1
JO
20
•
E
•
DE C AD
00 -
N
E B O E AND
I NT
JO
TH
1. INFORMACE
N
IN T M OTI O
35. SYMPOZIUM
ORTOPEDICKÉ KLINIKY 1. LF UK
NEMOCNICE NA BULOVCE PRAHA
Sympozium s mezinárodní účastí a
s doprovodnou výstavou zdravotnické techniky a farmacie
22. - 23. 11. 2013
Praha, Hotel Ambassador
Organizační zajištění
ORTOPEDICKÉ CENTRUM s. r. o.
www.ortopedicke-centrum.cz
POŘÁDÁ
Ortopedická klinika 1. LF UK Nemocnice Na Bulovce, Praha
ve spolupráci s Českou společností pro ortopedii a traumatologii
PREZIDENT SYMPOZIA
Prof. MUDr. Pavel Dungl, DrSc.
- přednosta Ortopedické kliniky 1. LF UK Nemocnice Na Bulovce, Praha
TÉMATA - LÉKAŘSKÁ SEKCE
1. Dětská ortopedie: vrozené a získané deformity nohy
2. Ortopedická onkolgie: nádory krátkých kostí
3. Endoprotetika: endoprotézy ramene, hlezna a malých kloubů
4. CFP endoprotézy
5. Spondylochirurgie: léčení deformit páteře
6. Traumatologie: osteoporotické zlomeniny
7. Sportovní traumatologie: časná gonartróza
8. Varia
TÉMATA – SESTERSKÁ A FYZIOTERAPEUTICKÁ SEKCE
1. Operační postupy a sesterská péče u pacientů s osteoporotickými zlomeninami a deformitami páteře
2. Rehabilitace po endoprotézách ramene, hlezna a malých kloubů
3. Varia
ČESTNÉ PŘEDSEDNICTVO SYMPOZIA
Prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc. - děkan 1. LF UK Praha
MUDr. Vladimír Pavelka - ředitel IPVZ
ředitel Nemocnice Na Bulovce, Praha
VĚDECKÝ SEKRETÁŘ
Doc. MUDr. Jiří Chomiak, CSc.
PROGRAMOVÝ VÝBOR
Prof. MUDr. Pavel Dungl, DrSc.
Prim. MUDr. Ivo Kofránek
Doc. MUDr. Aleš Podškubka, PhD. As. MUDr. Radovan Kubeš, PhD. Doc. MUDr. Jiří Chomiak, CSc.
As. MUDr. Marek Majerníček
As. MUDr. Zdeněk Matějovský jr., CSc.
As. MUDr. Ladislav Tóth
PŘIHLÁŠKY K ÚČASTI
Registrace na sympozium probíhá online na webových stránkách
www.ortopedicke-centrum.cz - sekce REGISTRACE
* Přihlášky k aktivní účasti zaregistrujte na www.ortopedicke-centrum.cz – sekce REGISTRACE
nejpozději do 30. 9. 2013
Forma abstraktu: Název přednášky (velká písmena, tučně), Autoři a spoluautoři (netučně, kurzívou),
Pracoviště (netučně, kurzívou), Text na 1 stranu (obyčejné písmo, zarovnat do bloku),
velikost písma - 12 bodů, Typ písma - Times New Roman
* Přihlášku k pasivní účasti zaregistrujte na www.ortopedicke-centrum.cz – sekce REGISTRACE
nejpozději do 15. 11. 2013
ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ, PŘIHLÁŠKY, KORESPONDENCE
ORTOPEDICKÉ CENTRUM s. r. o. Střekovské nábřeží 51 400 03 Ústí nad Labem
Tel.: +420 47 553 00 22
Fax: +420 47 553 40 77
www.ortopedicke-centrum.cz
Jednatel: MUDr. Pavel Kacerovský
Projektový manager: Miroslav Koleš
Mobilní telefon: +420 731 560 858
Stacionární telefon: +420 475 216 588
E-mail: [email protected]
Firma zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu C, vložce 16205.
Download

35. sympozium ortopedické kliniky 1. lf uk nemocnice na bulovce