III. Disiplinlerarasý Turizm Araþtýrmalarý Kongresi
2013
03 - 06 Nisan 2014, Fantasia Otel, Kuþadasý
Aydýn Turizm Ýþletmeciliði ve Otelcilik Yüksekokulu (1974 - 2014)
Sunum Programý
4. Uluslararasý Turizm Karikatürleri Yarýþmasý’ndan..
Klaus Pitter, Avusturya
5 NİSAN 2014
CUMARTESİ
4 NİSAN 2014
CUMA
Tarih
20:00 – 24:00
15:50 – 17:20
15:30 – 15:50
14:00 – 15:30
12:30 – 14:00
10:50 – 12:30
10:30 – 10:50
09:00 – 10:30
17:20 – 18:40
15:50 – 17:20
15:30 – 15:50
14:00 – 15:30
12:30 – 14:00
11:00 – 12:30
11:00 – 11:15
10:30 – 11:00
09:30 – 10:30
09:00 – 09:30
Saat
Disiplinlerarası
Kongre
Disiplinlerarası
Kongre
Disiplinlerarası
Kongre
Disiplinlerarası
Kongre
Disiplinlerarası
Kongre
Disiplinlerarası
Kongre
Disiplinlerarası
Kongre
Disiplinlerarası
Kongre
Neva
Prelude II
AÇILIŞ KONUŞMALARI
KAYIT
Panorama
Salon A
Salon B
Hazırlanmakta Olan
Doktora Tezleri
Hazırlanmakta Olan
Doktora Tezleri
Hazırlanmakta Olan
Doktora Tezleri
Tamamlanan Doktora
Tezleri
Araştırma
Bildirileri
Araştırma
Bildirileri
Araştırma
Bildirileri
Araştırma
Bildirileri
Araştırma
Bildirileri
Araştırma
Bildirileri
Disiplinlerarası
Kongre
Araştırma
Bildirileri
Araştırma
Bildirileri
Araştırma
Bildirileri
Araştırma
Bildirileri
Araştırma
Bildirileri
Araştırma
Bildirileri
GALA YEMEĞİ (Neva Salonu)
Tamamlanmış Yüksek
Lisans Tezleri
ÇAY VE KAHVE ARASI
Tamamlanmış Yüksek
Lisans Tezleri
ÖĞLE ARASI
Tamamlanmış Yüksek
Lisans Tezleri
ÇAY VE KAHVE ARASI
Tamamlanmış Yüksek
Lisans Tezleri
Tamamlanmış Yüksek
Lisans Tezleri
ÇAY VE KAHVE ARASI
Tamamlanmış Yüksek
Lisans Tezleri
ÖĞLE ARASI
Tamamlanmış Yüksek
Lisans Tezleri
ÇAY VE KAHVE ARASI
Disiplinlerarası
Kongre
Disiplinlerarası
Kongre
Disiplinlerarası
Kongre
Disiplinlerarası
Kongre
Disiplinlerarası
Kongre
Disiplinlerarası
Kongre
Disiplinlerarası
Kongre
TURİZM EĞİTİMİNE VE ARAŞTIRMALARINA HİZMET ÖDÜLLLERİ TÖRENİ
(Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi)
Tamamlanan Doktora
Tezleri
Prelude I
KONGRELER GENEL PROGRAMI
Disiplinlerarası
Kongre
Disiplinlerarası
Kongre
Disiplinlerarası
Kongre
Disiplinlerarası
Kongre
Disiplinlerarası
Kongre
Disiplinlerarası
Kongre
Disiplinlerarası
Kongre
Disiplinlerarası
Kongre
Salon C
III. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi
04 - 05 Nisan 2014, Kuşadası, Aydın
04 Nisan 2014, Cuma
Oturum : Açılış Konuşmaları
Salon : Neva
Saat : 09:00 - 10:30
10:30 – 11:00
Turizm Eğitimine ve Araştırmalarına Hizmet Ödülleri Töreni
11:00 – 11:15
ARA
Oturum No: Disiplinlerarası Bildiriler - I
Salon: Salon B
Yöneten: Dr. Mehmet ÖZDEMİR
11:15 – 11:30
Çağdaş Kent Eskişehir’in Pazarlanmasında Öne Çıkan
Unsurlar
İlknur BİLGEN, Adnan KARA
11:30 – 11:45
Eskişehir’deki Konaklama İşletmelerine İlişkin Sanal Tüketici Yorumlarının Değerlendirilmesi: TripAdvisor Örneği
Volkan GENÇ
11:45 – 12:00
Büyük Otel’in İşletmecilik Tarihinin Ürün Farklılaştırma Bağlamında İncelenmesi
Gözde TÜRKTARHAN, Çağıl Hale ÖZEL
12:00 – 12:15
Yerel Renkler: Turizm Tanıtım Filmleri Üzerine Bir İncelemesi
Hakan SEZEREL, Birgül TAŞDELEN
12:15 – 12:45
SORULAR VE TARTIŞMA
12:30 – 14:00
ÖĞLE ARASI
Oturum No: Disiplinlerarası Bildiriler - II
Salon: Neva
Yöneten: Doç. Dr. Osman ÇOLAKOĞLU
11:15 – 11:30
Toros Dağları’nın (Konya,Antalya) Ekoturizm Etkileri
Osman TUGAY, Deniz ULUKUŞ
11:30 – 11:45
Geleneksel El Sanatlarının Destinasyon Çekiciliği Bağlamında Değerlendirilmesi: İznik ve Kütahya Çinisi Örneği
Seyit Ahmet SOLMAZ, Buse Nur SOLMAZ, Betül Seda GÖNDER
11:45 – 12:00
Sürdürülebilir Turizm Çeşidi Olarak Ekoturizm: Beyşehir ve Çevresi Ekoturizm Kaynakları Uygulaması
Mahmut TEKİN, Murad A. KASALAK, Abdullah ÖZTÜRK
12:00 – 12:15
Kentsel Tarihin Turizm Potansiyeli Bakımından Değerlendirilmesi Bağlamında Çok Kültürlü Geçmiş ve Medeniyetler Arası İletişim İlişkisi: Mardin ve Diyarbakır Örnekleri
A.Vedat KOÇAL
12:15 – 12:45
SORULAR VE TARTIŞMA
12:30 – 14:00
ÖĞLE ARASI
3
III. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi
04 - 05 Nisan 2014, Kuşadası, Aydın
04 Nisan 2014, Cuma
Oturum No: Disiplinlerarası Bildiriler - III
Salon: Salon C
Yöneten: Doç. Dr. Osman Nuri ÖZDOĞAN
11:15 – 11:30
Ahlaki Olmayan Davranışların Duyurulmasına (Whistleblowing) İlişkin Konaklama İşletmeleri Çalışanlarının Bakış Açıları: Bursa Örneği
Gencay SAATCI, Melis FİDANCI, Cevdet AVCIKURT
11:30 – 11:45
Kültürel Miras Kapsamında Tarihi Hamamların Yenilenerek Korunması ve Turizm Amaçlı Kullanımı: Burhaniye Örneği
Sabriye ÇELİK UĞUZ, H. Sercan SAĞLAM
11:45 – 12:00
Turizmde Uygulanabilecek Yeni Bir Kavram Olarak Crowdsourcing (Kitlesel Kaynak Kullanımı): SWOT Analizi Tekniğiyle Bir Değerlendirme
Murat DOĞDUBAY, Gencay SAATCI
12:00 – 12:20
SORULAR VE TARTIŞMA
12:30 – 14:00
ÖĞLE ARASI
4
III. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi
04 - 05 Nisan 2014, Kuşadası, Aydın
04 Nisan 2014, Cuma
Oturum No: Disiplinlerarası Bildiriler - IV
Salon: Salon B
Yöneten: Yrd. Doç. Dr. Emre Ozan AKSÖZ
14:00 – 14:15
Kalite Yönetim Sistemi Ölçeğinin Kar Amacı Gütmeyen Konaklama İşletmelerine Uyarlanması
Özkan TÜTÜNCÜ, Yılmaz AKGÜNDÜZ, İpek AYDIN
14:15 – 14:30
Konaklama İşletmeleri Yöneticilerinin Otel Değerlendirme Sitelerine Yönelik Tutumları
Murat YETKİN, Engin ÜNGÜREN
14:30 – 14:45
Bireylerin Kişilik Özelliklerinin Sosyal Sorumlu Davranan Turizm İşletmelerine Yönelik Niyetleri Üzerindeki Etkisi
M. Emin AKKILIÇ, Fatih KOÇ, Volkan ÖZBEK, İlbey VAROL
14:45 – 15:00
Otel Yöneticilerinin A Tipi ve B Tipi Kişilik Özeliklerinin Karar Vermelerine Etkisi
Edip ÖRÜCÜ, Hakan BOZ
15:00 – 15:30
SORULAR VE TARTIŞMA
15:30 – 15:50
ÇAY / KAHVE ARASI
Oturum No: Disiplinlerarası Bildiriler - V
Salon: Salon C
Yöneten: Doç. Dr. Abdullah TANRISEVDI
14:00 – 14:15
Van İli Turizminin Rekabet Gücü Üzerine Bir Alan Araştırması
Faruk ALAEDDİNOĞLU, Meryem SAMIRKAŞ
14:15 – 14:30
Pazaryeri ve Çevresinin Ekoturizm Açısından İrdelenmesi
Gülçin AKGÖREN, Sultan Ece ALTINOK ÇALIŞKAN
14:30 – 14:45
Ekoturizm Potansiyelinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma: Osmaneli Örneği
Sultan Ece ALTINOK ÇALIŞKAN, Gülçin AKGÖREN
14:45 – 15:00
UNESCO Dünya Miras Kenti Yolunda Amasra
Mustafa ARTAR, Çiğdem DEMİRCİ
15:00 – 15:30
SORULAR VE TARTIŞMA
15:30 – 15:50
ÇAY / KAHVE ARASI
5
III. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi
04 - 05 Nisan 2014, Kuşadası, Aydın
04 Nisan 2014, Cuma
Oturum No: Disiplinlerarası Bildiriler - VI
Salon: Neva
Yöneten: Yrd. Doç. Dr. Zeynep TUNA ULTAV
14:00 – 14:15
Turizmin Alanya’nın Sosyo-Kültürel Gelişimine Etkisi
Selman BAYRAKCI
14:15 – 14:30
Bodrum’da Turizmin Gelişimi (1960-2000)
Ebru ZENCİR, Dönüş ÇİÇEK
14:30 – 14:45
İlişkisel Pazarlama ve Sosyal Pazarlama Yaklaşımları Üzerinden Rekreasyon Pazarlamasının Değerlendirilmesi
Taki Can METİN
14:45 – 15:00
1960’lardan Günümüze Alanya’da Turizmin Gelişimi
Dilek ACAR GÜREL, E. Ozan AKSÖZ
15:00 – 15:30
SORULAR VE TARTIŞMA
15:30 – 15:50
ÇAY / KAHVE ARASI
Poster Bildiriler
Üniversite Öğrencilerinin Kırsal Rekreasyonel Faaliyetlere Katılımını Etkileyen Faktörler Nelerdir?Çıldır Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Tutumları
Erkan SAĞLIK, İlhami MORÇİN, Sine ERDOĞAN MORÇİN
Seyahat Acentesi İşgörenlerinin Örgütsel Özdeşleşme Tutumlarının Örgütsel
Vatandaşlık Davranışlarına Etkisi: Adana Örneği
Sine ERDOĞAN MORÇİN, İlhami MORÇİN
Seyahat İşletmelerinin Kurumsal Sosyal Sorumlulukları Hangi Nitelikte Olmalı?
Seyahat İşletmeciliği Öğrencilerinin Değerlendirmeleri
İlhami MORÇİN, Sine ERDOĞAN MORÇİN, Özgür ÇALKIN
6
III. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi
04 - 05 Nisan 2014, Kuşadası, Aydın
04 Nisan 2014, Cuma
Oturum No: Disiplinlerarası Bildiriler - VII
Salon: Neva
Yöneten: Prof. Dr. Muammer TUNA
15:50 – 16:05
Uludağ Büyük Otel
Zeynep TUNA ULTAV, Gökçeçiçek SAVAŞIR
16:05 – 16:20
Akademik Kişiliği ve Yayınları ile Çelik Gülersoy’un Turing’e Katkılarının İncelenmesi
Aysel YILMAZ
16:20 – 16:35
Marmaris’te Turizmin Ortaya Çıkardığı Sosyo-Kültürel Etkilerin Sözlü Tarih Yöntemiyle İncelenmesi
Çağıl Hale ÖZEL
16:35 – 16:50
Turizm Ana Politikaları (1977 – 1981): Tarihsel Bir Bakış
Arzu TURAN
16:50 – 17:20
SORULAR VE TARTIŞMA
Oturum No: Disiplinlerarası Bildiriler - VIII
Salon: Salon C
Yöneten: Yrd. Doç. Dr. Ülker ÇOLAKOĞLU
15:50 – 16:05
1888’den Günümüze Hacı Abdullah Lokantası Osman GÜLDEMİR
16:05 – 16:20
Pomak Yemek Kültürünün Yaşayan İzleri: Bir Sözlü Tarih Çalışması
Melahat YILDIRIM SAÇILIK, Samet ÇEVİK
16:20 – 16:35
2634 Sayılı Turizm Teşvik Kanunu ve Hazırlandığı Dönem
Mune MOĞOL
16:35 – 16:50
Siyasi Partilerin Turizm Algısı: 1950-1980 Arası Türk Siyasi Parti Programları ve Seçim Beyannamelerinde Turizm Olgusu
Ahmet GÜRBÜZ, Özhan DEMİRKOL, Mustafa YILDIRIM
16:50 – 17:20
SORULAR VE TARTIŞMA
7
III. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi
04 - 05 Nisan 2014, Kuşadası, Aydın
04 Nisan 2014, Cuma
Oturum No: Disiplinlerarası Bildiriler - IX
Salon: Salon B
Yöneten: Doç. Dr. Hacer HARLAK
15:50 – 16:05
Erciyes Kayak Merkezinin Etkinlik Turizmi Bağlamında Değerlendirilmesi
Ayşe ÇELİK
16:05 – 16:20
Eğitim Turizminde Yeni Bir Alan: Ekoköyler
Osman ZEYBEK
16:20 – 16:35
Turizmde Yeni Oyun Sahası: Geocaching
Güntekin ŞİMŞEK
16:35 – 16:50
Alanya’da 1985 Öncesi Konaklama İşletmelerinin Arazi Sahipliği Bağlamında İncelenmesi
Burcu KAYA
16:50 – 17:20
SORULAR VE TARTIŞMA
8
III. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi
04 - 05 Nisan 2014, Kuşadası, Aydın
04 Nisan 2014, Cuma
Oturum No: Disiplinlerarası Bildiriler - X
Salon: Neva
Yöneten: Yrd. Doç. Dr. Rahman TEMİZKAN
17:20 – 17:35
Seyyahların Notlarında İlk Görüş: İstanbul Tasvirleri
Ayşegül KUTLUK, Cevdet AVCIKURT
17:35 – 17:50
XVII., XVIII. ve XIX. Yüzyıl Fransız Gezginlerin Gözüyle TürkKadını
Serpil GÜRER
17:50 – 18:05
Türkiye’de Sağlık Turizminin Gelişmesi için Finansal Bir Model Önerisi
İrfan KALAYCI, Hatice ÖZKURT
18:05 – 18:35
SORULAR VE TARTIŞMA
Oturum No: Disiplinlerarası Bildiriler - XI
Salon: Salon C
Yöneten: Prof. Dr. Mehmet YEŞİLTAŞ
17:20 – 17:35
Doğanın Limanlara Etkisinin Turizme Yansımaları
Fatih ADATEPE, Sinan DEMİREL, Levent EREL
17:35 – 17:50
Adana İli ve İlçelerinin Turizm Açısından SWOT Analizi
Alper BOZKURT, Ahmet Fazıl ÖZSOYLU
17:50 – 18:05
Turizmin Yeniden Yapılanması Sürecinde Turizm Girişimciliğinin Değerlendirilmesi: Amasra Örneği
Fatma ERDOĞANARAS, Nilgün GÖRER TAMER, Demet EROL
18:05 – 18:25
Türkiye’de Kumarhaneler Döneminin İncelenmesi
Taki Can METİN, Hilmi Rafet YÜNCÜ
18:25 – 18:50
SORULAR VE TARTIŞMA
9
III. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi
04 - 05 Nisan 2014, Kuşadası, Aydın
04 Nisan 2014, Cuma
Oturum No: Disiplinlerarası Bildiriler - XIII
Salon: Salon B
Yöneten: Prof. Dr. Metin KOZAK
17:20 – 17:35
Antik Çağda Bir Turizm Destinasyonu: Delphoi Ercan TUTAN, Serkan BAŞOL
17:35 – 17:50
Osmanlı’da Turizme Dair…
Mahmut DEMİR, Şirvan Şen DEMİR
17:50 – 18:05
Modern Turizme Zemin Hazırlayan Gelişmeler Olarak Rönesans ve Coğrafi Keşiflerin Turizm Paradigmasıyla Değerlendirilmesi
Seyit Ahmet SOLMAZ, Çağrı ERDOĞAN, Buse Nur SOLMAZ, Orhan BATMAN
18:05 – 18:20
Türk Mutfağı Örgütsel Yapısının Günümüzde Yeri ve Önemi
Şehnaz DEMİRKOL, Oğuz TAŞPINAR
18:20 – 18:50
SORULAR VE TARTIŞMA
05 Nisan 2014, Cumartesi
Oturum No: Disiplinlerarası Bildiriler - XIV
Salon: Neva
Yöneten: Prof. Dr. Nazmi KOZAK
09:00 – 09:15
Yöre Turizm’in Müşteri Değeri Yaratma Süreci Bağlamında Değerlendirilmesi
Arzu TURAN, Burcu KAYA
09:15 – 09:30
Eskişehir’de Bir Yerel İşletme: İsmail Ayaz Üzerine Bir Kurum Tarihi Çalışması
Taki Can METİN, Emrullah TÖREN
09:30 – 09:45
Tatlıdil Köftecisi’nin Örgüt Kültürü Bağlamında İncelenmesi
Dönüş ÇİÇEK, Ebru ZENCİR
09:45 – 10:00
Küçük İşletmelerde Temel Yetenek: Abdüsselam Balaban Kebap Örneği
Ebru ZENCİR, Dönüş ÇİÇEK, Hüseyin ÖNEY
10:00 – 10:30
SORULAR VE TARTIŞMA
10:30 – 10:50
ÇAY VE KAHVE ARASI
10
III. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi
04 - 05 Nisan 2014, Kuşadası, Aydın
05 Nisan 2014, Cumartesi
Oturum No: Disiplinlerarası Bildiriler - XV
Salon: Salon C
Yöneten: Yrd. Doç. Dr. Dilek ACAR GÜREL
09:00 – 09:15
Turizm Rotalarının Oluşturulmasında Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Önemi
İsmail KERVANKIRAN, Murat ÇUHADAR
09:15 – 09:30
Yürüyüş Güzergâhı Tercihinde Bitki Türlerinin Önemi: Çıralı - Madenkoyu Güzergâhı Örneğı
Selma KÖSA, Osman KARAGÜZEL
09:30 – 09:45
1200-1900 Yılları Seyyahlarının Anlatımıyla İzmir ve Aydın İlleri İçin Gezi Önerisi
Gül ERBAY ASLITÜRK, Canan DİKYAR
09:45 – 10:00
17. - 19.Yüzyıl Seyyahlarının Kaleminden İstanbul: Avrupa Yakası Gezi Önerisi
Gül ERBAY ASLITÜRK, Süheyla GÖKÇE
10:00 – 10:30
SORULAR VE TARTIŞMA
10:30 – 10:50
ÇAY VE KAHVE ARASI
Oturum No: Disiplinlerarası Bildiriler - XVI
Salon: Salon B
Yöneten: Doç. Dr. Mahmut DEMİR
09:00 – 09:15
Turizm ve Rekreasyon Kaynaklarının Turistik Destinasyon Açısından Değerlendirilmesi
Sadık SERÇEK, Gülseren ÖZALTAŞ SERÇEK
09:15 – 09:30
Kırsal Turizm ve El Sanatları
Mine CAN
09:30 – 09:45
Turizm Gelirleri, İhracat ve İktisadi Büyüme Arasındaki İlişkilerin Zaman Serisi Analizi
Mustafa ÖZER, Mustafa KIRCA
09:45 – 10:00
Kaplıca Sularının Mikrobiyolojik Yönden Değerlendirilmesi
Pınar KAYNAR, Betül ARSLANTÜRK, Pınar ATAKAN ABLAY, Umut BERBEROĞLU, Yıldırım CESARETLİ, Hasan IRMAK
10:00 – 10:30
SORULAR VE TARTIŞMA
10:30 – 10:50
ÇAY VE KAHVE ARASI
11
III. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi
04 - 05 Nisan 2014, Kuşadası, Aydın
05 Nisan 2014, Cumartesi
Oturum No: Disiplinlerarası Bildiriler - XVII
Salon: Salon B
Yöneten: Gülay KAYACAN
10:50 – 11:05
Bir Kurum Tarihi Çalışması Örneği Olarak Yasin Sucukları
Osman GÜLDEMİR, Selman BAYRAKÇI
11:05 – 11:20
Bir Aile İşletmesinin İş Değerlerinin İncelenmesi: Birsen Kebap Eskişehir
E. Ozan AKSÖZ, Dilek ACAR GÜREL, Mune MOĞOL
11:20 – 11:35
Eskişehir Emek Otel’in Kurum Tarihi Açısından İncelenmesi
Aysel YILMAZ, Duygu YETGİN
11:35– 11:50
Eskişehir Turizm Tarihinde Öncü Bir Otel: Madam Tadia Oteli
Duygu YETGİN, Aysel YILMAZ
11:50 – 12:20
SORULAR VE TARTIŞMA
12:30 – 14:00
ÖĞLE ARASI
Oturum No: Disiplinlerarası Bildiriler - XVIII
Salon: Salon C
Yöneten: Yrd. Doç. Dr. Murat ÇUHADAR
10:50 – 11:05
Turizm Enformasyon Bürolarının Kuruluş Yeri ve Görsel Etkinlikleri Üzerine Bir Tartışma. Dünyanın Çeşitli Ülkelerinden ve Türkiye’den Örnekler
Barış ERDEM, Ozan ÖZOK, Şakir CENGİZOĞLU, Muammer AKTEN
11:05 – 11:20
Kongre Deneyimsel Değerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma
Ayşe ÇELİK
11:20 – 11:35
Expo 2020 Aday Ülke Tanıtım Videolarının Göstergebilimsel Analizi
Ayşe Pelin İNAN, Taki Can METİN, Gözde ÖZDEMİR
11:35 – 12:05
SORULAR VE TARTIŞMA
12:30 – 14:00
ÖĞLE ARASI
12
III. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi
04 - 05 Nisan 2014, Kuşadası, Aydın
05 Nisan 2014, Cumartesi
Oturum No: Disiplinlerarası Bildiriler - XIX
Salon: Neva
Yöneten: Prof. Dr. Nazmi KOZAK
10:50 – 11:05
Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu’nun Kuruluşu ve Faaliyetleri Üzerine Bir Sözlü Tarih Araştırması Emrullah TÖREN
11:05 – 11:20
OTEM Otel ve Eğitim Merkezi’nin Kurumsal Tarihi Ece DOĞANTAN, Seher GEYİK
11:20 – 11:35
Tarihe Gömülmüş Bir Kurum: T. C. Turizm Bankası A. Ş. İhtisas Kütüphanesi
Gözde TÜRKTARHAN, Nazmi KOZAK
11:35– 11:50
Türkiye’de Turizm Eğitimi Alanında Bir Öncü: TUGEV
Dönüş ÇİÇEK, Ebru ZENCİR, Nazmi KOZAK
11:50 – 12:20
SORULAR VE TARTIŞMA
12:30 – 14:00
ÖĞLE ARASI
Oturum No: Disiplinlerarası Bildiriler - XX
Salon: Salon B
Yöneten: Prof. Dr. Öcal USTA
14:00 – 14:15
Eskişehir’de Termal Otelcilik: Has Otel’in Kurumsal Tarihi
Savaş EVREN, Onur ÇAKIR
14:15 – 14:30
Kent Müzeleri Bağlamında Sözlü Tarih Çalışmaları ve Kültür Turizmine Katkıları
Şeyda BARLAS BOZKUŞ
14:30 – 14:45
Yitirilmiş Bir Değer: Tokatlıyan Oteli
Çağdaş TURAN, Serap ÖZDEMİR GÜZEL, Merve BAŞ
14:45 – 15:00
Şehrin Ruhuna Ritim Tutmuş Bir Otel: Büyük Efes Oteli
Meltem Y. KAYIKÇI
15:00 – 15:30
SORULAR VE TARTIŞMA
15:30 – 15:50
ÇAY / KAHVE ARASI
13
III. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi
04 - 05 Nisan 2014, Kuşadası, Aydın
05 Nisan 2014, Cumartesi
Oturum No: Disiplinlerarası Bildiriler - XXI
Salon: Salon C
Yöneten: Prof. Alp TİMUR
14:00 – 14:15
Seyyahların Gözüyle Kuzeybatı Anadolu: Sosyal, Kültürel Yaşam ve Arkeolojik Kalıntılar
Güngör KARAUĞUZ
14:15 – 14:30
Turistik Bilgi Kaynağı Olarak Seyahatnameler:Merak Yaratma Boyutuyla Bir İnceleme
Bayram ŞAHİN, Burçin SÖNMEZ, Hülya KAHVECİ
14:30 – 14:45
19. Yüzyıl Türkiye Gezi Rehberleri: John Murray Yayınları
Aytuğ ARSLAN
14:45 – 15:00
Evliya Çelebi Seyahatnamesinde İnanç Turizmi Açısından Hac Ziyareti
Sami KARACAN, Esin KARACAN, Yüksel GÜNGÖR
15:00 – 15:30
SORULAR VE TARTIŞMA
15:30 – 15:50
ÇAY / KAHVE ARASI
Oturum No: Disiplinlerarası Bildiriler - XXII
Salon: Neva
Yöneten: Prof. Dr. Hasan Işın DENER
14:00 – 14:15
Lisansüstü Turizm Eğitiminde Öncü Model: Hacettepe Üniversitesi Turizm İşletmeciliği Yüksek Lisans Programı
E. Ozan AKSÖZ
14:15 – 14:30
Ticaret Öğretmen Okulu’ndan Gazi Üniversitesi Turizm Fakültesi’ne Geçiş Sürecinin Kurum Tarihi Açısından İncelenmesi Duygu YETGİN
14:30 – 14:45
Dünden Bugüne Nevşehir Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu
Hüseyin ÖNEY
14:45 – 15:00
İstanbul Üniversitesi İktisadi Coğrafya ve Turizm Enstitüsü ve Lisansüstü Turizm Programlarının Kurumsal Tarihi i
Onur ÇAKIR
15:00 – 15:30
SORULAR VE TARTIŞMA
15:30 – 15:50
ÇAY / KAHVE ARASI
14
III. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi
04 - 05 Nisan 2014, Kuşadası, Aydın
05 Nisan 2014, Cumartesi
Oturum No: Disiplinlerarası Bildiriler - XXIII
Salon: Salon B
Yöneten: Prof. Dr. Cemil BOYACI
15:50 – 16:05
Sağlık Turizmi ve Tarihçesine Bir Bakış
Gülnur SARUHAN, E. Didem EVCI KIRAZ
16:05 – 16:20
Medikal Turizm: Gelişimi ve Turizmin Yeri
Şirvan Şen DEMİR, Mahmut DEMİR, Çiğdem DEMİRCİ
16:20 – 16:35
Dünyada Hızla Artan Yaşlı Nüfus ve Sağlık Turizm Gereksinimi
Nuray MERCAN, Emine OYUR, Kemal DEMIRCI
16:35 – 17:05
SORULAR VE TARTIŞMA
Oturum No: Disiplinlerarası Bildiriler - XXIV
Salon: Salon C
Yöneten: Doç. Dr. Gözde EMEKLİ
15:50 – 16:05
Yabancı Seyahatnamelerde Anadolu Şehri
Özgür YILMAZ
16:05 – 16:20
İbn Battûta Seyahatnâmesi’nde Seyahat, Konaklama ve Yeme İçme Kültürü
Ercan TUTAN, Serkan BAŞOL
16:20 – 16:35
Kervansarayların Turizme Kazandırılması Mardin, Diyarbakır ve Şanlıurfa İl Merkezlerindeki Hanlar Üzerine Bir Çalışma
Ayhan KARAKAŞ, Esma KARAKAŞ
16:35 – 16:50
Osmanlı’da Konaklama Hizmeti Veren Yapılardan Gebze Çoban Mustafa Paşa Kervansarayı
Sami KARACAN, Esin KARACAN, Yüksel GÜNGÖR
16:50 – 17:10
Kalite Yönetim Sistemi Ölçeğinin Kar Amacı Gütmeyen Konaklama İşletmelerine Uyarlanması
Özkan TÜTÜNCÜ, Yılmaz AKGÜNDÜZ, İpek AYDIN
17:10 – 17:40
SORULAR VE TARTIŞMA
15
III. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi
04 - 05 Nisan 2014, Kuşadası, Aydın
05 Nisan 2014, Cumartesi
Oturum No: Disiplinlerarası Bildiriler - XXV
Salon: Neva
Yöneten: Prof. Dr. Necdet HACIOĞLU
15:50 – 16:05
Aydın Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu’nun Kurumsal Tarihi Ece DOĞANTAN
16:05 – 16:20
Mersin Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu’nun Kurumsal Tarihinin Sözlü Tarih Yöntemiyle İncelenmesi Savaş EVREN
16:20 – 16:35
Balıkesir Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu’nun Kurumsal Tarihi
Seher GEYİK
16:35 – 16:50
Türk Turizm Eğitimi İçerisinde BTİOYO’nun Yeri ve Önemi
Serkan TÜRKMEN, Bilal DEVECİ, Cevdet AVCIKURT
16:50 – 17:20
SORULAR VE TARTIŞMA
Oturum No: Disiplinlerarası Bildiriler - XXVI
Salon: Salon A
Yöneten: Prof. Dr. Meryem AKOĞLAN KOZAK
15:50 – 16:05
Lisans Düzeyinde Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Sağlık Turizmine Bakış Açılarının ve Bilgi Yeterliliklerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma Funda CENGIZ - Emine ŞEN
16:05 – 16:20
Yiyecek İçecek İşletmelerinde Duyusal Markalamanın (Markethink) Uygulanabilirliği Üzerine Kuramsal Bir Model Önerisi Murat DOĞDUBAY, Ayşe CAN, Gözde KARACA
16:20 – 16:35
Termal Turizm İşletmelerinde Müşteri Tatmininin Ölçülmesi: Balıkesir İli Manyas Örneğ
Recep KILIÇ, Yasin Nuri ÇAKIR, Said Kerem TEKER
16:35 – 17:00
SORULAR VE TARTIŞMA
16
Download

III. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi