T. C ORMAN VE SU
LER BAKANLI I
LOJMAN TAHS S KOM SYONU
2014 YILI 1. GÖREV TAHS SL BEKLEYENLER L STES
Sõra Dosya Tahsis Ad
Soyad
Ünvan
Konut
Açõklama
Tipi
Birim
Puan
OGM-Dõ li kiler E itim ve Ara tõrma
Dairesi Ba kanlõ õ
225,59
3+1
MGM-Meteoroloji Genel Müdürlü ü
140,96
3+1
OGM-OGM- Kadastro Mülkiyet Dairesi
Ba kanlõ õ
133,50
3+1
1
4555 G
Abdurrahman
KÖK
2
1771 G
Yusuf
HAYKIR
Hukuk Mü aviri
3
5137 G
Haydar
DURNA
ube Müdürü
4
2065 G
Hürriyet
KOÇYIGIT
Ba müfetti
OGM-Tefti Kurulu Ba kanlõ õ
125,34
3+1
5
2047 G
Ertan
ÖNER
Sayman
OGM-Bölge Müdürlü ü
124,75
3+1
6
1683 G
Mehmet
KOÇYIGIT
ube Müdürü
OGM-Dõ
122,48
3+1
7
3122 G
Hamit
HETEMOGLU
ube Müdürü
OSB-Do a Koruma ve Milli Parklar Genel
Müdürlü ü
122,07
3+1
8
1854 G
Fatih
KARTAL
ube Müdür V.
OSB-Destek Hizmetleri Dairesi Ba kanlõ õ
121,10
3+1
9
2223 G
Ismail Hakki
BARI
ube Müdürü
OGM-Orman Genel Müdürlü ü
120,58
3+1
10
4130 G
Hasan
ESEN
ube Müdür
OSB-Su Yönetimi Genel Müdürlü ü
119,87
3+1
11
1140 G
Emrah
MERT
1.Hukuk Mü aviri
OSB-Hukuk Mü avirli i
119,03
3+1
12
1080 G
Efkan
ISAK
Ba mühendis
OGM-Bölge Müdürlü ü
117,65
3+1
13
5136 G
Mebus
KARA
Mü avir
MGM-Meteoloji Genel Müdürlü ü
116,94
3+1
14
1769 G
Sevim
KAMIS
ube Müdürü
OSB-Strateji Geli tirme Ba kanlõ õ
114,53
3+1
15
2204 G
Ergün
ÇETIN
ube Müdür V.
OGM-Kadastro ve Mülkiyet
114,37
2+1
16
1285 G
Yusuf Ziya
ERGENE
ube Müdürü
OGM-Agaçlandõrma Dairesi Ba kanlõ õ
111,83
3+1
17
4061 G
Songül
AYDENIZ
ube Müdürü
OSB-Döner Sermaye Koordinasyon ube
Müdürlü ü
111,66
3+1
18
1062 G
Alev
GÜNEYSU(UYSAL)
OSB-Rehberlik ve Tefti Ba kanlõ õ
111,66
3+1
19
3212 G
Sibel Mine
GÜÇVER
ube Müdür V.
OSB-Su Yönetimi Genel Müdürlü ü
110,94
3+1
20
1007 G
Emine
ATAS
ube Müdür V.
OSB-Avrupa Birli i ve Dõ
Ba kanlõ õ
108,95
3+1
ube Müdürü
Müfetti
li kiler Dairesi Ba kanlõ õ
13.03.2014
Sayfa : 1 / 5
li kiler Daire
21
6095 G
Hülya
HURMA
Hukuk Mü aviri
DS -Hukuk Mü avirli i
108,94
3+1
22
1897 G
Mehmet
KILIÇ
Ba mühendis
OGM-Orman daresi ve Planlama
108,70
3+1
23
4955 G
Muharrem
SÖZB L C
OGM-Ankara Orman Bölge Müdürlü ü
108,62
3+1
24
4442 G
Mustafa
GÜMRÜKÇÜ
OGM-Orman Genel Müdürlü ü
107,80
3+1
25
1808 G
Ahmet
YALVAÇ
ube Müdürü
OGM-A açlandõrma Dairesi Ba kanlõ õ
107,15
3+1
26
5300 G
Bilge
OMAR
ube Müdürü
DS -Etut Planlama ve Tah. Dai. B k.
106,98
3+1
27
4251 G
Zakir
TURAN
ube Müdür V.
OSB-Su Yönetimi Genel Müdürlü ü
105,92
3+1
28
1141 G
Muammer Zeki
GÜVEN
ube Müdürü
OSB-Strateji Geli tirme Ba kanlõ õ
104,57
3+1
29
1012 G
Selda
TAS
ube Müdür V.
OGM-Orman Genel Müdürlü ü
104,15
3+1
30
1899 G
Nursen
GENCER
ube Müdürü
OGM-Agaçlandõrma Dairesi Ba kanlõ õ
103,80
3+1
31
1978 G
Murat
BA AR
OSB-Ara tõrma ve Geli tirme Daire
Ba kanlõ õ
103,79
3+1
32
3049 G
Hakan
OLGUN
ube Müdürü
OGM- zin rtifak Dairesi Ba kanlõ õ
103,44
3+1
33
4495 G
Ahmet Hakan
TA
ube Müdür V.
OSB-Çölle me ve Erozyonla Mücadele
Genel Müdürlü ü
103,35
3+1
34
1042 G
Ercüment
ÖZDEMIR
Müfetti
OSB-Rehberlik ve Tefti Ba kanlõ õ
101,50
3+1
35
1895 G
Yavuz
ÖZTÜRK
Ba mühendis
OGM-Bölge Müdürlü ü
100,81
3+1
36
1513 G
Mehmet Turgut
SAGLAM
OSB-Koruma ve Güvenlik ube
Müdürlü ü
100,06
3+1
37
1049 G
Bülent
KAMALI
Müfetti
OSB-Rehberlik ve Tefti Ba kanlõ õ
100,02
3+1
38
1707 G
Bahattin
ALTUNTAS
Heyet Üyesi
OGM-Orman Genel Müdürlü ü
98,75
3+1
39
1055 G
Kubilay
SOYDAN
ç Denetçi
OGM-Orman Genel Müdürlü ü
96,69
3+1
40
1045 G
Necla
ÖZDEMIR
Müfetti
OSB-Rehberlik ve Tefti Ba kanlõ õ
96,68
3+1
41
1075 G
enol
ARDUÇ
ç Denetçi
OGM-Orman Genel Müdürlü ü
96,59
3+1
42
1005 G
Mehmet
AKAT
OGM-E itim Dairesi
95,57
3+1
43
4976 G
O uz
BAYAZ T
TA RA-9.Bölge Müdürlü ü
95,21
3+1
ube Müdürü
Daire Ba kan Yrd.
Müdür Yrd.
ube Müdür V.
ube Müdür V.
Bölge Müdür Yrd.
13.03.2014
Sayfa : 2 / 5
Be katlõ (3+1)
OGM-Orman Yangõnlarõyla Mücadele
Dairesi Ba kanlõ õ
93,88
3+1
OGM-Orman Genel Müdürlü ü
92,98
3+1
92,59
3+1
91,32
3+1
89,70
3+1
87,68
3+1
87,50
3+1
DS -Proje ve n aat Dai. B k.
83,42
3+1
Avukat
OGM-Hukuk Mü avirli i
83,27
3+1
ÖZCAN
Komisyon Üyesi
OGM-2 Nolu Orman Amenajman
Ba mühendisli i
82,40
3+1
Hatice
YAVUZ
ube Müdür V.
OSB-Strateji Geli tirme Ba kanlõ õ
80,62
2+1
1043 G
Nuri
ÖZDEMIR
OSB-Rehberlik ve Tefti Ba kanlõ õ
80,28
3+1
56
4475 G
Mehmet Fatih
TEK N
OSB-Bilgi
76,20
3+1
57
1803 G
Adnan
BAYRAKTAR
75,87
3+1
58
5116 G
Cahit
AH N
75,72
3+1
59
4242 G
Özlem
IRITAS
74,34
3+1
60
4776 G
sa
72,62
3+1
61
2100 G
Nuray
62
5645 G
63
44
4835 G
U ur
BALTACI
45
4496 G
Ahmet
EFE
Müfetti
46
1798 G
Mustafa Kemal
AVCI
Zirratçi Üye
47
2227 G
Põnar
HANGÜN
ube Müdürü
48
4255 G
Nazif
KOÇ
ube Müdürü
49
1914 G
Yüksel
ÜNAL
Komisyon Üyesi
50
3100 G
Mustafa Mukan
YAZAR
ube Müdür V.
OGM-Fidanlõk Tohum
51
5370 G
nci
ADA
ube Müdürü
52
1071 G
I õl Hilal
SOYLU KURT
53
3093 G
brahim
54
3124 G
55
ANCI
ube Müdürü
Ba müfetti
ube Müdür V.
Müfetti
Ba mühendis
ube Müdür V.
OGM-Orman Kadastro Komisyon
Ba kanlõ õ
OSB-Do a Koruma ve Milli Parklar Genel
Müdürlü ü
OSB-Strateji Geli tirme Ba kanlõ õ
(Görevlendirmeli)
OGM-Bölge Müdürlü ü
leri Dairesi
lem Dairesi Ba kanlõ õ
OGM-Tefti Kurulu Ba kanlõ õ
OGM-Orman daresi Planlama Dairesi
Ba kanlõ õ
OSB-Özel Kalem Müdürlü ü
(Görevlendirmeli)
Müdür Yrd.
OSB-Bakanlõk-Döner Sarmaye
GÜL
Avukat
OGM-Hukuk Mü avirli i
71,47
3+1
Sinan
BARTINLI
ç Denetçi
OSB- ç Denetim
71,17
3+1
5369 G
Ahmet hsan
Ö ÜN
ube Müdürü
DS -Proje ve n aat Dai. B k.
69,66
3+1
64
1950 G
Mustafa
ÇIFTÇI
ube Müdür V.
OSB-Çölle me ve Erozyonla Mücadele
Genel Müdürlü ü
69,45
3+1
65
5658 G
Sinan
BARTINLI
OSB- ç Denetim Ba kanlõ õ
68,75
3+1
66
4755 G
Özlem
YAVUZ
OSB-Çölle me ve Erozyonla Mücadele
Genel Müdürlü ü
67,67
2+1
ç Denetçi
ube Müdür V.
13.03.2014
Sayfa : 3 / 5
letme
M.Kemal Mah.DS loj. 5 katlõ (3+1)
M.Kemal Mah. DS loj. 10 katlõ (3+1)
M.Kemal Mah.DS loj. Normal (3+1) 97 m2
M.Kemal Mah. DS loj. Normal (3+1) 94 m2
67
1782 G
Özen
MENDIL
Müfetti
OGM-Tefti Kurulu Ba kanlõ õ
67,23
3+1
68
5115 G
Murat
GÜNEYO LU
Ba mühendis
OGM-Orman daresi Planlama Dairesi
Ba kanlõ õ
66,97
3+1
69
4497 G
brahim
GED K
OSB-Su Yönetimi Genel Müdürlü ü
66,29
3+1
70
5177 G
Özgür
POLAT
A açlandõrma efi
OGM-Ankara Orman
62,93
71
5643 G
Hülya
NACAR
Doktor
DS -Destek Hizmetleri Dai. B k.
62,89
3+1
72
4499 G
ahin
ÇILGIN
TA RA-9.Bölge Müdürlü ü
61,20
3+1
73
5656 G
Ramazan
ORMAN
OSB- ç Denetim Ba kanlõ õ
59,54
3+1
74
4203 G
Hanife
KUTLU ERDEMLI
OSB-Do a Koruma Daire Ba kanlõ õ
57,90
3+1
75
5176 G
Mustafa
ELMAS
Heyet Ba kanõ
OGM-Ankara Orman Bölge Müdürlü ü
57,48
76
5135 G
Raif
ÇOPUR
Ba mühendis
OGM-Ankara Orman Böl e Müdürlü ü
52,38
3+1
77
5657 G
Semih
ERO LU
ç Denetçi
OSB- ç Denetim Ba kanlõ õ
52,26
3+1
78
5644 G
Alev
KAYA
Di Tabibi
DS -Destek Hizmetleri Dai. B k.
51,43
3+1
79
4241 G
Yahya
CEVIZ
ç Denetçi
OSB-Müste arlõk
50,15
3+1
80
4253 G
Ümit
GÜNGÖR
Müfetti Yrd.
OGM-Tefti Kurulu Ba kanlõ õ
47,26
3+1
81
4261 G
Burcu
SEVINÇ
Hukuk Mü aviri
OSB-Hukuk Mü avirli i
45,99
3+1
82
5175 G
brahim
POLATLI
Ankara Fidanlõk efi
OGM-Ankara Orman Fidanlõk Müdürlü ü
42,03
3+1
83
4258 G
Emre
AKAR
Müfetti Yrd.
OGM-Tefti Kurulu Ba kanlõ õ
37,40
3+1
84
4214 G
Hasan Hüseyin
KIZILIRMAK
Avukat
OGM-Hukuk Mü avirli i
33,63
2+1
85
4187 G
Süleyman
AKKAYA
Müfetti Yrd.
OGM-Tefti Kurulu Ba kanlõ õ
18,11
1+1
86
4200 G
Kamuran
TASGIN
Müfetti Yrd.
OGM-Tefti Kurulu Ba kanlõ õ
17,95
3+1
87
4189 G
Turgay
KARAKAYA
Müfetti Yrd.
OGM-Tefti Kurulu Ba kanlõ õ
17,94
3+1
88
4192 G
Mesut
BILIM
Müfetti Yrd.
OGM-Tefti Kurulu Ba kanlõ õ
17,88
3+1
89
4259 G
Mustafa
KIRMIZIGÜL
Müfetti Yrd.
OGM-Tefti Kurulu Ba kanlõ õ
17,68
3+1
ube Müdür V.
ube Müdürü
ç Denetçi
ube Müdür V.
13.03.2014
Sayfa : 4 / 5
letme Müdürlü ü
DS istiyor.
Normal lojman (3+1)
Dubleks
90
4498 G
Süleyman
VURAL
Müfetti Yrd.
OGM-Orman Genel Müdürlü ü
17,08
3+1
91
4244 G
Semanur
BEKTAS
Müfetti Yrd.
OGM-Tefti Kurulu Ba kanlõ õ
17,00
2+1
92
4501 G
ule
ALHAN
Avukat
OGM-Orman Genel Müdürlü ü
14,34
3+1
93
4256 G
Hasan
KALAYCI
Müfetti Yrd.
OGM-Tefti Kurulu Ba kanlõ õ
7,54
3+1
94
4243 G
Sinem
AYAZ
Müfetti Yrd.
OGM-Tefti Kurulu Ba kanlõ õ
3,02
3+1
13.03.2014
Sayfa : 5 / 5
Download

2014 yılı 1. görev tahs sl bekleyenler l stes