www.iHNed.cz
Business Class
21
úterý, 12. června 2012
POJIŠŤOVACÍ inovátor
Anketa
POJIŠŤOVACÍ inovátor
Speciální příloha projektu
Nejlepší banka a Nejlepší
pojišťovna 2012
Který z nominovaných
produktů vás nejvíc zaujal
a proč?
Petr Dvořák
Děkan Fakulty
financí
a účetnictví
VŠE
Pojištění pohřbu
od Pojišťovny
České spořitelny
asi neosloví každého. Dnes ale
nejsou náklady na důstojný pohřeb
malé a pro někoho to může být
jednoduchý způsob, jak se lze
po jeho smrti vyhnout sporům mezi
pozůstalými o to, jak drahý pohřeb
vystrojit a kdo ho zaplatí.
Jaroslav Daňhel
Představujeme 18 produktů a služeb, které soutěží o titul
Pojišťovací inovátor. Pro nejlepší pojišťovací novinku roku
2012 můžete hlasovat na webu:
www.nejpojistovna.cz
Pojišťovny
O nejlepší pojistné novince
na trhu můžete rozhodnout i vy
PŘEVLÁDÁ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ. Přehled osmnácti produktů, které pojišťovny nominovaly do soutěže o titul
Pojišťovací inovátor 2012, zahrnuje nejrůznější druhy pojištění od zemědělských plodin až po pohřeb. Nejvíce je mezi
nimi zastoupeno životní pojištění, zejména investiční, které pojišťovny nabízejí jako alternativu ke spoření na důchod.
František Mašek
[email protected]
K
novinkám na českém trhu patří speciální životní pojištění pro ženy nebo
pojistka Gentleman Plus, která chrání
proti nejčastějším zhoubným chorobám
naopak muže. Pojistit si lze také třeba
pohřeb. To jsou jen některé produkty,
které pojišťovny přihlásily do čtvrtého
ročníku soutěže Pojišťovací inovátor.
V rámci výzkumu Nejlepší banka a Nejlepší pojišťovna 2012 ji vyhlašují Hospodářské noviny ve spolupráci
s partnery KPMG a IBM. Od 12. do 29. června je možné
hlasovat pro nejlepší pojišťovací produkt nebo službu
na www.nejpojistovna.cz.
Produkty a služby do soutěže Pojišťovací inovátor vybírají pojišťovny podle toho, které považují
za největší inovaci nebo zajímavý či užitečný produkt, který klienti ocení. Stejně jako v loňském roce
kladou důraz na životní pojištění, zejména investiční. To nabízí pojistnou ochranu, ale také alternativu k penzijním fondům, jejímž prostřednictvím lze
spořit na důchod.
Některé pojišťovny chtějí toto pojištění prodávat
přes internet. Zájem o tento způsob prodeje obecně
roste, je ale otázkou, zda má kvůli jeho složitější konstrukci smysl u investičního životního pojištění.
Na trhu probíhá spíše evoluce než revoluce
Konkurence na trhu je velmi silná, říká Roger Gascoigne, partner odpovědný za služby pro pojišťovnictví
v KPMG ČR. Je obtížné přijít s novým revolučním
produktem. „Možná je to spíše evoluce než revoluce,
inovacím se ale rozhodně daří,“ dodává Gascoigne.
Jaroslav Peyerl, který má v IBM ČR na starosti finanční sektor, poukazuje na růst role portálů, které porovnávají ceny pojistných produktů a nutí pojišťovny
logopanel NB 2012_sirka_pojistovaci inovator.indd 1
Zákaz používání jiných
pojistných sazeb pro muže
a ženy od 21. prosince zdraží
většinu rizik pro ženy. Letos
se tak mohou pojistit daleko
levněji než v roce 2013.
Josef Rajdl
hlavní analytik společnosti Fincentrum
zlevňovat. Pojišťovny by ale neměly podle Peyerla rezignovat a snažit se konkurovat pouze cenou.
Příležitostí pojišťoven zůstává nízká pojištěnost
českého trhu: zatímco ve vyspělých zemích činí náklady na pojištění až pětinu výdajů domácností,
v Česku podle České asociace pojišťoven jen necelých osm procent.
Domácí pojistný trh stagnuje, upozorňuje ale Jaroslav Daňhel z katedry bankovnictví a pojišťovnictví
pražské Vysoké školy ekonomické. Za cestu, jak se
mohou pojišťovny dostat z potíží, považuje návrat
k jejich základnímu byznysu.
Dobře načasovaná novinka
„Za dobře načasovanou novinku považuji Životní
pojištění PRO ŽENY od Allianz. Pojišťovna, která
jako jediná významná na trhu kryla také rizika související s těhotenstvím, nyní připravila speciální produkt. Asi se nenajde vhodnější doba k jeho nabídce.
Zákaz používání jiných pojistných sazeb pro muže
a ženy od 21. prosince zdraží většinu rizik pro ženy.
V letošním roce se tak mohou pojistit daleko levněji
než v roce 2013,“ upozorňuje vedoucí analytik Fincentra Josef Rajdl.
Stejné pojištění oceňuje analytik Partners Dušan
Šídlo. „Podle naší analýzy pojistných produktů vyplácí Allianz jako jediná pojišťovna na trhu denní dávku
z pracovní neschopnosti i v případě rizikového těhotenství, aniž omezila dobu, za kterou se dávka vyplácí.
Pojišťovna vyplácí i částečné odškodnění při méně vážné formě rakoviny prsu ‚in situ‘ (u níž lze předpokládat
úplné vyléčení, pozn. red.). Příjemným doplňkem je
nabídka asistenčních služeb,“ dodává Šídlo.
Generálního sekretáře Asociace finančních zprostředkovatelů a finančních poradců (AFIZ) ČR Petra Šafránka zaujal inovovaný produkt Perspektiva od Kooperativy. „Umožňuje kvalitní krytí široké
škály rizik, což považuji u pojištění osob za velmi
pozitivní. Za pozornost stojí například šestinásobná progrese u pojištění trvalých následků úrazu,“
uvedl Šafránek.
Eva Ducháčková z katedry bankovnictví a pojišťovnictví pražské VŠE oceňuje specializovaný produkt
zemědělského pojištění AGRAR ASZ – Pojisti se sám!
Agra pojišťovna rozšiřuje pojistné krytí o další rizika,
jako jsou záplavy a vichřice.
Názory dalších odborníků najdete v anketě HN,
podstatný ale zůstává názor potenciálních klientů
pojišťoven. I vaše hlasy na serveru www.nejpojistovna.cz mohou tedy rozhodnout o tom, kdo získá
titul Pojišťovací inovátor 2012. Vítěz bude oznámen
na slavnostním vyhlášení výsledků 11. září 2012 spolu
s celkovými výsledky výzkumu Nejlepší banka 2012
a Nejlepší pojišťovna 2012. Projekt zaštítil ministr
financí Miroslav Kalousek.
VŠE, Katedra
bankovnictví
a pojišťovnictví
Nejvíce mne
zaujal produkt
Kooperativa
pojišťovny
Univerzální životní pojištění
Perspektiva. Cestou z mírné stagnace
českého trhu by měl být návrat
k základnímu pojišťovacímu byznysu,
což splňuje právě Perspektiva,
která je hlavně klasickým rizikovým
konzervativním pojištěním. Pro
klienta je velmi flexibilní i přátelské
a v některých ohledech originální.
Vladislav
Herout
POjistný
ANALYTIK
broker
CONSULTING
Nejlépe hodnotím
produkt VIA
od Aegon Pojišťovny. Přináší
inovace, které zasahují do nejvíce
oblastí ze všech – jde o rozsah krytí,
transparentnost a přehlednost
produktu, proces sjednání
i následnou správu pojištění.
Miroslav
Stejskal
produktový
analytik OVB
ALLfinanz
Kooperativa se při
inovaci produktu
Perspektiva
zaměřila hlavně na děti a motoristy.
Rodiče dětí si tak mohou zajistit
výpadek příjmu při onemocnění
dítěte i v době, kdy již nemá nárok
na ošetřovné ze systému státního
sociálního zabezpečení. Osoby
často využívající auto zase ocení
možnost pojistit se proti množství
rizik při variantě pojistného krytí jen
následkem dopravní nehody.
Roger
Gascoigne
PARTNER
ODPOVĚDNÝ
ZA služby pro
pojišťovnictví,
KPMG ČR
Na pojistném trhu,
na němž panuje taková konkurence
jako v Česku, je těžké přijít
s revolučním produktem. Stále častěji
se objevují spíše variace na stávající
produkty, které se přizpůsobují
určitým segmentům trhu. Letošní
nominace zahrnují poměrně širokou
škálu produktů – od tradičních lídrů
trhu, jako jsou pojištění motorových
vozidel či investiční životní pojištění,
po zdravotní pojištění či pojištění
pohřebních výloh. To je zřejmě
nejstarší existující pojištění, jehož
počátky sahají až do starověkého
Říma.
5/3/2012 5:51:33 PM
www.iHNed.cz
Business Class
22
úterý, 12. června 2012
AEGON Pojišťovna
Allianz pojišťovna
P
A
rodukt investičního životního pojištění AEGON Via
zaujme rozsahem pojistné
ochrany a širokou nabídkou
investičních možností. Klient má
na výběr z celkem 26 fondů, u kterých má možnost sledovat jejich
vývoj on-line z pohodlí svého domova. AEGON Via také poskytuje
nejširší zajištění proti riziku invalidity na trhu.
Aegon se u tohoto pojištění zaměřuje na využívání elektronických služeb. Pojistku může poradce s klientem sjednat on-line
prostřednictvím elektronického
formuláře, jehož součástí je také
on-line zdravotní dotazník. Ten
umožňuje pojišťovně vyhodnotit
klientův zdravotní stav v reálném
čase.
„Zhruba osmdesát procent smluv
se tak v Aegonu přijímá bez dalšího
AEGON VIA
Poskytuje nejširší zajištění
proti riziku invalidity na trhu.
On-line zdravotní dotazník
umožní poradci posouzení
zdravotního stavu klienta
a správné ocenění rizik přímo při
schůzce.
zdravotního vyšetření,“ říká Martina Novotná, marketingová specialistka pojišťovny AEGON. Rovněž první platba pojistného se dá
udělat pohodlně, pomocí platební
karty přímo na schůzce při sjednání smlouvy. Pro přehlednost tohoto pojištění jsou součástí smlouvy
nejen poplatky, ale i sazebníky pojistného všech rizik.
AXA životní
pojišťovna
S
pojit pojištění s investicí
umožňuje investiční životní pojištění Kumulativ Life
Axa od stejnojmenné životní
pojišťovny.
„Jde o pojištění pro případ smrti
nebo dožití s volitelnou investiční
strategií a běžně placeným pojistným. Na rozdíl od obdobných produktů nabízených na trhu zahrnuje
věrnostní bonus, vyplácený od čtvrtého roku pojištění. Klient si může
zvolit také variantu Kumulativ Life
Plus se zvýšeným prvním běžným
pojistným. Nárok na věrnostní bonus pak vzniká od prvního roku
pojištění. Bonus za první čtyři roky
však bude vyplacen ve čtvrtém roce
pojištění,“ říká Martina Haiselová
z oddělení rozvoje produktů Axa
životní pojišťovny.
Klientovy peníze jsou zhodnocovány ve čtyřech unikátních in-
P
Životní pojištění
PRO ŽENY
Chrání nejen v případě ženských
závažných onemocnění a operací,
ale i při komplikacích v těhotenství
a při porodu.
Pomocí finančního plnění
umožní rodičům věnovat více času
a péče dítěti s vrozenou vadou.
tění pro ženy od Allianz široká
škála asistenčních služeb, které
ženy v době závažné nemoci nebo
úrazu nemohou vykonávat, jako
je například donáška nákupu, hlídání dětí nebo úklid domácnosti. Allianz pojišťovna informuje
o vlastnostech pojištění na speciální webové stránce: www.pojistkaprozeny.cz.
Česká podnikatelská
pojišťovna, VIG
Investiční životní
poj. Kumulativ Life
Kombinuje rozsáhlou pojistnou
ochranu s investicemi do čtyř
fondů, vytvořených pro tento
produkt.
Klientovi, který si opatří toto
pojištění, vyplácí pojišťovna bonus
za věrnost.
vestičních strategiích, respektive
fondech, které byly speciálně vytvořeny pro toto životní pojištění. Jde o různě rizikové fondy, a to
Axa Growth Trends Balanced, Axa
Diversified Future, Axa Talented
Countries a Axa Millenium Trends,
vesměs se široce rozloženými, vybalancovanými a přitom dynamickými portfolii.
Česká pojišťovna
Zdraví
ojištění Gentleman Plus České pojišťovny Zdraví umožňuje, aby se muži pojistili
proti nejčastěji zaznamenaným karcinomům. Vztahuje se
tedy na karcinom pohlavních orgánů a urologického ústrojí, tlustého
střeva a konečníku.
„Takto specifické pojištění
v České republice nikdo jiný nenabízí. Pojištěným pomáhá v případě zmíněných chorob, ale i proti
ztrátě příjmu a psychickému traumatu. Tento jednoduchý produkt
umožňuje překonat období léčby
okamžitou výplatou obnosu. Hned
po diagnóze choroby dostává pojištěný měsíční rentu. Další se vyplácí při nutné operaci. Klient se
tak může soustředit jen na sebe
a zcela se věnovat léčbě,“ říká ředitel podpory prodeje ČP Zdraví
Miloš Panýr.
llianz pojišťovna přišla letos v únoru s životním pojištěním speciálně navrženým pro ženy. „Při tvorbě
pojištění pro ženy jsme se nezaměřili pouze na obecná závažná onemocnění a operace, ale soustředili
se také na rizika, která hrozí ženě
v těhotenství, při porodu nebo
po něm. Jde například o trombózy, embolie nebo mimoděložní těhotenství, ale například také o vrozené vady narozeného dítěte, jako
je Downův syndrom a další,“ říká
Martin Podávka, produktový manažer pojišťovny Allianz.
Unikátní pojištění podle něj odstraňuje také obvyklé výluky pro
plnění při hospitalizaci z důvodu
těhotenství. Díky tomu není omezena doba hospitalizace těhotné
ženy stejně jako počet hospitalizací. Zároveň je součástí pojiš-
Gentleman Plus
Jde o specifické pojištění proti
nejrozšířenějším karcinomům
u mužů, které nikdo jiný v České
republice nenabízí.
Pojistit se je možné od 15 do 65
let. Pojištění může být i doživotní,
pak nezaniká ani po dosažení
zmíněných 65 let.
Gentleman Plus je pro muže
ve věku 15 až 65 let a pokud se dohodnou na doživotním pojištění,
i pro starší. Při sjednávání pojistky pojišťovna nezkoumá zdravotní
stav klienta, zjišťuje pouze, zda byla
do 65 let diagnostikována rakovina
rodičům, prarodičům nebo sourozencům pojištěného. Pojistné plnění lze použít na jakýkoliv účel.
E
voluce, což je investiční životní pojištění České podnikatelské pojišťovny, Vienna
Insurance Group, umožňuje
pojistit rodinu proti běžným rizikům, s nimiž se lze v životě setkat,
a toto pojištění kombinovat s neživotním. Peníze, které neslouží
ke krytí pojištěných rizik, jsou investovány do různých strategií.
„Jde o fondy s rozdílným rizikem, od garantovaného po ty, které investují hlavně do akcií. Kromě
progresivní, balancované a garantované strategie si lze vybrat portfolio životního cyklu, u něhož se
nejprve využívají agresivní investice. S blížícím se koncem pojištění
se investované peníze přesouvají do konzervativních fondů, aby
se minimalizovala hrozba poklesu
na trzích na výši konečné investice.
Peníze lze rozložit i do pěti různě
Investiční životní
pojištění EVOLUCE
Jako první na trhu nabízí
komplexní pojištění celé rodiny
proti běžným rizikům a jeho
propojení s neživotním pojištěním.
Minimální délka pojištění činí
deset let. Pojistit se je možné až
do 85 let.
rizikových fondů Consequ, fondů
Pioneeru či firmy Quadrat,“ říká
Renata Čapková z oddělení Public Relations České podnikatelské
pojišťovny.
Výhodou je velký rozsah připojištění typických neživotních rizik,
například pojištění odpovědnosti
v občanském životě pro domácnost prvního pojištěného.
ČSOB Pojišťovna
V
ýši pojistného ovlivňuje hlavně chování řidiče
na silnici a počet jeho nehod. Z této zásady vychází pojištění Naše Auto od ČSOB
Pojišťovny. Kromě povinného ručení umožňuje sjednat havarijní
pojištění a řadu připojištění. Řidič
i jemu blízké osoby mají vedle úrazového pojištění zdarma pojištěny
osobní věci, nadstandardní asistenční službu při havárii a poruchách v celé Evropě i jiné služby.
„Zda vozidlo způsobí škodu někomu jinému, ovlivňuje především
řidič. Musí přizpůsobit styl jízdy
dopravní situaci, stavu vozovky
i vozu. Ten může bez vlivu řidiče
způsobit škodu jinému jen v mimořádné situaci, jako při náhlé technické poruše, jejíž riziko může zodpovědný řidič minimalizovat pravidelnou údržbou. Výši pojistného
Naše Auto
Umožňuje kombinovat povinné
ručení s havarijním pojištěním
vozidla a širokou možností
připojištění.
Při výpočtu sazby povinného
ručení vychází především z osoby
řidiče, nikoliv z auta, které vlastní.
tak ovlivňuje především jeho chování,“ říká ředitel odboru pojištění
vozidel ČSOB Jaroslav Král.
Pro určení pojistné částky hrají
určitou roli i parametry pojišťovaného vozu, například výkon motoru v kilowattech. Výkonnější auta
zpravidla způsobí vyšší průměrné
škody než „malé“, rozhodující je ale,
jak se chová za volantem řidič.
Amcico pojišťovna
(MetLife)
Z
ajistit klienty na důchod je
cílem investičního životního pojištění Futurum, které nabízí Amcico pojišťovna
(MetLife). Hodí se i k vyplácení stipendia dětem během studia. Klient
si může vybírat ze čtyř investičních
programů nebo vkládat mimořádné pojistné do všech současně. Jde
o strategie Futurum 2030 a 2040,
konzervativní strategii a strategii
s vyhlašovanou úrokovou sazbou.
„Fond Futurum 2030 kombinuje
investice do peněžních, dluhopisových a akciových fondů. Strategie
fondu je vyvažována a váhy jednotlivých tříd aktiv upravovány podle
zkracujícího se investičního horizontu do roku 2030,“ říká manažerka rozvoje produktů Amcico pojišťovny Zuzana Hochmalová.
Je to podobné jako u fondu životního cyklu, v němž je zpočátku více
Futurum – investiční
životní pojištění
Nabízí čtyři strategie: aktivně
řízená portfolia Futurum 2030
a 2040, konzervativní strategii
a strategii s vyhlašovanou
úrokovou mírou.
Je možné zvolit jakékoliv datum
výplaty renty nebo stipendia.
akcií. S blížícím se datem ukončení
činnosti fondu a odchodu jejich majitelů do důchodu podíl akcií klesá
ve prospěch bezpečnějších dluhopisů. Podobné je to u portfolií Futurum 2030 a 2040. I u konzervativní
strategie a strategie s vyhlašovanou
úrokovou mírou spravují peníze klientů fondy. Investují ale opatrněji
než fondy Futurum.
Česká pojišťovna
K
onec komplikací s krádeží
vozu, když řidič nemá havarijní pojištění. Právě na rostoucí problém odcizených
aut reaguje nový balíček povinného ručení Bez povinností s názvem
Premium. Ten zahrnuje nejen službu přímé likvidace, garanci pevné
ceny pojištění na tři roky a pojištění pro případ střetu se zvěří či
limit pojistného plnění ve výši 150
milionů korun pro škody na zdraví
i na majetku. Navíc obsahuje pojištění proti odcizení a živelním
pohromám. Obě nová připojištění jsou v ceně balíčku a kryjí rizika
do výše 100 tisíc korun.
„Motoristé se mnohem více obávají toho, že jim auto někdo ukradne, než že by sami nabourali. Trendem jsou navíc krádeže starších
vozů na náhradní díly, zatímco v minulosti se zloději více zaměřovali
1. Povinné ručení
Bez povinností
Jediné povinné ručení, které má
v ceně pojištění proti odcizení auta
až do 100 tisíc Kč.
V ceně je smartphone
s nahranou aplikací Pojišťovna.
na nové luxusní vozy. Proto jsme se
jako jako první rozhodli k povinnému ručení přidat pojištění proti krádeži vozidla,“ říká Pavel Martynek,
vrchní ředitel úseku pojištění vozidel ČP. Klienti k němu získají automaticky chytrý mobil s operačním
systémem Android a aplikací, která
je mimo jiné navede, jak správně postupovat po nehodě.
D.A.S. pojišťovna
právní ochrany
P
ojištění právní ochrany pro
podnikatele, které od loňska nabízí především malým
a středně velkým firmám D.
A. S. pojišťovna právní ochrany, má
těmto společnostem zajistit spolehlivé právní zázemí. A zbavit je
obav z toho, že budou muset zaplatit nepřiměřenou částku za právní
služby, příliš za soudní výlohy.
„Tento produkt jsme nově rozšířili o revoluční službu, kterou si
klienti velmi přáli, a to o právní pomoc ve sporech s jejich dodavateli
i odběrateli. Pomáháme jim tedy
při řešení problémů, s nimiž přicházejí každodenně do styku. Když
jim například jejich zákazník nezaplatí za prodaný výrobek nebo
vykonanou službu, jejich dodavatel
nedodá zboží v požadované kvalitě
nebo dohodnutém termínu,“ vysvětluje Magdalena Kolínská z od-
Pojištění ochrany
pro podnikatele
Má zajistit spolehlivé právní
zázemí malým a středním firmám
a zbavit je obav z nepřiměřených
nákladů za právní služby.
Produkt umožňuje obhajobu
i ve sporech s dodavateli
a odběrateli.
dělení marketingu D. A. S. pojišťovny právní ochrany.
Produkt byl rozšířen i o obhajobu v jiném správním řízení, například při nesplnění povinnosti
vyplnit záruční list nebo vyřídit
reklamaci. Využít ho lze také pro
připojištění samostatných parcel
nebo zpracování znaleckých posudků, nezařízených soudem.
Jaroslav Peyerl, odborník na finanční sektor IBM ČR
O největší rozruch se postaraly webové srovnávače cen.
Rozhovor
Olga Skalková
[email protected]
Pojišťovny zatím nenašly odpověď na srovnávací portály, které je
nutí zlevňovat. A to v situaci, kdy
trh stagnuje. Z diktátu webových
srovnávačů se pojišťovny můžou
vymanit, když více odliší pojištění pro různé typy klientů a přijdou
s novými službami, míní Jaroslav
Peyerl, odborník na finanční sektor
společnosti IBM Česká republika.
„Pojišťovny by se neměly nechat
donutit k rezignaci a nesnažit se
konkurovat pouze cenou,“ řekl.
HN: Jak se v uplynulých dvanácti
měsících od posledního pojišťovacího inovátora vedlo pojišťovnám
v zavádění nových služeb?
Vesměs všechny pojišťovací domy
pokračovaly v postupném vývoji
produktů, průběžném zdokonalování procesů a rozvoji obchodní spolupráce s partnerskými sítěmi, makléři i dalšími účastníky
trhu. V důsledku pokračující cenové války pak v loňském roce došlo
k dalšímu pádu cen pojistného až
na historická minima. O největší
rozruch se tak v uplynulém roce
postaraly srovnávače, tedy portály
provozované jiným subjektem, než
je sama pojišťovna. Jsou to „supermarkety“ na internetu, kde si lidé
můžou on-line zjistit, kolik by je
stálo pojištění, o kterém uvažují.
Po cestovním a autopojištění se postupně na srovnávací portály dostala většina produktů neživotního
pojištění a už se na něm objevují
i produkty životního pojištění.
HN: Když říkáte, že kromě srovnávačů se na trhu žádná inovace neobjevila, čím si to vysvětlujete?
O inovace na úrovni generační,
koncepční či principální je obecně
nouze. Pojišťovnictví je navíc z podstaty velmi konzervativní odvětví
a intenzivním změnám se brání.
Pojišťovny se navíc potýkají s důsledky dalšího propadu v přijatém
pojistném a problémy s rentabili-
Inovace
Největší
novinkou je
širší spektrum
produktů
na webových
srovnávačích,
říká Jaroslav
Peyerl ze
společnosti IBM
ČR. foto: HN –
Martin Svozílek
www.iHNed.cz
Business Class
23
úterý, 12. června 2012
DIRECT Pojišťovna
m
ožnost sjednat si jednoduše přes internet nebo
telefon pojištění auta
a na cesty je už ve většině pojišťoven. Direct Pojišťovna
ale tyto pojistky vymyslela speciálně pro zákazníky řetězce Tesco dle
znalosti jejich nákupních zvyklostí
a preferencí. „Díky velmi podrobnému procesu segmentace, který jsme
pro Tesco pojištění vyvinuli, jsme
dosáhli velmi výhodné ceny a rozsahu pojistného krytí,“ říká Kateřina
Krásová, PR manažerka Direct Pojišťovny. Do ceny se podle ní promítá řada parametrů jak o vozidle, tak
o řidiči. „Klient tak platí jen za své
riziko a nedoplácí na rizikovější klienty, se kterými ho pojí například
jen stejná kubatura vozu a stejné
město,“ říká Krásová. Výběr autopojištění je ze tří balíčků. Kromě
povinného ručení jde o dvě kom-
Pojištění na míru
Tesco zákazníkům
Pojištění na míru zákazníkům
Teska na základě znalosti jejich
nákupních zvyklostí a preferencí.
Zákazníkům Teska se platby
přičtou na kartu Tesco Club Card.
Nepřetržité asistenční služby.
binace s havarijním pojištěním. Tři
balíčky odlišené cenou a rozsahem
pojistného krytí jsou i pro cestovní
pojištění. Členům Tesco Club Card
se zaplacené pojistné započítá jako
jakýkoliv jiný nákup v Tesku. Další
výhodou je nepřetržitá asistenční
služba a výplata pojistného plnění
do dvou dnů od ukončení šetření
pojistné události.
Kooperativa
pojišťovna, VIG
n
ová verze vlajkového produktu Kooperativy, univerzálního životního pojištění Perspektiva, reaguje na poptávku po kvalitnějším
zabezpečení celé rodiny. Klient
může podle své finanční situace
měnit v průběhu pojištění poměr
mezi rizikovou a investiční složkou pojištění. Zároveň Perspektiva umožňuje jak změnu rizikové
varianty univerzálního životního
pojištění, tak například prodloužení pojistné doby nebo odložení
výplaty pojistného plnění.
Nově byla Perspektiva rozšířena
o další doplňková pojištění, jako
například komplexní úrazové pojištění dospělých a dětí pro případ
dopravní nehody, možnost pojištění pro případ II. stupně invalidity
nebo osvobození od placení v případě smrti druhého pojištěného.
Univerzální životní
pojištění Perspektiva
Nabízí unikátní pojištění pro
případ ošetřování nemocného
dítěte nebo péče o zdravotně
postižené dítě.
Jako jediné na trhu nabízí
komplexní úrazové pojištění při
dopravní nehodě pro dospělé i děti.
Došlo také k zatraktivnění v krytí trvalých následků úrazu – progresivní plnění bylo rozšířeno až
do výše 600 procent pojistné částky. Nová Perspektiva klientům ale
zachovala i výhody z minulých verzí – prémii za bezeškodní průběh
na konci pojištění, bonus při sjednání smlouvy a nulový poplatek
za správu portfolia a za inkaso.
ING Životní
pojišťovna N.V.
p
růkopníkem internetového
prodeje životního pojištění je od loňského září ING
Životní pojišťovna. Letos
v únoru pak spustila i nový prodejní portál, kde opět jako první
umožňuje vedle běžně placeného
životního pojištění sjednat rovněž
investiční životní pojištění a penzijní připojištění.
Pojišťovna se tak snaží vyjít
vstříc zákazníkům, kterým podle
průzkumů internet stále více slouží
jako zdroj informací, nákupní prostředek i nástroj pro ovládání financí. Při tvorbě nového portálu
zároveň kladla důraz na přehledné
strukturování informací, které jsou
psány jazykem běžných lidí a ne
pojišťováckým žargonem. Součástí
webu jsou i jednoduché formuláře
pro sjednání pojištění, které zájemcům umožňují samostatně si kou-
Direct channel, on-line prodejní portál
První pojišťovna, která spustila
prodej životního pojištění on-line.
Nový on-line portál umožňuje
uzavřít i investiční životní pojištění
Garance Plus a penzijní připojištění.
Sjednáním pojištění on-line získá
klient slevu zhruba 10 procent.
pit i složitější produkty. Novému
prodejnímu kanálu ING přizpůsobila i vnitřní procesy. Kde to není
nutné, probíhá identifikace klienta až při nahlášení pojistné události. Smlouvy klientům doručuje
messenger v termínu, na kterém se
s pojišťovnou dohodnou. Výhodou
pro klienty je i sleva na pojištění
zhruba kolem 10 procent.
Agra pojišťovna
P
ojištění AGRAR ASZ – Pojisti
se sám! chrání plodiny před
krupobitím a požárem i škodami způsobenými vichřicí
či záplavami. Zemědělci si přitom
mohou vybrat, proti čemu se přes
internet pojistí. Pojištění nabízí organizační složka Agra pojišťovny,
patřící rakouské Österreichische
Hagelversicherung – Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit.
„Je to první produkt tohoto typu
v Evropě a možná i na světě. Vznikl kvůli konkurenci. Univerzální
pojišťovny, nabízející zemědělské
pojištění, mohou využít distribuční cesty pro prodej jiných druhů
pojištění, hlavně průmyslu. Specializovaný pojistitel tuto možnost
nemá, a hledá jiné cesty, třeba internet, jak pojištění zlevnit,“ říká
Jan Palkoska, ředitel Agra pojišťovny v České republice.
AGRAR ASZ –
Pojisti se sám!
Jde o první pojištění plodin
v Evropě po internetu, jehož rozsah
si může zájemce sestavit doma.
Pojištění je možné využít proti
krupobití a požáru a nově také
proti škodám způsobeným vichřicí
a záplavami.
Aby byl produkt, vyvinutý
ve spolupráci s Asociací soukromého zemědělství, cenově zajímavý,
vyžaduje aktivní přístup zemědělce. Pojištění vzniká po úhradě pojistného. Smlouva automaticky zanikne po sklizni, a není proto třeba
myslet na termín výpovědi. Na jaře
příštího roku je pak možné toto pojištění obnovit.
Slavia pojišťovna
UNIQA pojišťovna
K
R
lient si vybere jen taková
rizika, na která se chce pojistit. Pokud totiž uzavře
úrazové pojištění Zdraví+
od Slavia pojišťovny, nemusí, jako
je tomu v některých jiných pojišťovnách, kvůli této pojistce spořit
nebo si k ní opatřit další pojištění.
„Pojištění je možné snadno sjednat po vyplnění dotazníku a bez
vstupní lékařské prohlídky. Klient
si může vybrat jeden ze čtyř balíčků, které se liší pojistnými limity,“
říká marketingový a obchodní ředitel Slavia pojišťovny Jan Bárta.
Za balíčky Úraz a Úraz +, určené pro první rizikovou skupinu
ve věku 18–60 let, zaplatí klient
200, respektive 290 korun měsíčně. Pojistné u balíčků Úraz a nemoc a Úraz a nemoc + činí pro klienty ve věku 18–35 let 360, respektive 550 korun měsíčně.
Zdraví +
Jde o úrazové pojištění proti
úrazu a nemoci. Nesjednává se
tedy k životnímu pojištění, ale
samostatně.
Klient si může podle svých
potřeb zvolit některý ze čtyř
balíčků, které se liší pojistnými
limity.
Na jednu pojistku lze pojistit až
dva dospělé a čtyři děti, každý pojištěný si může nastavit „svůj“ balíček. Při smrti úrazem se podle typu
pojištění vyplácí 200–500 tisíc korun, u trvalých následků půl milionu až milion, po dobu nutné léčby
úrazu 100 až 300 korun denně, při
hospitalizaci způsobené úrazem
i nemocí 200–350 korun denně.
izikové životní pojištění s dividendou, které nabízí Uniqa pojišťovna, představuje
univerzální stavebnicový
produkt pro jednotlivce i rodiny.
Mohou se rozhodnout, jak si pojistí
různá rizika v rozličných životních
situacích. Pojištění umožňuje oddělit spořicí složku, zvolenou klientem, od pojistné. Zahrnuje mnoho
rizik, včetně právní ochrany rodiny
či připojištění závažných chorob.
„Jde o investiční životní pojištění pro jednu až dvě dospělé osoby
a neomezený počet dětí. Jeho součástí je riziková dividenda, díky níž
se s klientem dělíme o dodatečný
zisk, který Uniqa získává zásluhou
zkoumání zdravotního stavu klientů a selekce rizik. Pojišťovny totiž
dosahují u smluv životního pojištění lepšího výsledku, než uvádějí
takzvané úmrtnostní tabulky ČSÚ.
Rizikové pojištění
s dividendou
Investiční životní pojištění
pro jednu až dvě dospělé osoby
a neomezený počet dětí.
Od podzimu 2011 se pojišťovna
zavázala poskytovat rizikovou
dividendu nejméně 15 procent.
Uniqa se chce dělit o tento výnos
s klienty. Od loňského podzimu se
zavázala, že jim poskytne rizikovou
dividendu nejméně ve výši 15 procent proti obecné pravděpodobnosti úmrtí, stanovené zmíněnými
tabulkami. Aktuální výsledky ukazují, že je tato dividenda ještě vyšší,“ říká pojistný matematik pojišťovny Uniqa Martin Rotkovský.
Komerční
pojišťovna
K
omerční pojišťovna vyslala
do soutěže úrazové pojištění, které lidem v případě
nenadálých událostí (smrt,
invalidita 3. stupně, pracovní neschopnost) umožňuje platit až
po dobu jednoho roku měsíční výdaje na provoz domácnosti. „Výše
plnění je odvozena od pravidelných plateb z účtu Komerční banky, jako je nájemné, energie a podobně. Na základě průzkumu průměrné výše pravidelných výdajů
z účtů klientů jsme nastavili dvě
varianty pojištění s maximálním
limitem plnění 5 a 10 tisíc korun,“
říká Petr Sedláček z Komerční pojišťovny. Nad tento limit již pojišťovna platby neuhradí.
Výhodou produktu je, že v případě náhlého úmrtí klienta vyplatí pojišťovna k zajištění nutných výdajů pro pozůstalé až 100 tisíc korun
Moje pojištění plateb,
Profi pojištění plateb
Úhrada pravidelných výdajů až
do 10 tisíc korun měsíčně po dobu
roku, finanční výpomoc až 100 tisíc
korun do 48 hodin pro pozůstalé.
Pravidelný příjem 6 měsíců až
do 10 tisíc korun měsíčně.
a hradí pravidelné platby pro pokrytí pravidelných výdajů. Pojištění se
dá rozšířit i na ztrátu zaměstnání.
V tom případě bude od pojišťovny
chodit měsíčně až 10 tisíc korun
po dobu 6 měsíců. Podmínkou pojištění je běžný účet v KB, věk méně
než 65 let. Profi pojištění plateb obsahuje vyšší limity plnění a je určeno pro podnikatele.
Pojišťovna České
spořitelny, VIG
O
d března Pojišťovna České
spořitelny nabízí pojištění
pohřbu. Pojistka je určena
na pohřební obřad a s tím
související věci jako například pohřební hostinu nebo možné předplacení hrobu. Pojištění se uzavírá
bez přezkoumávání zdravotního
stavu klienta, který může vybírat
ze dvou základních variant. Buď
jednorázově složí částku, minimálně 20 tisíc korun, maximálně půl
milionu korun. Nebo může pojistné
platit pravidelně čtvrtletně, pololetně či ročně, a to po pevnou dobu
10 let. Poté se pojistné již neplatí
a připisují se jen další výnosy.
Pojistku lze sjednat od 18 do 60
let s pravidelnými platbami pojistného nebo až do 80 let, pokud je
zaplacena najednou. Garantované minimální roční zhodnocení je
2 %. Jde tak i o zvýhodněné spoře-
Pojištění pohřbu
Pojistka se uzavírá bez
zkoumání zdravotního stavu.
Počet osob či subjektů,
kterým budou peníze
na zajištění pohřbu vyplaceny,
může být maximálně 3, během
pojištění se dají libovolně měnit.
ní, při kterém si může klient vybrat
osobu nebo subjekt, kterému bude
plnění v případě úmrtí vyplaceno.
Tím se může bránit, aby je příbuzní neutratili za něco jiného. „Pojistné plnění při úmrtí nevstupuje
do dědického řízení a nepodléhá
dani z příjmu,“ říká Petr Procházka, ředitel řízení produktů z Pojišťovny ČS.
Wüstenrot, životní
pojišťovna
N
a rychlý a jednoduchý způsob výběru a sjednání pojištění prostřednictvím nového webového portálu vsadila v letošní soutěži o nejlepšího inovátora Wüstenrot, životní pojišťovna. „Jako první na trhu umožňujeme získat jak životní, tak i neživotní
pojištění. Zároveň na portálu www.
wustenrot24.cz nabízíme i bankovní produkty jako spořicí a běžný účet nebo termínovaný vklad,“
říká mluvčí Wüstenrotu Kateřina
Bílá. Nový portál společnost spustila v únoru. „Všechny produkty nabízené on-line byly inovovány tak,
aby byly pro klienty srozumitelné
a jednoduché,“ tvrdí Bílá.
Výhodou je, že klient si může
formulář, ve kterém si pojištění
sjednává, uložit. Pak má až 30 dnů
na jeho doplnění a odeslání. Pojišťovna mu zároveň nabízí, aby
On-line prodejní
kanál wüstenrot24
První portál, který nabízí jak
prodej neživotního, tak životního
pojištění.
Možnost využít služeb nového
prodejního call centra a založit si
přes web vkladový i běžný účet.
si bezplatně zavolal na nově otevřené prodejní call centrum, kde
mu poradí, jak postupovat při vyplňování formuláře, nebo si rozpracovaný formulář pracovník call
centra od klienta převezme a jeho
vyplnění dokončí za něho. „Klient
předá call centru unikátní heslo,
které obdrží při uložení formuláře,“ dodala Bílá.
dvoustranu připravili: olga skalková, františek mašek
Pojišťovny budou muset reagovat lepšími službami
tou, zejména v autopojištění. Pojistný trh loni po dlouhé době stagnoval a výsledky za letošní první
čtvrtletí optimismu nepřidávají.
Náš pojistný trh je momentálně
plně zaměstnán jinými problémy
než absencí revolučních inovací.
HN: Budou muset velké pojišťovny
na jednoduché vyhledávání a přehledné porovnání cen služeb napříč
celým trhem reagovat například dalším zlevněním pojistek?
Srovnávače jako takové podle mě
tradiční pojišťovny přimějí k přehodnocení přístupu k různým segmentům trhu. Náklady na prodej
pojištění v důsledku dosavadních
provizních strategií dosáhly sku-
tečně extrémní výše a pro mnohé
pojišťovny momentálně představují principiální problém. Změna je
nevyhnutelná. Pojišťovny se však
nadále trápí s rozhodnutím, jak
k celé situaci přistoupit.
HN: Už přes rok pojišťovny tvrdí, jak
se musí zdražovat povinné ručení,
jinak hrozí, že nebudou mít dost
peněz na proplácení škod, ale přitom
namísto toho se dál zlevňovalo. Bude
cena povinného ručení dál klesat?
Osobně jsem přesvědčen, že v pojištění odpovědnosti z provozu vozidla a dost pravděpodobně i v havarijním pojištění ceny už dále klesat
nebudou. Zhruba před rokem jsem
v HN předpověděl, že ceny povinné-
ho ručení dosáhly svého dna a v meziročním srovnání se zvýší. U této
prognózy zůstanu. Očekávám, že
data za první pololetí vzestupný
trend potvrdí. Jde-li o obavu z neproplácení škod, tak pojišťovny se
evidentně potýkají s dopady dlouho probíhající cenové války a mohou mít zásadní problém s rentabilitou některých produktů. Plnění
za škody to ovšem z principu ohrozit nemůže. Pojišťovny zkrátka buď
zdraží, nebo na daný segment trhu
rezignují. Cestou dalšího snižování
pojistného podle mě nepůjdou.
HN: V jakých druzích pojištění bude
díky srovnávačům největší tlak
na zlevňování pojistek?
Srovnávače mohou z podstaty svého fungování teoreticky ovlivnit
cenotvorbu jakéhokoliv pojistného produktu. Na druhé straně
– existují a vždy budou existovat
pojištění, u kterých by se člověk
neměl rozhodovat pouze podle ceny. Právě proto pojišťovací
domy budou hledat cesty, jak se
z diktátu webových srovnávačů
vymanit. Cestou může být inovace
pojištění, dodávka vyšší přidané
hodnoty z titulu poskytovaných
služeb, důraz na vztah s klientem, posilování důvěry. Individuální nákupní rozhodnutí se přece
neodbývají výhradně na základě
cenových parametrů. Pojišťovny
by se neměly nechat donutit k re-
zignaci a nesnažit se konkurovat
pouze cenou.
HN: Nové banky prosazují jednoduché produkty a on-line služby pro
běžné transakce za nízké či nulové
ceny a víc si nechávají platit za méně
obvyklé služby. Velké banky na to
postupně reagují. Prosadí se podobný trend i v pojišťovnách?
Dle mého názoru pojišťovny v současném trendu pokračovat nemohou. Nejsem si ovšem vůbec jistý,
že by se prodejem pojištění jako
zboží, kde hraje roli výhradně
cena, a snižováním marží dal aktuální problém vyřešit. Umím si
představit, že některé pojišťovny
budou v současném trendu hledat
cestu k odlišení. Budou-li se chtít
z diktátu současného trhu finančních služeb vymanit, musejí nalézt
způsob k dodání žádoucí nové přidané hodnoty.
HN: Jaké novinky se v pojišťovnách
v blízké době objeví?
Těžko říci, zda se můžeme v blízké
době dočkat skutečných novinek.
Pokud by se o vstup na trh finančních služeb pokusil někdo nezatížený dědictvím z dosavadního světa finančních institucí, s odlišným
přístupem k rizikům, vysokou flexibilitou a novým nápadem nebo
s adaptací nějakého funkčního modelu z jiných odvětví, může třeba
zazářit jako kometa.
Download

POJIŠŤOVACÍ InOVátOR - Nejlepší banka a Nejlepší pojišťovna