BETONOVÉ
NÁSTUPIŠTNÍ
PŘÍSTŘEŠKY
tvar „T“ a tvar „U“
BETONOVÉ
NÁSTUPIŠTNÍ
PŘÍSTŘEŠKY
tvar „T“ a tvar „U“
BETONOVÉ NÁSTUPIŠTNÍ
PŘÍSTŘEŠKY TVARU „T“ a „U“
Novým typem výrobku společnosti ŽPSV a.s. je prefabrikovaný betonový
nástupištní přístřešek.
Tento výrobek, byl navržen projekční skupinou naší společnosti na základě
požadavku zákazníků. Najde jistě uplatnění na jednostranných nástupištích
železničních zastávek a věříme, že i na nástupištích ostrovních při modernizacích a rekonstrukcích železničních stanic.
Základními požadavky při návrhu přístřešku byla jednoduchost tvaru, cenová
dostupnost, jednoduchá montáž a důsledné provedení „antivandal“, řešící
handicap např. přístřešků se skleněnými výplněmi stěn.
Jsme připraveni dodávat přístřešek ve dvou variantách – půdorysný tvar „T“
a „U“ (krabice).
Odolnost proti posprejování stěn je zajištěna relativně hlubokým oboustranným
dezénem vytvořeným na povrchu stěn při výrobě za použití pryžových matric.
Samozřejmostí je na základě požadavku zákazníka vybavení přístřešku
mobiliářem (lavička, vitrína na jízdní řád a informace pro cestující, osvětlení,
odpadkový koš).
Vnější půdorysné rozměry přístřešku jsou 4 x 1m, což umožňuje jeho osazení
na ostrovní nástupiště. Při větší frekvenci cestujících je možno osadit větší
počet přístřešků. Pro toto řešení se výborně hodí tvar „T“.
Přístřešek je možno osadit buď na předem připravenou monolitickou betonovou desku, základové panely či na prefabrikované základové pásy, které jsou
v takovém případě součástí dodávky.
Dodávku přístřešku realizujeme včetně montáže.
www.zpsv.cz
Jako referenční stavby uvádíme zřízení přístřešku na železničních zastávkách Biskupice u Luhačovic (tvar „U“) a Divnice (dva přístřešky tvaru „T“).
Oba přístřešky byly realizovány v rámci rekonstrukce nástupišť na uvedených zastávkách.
Přístřešek tvar „U“
Přístřešek tvar „T“
ŽPSV a.s.
TŘEBÍZSKÉHO 207
687 24 UHERSKÝ OSTROH
ČESKÁ REPUBLIKA
Tel.: +420 572 419 311
Fax: +420 572 419 366
info: 800 138 736
E-mail: [email protected]
www.zpsv.cz
Download

Betonové nástupištní přístřešky