EutecTrode
®
Vysokovýkonné svařovací elektrody pro opravy,
spojování a navařování
Naplno,
s Castolin Eutectic
Svařování s nízkým příkonem tepla pro bezpečné a spolehlivé opravy
Navařování, které prodlužuje životnost
Snadné použití i v obtížných polohách
Pro úsporu nákladů - řešení pro údržbu a opravy
EutecTrode®
Svařování ruční obalenou elektrodou
Při svařování hoří elektrický oblouk
mezi jádrem obalené elektrody
a základním materiálem a dochází
tak k tavení jak obalené elektrody,
tak základního materiálu. Vzniká sva-
Obalená elektroda
rová lázeň. Současně dochází k tavení
obalu elektrody, z kterého vznikají
plyny chránící elektrický oblouk
a struska, která kryje roztavený svarový kov. Struska musí být po ochla-
Obal elektrody
Vzniklé ochranné plyny
Jádro (drát)
Svarová lázeň
Struska
Oblouk
Svarový kov
Základní materiál
zení snadno odstranitelná z povrchu
sváru. Před zapálením další elektrody
musí být svár okartáčován.
Zařízení pro svařování obalenou
elektrodou je jednoduché, cenově
dostupné a často přenosné
Není potřeba ochranný plyn nebo
tavidlo
Je možné svařovat i venku
v běžném větru
Svařovat je možné i v omezených
prostorách
Obalené elektrody existují pro
většinu běžně používaných kovů
a slitin
Snadné a bezpečné
Naše obalené elektrody používá
denně 50.000 zákazníků po celém
světě a víme, jak důležité je vyvíjet
elektrody, s nimiž se snadno a dobře
svařuje, zvláště v oblasti oprav, kde je
část nutné svařovat v obtížných pozicích.
Příklad samoodstranitelné strusky
Svařování v polohách
Unikátní slitiny pro navařování
Plné dráty pro svařování metodou
MIG/MAG a TIG se vyrábějí ze standardních slitin, které je možno odlévat a táhnout na požadovaný průměr.
Elektrody EutecTrode taková omezení
nemají. Je možné pomocí legování
z obalu elektrody dosáhnou unikátní
struktury svarového kovu, přidat ultra-tvrdé mikročástice a také vyrábět
elektrody s vysokou výtěžnosti. Široká
nabídka EutecTrode je stále cenově
velmi přijatelným řešením pro mnoho
problémů s opotřebením v průmyslu.
Mikrostruktura komplexních karbidů
2
Naplno, s Castolin Eutectic
www.castolin.com www.eutectic.com
Analýza opotřebení
Vlastníme
moderní
zařízení
a laboratoře včetně rastrovacího
elektronového mikroskopu pro
sledování vzniku a průběhu
opotřebení, hledáme vztah mezi
chemickým složením, způsobem
navařování a vlastnostmi návaru
za provozu. Spolupracujeme také
s technickými univerzitami při testování a počítačové simulaci chování materiálů.
Rastrovací elektronový mikroskop
Modelování opotřebení
Unikátní stroj pro testování otěru
Struktura opotřebení
Termovize
Výrobní závod elektrod EutecTrode®
Obalené elektrody EutecTrode jsou
vyráběny ve vlastním moderním
závodě, na strojích navržených pro
naše výrobky, s certifikovanou kvalitou podle ISO 9001 a EN 29001.
Každá výrobní šarže elektrod je po
vylisování a spékání testována – je
provedeno zkušební svařování a chemický rozbor svarového kovu. Teprve
po ověření operativních vlastností
a parametrů svarového kovu jsou
elektrody potištěny a zabaleny pro
expedici.
Certifikovaná kvalita
Automatizovaná výroba
Dvojité těsné balení
Naplno, s Castolin Eutectic
www.castolin.com www.eutectic.com
3
Opravy trhlin a spojování s maximální bezpečností
Nízký příkon tepla pro bezpečnější svary
Obal našich elektrod EutecTrode je
navržen tak, aby docházelo k minimálnímu vnesení tepla při svařování.
To snižuje rizika, jako je zhrubnutí zrna,
promísení materiálu, vznik křehkých
fází, trhliny za tepla, zbytkové napětí,
deformace, zápaly a přehřátí elektrody. To všechno může nastat, pokud je
Mikrostruktura svarového kovu
Xuper 680-S s uzavřenými, vnitřně propojenými krystaly austenitu / feritu ,poskytuje
vyšší odolnost trhlinám Zvětšeno 120x
Elektroda pro svařování mnoha druhů ocelí
obal elektrody vyroben pouze s ohledem na cenu.
Standardní elektroda E312 ( 29-9) s typickými sloupcovými zrny s nizkou odolností
proti trhlinám. Zvětšeno 120 x
Svařování neznámých a různorodých ocelí
To je známý problém : poškozený
stroj je potřeba rychle opravit. Často
ale chybí informace o tom, z jaké
oceli je vyroben. Je potřeba provést
bezpečnou opravu : Speciální elektroda s nízkým příkonem tepla Xuper
680 S je řešením. Tato prověřená
a mnohokrát použitá elektroda poskytuje vysokou pevnost svarového
kovu i na neznámých ocelích nebo
na kombinacích, které vyžadují rozdílný postup.
Přednost nízkého příkonu tepla : Na obrázku jsou
spoje po provedené kapilární zkoušce dvou vysoce
namáhaných svárů – Xuper 680 S je bez trhlin ( spodní vzorek ), kdežto svár standardní elektrodou typu
29-9 ( horní vzorek ) je poškozen trhlinou za horka.
Nízký příkon tepla a Xuper NucleoTec 2222 minimalizuje zbytkové napětí při svařování velkých
tloušťek ( kroužek pece na výrobu cementu )
Oprava vady odlitku
S elektrodou XUPER 2240 je možné svařovat v poloze a opravit tak velké, drahé odlitky
Svařování znečištěné litiny
Šedá litina je křehká a nasákavá a proto je také obtížně svařitelná.
Přesto byl vývoj Castolin Eutectic
úspěšný – dnes je k dispozici několik
druhů elektrod pro svařování šedé
litiny „za studena“, bez nutnosti
předehřevu a bez trhlin, s dobrou
obrobitelností svarového kovu.
4
Naplno, s Castolin Eutectic
www.castolin.com www.eutectic.com
Ne
leg
Leg ovan
é
o
Ne vané oceli
rez
oce
l
Šed oce
li i
á
Slit litina
in
Slit y nik
iny
lu
Slit měd
iny
i
hlin
íku
EutecTrode® pro opravy trhlin a spojování
Technické údaje
2-44
2-44 NC
Svařování šedé litiny, znečištěné olejem, za studena. Verze NC má
Pevnost v tahu Rm: 250-300 N/mm2
nevodivý obal – pro svařování v místech s obtížným přístupem. Svarový Tvrdost: 100-130 HV30
kov je obrobitelný.
285
Svařování cínových a fosforových bronzů s omezenou možností
předehřevu, např. rotory čerpadel. Také pro svařování bronzi s ocelí
nebo šedou litinou.
Xuper
680 S
Sváry s vysokou pevností, svařování obtížně svařitelných ocelí, svařování Pevnost v tahu Rm: 770-850 N/mm2
neznámých ocelí. Možnost svařování a navařování nástrojových ocelí.
Mez kluzu Rp 0.2: > 640 N/mm2
Tvrdost: 240-280 HV30
690
Pro opravy vysoce zatížených dílů z oceli, minimální deformace a žádné Pevnost v tahu Rm: 700-740 N/mm2
trhilny.
Tažnost A5: 35%
XHD 1855
Svařování bronzů legovaných hliníkem, manganem a niklem. Návar je
snadno opracovatelný a odolává kavitaci a korozi v mořské vodě.
Pevnost v tahu Rm: 630-770 N/mm2
Tvrdost: 150-230 HB
E2209-17
Svařování duplexních ocelí s nízkým příkonem tepla a spoje s legovanými ocelemi. Návar částečně odolává korozi pod napětím. TUV
certifikace.
Pevnost v tahu Rm: 750 N/mm2
Tažnost A5: 25%
XHD 2100
Opravy hliníkových trubek, svařování hliníkových plechů. Svarový kov
může být elektrolyticky pokoven a odolává mořskému prostředí.
Pevnost v tahu Rm: 100-120 N/mm2
Tažnost A5~ 20%
2101 S
Opravy odlitků z hliníku – bloky motorů, vady odlitků, chyby při
obrábění. Barva svarového kovu stejná jako základní materiál.
Pevnost v tahu Rm: 160-200 N/mm2
Tvrdost: 50-60 HB5
Opravy masivních dílů z ocelolitiny, svařování neznámých ocelí. Návar
odolává křehnutí od kryogenních teplot až do 1000 °C.
Pevnost v tahu Rm: 620-690 N/mm2
Tažnost A5: 40% - 45%
Vrubová houževnatost KV: 120 J 20°C
Svařování tvárné litiny za studena, vysoká pevnost spoje. Spojování
tvárné litiny s ocelí. Návar je odolný trhlinám.
Pevnost v tahu Rm: 470-550 N/mm2
Tvrdost: 150-190 HV30
Xuper
2240
Svařování odlitků globulární šedé litiny za studena.
Pevnost v tahu Rm: 370-440 N/mm2
Tvrdost: 130-170 HV30
Castolin
35056
Basická elektorda pro svařování nelegovaných ocelí. Stabilní a klidný
oblouk. Pro teploty od – 40°C do 450 °C. Pro svařování konstrukcí,
tlakových nádob a pod.
Pevnost v tahu Rm =510 MPa tažnost
A5 22%, vrubová houževnatost 47 J
Castolin
35076
Rutilcelulózová elektroda pro sváry s dobrou pevností. Dobře
překlenuje mezery, pro svařování ve všech polohách. Pro svařování
potrubí, tlakových nádob a konstrukcí z nelegovaných ocelí.
Pevnost v tahu Rm =510 MPa tažnost
A5 22%, vrubová houževnatost 47 J
Castolin
35088
Rutilcelulózová elektroda, snadné zapalování oblouku. Pro svařování a
stehování nelegovaných ocelí. Dobře překlenuje mezery, jemná kresba
svar. housenky.
Pevnost v tahu Rm =460 MPa tažnost
A5 22%, vrubová houževnatost 47
6666
Elektroda s dvojitým obalem pro velmi snadné svařování ve všech
polohách pro svařování konstrukcí, potrubí atd. Dobře svařuje i na
zkorodovaném povrchu. Certifikace TUV.
Pevnost v tahu Rm: >500 N/mm2
Tažnost A5: ~ 25%
Vrubová houževnatost KV: >140 J 20°C
6825
Svařování slitin typu Inconel, duplexních a superaustenitických nerez
ocelí. Pro vysoké teploty a korozní prostředí. Certifikace TUV.
Pevnost v tahu Rm: 650-800 N/mm2
Tažnost A5: 40%
Vrubová houževnatost KV: 85 J 20°C
XHD-6868
Pro výkonné svařování heterogenních spojů uhlíkových, legovaných
i nerezových ocelí. Snadné zapalování oblouku.
Pevnost v tahu Rm: 740-820 N/mm2
Tažnost A5: ~ 25%
33273
Svařování superaustenitických nerez ocelí typu NiCrMoCu, nízké
vnesené teplot. Odolnost proti důlkové korozi.
Pevnost v tahu Rm: 600 N/mm2
Tažnost A5: 37%
33500
Svařování nerez ocelí s Mo, velmi nízký obsah uhlíku. Odolnost proti
mezikrystalické korozi.
Pevnost v tahu Rm: >530 N/mm2
Tažnost A5: > 35%
CastInox D
Svařování a navařování žáropevných nerez ocelí, odolnost proti oxidaci
do 1100°C.
Pevnost v tahu Rm: ~550 N/mm2
Tažnost A5: ~ 40%
Xuper
2222
XHD 2230
Hlavní použití
Pevnost v tahu Rm: 240-300 N/mm2
Tvrdost: 100-140 HB
Vedlejší použití
Výše uvedené vlastnosti vycházejí ze standardního testování podle zavedeného systému kvality. Jiné použití a různé základní materiály
mohou ovlivnit mechanické vlastnosti spoje.
Naplno, s Castolin Eutectic
www.castolin.com www.eutectic.com
5
Navařování – pro prodloužení životnosti
Návary vyvinuté podle použití
Navařování obalenými elektrodami EutecTrode je jedna z technologií proti opotřebení TeroCote,
které nabízejí výrazné prodloužení
životnosti, odolávají specifickému
opotřebení a jeho kombinacím.
XHD 6395N – mikrostruktura s mnoha
komplexními tvrdými částicemi pravidelně
rozmístěnými v nanokrystalické matrici. Tato
nová slitina nabízí optimální ochranu proti
opotřebení abrazí a erozí. Zvětšeno 300x.
Náš výzkum a vývoj se zaměřuje na
hledání nejvhodnějších slitin a komplexních fází podle druhu použití tak,
abychom mohli vyrábět a dodávat
návar odpovídající danému použití.
Standardní tvrdonávar. Malý obsah tvrdých
částic. Nižší cena / kg návaru nevyrovná
malou životnost, pokud započteme prostoj
a náklady na častější opravu. Zvětšeno 300x
TeroCote®” EutecTrodes provide industry with fast,
effective, practical, wearfacing solutions to protect
critical machine parts.
XHD – Xuper High Deposition Rate / Velmi vysoká výtěžnost
Vyšší výkon svařování umožňuje
rychlejší dokončení práce. Svářeč se
může lépe soustředit na samotný
proces svařování a ne na neproduktivní činnosti jako je zapalování elektrody apod. Vyšší rychlost svařování
také znamená menší vnesené teplo
do základního materiálu.
Test svařování ukazuje
rozdíl mezi výtěžností bežných
navařovacích elektrod a XHD TeroCote Eutectrode
( uprostřed )
Renovace poškozených dílů
Někdy i malé opotřebení může
způsobit, že součást přestane plnit
svoji funkci. Jindy je opotřebení větší.
Každopádně, chybějící materiál může
být doplněn elektrodami EutecTrode
zvolenými podle základního materiálu a požadované pevnosti. Poslední
vrstva pak může být opatřena některým
z opotřebení odolným návarem.
Navařování zubů ozubeného kola
Pomocné produkty
Řezací elektroda CutTrode 01 je určena
pro řezání a děrování ( Obr. Vlevo )
Drážkovací elektroda ChamferTrode
03/04 je ideální pro přípravu svarových ploch, drážkování trhlin – zvláště
u zaolejovaných materiálů.
(Obr. Vpravo)
6
Řezací elektroda
Naplno, s Castolin Eutectic
www.castolin.com www.eutectic.com
Drážkovací elektroda ChamferTrode
Ab
raz
Ero e
z
Kav e
it
Ráz ace
y
Ad
h
Kor eze
oz
Tep e
lot
a
Produkty pro navařování vrstev proti opotřebení
2 / 2R
Navařování nástrojů pracujících za studena – razníky, vyhazovače,
kladiva. Návar je tepelně zpracovatelný a nitridovatelný.
Tvrdost: 56 - 61 HRC
popuštěno 950°C: 58-59 HRC
N 102
Kladiva drtičů, rozrývače, lžíce bagrů, zemní vrtáky a další aplikace kde
jsou velké rázy a střední abraze.
Tvrdost : 55 HRC
XHD-646
Ideální elektroda pro polštářování a doplňování materiálu na
zušlechtěných ocelích a na manganové oceli. Návar je za studena
vytvrditelný.
Tvrdost: ~170HV
vytvrzení během provozu: ~430 HV30
Xuper
Abratec
5006
Navařování nelegovaných, nízkolegovaných a manganových ocelí proti Tvrdost: 57 - 62 HRC
abrazi. Pro navařování vstupů a výstupů kulových mlýnů, záběrových lišt
buldozerů, drtících zubů, kalových čerpadel apod.
Pro navařování nízkolegovaných ocelí a ocelí k odlévání a pro nástrojové Tvrdost: 58 HRC
Karbidy wolframu až 2300 HV 1
oceli. Ideální pro nástoje hlubinného vrtání, těžební stroje, zemědělské
stroje, slévárny, čerpadla popílku, míchače a třídiče.
Tvrdost : 920 - 1110 HV30
Pro navařování šneků, lopatek, misičů, drtičů – všude tam, kde je velká
abraze.
Tvrdost: 60-65 HRC
Rychlořezná nástrojová ocel pro řezání, ořezávání, tažení a lisování.
žíhání při 900°C: ~300HB
Návar si udržuje tvrdost i za tepla.
Xuper
Abratec
5088
N 6070
XHD 6080
y®
llo
oA
Xuper
Abratec
6088
Pro navařování na nelegovanou a vysokolegovanou nerezovou ocel,
na nástrojové oceli, na slitiny niklu. Použití : šneky, lopatky, podavače
v chemickém a potravinářském průmyslu.
Tvrdost: 56 HRC
Karbidy wolframu až 2300 HV 1
35200
Oborbitelný návar pro doplňování materiálu a polštářování pod tvrdonávary.
Tvrdost: 320-360 HB30
Návar navržený proti extrémní abrazi, erozi s kombinací středních rázů.
Možnost navařovat na nelegovanou i vysocelegovanou ocel a ocelové
odlitky.
Tvrdost: 68 - 70 HRC
6450
Pro navařování podvozků buldozerů, vodících kladek, kladiv, drtících lišt
apod.
Tvrdost: 240 HV
vytvrzení během provozu: ~420 HV
XHD- 6710
Návary odolné proti kombinaci abraze, tlaku a nízkých rázů. Pro Adlery,
podavače, drtiče a kalová čerpadla.
Tvrdost 63 - 69 HRC
XHD-6715
Návar odolává teplotě, abrazi a erozi – pro navařování sintrovacích
zařízení – lopatek, sít, výdechů z pecí apod.
Tvrdost : 65 - 70 HRC
XHD-6804
Jednovrstvý návar pro nástroje pracující do teploty 650 °C – pro tažení
drátu, zápustky, písty pro tlakové lití, ostřihovače.
Tvrdost: 420 - 520 HV30
vytvrzení během provozu: 480 - 580 HV
XHD 6817
Pro preventivní návary a opravy dílů vystavených vysoké teplotě, proti
okujení, korozi. Pro spojování niklových slitin s ocelí ( nelegovanou i vysokolegovanou )
Tvrdost: 190 HV
vytvrzení během provozu: ~350 HV
XHD-6865
Speciální niklová slitina – pro korozní prostředí za zvýšené teploty – spalovny odpadů, zápustky a další nástroje pracující za tepla.
Tvrdost : 200-240 HV30
vytvrzení během provozu: 360-380 HV30
XHD-6899
Speciální niklová slitina odolávající tepelným a mechanickým rázům –
nůžky na žhavou ocel, ostřihovače, rozdělovací místa
Tvrdost : 270-320 HV30
vytvrzení během provozu: 380-480 HV30
N 9060
Speciální kobaltová slitina pro dosedací plochy parních ventilů a armatur v chemickém průmyslu – vysoká tvrodt za tepla a korozní odolnost.
Tvrdost : 38 - 43 HRC
N 9080
Kobaltová slitina s odolností proti trhlinám pro nástroje pracující za
tepla, ostřihovače a ořezávače
Tvrdost : 280 - 330 HV30
vytvrzení během provozu: ~ 500 HV30
CaviTec
SMA
Tvrdost : 250-280 HV30
Pro preventivní navařování a opravy Francisových, Kaplanových
a dalších druhů vodních turbín a také čerpadel, ventilů a všude tam, kde vytvrzení během provozu: 400-450 HV30
je hlavním opotřebením kavitace.
XHD
6395N
n
Na
Technické údaje
Pomocné produkty
CutTrode 01
Pro rychlé řezání a děrování železných a neželezných kovů ve všech polohách
ChamferTrode 03/04
Rychlé drážkování trhlin a svárů. Zanechává čistý povrch pro svařování. Typ 03 je pro ss proud, 04 pro střídavý.
Eutest
Sada pro nedestruktivní kontrolu trhlin – kapilární zkouškou.
Hlavní použití
Vedlejší použití
Naplno, s Castolin Eutectic
www.castolin.com www.eutectic.com
7
Elektrody pro svařování nerez ocelí
Označení
Normy
Mechanické
vlastnosti
Použití
Castolin
E 307-17
W.Nr 1.4370 EN 1600: E
18 9 Mn Mo R 32
Rm = 610 MPa
Rp0,2 = 445 MPa
A5 = 40 % V: 55 J
Rutilová elektorda s výtěžností 110 %. Pro svařování nerez ocelí, manganových ocelí,
černo-bílé spoje a polštářování. Téměř nemagnetický svar. kov.
Castolin
E 308L-17
W.Nr : 1.4316 EN 1600:
E 19 9 L R 110 32
Rm = 590 MPa
Rp0,2 = 430 MPa
A5 = 40 % V: 65 J
Rutilová elektroda se 110 % výtěžností. Austenitický svar. kov s 10 %δ feritu. Pro nízké
teploty -1961C. Pro svařování nerez ocelí.
Castolin
E308L-17/VD
W.Nr 1.4316 EN1600 :
E19 9 L R 11
Rm = 590 MPa
Rp0,2 = 430 MPa
A5 = 40 % V: 65 J
Rutilová elektroda s výtěžností 105 %, pro svařování ve všech pozicích včetně shora dolů.
Svarový kov obsahuje 10 % δ feritu. Pro svařování nerez ocelí.
Castolin
E 309 L - 17
W.Nr. 1.4332 EN 1600 : E
23 12 L R 32
Rm = 590 MPa
Rp0,2 = 450 MPa
A5 = 40 % V:50 J
Rutilová elektroda s výtěžností 115 %, svarový kov s 15 % δ feritu. Pro přechodové sváry,
plátování a polštářování.
Castolin
E 309 MoL - 17
W.Nr 1.4459 EN 1600 :
E23 12 2 L R 32
Rm = 640 MPa
Rp 0,2 = 480 MPa
A5 = 30 % V: 50J
Rutilová elektroda s výtěžností 115 %, svarový kov s 15% δ feritu. Pro svařování nerez
ocelí,přechodových svarů, polštářování, spoje austenitických ocelí s nelegovanými nebo
nízkolegovanými.
Castolin
E 310 - 17
W.Nr. 1.4842 EN 1600: E
25 20 R 32
Rm = 600 MPa
Rp0,2 = 400 MPa
A5 = 35 % V: 95J
Rutilová elektroda s výtěžností 120 %, plně austenitická, pro žáruvzdorné oceli do 1150
°C. Pro svařování nerez ocelí a spoje s nelegovanými ocelemi, plátování.
Castolin
E 312 - 17
W.Nr. 1.4337 EN 1600 E
29 9 R 32
Rm = 780 MPa
Rp0,2 = 600 MPa
A5 = 20 % V: 35J
Rutilová elektroda s výtěžností 120 %. Austeniticko-svarový kov, použitelná od -196 °C
do 1150 °C: Pro svařování nerez ocelí, spoje s nelegovanými ocelemi, ke svařování nástrojových ocelí a otěruvzdorných desek.
Castolin
E 316 L - 17
W.Nr. 1.4430
EN 1600 E 19 12 3 L
R 32
Rm = 590 MPa
Rp0,2 = 440 MPa
A5 = 40 % V: 65J
Rutilová elektroda s výtěžností 110 %, austenitický svarový kov s 10 % δ feritu. Pro
svařování nestabilizovaných a stabilizovaných nerez ocelí.
Castolin
E 316 L - 17/VD
W.Nr. 1.4430 EN 1600 E
19 12 3 L R 11
Rm = 600 MPa
Rp0,2 = 450 MPa
A5 = 35 % V: 60J
Rutilová elektroda - jako E 316 L , ale pro svařování ve všech pozicích včetně shora dolů.
Castolin
E 317 L - 17
W.Nr. 1.4433 EN 1600 E
19 13 4 L R 32
Rm = 610 MPa
Rp0,2 = 470 MPa
A5 = 35 % V: 50J
Rutilová elektroda s výtěžností 115 %. Austenitický svarový kov s 10 % δ feritu. Pro
svařování nestabilizovaných a stabilizovaných nerez ocelí.
Castolin
E 318 - 17
W.Nr. 1.4576 EN 1600 E
19 12 3 Nb R 32
Rm = 620 MPa
Rp0,2 = 470 MPa
A5 = 35 % V: 60J
Rutilová elektroda s výtěžností 110 %. Austenitický svarový kov stabilizovaný Nb s 10 %
delta feritu. Pro svařování nestabilizovaných a nerez ocelí.
Castolin
E 347 - 17
W.Nr. 1.4551 EN 1600 E
19 9 Nb R 32
Rm = 640 MPa
Rp0,2 = 470 MPa
A5 = 35 % V: 65J
Rutilová elektroda s výtěžností 110 %. Austenitický svarový kov stabilizovaný Nb s 10 %
delta feritu. Pro svařování nestabilizovaných a nerez ocelí.
Castolin
E 385 - 17
W.Nr. 1.4519 EN 1600 E
20 25 5 Cu L R 52
Rm = 590 MPa
Rp0,2 = 410 MPa
A5 = 40 % V: 80J
Rutilová elektroda s výtěžností 110 %. Plně autenitický svarový kov. Korozní odolnost 90
% kyselině sírové, fosforečné a organickým kyselinám. Pro svařování nerez ocelí.
Castolin
E 2209 - 17
W.Nr. 1.4462 EN 1600 E
22 9 3 L R 32
Rm = 850 MPa
Rp0,2 = 650 MPa
A5 = 30 % V: 55J
Rutilová elektroda s výtěžností 110 %. Austeniticko - feritický svarový kov. Odolnost proti
korozním trhlinám a koroznímu napětí i nad 250 °C. Pro svařování feriticko - austenitických duplexních ocelí a pro jejich spojování s nelegovanými a nízkolegovanými ocelemi.
Zdroje pro svařování obalenou elektrodou
Nenabízíme jen kvalitní elektrody, ale také řadu svařovacích zdrojů pro obalenou elektrodu ( MMA ), od 140 až do 650
Ampér. Můžete si vybrat zdroje pro montážní svařování i pro náročné nasazení v těžkém průmyslu.
PowerMax
Technické údaje
•
•
•
•
8
Svařovací proud
35% Zatěžovatel
100% Zatěžovatel
Napětí naprázdno
Napájecí napětí
Příkon při 100% zatížení (100%)
Jištění zásuvky
Krytí
Rozměry L x W x H (mm)
Hmotnost
10 A - 150 A
140 A
80 A (při 40 °C)
92 V
230 V 50/60 Hz
3.6 kVA
16 A IP 23
315 x 110 x 200
4.7 Kg
Pokročilá invertorová technologie
Možnost svařování s celulózovou elektrodou
Možnost napájení generátorem
TIG DC svařování s dotykovým zapalováním
•
•
•
Naplno, s Castolin Eutectic
www.castolin.com www.eutectic.com
Přepínání charakteristik podle druhu elektrod
Horký start, kontrola dynamiky oblouku a ochrana
proti přilepení elektrody – to jsou funkce usnadňující
kvalitní provedení svarů
Přenosný
XuperMax2
Technické údaje
•
•
•
Svařovací proud
40% Zatěžovatel
100% Zatěžovatel
Napětí naprázdno
Napájecí napětí
Příkon při 100% zatížení (100%)
Jištění zásuvky
Krytí
Rozměry L x W x H (mm)
Hmotnost
10 A - 250 A
250 A
160 A (při 40°C)
76 V
3 x 400 V 50/60 Hz
12.1 kVA
20 A
IP 23
460 x 230 x 325
16 Kg
Pro elektrody až do průměru 4 mm
Možnost připojit dálkové ovládání
TIG svařování s dotykovým zapalováním
a konstantním nebo pulsním proudem
•
•
Lehký, kompaktní a robustní pro průmyslové nasazení
Horký start, kontrola dynamiky oblouku a ochrana
proti přilepení elektrody – to jsou funkce usnadňující
kvalitní provedení svarů
CastoMatec
•
•
•
•
•
•
•
305 /455 / 650 Ampér při 35 % zatěžovateli
Transformátor s usměrňovačem a tyristorovým řízením
Včetně podvozku
Pro těžké průmyslové nasazení
Dálkový ovladač FR3-1 ( Opce )
Zdroj 305 i pro TIG svařování s dotykovým zapalováním
455 a 655 pro svařování a drážkování uhlíkovou
elektordou – s drážkovačem K 3000
Služby CastoLab®
Castolin Eutectic vyvíjí aplikace, které
řeší požadavky našich zákazníků.
Prodáváme naše produkty a řešení
pro opravy a navařování. Máme také
vlastní síť zakázkových dílen CastoLab.
Ty nabízejí naše produkty jako službu
– a to nejen při svařování a navařování
v dílně, ale také na montáži, přímo
u zákazníka. Často se ukazuje potřeba
nejen opravy a navaření součásti,
ale také dodání nové, takzvaně
předpřipravené – s návarem proti
opotřebení a nebo v kombinaci
z plechů CDP. Naše dílny Castolab
nabízejí všechny technologie Castolinu, nejen navařování a svařování,
ale i žárové nástřiky, otěruvzdorné
plechy CDP, tmely MecaTec, pájení
a navařování plasmou. A to nejen
v ručním režimu, ale i na robotizovaných pracovištích.
CastoLab® dílny pro velké opravy
Nástřiky kotlů
Naplno, s Castolin Eutectic
www.castolin.com www.eutectic.com
Přesné svařování
9
TeroCote® navařování
Díly pro ropný průmysl
Opravy v obtížných podmínkách
Nástřik el. obloukem
Ventilátor s plechy CDP
Váš průmyslový partner
Castolin věnoval již celé století
vývoji materiálů pro ochranu proti
opotřebení a je silným partnerem
průmyslu po celém světě. Naše
široké know-how a spolupráce
s různými druhy průmyslu nám
dává možnost vyvíjet další aplikace
proti opotřebení. Máme celosvětové
průmyslové programy pro ocelárny,
cementárny, automobilový průmysl,
výrobu energie, těžbu ropy, spalovaní
odpadů atd.
cn]i
GauEj`qopnuLnk
cn]i
GauEj`qopnuLnk
-+@+416/
)C;-)6,
B;--4-+
nuÄ
_u_hejcEj`qop
OpaahEj`qopnuÄ
S]opa]j`Na
Opnkjcan(sepd
pa_pe_
Opnkjcan(sepd
pa_pe_
?]opkhejAq
SA=N"BQOEKJ
PA?DJKHKCU
cn]i
GauEj`qopnuLnk
14-+
?]opkhejAq
SA=N"BQOEKJ
PA?DJKHKCU
cn]i
GauEj`qopnuLnk
-5-+
nuÄ
`qop
Keh]j`C]oEj
?aiajpEj`qopnuÄ
Opnkjcan(sepd
pa_pe_
Opnkjcan(sepd
pa_pe_
?]opkhejAq
SA=N"BQOEKJ
PA?DJKHKCU
?]opkhejAq
SA=N"BQOEKJ
PA?DJKHKCU
EutecTrode®
Castolin Eutectic
Školení
Castolin Eutectic Locations
10
Naplno, s Castolin Eutectic
www.castolin.com www.eutectic.com
Pro
zvyšování
vědomostí
a dovedností našich zákazníků
nabízíme celou řadu seminářů
a školení, jak pro svářeče, údržbáře
a techniky, tak i pro vedoucí
pracovníky a ředitele.
V současné době nabízíme s našimi
Unikátní databáze Terolink obsahuje
sesterskými firmami světa Messer
více než 8000 plně zdokumento-
mnoho dalších služeb a produktů.
vaných aplikací našich produktů
Skupina Messer dnes znamená :
včetně fotografií, popisu postupů
a výpočtu ekonomické úspory při
Investice v řádu 420 milionů eur
použití našich řešení.
Více než 6000 zaměstnanců
Více než 100 výrobních závodů
Technický a prodejní servis ve
více než 120 zemích světa
2000 prodejních techniků v denním kontaktu se zákazníky
Laboratoř kvality
Výroba
Nejširší paleta produktů
Historie firmy Castolin Eutectic
1906 Založení Castolinu ve Švýcarském
Lausanne panem Jean-Pierre
Wassermanem. Jeho geniální nápad –
objevit možnost svařování šedé litiny
za co nejnižší teploty byl základem
rozvoje firmy. V dalších letech objevy
získané při tomto vývoji aplikoval i pro
další kovy včetně hliníku.
70 léta Xuper 2222
1938
1995 Nová řada nerezových elektrod
Global Stainless Steel Range
První obrobitelná elektroda pro šedou
litinu
1940 Výroba elektrod v USA
1948 První elektroda pro drážkování a řezání
1956 Výroba elektrod v Brazílii
1960 První elektroda pro svařování hliníku
1968
Nukleo-C pro navařovací elektrody
60 léta Xuper 680 S
60 léta Vnitřní konsolidace do uskupení
Castolin Eutectic
Naplno, s Castolin Eutectic
www.castolin.com www.eutectic.com
70 léta Založení školicích center pro technologie oprav a údržby
1978 Stavba světové centrály v St-Sulpice
ve Švýcarsku
80 léta XHD elektrody
1985 RytmArc – přenosná svářečka
1996 První elektroda CaviTec
2000 Fůze s Messer Cutting Welding
a vytvoření holdingu MEC – Messer
Eutectic Castolin
2005 Součást světa Messer
2006 100 let firmy
2009 První nanoslitinová elektroda
11
Naplno...
s Castolin Eutectic
Technologie proti opotřebení
Messer Eutectic Castolin spol.s.r.o.
Trojská 80/122, 18200 Praha 8
tel.:+420 283 090 077
Vyžádejte si ukázku
našeho specialisty
-> www.castolin.com <<<
-> www.eutectic.com <<<
12
Naplno, s Castolin Eutectic
www.castolin.com www.eutectic.com
Download

EutecTrode®