Download

„SATIDRAMA“ je překladem následujících buddhistických termínů