34. celostátní konference
SEKCE ULTRAZVUKOVÉ
DIAGNOSTIKY
České gynekologické
a porodnické společnosti ČLS JEP
27.–29. září 2013 Brno
OREA Hotel Voroněž I
Pořadatelé
Sekce ultrazvukové diagnostiky ČGPS ČLS JEP ve spolupráci
s International Society of Ultrasound in Obstetrics and Gynaecology (ISUOG)
Generální partner
Hlavní partner
Seznam vystavovatelů
AMIREX Medical s.r.o.
Asociace center lékařské genetiky
ATEC, spol. s r.o.
AUDIOSCAN, spol. s.r.o.
Bayer s.r.o.
BTL zdravotnická technika a.s.
BORCAD cz s.r.o.
Gedeon Richter Marketing ČR, s.r.o.
GHC GENETICS, s.r.o.
Chironax Frýdek-Místek s.r.o.
NIMOTECH s.r.o.
Nordic Pharma, s.r.o.
QUINTESENCE s.r.o.
RQL, s.r.o.
Sandoz s.r.o.
S&T Plus s.r.o.
Zentiva, k. s.
Prezident konference:
doc. MUDr. Ladislav Krofta, CSc.
Viceprezident konference: MUDr. Radovan Vlk
Předseda vědecké rady:
doc. MUDr. Marek Ľubušký, Ph.D.
Vědecká rada:
Zdeněk Adamík , Hana Belošovicová, Miroslav Břešťák, Pavel Calda, David Čutka,
Ishraq Dhaifalah, Klára Dlouhá, Aleš Dlouhý, Daniela Fischerová, Veronika Frisová,
Filip Frühauf, Marcel Gärtner , Romana Gerychová, Lucie Haaková, Lubomír Hašlík,
Karel Hodík, Lukáš Hruban, Adam Hudec, Zdenka Jalůvková, Marian Kacerovský,
Barbora Kováčová, Ladislav Krofta, Eduard Kulovaný, Petr Lošan, Marek Ľubušký,
Radim Marek, Ivana Marková, Jaromír Mašata, David Matura, Ivana Musilová, Jan Nový,
Jana Pannová, Ivana Pinkavová, Petr Polák, Vít Přibyl, Aleš Skřivánek, Dagmar Smetanová,
Michaela Sukupová, Kamil Švabík, Iva Urbánková, Pavel Vlašín, Radovan Vlk, Jiří Vojtěch,
Vít Weinberger, Marcin Wiechec (Polsko), Michal Zikán, Zdeněk Žižka
Organizační výbor:
Marek Ľubušký, Ladislav Krofta, Ivana Marková, Aleš Dlouhý, Jan Nový, Pavel Vlašín,
Aleš Skřivánek
2
ODBORNÝ PROGRAM
27. 9. 2013 PÁTEK
Místo konání: Kongresová hala A
KURZ Sekce ultrazvukové diagnostiky ČGPS ČLS JEP
Doporučená ultrazvuková vyšetření v průběhu prenatální péče
Koordinátoři:
doc. MUDr. Marek Ľubušký, Ph. D. (Olomouc)
doc. MUDr. Ladislav Krofta (Praha)
MUDr. Radovan Vlk (Praha)
12.50–13.00 hod.
L. Krofta (Praha), M. Ľubušký (Olomouc), R. Vlk (Praha)
Zahájení kurzu
13.00–14.45 hod. M. Ľubušký (Olomouc)
Pravidelná ultrazvuková vyšetření v průběhu prenatální péče
Hodnocení podrobné morfologie plodu ve 20.–22. týdnu
těhotenství
Péče o těhotenství s intrauterinní růstovou retardací plodu
14.45–15.15 hod.
Diskuse
15.15–15.30 hod. Přestávka
15.30–17.00 hod.
L. Krofta (Praha)
Vedení porodu u těhotné s císařským řezem v anamnéze:
ultrazvukové vyšetření před stanovením taktiky vedení porodu
Ultrazvuková vyšetření v průběhu prenatální péče o vícečetná
těhotenství
17.00–17.30 hod
Diskuse
17.30–18.30 hod. 18.30–19.00 hod. L. Krofta (Praha), M. Ľubušký (Olomouc), R. Vlk (Praha)
Live scan
Diskuse
3
28. 9. 2013 SOBOTA
Místo konání: 8.20–8.30 hod. 8.30–12.00 hod. Kongresová hala A+B
Zahájení konference
DOPOLEDNÍ BLOK
REPRODUKČNÍ MEDICÍNA
Koordinátor:
Předsedající: Tonko Mardešič (Praha)
Tonko Mardešič (Praha), Aleš Sobek (Olomouc)
8.30–8.50 hod. David Rumpík (Zlín)
Diagnostické možnosti ultrazvuku v reprodukční medicíně
Diskuse
Tonko Mardešič (Praha)
Intervenční sonografie v reprodukční medicíně
Diskuse
Zdeněk Malý (Brno)
Ultrazvuk a prevence komplikací v asistované reprodukci
Diskuse
Tamara Žáčková (Neratovice)
3D ultrazvuk v reprodukční medicíně
Diskuse
8.50–9.10 hod. 9.10–9.30 hod. 9.30–9.50 hod. ONKOGYNEKOLOGIE
Koordinátor: Předsedající: Daniela Fischerová (Praha)
Daniela Fischerová (Praha), Radim Marek (Olomouc)
10.00–10.20 hod. Daniela Fischerová (Praha)
Subjektivní hodnocení ovariálního nádoru v ovariální cystě
Diskuse
10.20–10.40 hod. Vít Weinberger (Brno)
Riziko přítomnosti ovariálního nádoru v ovariální cystě
Diskuse
10.40–11.00 hod. Radim Marek (Olomouc)
Ultrazvukové modely pro hodnocení přítomnosti ovariálního
maligního nádoru
Diskuse
4
State of the art
11.00–12.00 hod. Marcin Wiechec (Krakov, Polsko) – ISUOG
Ultrasound examination in OB/GYN – Quiz
Diskuse
12.00–13.30 hod. Přestávka
13.30–16.45 hod. ODPOLEDNÍ BLOK
PERINATOLOGIE A FETOMATERNÁLNÍ MEDICÍNA
Koordinátor: Marian Kacerovský (Hradec Králové)
Předsedající: Marian Kacerovský (Hradec Králové), Pavel Vlašín (Brno)
David Čutka (České Budějovice), Petr Polák (Olomouc),
David Matura (Ostrava)
První trimestr
13.30–14.30 hod. 13.30–13.45 hod. Marek Ľubušký (Olomouc)
Nechirurgické ukončení těhotenství v I. trimestru
Diskuse
13.45–14.00 hod. Šárka Pavková, Pavel Vlašín (Brno)
Vyšetřování rozštěpových vad obličeje v I. trimestru
Diskuse
14.00–14.15 hod. Dagmar Smetanová, David Stejskal,
Jana Vávrová, Jaroslav Soukeník (Praha)
PRENASCAN: nová možnost screeningu chromozomálních vad
Diskuse
14.15–14.30 hod. Adam Hudec (Plzeň)
Máme mít obavy z těhotenství starších žen?
Diskuse
14.30–14.45 hod. Přestávka
14.45–16.45 hod. Druhý a třetí trimestr
14.45–15.00 hod. Marian Kacerovský (Hradec Králové)
Ultrazvuková diagnostika intraamniální infekce a zánětu
Diskuse
5
15.00–15.15 hod. Romana Gerychová, Petr Janků, Dana Matušková (Brno)
Fetální hydrothorax – přehled
Diskuse
15.15–15.30 hod. Marcel Hasch, František Lošan,
Šárka Hadravská, Petr Lošan (Plzeň)
Prenatální diagnostika VVV ledvin
Diskuse
15.30–15.45 hod. Hana Jičínská (Brno)
Prenatální kardiologický screening u nás a ve světě
Diskuse
15.45–16.00 hod. Ivana Musilová (Hradec Králové)
Vyšetření žilního systému plodu
Diskuse
16.00–16.15 hod. Radovan Vlk, Michal Rigl, Miloš Černý, Petra Hanulíková,
Jan Matecha, Ivana Špálová (Praha)
Gastroschisis-vrozená vada plodu s dobře definovanou
prognózou?
Diskuse
16.15–16.45 hod. Veronika Frisová (Praha)
Metody sreeningu nejčastějších morfologických
a chromozomálních vrozených vývojových vad
Diskuse
20.00–1.00 hod. Místo konání: Účinkují: Galavečer
OREA hotel Voroněž I
Předání cen Sekce ultrazvukové diagnostiky ČGPS ČLS JEP
za nejlepší práci s ultrazvukovou tematikou, publikovanou
v roce 2012.
Kapela CharlieBand
Občerstvení je zajištěno formou rautu.
Křest monografie „Doporučená ultrazvuková vyšetření v těhotenství“
autorského kolektivu Marek Ľubušký, Ladislav Krofta, Lubomír Hašlík
a Ivana Marková.
6
Marek Ľubušký, Ladislav Krofta
Lubomír Hašlík, Ivana Marková
Doporučená ultrazvuková
vyšetření v těhotenství
Monografii bude Možné získat:
34. celostátní konference Sekce ultrazvukové diagnostiky ČGPS ČLS JEP, Brno, 27.–29. 10. 2013
Moravská konference FETOMATERNÁLNÍ MEDICÍNY, Olomouc, 8. 11. 2013
29. 9. 2013 NEDĚLE
Místo konání: Kongresová hala A+B
UROGYNEKOLOGIE A VARIA
Koordinátor: Předsedající: Jaromír Mašata (Praha)
Jaromír Mašata (Praha), Ladislav Krofta (Praha )
9.00–9.15 hod. Petr Hubka (Praha)
Anatomické struktury pánevního dna, které lze zobrazit
ultrazvukem – využití v urogynekologii
Diskuse
9.15–9.30 hod. Jaromír Mašata (Praha)
Technika urogynekologického ultrazvukového vyšetření
Diskuse
9.30–9.45 hod. Rachid El Haddad (Praha)
Ultrazvukové zobrazení análního svěrače
Diskuse
9.45–10.00 hod. Ladislav Krofta (Praha)
Výsledky studie vlivu porodu na pánevní dno u primipar
Diskuse
10.00–10.15 hod. Přestávka
DOPORUČENÉ POSTUPY, ÚHRADOVÉ MECHANISMY
Koordinátoři: Marek Ľubušký (Olomouc), Ladislav Krofta (Praha)
10.15–12.15 hod.
Zásady dispenzární péče ve fyziologickém těhotenství
„Pravidelná ultrazvuková vyšetření v průběhu prenatální péče“
Doporučený postup ČGPS ČLS JEP
„Hodnocení podrobné morfologie plodu ve 20.–22. týdnu
těhotenství“
Doporučený postup ČGPS ČLS JEP
Péče o těhotenství s intrauterinní růstovou retardací plodu
Doporučený postup ČGPS ČLS JEP
Vedení porodu u těhotné s císařským řezem v anamnéze
„Ultrazvukové vyšetření před stanovením taktiky vedení porodu“
Doporučený postup ČGPS ČLS JEP
8
Prenatální péče o vícečetná těhotenství
„Ultrazvuková vyšetření v průběhu prenatální péče o vícečetná
těhotenství“
Doporučený postup ČGPS ČLS JEP
Registrační listy zdravotních výkonů: Fetální medicína
a ultrazvuková diagnostika
Vyhláška MZ ČR, kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými
hodnotami, ve znění pozdějších předpisů
Diskuse
12.15 hod. Závěr konference
POSTEROVÁ SEKCE
Umístění posterů: Kongresová hala A+B
M. Lubusky , O. Simetka, M. Studnickova, I. Dhaifalah,
V. Durdova, M. Ordeltova (FN Olomouc)
Fetomaternal haemorrhage in invasive prenatal diagnostic
procedures (chorionic villus sampling, amniocentesis)
E. Doležálková, D. Matura, J. Pannová, P. Matlák, E. Šilhánová,
D. Grečmalová, A. Balcar (FN Ostrava)
Analýza výsledků odběrů choriových klků (CVC) ve FN Ostrava
v období 2010–2012
9
VŠEOBECNÉ INFORMACE
Datum konání konference: 27.–29. 9. 2013
Místo konání konference: Hotel Voroněž I, Křížkovského 458/47, Brno,
www.voronez.cz
Přednáškové prostory: Kongresová hala A+B
Výstavní prostory: Kongresová hala C a přilehlé prostory, foyer
Registrace
Pátek 27. 9. 2013 Recepce hotelu Voroněž I:
Sobota 28. 9. 2013 Recepce hotelu Voroněž I: Neděle 29. 9. 2013 Recepce hotelu Voroněž I: 11.00–18.00 hod.
7.30–14.30 hod.
16.00–17.00 hod.
8.45–11.00 hod.
Při registraci obdrží každý účastník certifikát, jmenovku, odborný program a aktuální
informace.
Barevné označení jmenovek
lékař
porodní asistentka
účastník UZ kurzu 27. 9. 2013
přednášející, host
organizační výbor, vystavovatel
Jednací jazyk
Čeština, angličtina, slovenština.
Přednáška zahraničního speakra nebude simultánně tlumočena.
Audiovizuální technika
Dataprojekce z PC.
Posterová sekce
Postery budou umístěny v Kongresové hale A+B.
Výstava
V rámci konference bude probíhat v přiléhajících prostorách Kongresové haly expozice
farmaceutických společností, zdravotnické techniky a odborné literatury.
Ubytování
Je zajištěno dle přihlášek účastníků v hotelu:
OREA Hotel Voroněž I /Křížkovského 47, 603 73 Brno, www.voronez.cz/
Check-in: od 12.00 hod.
Check-out: do 14.00 hod.
Snídaně:
6.30–10.00 hod.
OREA Hotel Voroněž II /Křížkovského 49, 603 73 Brno, www.orea.cz/voronez2
Check-in: od 12.00 hod.
Check-out: do 12.00 hod.
10
Snídaně:
6.30–10.00 hod.
Parkovat je možné v rámci parkoviště hotelu Voroněž I a Voroněž II.
Cena parkovného činí pro oba hotely 240,– Kč/den/os.vůz – hlídané parkoviště. Nehlídané –
před hotelem Voroněž II činí 120,– Kč/den/os.vůz. Ukončení pobytu oznamte vždy laskavě
v recepci hotelu.
Hotel Holiday INN /Křížkovského 20, 603 00 Brno, www.hibrno.cz/
Check-in: od 13.00 hod.
Check-out: do 13.00 hod.
Snídaně 6.30–11.30 hod.
Parkování: 300,– Kč/den/vůz.
Parkovat je možné v rámci parkoviště hotelu.
Parkovat je také možné v okolí hotelu zdarma nebo v blízkém parkovacím domě.Ukončení
pobytu oznamte vždy laskavě v recepci hotelu.
Hotel Omega /Křídlovická 19b, 603 00 Brno, www.hotelomega.eu/
Check-in: od 14.00 hod.
Check-out: do 11.00 hod.
Snídaně: 7.00–10.00 hod.
Parkovat v rámci hotelu Omega je možné v hotelové garáži za poplatek
100,– Kč/den/ os.vůz. Ukončení pobytu oznamte laskavě v recepci hotelu.
Obědy
Ti z Vás, kteří si předem v přihlášce uvedli a zároveň uhradili oběd, obdrží stravenku při
registraci.
Oběd na sobotu 28. 9. 2013 bude možné zakoupit v ceně 250,– Kč při registraci.
V opačném případě si každý účastník zajišťuje stravování individuálně.
Galavečer
Sobota 28. 9. 2013 od 20.00–1.00 hod.
Místo konání: OREA Hotel Voroněž I /Křížkovského 47, 603 73 Brno, www.voronez.cz/
Vstup na základě vstupenky.
Parkování
Účastníci mají možnost parkovat na hotelovém parkovišti v rámci hotelu Voroněž I a Voroněž
II. Cena parkovného činí 240,– Kč den/os.vůz nebo zdarma v okolí hotelu.
Organizační zajištění
G-AGENCY s.r.o., Horní náměstí 285/8, 772 00 Olomouc
tel.: +420 724 277 964, tel.: +420 602 740 822
fax: +420 58 523 44 99, e-mail: [email protected]
www.g-agency.eu
11
První a jediná kvadrivalentní vakcína chránící proti pěti onemocněním
Očkujte vakcínou SILGARD®!
Vakcína SILGARD® = prevence:
ceRVIkáLní
kARcInOm*
GenItáLní
bRADAVIce**
PRemALIGní Léze
ceRVIkáLní*
* v příčinné souvislosti s jistými (onkogenními) HPV typy
PRemALIGní Léze PRemALIGní Léze
VuLVáLní*
VAGInáLní*
** v příčinné souvislosti se specifickými typy HPV
zkrácená informace o léčivém PříPravku
silgard®, injekční susPenze v PředPlněné injekční stříkačce. VAkCínA ProtI lIDSkéMu PAPIloMAVIru [tyPy 6, 11, 16, 18] (rEkoMbInAntní, ADSorboVAná). kvalitativní a kvantitativní složení: 1 DáVkA (0,5 Ml) obSAhujE PřIblIžně: PAPIlloMAVIrI huMAnI1 tyPuS 6 ProtEInuM l12, 3 - 20 MIkrogrAMů; PAPIlloMAVIrI huMAnI1 tyPuS 11 ProtEInuM l12, 3 - 40 MIkrogrAMů; PAPIlloMAVIrI huMAnI1 tyPuS 16 ProtEInuM l12, 3 - 40 MIkrogrAMů; PAPIlloMAVIrI huMAnI1 tyPuS 18 ProtEInuM l12, 3 - 20 MIkrogrAMů. léková forma: InjEkČní SuSPEnzE V PřEDPlněné InjEkČní StříkAČCE.
indikace: SIlgArD jE VAkCínA k PoužItí oD Věku 9 lEt k PrEVEnCI: - PrEMAlIgníCh gEnItálníCh lézí (CErVIkálníCh, VulVálníCh A VAgInálníCh) A CErVIkálního kArCInoMu V PříČInné SouVISloStI
S jIStýMI onkogEnníMI tyPy lIDSkého PAPIloMAVIru (hPV); - brADAVIC zEVního gEnItálu (ConDyloMA ACuMInAtA) V PříČInné SouVISloStI SE SPECIfICkýMI tyPy hPV. tAto InDIkACE jE zAložEnA nA PrůkAzu úČInnoStI VAkCíny SIlgArD u žEn VE Věku 16 Až 45 lEt A u Mužů VE Věku 16 Až 26 lEt A nA PrůkAzu IMunogEnICIty VAkCíny SIlgArD u Dětí VE Věku 9 Až 15 lEt A DoSPíVAjíCíCh. PoužItí PříPrAVku
SIlgArD MuSí být V SoulADu S ofICIálníMI DoPoruČEníMI. dávkování a zPůsob Podání: záklADní VAkCInAČní řADA SEStáVá zE 3 SAMoStAtnýCh 0,5Ml DáVEk PoDAnýCh PoDlE náSlEDujíCího
SChéMAtu: 0, 2, 6 MěSíCů. PokuD jE nEzbytné AltErnAtIVní oČkoVACí SChéMA, Druhá DáVkA MuSí být PoDánA nEjMéně jEDEn MěSíC Po PrVní DáVCE A třEtí DáVkA MuSí být PoDánA nEjMéně 3 MěSíCE
Po Druhé DáVCE. VšEChny třI DáVky MuSí být PoDány běhEM obDobí jEDnoho roku. PotřEbA PoDání DáVky PřEoČkoVání nEbylA StAnoVEnA. DoPoruČujE SE, Aby jEDInCůM, jIMž jE PoDánA PrVní
DáVkA PříPrAVku SIlgArD, byly PoDány VšEChny třI DáVky VAkCInAČní řADy PříPrAVkEM SIlgArD. VAkCínu jE nutno APlIkoVAt IntrAMuSkulární InjEkCí. DětSká PoPulACE: bEzPEČnoSt A úČInnoSt
PříPrAVku SIlgArD u Dětí MlADšíCh 9 lEt nEbylA StAnoVEnA. k DISPozICI nEjSou žáDné úDAjE. kontraindikace: hyPErSEnzItIVItA nA léČIVé látky nEbo nA ktEroukolI PoMoCnou látku. jEDInCI,
u nIChž SE Po PoDání DáVky PříPrAVku SIlgArD objEVí PříznAky hyPErSEnzItIVIty, nESMí DAlší DáVku PříPrAVku SIlgArD DoStAt. PoDáVání PříPrAVku SIlgArD MuSí být oDložEno u jEDInCů trPíCíCh
záVAžnýM AkutníM horEČnAtýM onEMoCněníM. PřítoMnoSt lEhké InfEkCE, jAko jE lEhká InfEkCE horníCh CESt DýChACíCh nEbo horEČkA nízkého StuPně, VšAk nEjSou kontrAInDIkACí Pro IMunIzACI. zvláštní uPozornění a oPatření Pro Použití: PřI rozhoDoVání o VAkCInACI jEDnotlIVCE SE MuSí Vzít V PotAz rIzIko, žE jIž byl VyStAVEn PůSobEní hPV, A PotEnCIální PřínoS, ktErý MůžE
z VAkCInACE Mít. StEjně jAko u VšECh InjEkČníCh VAkCín MuSí být Pro PříPAD VzáCnýCh AnAfylAktICkýCh rEAkCí Po APlIkACI VAkCíny SnADno k DISPozICI oDPoVíDAjíCí léČEbná oPAtřEní. Po kAžDé
VAkCInACI, někDy I PřED ní, MůžE V DůSlEDku PSyChogEnní rEAkCE nA VPICh jEhly Dojít k SynkoPě (MDlobáM), někDy S PáDEM, zEjMénA u DoSPíVAjíCíCh jEDInCů. PřI Probírání SE z MDlob SE Mohou
objEVIt něktEré nEurologICké ProjEVy, jAko jSou PřEChoDné PoruChy VIDění, PArEStézIE, tonICko-klonICké Pohyby konČEtIn. oČkoVAní by Proto MělI být PřIblIžně 15 MInut Po PoDání VAkCíny
SlEDoVánI. jE PotřEbA zAVéSt oPAtřEní ProtI úrAzůM V DůSlEDku MDlob.* StEjně jAko u jInýCh VAkCín SE nEMuSí PříPrAVkEM SIlgArD zAjIStIt oChrAnA VšEM oČkoVAnýM. nEProkázAlo SE, žE by
Měl PříPrAVEk SIlgArD tErAPEutICký EfEkt. bEzPEČnoSt A IMunogEnItA VAkCíny byly hoDnoCEny u jEDInCů VE Věku oD 7 Do 12 lEt S ProkázAnou InfEkCí VIrEM lIDSké IMunoDEfICIEnCE (hIV). jEDInCI
SE SnížEnou IMunItní rEAkCí, Ať jIž V DůSlEDku buď SIlné IMunoSuPrESIVní léČby, gEnEtICké PoruChy nEbo jInýCh PříČIn, nEMuSí nA VAkCínu zArEAgoVAt. tuto VAkCínu jE nutno PoDáVAt oPAtrně jEDInCůM S troMboCytoPEnIí nEbo S jAkoukolI PoruChou koAgulACE, ProtožE Po IntrAMuSkulárníM PoDání tAkoVýM jEDInCůM MůžE Dojít kE krVáCEní. DélkA oChrAny nEní V SouČASnoStI znáMA.
trVAlá úČInnoSt oChrAny bylA PozoroVánA Po Dobu 4,5 roku Po DokonČEní 3DáVkoVé SérIE. nEjSou k DISPozICI žáDné úDAjE o bEzPEČnoStI, IMunogEnICItě AnI úČInnoStI, ktEré by PoDPoroVAly
zAMěnItElnoSt PříPrAVku SIlgArD S jInýMI VAkCínAMI ProtI hPV. interakce: jEDInCI, ktEří DoStAlI IMunoglobulIn nEbo krEVní DErIVáty běhEM 6 MěSíCů PřED PrVní DáVkou VAkCíny, bylI VE VšECh
klInICkýCh StuDIíCh VyřAzEnI. Použití sPolu s dalšími vakcínami: PřI PoDání PříPrAVku SIlgArD VE StEjnou Dobu (AlE PřI PoDání VAkCín Do různýCh InjEkČníCh MíSt) S VAkCínou ProtI hEPAtItIDě
tyPu b (rEkoMbInAntní) nEDošlo k záSAhu Do IMunItní oDPoVěDI nA hPV tyPy. PříPrAVEk SIlgArD lzE PoDáVAt SouČASně S koMbInoVAnou PoSIloVACí (booStEr) VAkCínou obSAhujíCí DIftérII (D)
A tEtAnuS (t) buď S PErtuSí [ACElulární koMPonEntA] (AP) A/nEbo S PolIoMyElItIS [InAktIVoVAná] (IPV) (VAkCíny DtAP, Dt-IPV, DtAP-IPV) bEz VýznAMné IntErfErEnCE S ProtIlátkoVou oDPoVěDí
nA ktEroukolI zE SložEk ktErékolI z VAkCín. SouČASné PoDáVání PříPrAVku SIlgArD S jInýMI VAkCínAMI, nEž jSou VAkCíny uVEDEné VýšE, nEbylo StuDoVáno. nEzDá SE, žE by PoužItí horMonální
AntIkonCEPCE oVlIVnIlo IMunItní oDPoVěď nA PříPrAVEk SIlgArD. těhotenství a kojení: úDAjE o PoDáVání PříPrAVku SIlgArD V Průběhu těhotEnStVí nEProkázAly žáDný bEzPEČnoStní SIgnál.
tyto úDAjE VšAk nEjSou DoStAtEČné Pro DoPoruČEní PoužíVání PříPrAVku SIlgArD V Průběhu těhotEnStVí. oČkoVání jE nutno oDložIt nA Dobu Po ukonČEní těhotEnStVí. PříPrAVEk SIlgArD lzE PoDáVAt běhEM kojEní. nežádoucí účinky: VElMI ČASté (≥ 1/10): bolEStI hlAVy, V MíStě InjEkCE: ErytéM, bolESt, otok. ČASté (≥ 1/100, < 1/10): PyrExIE, nAuzEA, bolEStI V konČEtInáCh, V MíStě InjEkCE:
hEMAtoM, SVěDění. oStAtní nEžáDouCí úČInky byly hlášEny V nIžšíCh frEkVEnCíCh (jAko Méně ČASté (≥ 1/1 000, < 1/100); VzáCné (≥ 1/10 000, < 1/1 000); VElMI VzáCné (< 1/10 000), PříPADně bylA jEjICh ČEtnoSt kVAlIfIkoVánA jAko „nEní znáMo“, jElIkož byly hlášEny DobroVolně z PoPulACE nEjISté VElIkoStI A nEbylo VžDy Možné oDhADnout jEjICh ČEtnoSt AnI StAnoVIt PříČInnou SouVISloSt
S ExPozICí VAkCíně). šlo o tyto nEžáDouCí úČInky: CElulItIDA V MíStě APlIkACE InjEkCE, IDIoPAtICká troMboCytoPEnICká PurPurA, lyMfADEnoPAtIE. hyPErSEnzItIVní rEAkCE VČEtně AnAfylAktICkýCh/
AnAfylAktoIDníCh rEAkCí, toČEní hlAVy, SynDroM guIllAIn-bArrého, SynkoPA někDy DoProVázEná tonICko-klonICkýMI Pohyby, zVrACEní, ArtrAlgIE, MyAlgIE, AStEnIE, zIMnICE, únAVA, CElkoVý
PoCIt nEMoCI, bronChoSPASMuS A koPřIVkA. uchovávání: uChoVáVEjtE V ChlADnIČCE (2-8 °C). ChrAňtE PřED MrAzEM. uChoVáVEjtE lAhVIČku VE Vnější krAbIČCE, Aby byl PříPrAVEk Chráněn PřED
SVětlEM. balení: 0,5 Ml SuSPEnzE V PřEDPlněné InjEkČní StříkAČCE SE DVěMA jEhlAMI V bAlEní Po 1 kuSE. nA trhu nEMuSí být VšEChny VElIkoStI bAlEní. držitel rozhodnutí o registraci:
MErCk ShArP & DohME ltD., hErtforD roAD, hoDDESDon, hErtforDShIrE En11 9bu, VElká brItánIE. registrační číslo(a): Eu/1/06/358/007. datum Poslední revize textu: 18. 11. 2012.
*) VšIMnětE SI, ProSíM, zMěn V InforMACíCh o léČIVéM PříPrAVku.
Pro kohortu dívek od dovršeného 13. do dovršeného 14. roku částečně
hrazeno z Prostředků veřejného zdravotního Pojištění, maximální doPlatek
na jednu dávku vakcíny silgard činí 302,60 kč. Pro ostatní Pacientky a Pacienty
není hrazeno z Prostředků veřejného zdravotního Pojištění.
PříPravek je vázán na lékařský PředPis. dříve než PříPravek PředePíšete,
seznamte se, Prosím, s úPlným souhrnem údajů o PříPravku.
Copyright © (2012) Merck & Co., Inc. Všechna práva vyhrazena.
Merck Sharp & Dohme s.r.o., Evropská 2588/33a, 160 00 Praha 6 - Česká republika, www.msdi.cz
12-2014-VACC-1064708-0000
Spolehlivá
a dlouhodobá
antikoncepce, na kterou
není nutno denně
myslet1,…
…a která
navíc léčebně
menoragii ,…
1
Reference: 1. Souhrn údajů o přípravku Mirena®
Zkrácený souhrn údajů o přípravku Mirena®
Farmakoterapeutická skupina (ATC): Nitroděložní tělísko s progestinem.
Složení: Levonorgestrelum 52 mg v 1 intrauterinním inzertu. Indikace:
Kontracepce. Idiopatická menoragie. Ochrana endometria před hyperplazií
během hormonální substituční léčby estrogeny. Dávkování a způsob
podávání: Mirena® zavedená do děložní dutiny je účinná po dobu 5 let.
Kontraindikace: Těhotenství nebo předpokládané těhotenství, současné
nebo rekurentní infekce v oblasti pánve, záněty v oblasti genitálu, poporodní
endometritis, infikovaný potrat během posledních 3 měsíců, cervicitida,
cervikální dysplazie, zhoubné bujení dělohy nebo děložního hrdla, prokázané
nebo suspektní progestagen-dependentní tumory, diagnosticky neobjasněné
abnormální děložní krvácení, vrozené nebo získané anomálie dělohy včetně
fibroidů, pokud deformují děložní dutinu, stavy vedoucí ke zvýšené vnímavosti k infekcím, akutní onemocnění jater nebo tumory jater, přecitlivělost
na některou složku přípravku. Zvláštní upozornění: Přínos zisku a rizika
z podávání přípravku je třeba individuálně zvážit s ohledem na přítomnost
některých stavů nebo rizikových faktorů. Dostupné údaje ukazují, že Mirena
nezvyšuje riziko rakoviny prsu u premenopauzálních žen do 50 let věku.
Před zavedením je třeba pacientku informovat o účinnosti Mireny i o riziku
a nežádoucích účincích spojených s její aplikací. Interakce: Metabolismus
progestagenů může být zvýšen současným užíváním látek, o kterých je
známo, že indukují enzymy metabolizující léky, zvláště enzymy cytochromu
P450-např. antikonvulzíva (fenobarbital, fenytoin, karbamazepin), rifampicin,
…a chrání
endometrium
1
během HRT .
rifabutin, nevirapin, efavirenz. Těhotenství a kojení: Mirena nemá být
použita v těhotenství nebo při podezření na ně. Mirenu lze zavést během
kojení 6 týdnů po porodu. Fertilita: Po vyjmutí Mireny se plodnost vrací
k normě. Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje: Nejsou známy
žádné účinky na schopnost řídit motorová vozidla nebo obsluhovat stroje.
Nežádoucí účinky: Bolest břicha, bolest v oblasti pánve, oligomenorea,
amenorea, nervozita, bolest hlavy, nevolnost, bolest v zádech, vaginální výtok,
vulvovaginitis, napětí v prsou a jiné. Podmínky uchovávání: Žádné zvláštní
podmínky uchovávání. Druh obalu a velikost balení: Systém spolu s doplňky
je zataven ve sterilním blistru TYVEK/APET , který je uložen v krabičce. Držitel
rozhodnutí o registraci: Bayer OY, Pansiontie 47, 20210 Turku, Finsko.
Registrační číslo: 17/372/97-C. Datum poslední revize textu: 1. 2. 2012.
Přípravek je vázán na lékařský předpis a není hrazen z prostředků
veřejného zdravotního pojištění. Úplnou informaci o přípravku
naleznete v Souhrnu údajů o přípravku nebo získáte na adrese:
Bayer s. r. o., Siemensova 2717/4, Praha 5, 155 00.
L.CZ.WH.04.2012.0074
řeší idiopatickou
14
tradiční dodavatel
špičkové ultrazvukové techniky
GE Healthcare
HI-END ULTRAZVUKOVÉ SYSTÉMY PRO GYNEKOLOGII A PORODNICTVÍ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
SRI III/Advanced SRI
CRI
HD-Flow
B-Flow
3D/4D pokročilé aplikace
Scan Assistant
SonoRenderStart
SonoNT
VCI
SonoVCAD labor
Voluson S6
Voluson S8
www.ultrazvuky.cz
Electric Medical Service, s.r.o.
Vídeňská 55, 639 00 Brno / tel.: 543 524 381
[email protected]
35. celostátní konference
SEKCE ULTRAZVUKOVÉ
DIAGNOSTIKY
České gynekologické
a porodnické společnosti ČLS JEP
3.–5. října 2014 Brno
OREA Hotel Voroněž I
Download

Finální program