Přímý dovozce LED osvětlení
Osvětlíme vše a úsporně...
LED panely
Panel: QUADRA LED Short
Příkon: 29W
Prac. napětí: 230V AC
Barev. teplota: 5000K - Studená bílá
Tvar: Hranatý
AsisImport, s.r.o.
5. května 1779
Úvaly u Prahy
250 82
PO - PÁ
09:00 - 16:00
Project manager:
Ing. Jiří Mach
tel.: 246 027 735
mobil: 602 305 553
e-mail: [email protected]
Přímý dovozce LED osvětlení
Osvětlíme vše a úsporně...
LED panely
Vážení zákazníci!
Děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našich LED
panelů. Jejich koupí jste získali kvalitní zdroj světla, který Vám bude
spolehlivě sloužit, pokud zachováte doporučení v návodu na montáž
a obsluhu. Tento návod je součástí výrobku. Obsahuje důležité
pokyny k uvedení do provozu a k obsluze. Jestliže výrobek předáte
jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod k
obsluze.
LED panely jsou moderní interiérová svítidla, která přináší
moderní náhradu za klasické osvětlení. Výhoda LED panelů je
především v jejich tloušťce, atraktivním vzhledu a rovnoměrném
rozležení světla (u LED panelů nejsou viditelné jednotlivé body
LEDek). LED panely lze použít jak na osvětlení místnosti, tak jako
zajímavé doplňkové osvětlení. LED panel je možno nainstalovat jako
podhledové svítidlo, nástěnné svítidlo a některé modely lze dokonce
zavěsit pomocí lanka.
AsisImport, s.r.o.
5. května 1779
Úvaly u Prahy
250 82
PO - PÁ
09:00 - 16:00
Project manager:
Ing. Jiří Mach
tel.: 246 027 735
mobil: 602 305 553
e-mail: [email protected]
Přímý dovozce LED osvětlení
Osvětlíme vše a úsporně...
LED panely
Nejprve zkontrolujte neporušenost a obsah balení a zda-li
není LED panel a příslušenství nějak poškozeno.
Zkontrolujte, zda má LED panel odpovídající parametry,
správné provedení a správné rozměry.
Před samotným zapojením LED panel zkontrolujte a ujistěte
se, že zdroj není pod proudem, aby nedošlo k poškození LED
panelu.
Pokud není produkt k tomu určen, nepřipojujte jej ke
stmívacímu zařízení.
POZOR: Nedodržení správného napájecího napětí, nebo polarity
může vést ke zničení LED panelu, nebo razantnímu snížení
životnosti!
AsisImport, s.r.o.
5. května 1779
Úvaly u Prahy
250 82
PO - PÁ
09:00 - 16:00
Project manager:
Ing. Jiří Mach
tel.: 246 027 735
mobil: 602 305 553
e-mail: [email protected]
Přímý dovozce LED osvětlení
Osvětlíme vše a úsporně...
LED panely
Zapojení panelu
Všechny elektroinstalační práce, spojené se správnou
funkčností LED svítidla, by měly být prováděny kvalifikovaným
personálem, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem nebo k
poškození výrobku.
Připojte k sobě napájecí zdroj a LED panel pomocí DC
konektoru. Nepřipojujte LED panel k žádnému jinému
nekompatibilnímu napájecímu zdroji. Může dojít k poškození
svítidla.
Spoj mezi oběma konektory by měl být pevný a neměl by
se hýbat.
AsisImport, s.r.o.
5. května 1779
Úvaly u Prahy
250 82
PO - PÁ
09:00 - 16:00
Project manager:
Ing. Jiří Mach
tel.: 246 027 735
mobil: 602 305 553
e-mail: [email protected]
Přímý dovozce LED osvětlení
Osvětlíme vše a úsporně...
LED panely
Zapojení zdroje
Vypněte hlavní přívod elektrického proudu. Předejdete tak
možnému úrazu. Poté správně připojte kabely Fáze L a pracovní
vodič N do napájecího konektoru.
Napájecí AC konektor by měl být správně připevněn tak, aby se
vodiče nehýbaly.
AsisImport, s.r.o.
5. května 1779
Úvaly u Prahy
250 82
PO - PÁ
09:00 - 16:00
Project manager:
Ing. Jiří Mach
tel.: 246 027 735
mobil: 602 305 553
e-mail: [email protected]
Přímý dovozce LED osvětlení
Osvětlíme vše a úsporně...
LED panely
Instalace do podhledu
Vyjměte podhledový stropní díl tam, kde bude LED panel
umístěn.
Opatrně vložte LED panel s
napájecím zdrojem do
připraveného umístění.
LED panel můžete uvést do
provozu.
AsisImport, s.r.o.
5. května 1779
Úvaly u Prahy
250 82
PO - PÁ
09:00 - 16:00
Project manager:
Ing. Jiří Mach
tel.: 246 027 735
mobil: 602 305 553
e-mail: [email protected]
Přímý dovozce LED osvětlení
Osvětlíme vše a úsporně...
LED panely
Údržba
LED panel nevystavujte vlhkosti. Pokud by se svítidlo
dostalo do jakéhokoliv styku s kapalinou, okamžitě ho odpojte od
přívodu elektrické energie. V případě poruchy okamžitě vypněte
přívod elektřiny. Světlo se nikdy nesnažte opravit sami. Může
tak dojít k ještě vážnějšímu poškození a ztrátě záruky. Obraťte se
na místního prodejce s žádostí o vyřízení reklamace a technickou
podporu.
Nedotýkejte se svítidla pokud je zapnuté a zahřáté. Pokud
není uvedeno jinak, nikdy nepoužívejte LED svítidla ve vlhkém
prostředí. Vhodná okolní teplota je -20 až 40°C
Chcete-li optimalizovat světelný výkon, doporučujeme
pravidelně čistit vnitřní a vnější optické čočky, stejně jako
reflexní zrcadla. Používejte pouze suchý hadřík z měkké tkaniny,
prachový kartáč nebo ruční vysavač. Nikdy nepoužívejte kapalné
čističe nebo chemické koncentráty.
AsisImport, s.r.o.
5. května 1779
Úvaly u Prahy
250 82
PO - PÁ
09:00 - 16:00
Project manager:
Ing. Jiří Mach
tel.: 246 027 735
mobil: 602 305 553
e-mail: [email protected]
Přímý dovozce LED osvětlení
Osvětlíme vše a úsporně...
LED panely
Záruka
Dodavatel poskytuje zákonnou záruku na materiálové
vady a vady vzniklé při výrobě LED panelů.
Tato záruka se nevztahuje na běžné opotřebení v rámci
životnosti LED panelu, poškození v důsledku zásahu vyšší moci,
v důsledku nehody, nesprávného použití, zneužití, nedbalosti,
nebo úpravy výrobku či jakékoli části výrobku.
Tato záruka se nevztahuje taktéž na poškození v důsledku
nesprávného provozu nebo údržby, nesprávného připojení k
napájení, nebo pokusu o opravu osobou, která nemá oprávnění od
dodavatele či osobou bez náležitého odborného vzdělání.
Dodavatel si vyhrazuje právo v případě uznané záruky
tyto LED panely opravit nebo vyměnit za nové.
AsisImport, s.r.o.
5. května 1779
Úvaly u Prahy
250 82
PO - PÁ
09:00 - 16:00
Project manager:
Ing. Jiří Mach
tel.: 246 027 735
mobil: 602 305 553
e-mail: [email protected]
Download

Přímý dovozce LED osvětlení