GoGEN ZÁRUKA 40 MĚSÍCŮ
ZÁKAZNÍK
Datum registrace:
Jméno:
Příjmení:
Ulice a č.p.:
Město:
Telefon:
E-mail:
PSČ:
ZAKOUPENÝ PRODUKT
Typ výrobku:
Značka: GoGEN
Model:
Výrobní číslo výrobku:
INFORMACE O NÁKUPU
Datum nákupu:
Číslo prodejního dokladu:
V kraji:
Ve městě:
V prodejně:
Aktivací služby GOGEN ZÁRUKA 40 měsíců zákazník souhlasí s Obchodními podmínkami služby GOGEN ZÁRUKA 40 měsíců a se zpracováním všech
údajů, které uvedl při registraci. Tyto údaje budou využity společností ETA a. s., výhradního dovozce spotřební elektroniky a domácích spotřebičů
značky GOGEN, při uplatnění služby GOGEN ZÁRUKA 40 měsíců a pro účely marketingu. Souhlas lze vypovědět písemnou formou, prokazatelně
doručenou do sídla HP TRONIC Zlín spol. s r. o., se sídlem Zlín, Prštné – Kútiky 637, PSČ 760 01.
www.gogen.cz
Download

GoGEN ZÁRUKA 40 MĚSÍCŮ