Úvodní pre
misa:
- 89 % žák
ůc
jazyk pro ítí potřebu umět cizí
svou budo
ucí práci
- nyní se o
dborný ciz
í jazyk učí
32 % z nic
h
zdroj: Náro
dn
žáky střední í institut dalšího vzděláv
ch škol z če
ání, dotazn
rvna 2012
íkové šetře
ní mezi
Zveme Vás na konferenci
Cizí jazyky pro zvýšení kvality
služeb v cestovním ruchu
9. října 2014
sál zastupitelstva KÚ JČK
U Zimního stadionu 1952/2
České Budějovice
Záštitu nad konferencí převzal
ředitel Krajského úřadu Jihočeského kraje
JUDr. Milan Kučera, Ph.D.
Konference k projektu
Regionální partnerství pro výuku odborných cizích jazyků
podle potřeb podniků v Jihočeském kraji
registrační číslo projektu CZ.1.07/3.2.08/03.0004
Program konference
9. října 2014
1000 - 1020
ÚVODNÍ SLOVO
JUDr. Milan Kučera, Ph.D.,
ředitel Krajského úřadu Jihočeského kraje
RNDr. Jitka Kunčarová, jednatelka OPEN AGENCY s.r.o.
1035 - 1050
PhDr. Marie Černíková, odbor vzdělávání,
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Cizí jazyky pro zaměstnanost (Koncepce a aktivity
MŠMT v oblasti výuky odborných cizích jazyků)
1105 - 1120
Mgr. Vladimíra Vyhnálková
oddělení marketingu a cestovního ruchu,
Krajský úřad Jihočeského kraje
Vzdělávací aktivity pro zlepšení kvality služeb
v cestovním ruchu v Jihočeském kraji do roku 2020
1020 - 1035 Ing. Luděk Keist, ředitel úřadu Jihočeské hospodářské komory
Požadavky podnikatelů v Jihočeském kraji na jazykové
kompetence absolventů středních odborných škol
1050 - 1105
Florence-St. Ygnan,
jazyková atašé Francouzského institutu v Praze
Využití zlepšení jazykových dovedností pracovníků hotelů
pro zlepšení kvality přijetí turistů na příkladu Malty
1120 - 1200 DISKUSE
1200 - 1300 RAUT a možnost individuálního vyzkoušení využití
iPadů při výuce cizích jazyků
1300 - 1330
Mgr. Kateřina Oleksíková, Ph.D.,
metodička výuky OPEN AGENCY s.r.o.
Představení nově vytvořených jazykových kurzů
pro rozvoj služeb a obchodu v cestovním ruchu
1400 - 1430
Mgr. Irena Jarošová, Mgr. Blanka Hladíková,
Ing. Kateřina Dědková
Zkušenosti lektorek s výukou v nově vytvořených
jazykových kurzech pro zaměstnance v cestovním ruchu
1330 - 1400
Terezie Daňková, jednatelka Ekochov s.r.o.,
Zuzana Bedrnová,
vedoucí oddělení cestovního ruchu Město Jindřichův Hradec,
Bc. Lucie Holá, Destinační management Písecko
Přínos kurzu Obchod v cestovním ruchu pro mou profesi
1430 - 1530 DISKUSE
1530
ZÁVĚREČNÉ SLOVO
RNDr. Jitka Kunčarová, OPEN AGENCY s.r.o.
kontakt:
RNDr. Jitka Kunčarová, jednatelka společnosti
[email protected], +420 608 658 151
OPEN AGENCY s.r.o., Solná 45/19, 746 01 OPAVA
www.openagency.cz
Download

stáhnout