Soubor: /home/prochap/Dokumenty/SPSPROSEK/OSY/obecne.txt
Stránka 1 z 1
/* --- 27.9.2013 --- */
webový přístup ke KVM:
https://virt.sps-prosek.cz:8006
zpřístupnění Java pluginu:
[[email protected] ~] ln -s /opt/java/lib/amd64/libnpjp2.so /home/USERNAME/.mozilla/plugins
/* !!! nutné restartovat webový prohlížeč */
jména (HOSTNAME) virtuálních počítačů:
stejné jako název virtuálního stroje tedy USERNAMEl26 nebo USERNAMEw2k8
Download

Soubor: /home/prochap/Dokumenty/SPSPROSEK/OSY/obecne.txt