Nástroje
Zvýšit produktivitu obrábění lze
i standardními nástroji
1
ƒƒ IC806 – Nová sorta karbidů pro soustružení ƒ
a zapichování Inconelů a vysokoteplotních ƒ
slitin
cích destičkách CUTGRIP, SELFGRIP a na sortimentu ISO
destiček.
ISCAR uvedl v nedávné době na trh karbid IC806 – doplňuje řadu řezných materiálů SUMO TEC-PVD pro obrábění
vysokoteplotních slitin a hlavně Inconelu 718. Ten patří do
skupiny slitin na bázi niklu, které jsou především používány
pro výrobu součástí, kde je vyžadována výrazná odolnost
proti vysokým teplotám a korozi. Inconely jsou široce používány v leteckém průmyslu pro výrobu komponentů umístěných v tepelně namáhaných sekcích motorů. Hlavní problém
při jeho obrábění je charakterizován především vysokou
teplotou vyvíjenou na řezné hraně břitové destičky. Ta vzniká
také v důsledku přítomnosti abrazivních částic v tomto kompozitním materiálu (obsah niklu 50–55 % a chrom 17– 21 %).
Proto dochází i k vysokému stupni opotřebování břitu, vrubovému opotřebení a v konečné fázi prasknutí břitové destičky.
ƒƒ Nové karbidy IC6015 a IC6025 s utvařečem ƒ
M3M – dokonalá kombinace pro obrábění ƒ
nerez ocelí
Životnost vyměnitelné destičky je výrazně kratší i při nižších řezných podmínkách.
ISCAR se při vývoji nového karbidu IC806 pro efektivní
obrábění Inconelu zaměřil na řešení všech těchto problémů
a výsledkem je tvrdý karbid s PVD submikronovým TiAlN
povlakem, který je dále pak speciální post-povlakovací
metodou doupraven pro zvýšení stupně odolnosti proti otěru.
V současné době lze tento karbid vyzkoušet na zapichova-
standard pro obrábění nerez ocelí. IC6015 je určen pro
aplikace s vyšší řeznou rychlostí a plynulý řez nerez ocelí
a vysokoteplotních slitin, zatímco IC6025 je doporučen pro
nižší řezné rychlosti a přerušovaný řez. Nový utvařeč M3M je
konstruován speciálně pro obrábění nerez ocelí a nízko uhlíkových ocelí. Je samozřejmě navržen geometricky s ohledem na životnost nástroje. Proto má zpevněnou hranu proti
vrubovému opotřebení, zpevněný roh, deflektor pro lámání
V návaznosti na nedávno na trh uvedený karbid 6015
SUMOTEC přichází ISCAR s karbidem IC6025 CVD. Byl
vyvinutý pro obrábění nerez ocelí i při nestabilních podmínkách. Nový karbid IC6025 kryje aplikační rozsah dle ISO
(M20-35) a je určen pro hrubování s přerušovaným řezem
a středně těžké aplikace při středních a nižších řezných rychlostech. Je složen ze substrátu napuštěného kobaltem, s MT
TiCN a alpha Al2O3 povlakem se speciální post-povlakovací
dokončovací úpravou.
Povlakovací proces IC6015 a IC6025 je velmi podobný
a v kombinaci s utvařečem M3M představuje zcela nový
212
Nástroje
Hlavní charakteristika:
• přívod vnitřního chlazení přímo k břitu,
• lze použít pro zapichování v hlubokých otvorech,
• dokonalý odchod třísek,
• lze použít i jako rotační nástroj,
• standardní šířka destiček 2.0 až 3.0 mm,
• jakost karbidu IC908.
ƒƒ Delší vrtáky ISCAR SUMOCHAM
třísky. Zpozitivnění řezné hrany na čele přináší klidnější řez
a snížení řezných sil o 5 až 10 %. V současné době jsou na
trhu destičky WNMG 08, CNMG12, DNMG15 s utvařečem
M3M a další typy budou následovat.
ƒƒ Rozšíření sortimentu nástrojů řady MINCUT ƒ
pro čelní zapichování a soustružení
V oblasti soustružení přichází firma ISCAR s rozšířením
vlastní řady čelních mini zapichovacích nástrojů MINCUT.
Původní řada MIFHR-8 pokrývající rozsah čelního zapichování od 8 do 17 mm s max. hloubkou zápichu 5,5 mm je nyní
S ohledem na úspěšnost vrtacích nástrojů řady
SUMOCHAM DCN doplňuje ISCAR tuto řadu o vrtáky délky
12xD v rozsahu průměrů 12 až 25.9 mm. Nové DCN vrtáky
mají válcovou stopku, což umožňuje jejich upínání do hydro
upínačů (zejména doporučeno) nebo do standardních kleštinových upínačů. Před použitím vrtáku 12xD se doporučuje
provést iniciační předvrtání pilotního otvoru v délce 1,5xD
nebo alespoň středové navrtání. Vrtáky ISCAR SUMOCHAM
jsou nyní vyráběny i v menších průměrech již od 7 mm
s nárůstem po 0,1 mm až do průměru 7,9 mm a to v délkách
1.5/3/5xD. Tyto vrtáky lze obdržet s válcovou nebo Weldon
stopkou.
SUMOCHAM vrtáky jsou podobné konstrukce jako vrtáky
CHAMDRILL a CHAMDRILLJET. Konstrukce lůžka vrtáku
SUMOCHAM pro upnutí vrtací hlavice je však navržena jinak.
Vzrůstající řezné síly na břitu přímo úměrně vyvozují současně vyšší upínací sílu v lůžku. Díky tomuto řešení je možné,
aby počáteční hladina vlastního předpětí v lůžku byla až
rozšířena nástrojem MIHFHR-10 a jejich pole působnosti tak
vzrůstá na možnost čelního zápichu také od 10 do 34 mm
a hloubky zápichu 9 mm. Držáky jsou vybaveny přívodem
vnitřního chlazení. Vysoce pozitivní geometrie na čele břitové
destičky přispívá velkou mírou k dokonalému dělení a utváření třísky. Nástroj lze použít i jako rotační k jemným aplikacím
frézování.
212
2
Nástroje
o 33 % nižší. Tím dochází také k menší plastické deformaci
lůžka při upínání vrtací hlavice a v důsledku toho se trojnásobně zvýšil počet možných výměn vrtacích hlavic v tělese.
Znamená to tedy, že je garantováno 45 výměn nástroje, než
se začne projevovat únava zámku vrtacího tělesa. S delší
životností se tak stává nástroj pro uživatele určitě ještě ekonomičtější. Zadní část vrtací hlavice je zakončena válcovou
částí se zámkem a zadním stoperem proti případnému vytažení hlavice z vrtacího tělesa při vyjíždění z otvoru.
Celkové vlastnosti nové řady vrtáků přispívají ke všeobecnému zvýšení řezných parametrů a produktivity práce.
Vlastní těleso se dvěma chladícími kanálky vedenými ve
šroubovici (nikoliv středem) je díky tomu dostatečně tuhé
a schopné přenášet bezpečně kroutící momenty vyvozené
i při vysokých posuvech.
ƒƒ Pro práci na internetu – Nástrojový poradce ƒ
a elektronický katalog nyní plně v českém ƒ
jazyce
Společnost ISCAR na základě mnohaletých zkušeností
v oblasti obrábění vyvinula nástroj na podporu optimálního
vyhledávání nástrojů pro zvolenou aplikaci obrábění.
Program se nazývá: Nástrojový průvodce ISCAR – ITA
(ISCAR Tool Advisor). V případě výběru vhodných nástrojů
například pro čelní frézování postačí ručně zadat pouze 3
povinné údaje označené „* “. Na základě těchto tří údajů je
aplikace schopná navrhnout až 25 možných nástrojových
sestav, včetně vhodného tělesa a destiček.
krátké × dlouhé;…), možnost volby typu upínače a jeho
velikost (ISO, BT, HSK,…). Čím více kritérií pro vyhledávání
zadáte, tím přesnější je i samotný výběr.
Uživatel se může rovněž přímo seznámit o jaký druh
nástroje či destičky se jedná. Aplikace je propojena přímo
s elektronickým katalogem ISCAR. Pro stáhnutí požadovaného modelu STP, či dxf stačí kliknou na příslušnou ikonu,
případně je propojena s kanálem youtube.com, kde jsou ke
zhlédnutí videa zobrazující obrábění danými nástroji.
V průběhu měsíce května rovněž česká pobočka firmy
ISCAR úspěšně spustila českou on-line verzi populárního
elektronického katalogu, který umožňuje snadno vyhledávat
požadované nástroje, destičky, držáky, případně náhradní
díly. V případě vyhledání vhodné destičky/upínače pro daný
typ nástroje není nic jednoduššího než v levém sloupci kliknout na tlačítko „Odpovídající destička/držák“ a elektronický
katalog se již sám postará o vyhledání vhodného typu pro
daný nástroj. Při otevření konkrétního typu nástroje se taktéž
zobrazí všechny potřebné náhradní díly (upínací šroubky,
podložky a podobně).
Dalšími kritérii pro výběr jsou např. údaje týkající se typu
nástroje (s VBD × monolitní nástroj; průměr nástroje;…),
údaje týkající se tuhosti stroje (stabilní × nestabilní; vyložení
3
kontakt
Dále může pro danou volbu systém zobrazit:
• doporučené řezné podmínky vhodné pro zvolený materiál,
• požadovaný výkon stroje,
• čas obrábění,
• objem odebíraného materiálu
za časovou jednotku.
ISCAR ČR s.r.o.
Mánesova 73, 301 00 Plzeň
Tel.: +420 377 420 625
Fax: +420 377 420 630
E-mail: [email protected]
WWW: www.iscar.cz
212
Download

Produktivita standardními nástroji