jméno psovoda :
__________________
Jméno psovoda :
__________________
Organizace:
__________________
Organizace:
__________________
Jméno psa(feny) : __________________
Zkoušky :
__________________
Jméno psa(feny) : __________________
Zkoušky :
__________________
Kontaktní adresa: Karel Krupička
Krchleby 44, 286 01
Tel. – 776 047 773
email. - [email protected]
XV. ročník Zimního závodu dvojic 2014
1.Kategorie ZZO – upravená pro zimní závod dvojic
1.Poslušnost- I.část:
a)přivolání psa (libovolný ze dvou způsobů)
b) ovladatelnost psa na vodítku
c)sedni - lehni (na vodítku u nohy)
d)za pochodu odložení vleže
e) aport volný (předmět psovoda)
Celkem
2.Poslušnost – II .část:
a)odložení psa (15kroků)
b)štěkání na povel (libovolná poloha)
c)skok vysoký (50 cm), oba směry
d) kladina nízká (jedním směrem)
e)skok šplhem(160 cm, jedním směrem)
Celkem
Celkem dvojice spolu
ZP 10 bodů
ZP 10 bodů
ZP 10 bodů
ZP 10 bodů
ZP 10 bodů
50 bodů
ZP 10bodů
ZP 10bodů
ZP 10bodů
ZP 10bodů
ZP 10bodů
50 bodů
100bodů
Vysvětlivky:
1. Kategorie ZZO
-všechny cviky jsou prováděny na vodítku kromě cviků přivolání,
aportu
a skoku vysokého
-dvojice si rozdělí cviky poslušnosti napůl, to znamená, že každý
provádí pouze 5 cviků
-nástup společný, rozhodčímu dvojice nahlásí, který z dvojice bude
provádět I. část a který II. část.
-psovod, který provádí II. část jde se psem na odložení
2. Kategorie ZM
-každý z psovodů dvojice provádí samostatně kompletní cviky
poslušnosti a poté i obrany
-poté se body sečtou dohromady
-cviky jsou hodnoceny dle metodiky NZŘ pro sportovní výcvik psů
v ČR kategorie ZM
3.Kategorie ZVV1
-psovodi dvojice si rozdělí cviky napůl (dle NZŘ)
-obranu provádí oba z dvojice samostatně
-poté se body sečtou dohromady
-cviky jsou hodnoceny dle metodiky NTŘ pro sportovní výcvik psů v ČR
kategorie ZVV1
4.Kategorie – KONTROLNÍ VÝKON
-figurant ve vzdálenosti 100 kroků provádí protiútok bez zastavení se
před zákusem
-2x úder po zákusu
-psovod běží za psem okamžitě po vypuštění.
Při rovnosti bodů dvojic rozhoduje celková obrana, poslušnost a los.
Titul a ocenění o nejlepšího obranáře získá psovod se psem, jehož
součet bodů z obrany ZVV 1 a kontrolního výkonu bude nejvyšší.
V případě stejného počtu bodů v této disciplíně bude proveden ještě
jeden rozhodující kontrolní výkon !
Download

Propozice - 2014 - Základní kynologická organizace Pyšely