ZDROJE A INSPIRACE PRO TVORBU PROGRAMU
Vytvořil: Pavel Blažek
OSNOVA
➲
➲
➲
➲
➲
1.
2.
3.
4.
5.
Internetové zdroje
Skaut
Knihy
Rádcovský zápisník
Zpětná vazba
INTERNETOVÉ
ZDROJE
➲www.teepek.cz
http://www.teepek.cz/pro-radce/
➲
➲www.krizovatka.skaut.cz
➲
http://krizovatka.skaut.cz/databaze/databaze_programu/
➲www.hranostaj.cz
➲Žirafa
➲Rádcovský
tábor sv.Jiří
ČASOPIS SKAUT
KNIHY
➲
➲
➲
➲
➲
Miloš Zapletal - Hry v klubovně
Hry v přírodě
Rádce skautské družiny
Nakladatelství Portal – Relaxační hry s dětmi
Cvičení a hry pro globální
výchovu
RÁDCOVKÝ ZÁPISNÍK
➲
➲
➲
➲
➲
➲
Vkládat nebo zaznamenávat instantní programy
Budou se vám v budoucnu hodit
Hry na poslední chvíli
Psát si, kdo je na co dobrý,
kdo má v čem mezery a podle
toho vybírat správný program
ZPĚTNÁ VAZBA
➲
Dozvím se, jesti se účastníkům program líbil
➲
➲
Budu vědět, kde jsou nedostatky, a příště se jim
můžu vyvarovat
➲
Umožní členům vyjádřit se k chodu družiny
➲
Může vést k procvičení umění vyjadřovat se
a prosadit svůj názor
➲
KONEC
DĚKUJI ZA POZORNOST
Download

ZDROJE A INSPIRACE PRO TVORBU PROGRAMU